16
Pol da Jerusalem do moneŋ paŋmuwutdaŋ uŋun do yagɨt
Ro 15.25-26; 2Ko 8.1-9Kɨlɨ Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo Jerusalem ekwaŋ uŋun do moneŋ paŋmuwutdaŋ uŋun do dayɨkdɨsat. Galesia paŋmuwukbi da ani do kosit yolɨgɨm, ji yaŋ gɨn ani. Sonda morapmon ji morap kɨsi kaloŋ kaloŋ pi agak da butgwan moneŋ tɨmɨkgaŋ uŋun kokwinɨgek kabi kɨnda yopmaŋ yopmaŋ ani. Aŋakwa nak opbeŋ bɨsapmon moneŋ paŋmuwut dakon pi dɨma ani. Nak da obɨŋ altokeŋ bɨsapmon paretji Jerusalem paŋkɨni do dɨsi amɨn kabi dɨ manjɨni. Aŋakwa nak da but pɨso papia kɨnda mandaŋ yobo abɨdaŋek kɨni. Ae nakyo kɨsi kɨgɨsi yaŋ nandakeŋ kaŋ, kɨsin tagɨ kɨneŋ.
Pol Korin amɨn kɨŋ pɨndat do nandagɨt
Ya 19.21Nak Masadonia mɨktɨm naŋ kɨk do nandɨsat. Uŋunaŋ kɨŋek don jikon abɨŋ altokeŋ. Ro 15.24Nak ji gat tɨmɨsok dɨ gat egɨpbeŋ bo ae sigɨn egapbo ais bɨsap mudosak uŋun dɨma nandɨsat. Ae kokup ŋwakŋwarɨkon kɨkeŋ bɨsapmon ji da aŋpulugaŋakwa kɨkeŋ. Nak ji gat bɨsap pɨsɨpmɨ egɨp do dɨma galak tosot. Amɨn Tagɨ da tagɨ nandɨsagon ji gat bɨsap dubakgok egɨpneŋ. Mani nak kokup pap Epesas ɨdon egapbo Pentikos bɨsapmon wɨgɨsak. Ya 19.8-10; 2Ko 2.12Nido, Piŋkop da nak do yoma kɨnda wɨtdal namɨk da mɨŋat amɨn morapmɨ paŋpulugoko Yesu yolyol amɨn dagoŋ. Mani amɨn morapmɨ da uwal aŋnamaŋ.
10  1Ko 4.17Timoti jikon apban kaŋ aŋpulugaŋba pasol pasol dɨma asak. Nak da Amɨn Tagɨ dakon pi asat, uŋunyo kɨsi yaŋ gɨn asak. 11  1Ti 4.12Jikon da dɨ da kaŋba amɨn ɨsalɨ kɨnda yaŋ dɨ aban. Tobɨl apjak bɨsapmon yɨpba but yaworon da nagon apjak. Not dɨwarɨ gat kɨsi apni do jomjom asat.
12  1Ko 3.6Notnin Apolos dakon gen uŋun yaŋ. Not dɨwarɨ ji dandak do kɨwit bɨsapmon uŋun gat kɨni kaŋ tagɨsi yaŋ iyɨgɨm. Mani uŋun bɨsapmon op do dɨma galak tagɨt. Iyɨ gwagak kaŋek don obɨŋ dandɨsak.
Gen dɨwarɨ
13 Dɨsi do kɨla tebai aŋek nandaŋ gadaron tebai atni. Tebaisi agek yo kɨnda do pasol pasol dɨma ani. 14 Yo morap ani uŋun but dasi galak taŋ yomyom aŋpagon dagɨn ani.
15  1Ko 1.16Not kabɨ, Stepanas gat yutnikon ekwaŋ amɨn gat da Akaia provinskon mibɨltoksi but tobɨl aŋek Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit uŋun dɨsi nandaŋ. Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo paŋpulugok do iyɨ dakon egɨp egɨp parekgwit. Nak gen tebai yaŋ dayɨsat, 16 ji uŋuden amɨn gat ae uŋun amɨn paŋpulugaŋba pi kaloŋɨ aŋ amɨn gat dakon pɨŋbini egɨpni.
17 Stepanas gat Potunatus gat Akaikus gat nagon opba but galaksi nandagɨm, nido ji kɨsi da abɨŋ nak arɨpmɨ dɨma nandani, 18 ae uŋun da nak kɨsɨk kɨsɨk namgwit ae jiyo kɨsi kɨsɨk kɨsɨk damgwit. Uŋuden amɨn da pi madep aŋ uŋun do but galaksi nandaŋek man madep yomni.
19  Ya 18.2,18,26Paŋmuwukbi morap Esia provinskon ekwaŋ uŋun da gɨldatni tagɨ dayaŋ. Akwila gat Prisila gat ae paŋmuwukbi uŋun bamot da yutnon muwukgaŋ uŋun da Amɨn Tagɨ da manon gɨldatni tagɨ madepsi dayaŋ. 20 Yesu yolyol amɨn notji morap da gɨldatni tagɨ dayaŋ. Paŋmuwukbi notji gat domdom ani bɨsapmon but dasi tɨmɨtni.
21 Nak Pol da naga gɨldat tagɨ on mandɨsat.
22  Gal 1.8-9; PA 22.20Amɨn kɨnda da Amɨn Tagɨ but dasi dɨma galaktaŋ ɨmɨsak kaŋ uŋun jobɨt tɨmɨtjak.
Amɨn Tagɨ gak apbi! 23 Amɨn Tagɨ Yesu dakon nandaŋ yawotni jikon tosak do bɨsit asat. 24 Nin Yesu Kristokon kabɨ kaloŋ agɨmaŋ, do ji but dasi tɨmɨkdat. Uŋun asi.

16:1: Ro 15.25-26; 2Ko 8.1-9

16:5: Ya 19.21

16:6: Ro 15.24

16:9: Ya 19.8-10; 2Ko 2.12

16:10: 1Ko 4.17

16:11: 1Ti 4.12

16:12: 1Ko 3.6

16:15: 1Ko 1.16

16:19: Ya 18.2,18,26

16:22: Gal 1.8-9; PA 22.20