Papia 1 Jon da Mandagɨt
But pɨso gen
Jon, Yesu dakon paŋdetni kɨnda da papia on mandagɨt.
Papia on dakon mibɨlɨ bamorɨ kɨsi. Jon uŋun Yesu yolyol amɨn paŋpulugaŋban Piŋkop Dat gat ae Monji Yesu Kristo gat but kaloŋsi egɨpneŋ do yosok. Ae pɨlɨn tuk dakon mɨŋat amɨnyo da paŋkɨlɨkba Piŋkop dɨma yɨpmaŋdetni do yosok.
“Pɨlɨn tuk dakon amɨn kabɨ” uŋun da gen bamorɨ yaŋ yoŋ: Kɨnda uŋun on mɨktɨmon yo toŋ uŋun tagɨ dɨma, do Yesu uŋun Piŋkop dakon Monji tam, amɨn dagaŋek mɨŋat amɨnyo nin da ekwamaŋ uŋun da arɨpmon mɨktɨmon yo morap gat arɨpmɨ dɨma gadanom. Ae kɨnda yoŋ uŋun Yesu uŋun asi Piŋkop dakon Monjisi tam amɨnsi arɨpmɨ dɨma dagaŋban.
Yaŋ yoŋ, amɨn kɨnda Piŋkop gat tagɨsi egɨp do nandɨsak kaŋ, mɨktɨm dakon yo morap do nandak nandak dɨma asak. Aŋpak kɨlegɨ gat ae amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak uŋun kɨsi on mɨktɨm dakon aŋpak, do uŋun do but dɨma yopni yaŋ yawit.
Jon da Yesu yolyol amɨn gen uŋun do mɨrak dɨmasi yopni do yosok. Yaŋ yosok, Yesu Piŋkop dakon Monjisi da amɨnsi dagagɨt, do mɨŋat amɨnyo Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmɨŋek ae amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni do yosok.
1
Nin teŋteŋɨkon egek pɨlɨn tuk dakon amɨn dakon top geni dɨma nandaŋ yomneŋ
(Kɨlapmɨ 1.1–3.10)
Gen egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun nomansi altagɨt
Jn 1.1Nin Gen egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun do yaŋ teŋteŋok amaŋ. Uŋun Gen abɨkisigwan wasok wasogɨkon kɨlɨ egɨpgut da egɨsak. Nin mɨrak yopmaŋapno gen yagɨt, ae dabɨl da kagɨmaŋ, ae kɨsit da kwenikon ɨgayɨgɨmaŋ. Jn 1.14Uŋun egɨp egɨp nomansi altaŋban kagɨmaŋ. Nin uŋun egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do yaŋ teŋteŋok aŋ damamaŋ. Uŋun Dat gat egɨpgut da nomansi altaŋban kagɨmaŋ. Ji nin gat but kaloŋ aŋek egɨpneŋ do aŋek yo kaŋ nandaŋyo agɨmaŋ uŋun do dayamaŋ. Nin Dat gat ae Monji Yesu Kristo gat but kaloŋ aŋek ekwamaŋ. Jn 16.24Kɨsɨk kɨsɨknin da madepsi tugaŋ tosak, yaŋ do gen on mandaŋ damamaŋ.
Teŋteŋɨkon gɨn egɨpneŋ
1Ti 6.16; Jem 1.17Yesu Kristo da gen yaŋban nandagɨmaŋ uŋun naŋ gɨn dayamaŋ. Gen uŋun yaŋ: Piŋkop uŋun teŋteŋɨ. Uŋudon pɨlɨn tukjok kɨnda dɨmasi tosok. 1Jn 2.4Nin uŋun gat but kaloŋ ekwamaŋ yaŋ yaŋek kosit pɨlɨn tukgwan agɨpneŋ kaŋ, nin top yaŋek aŋpak bamɨsi dɨma amaŋ. Mani iyɨ teŋteŋɨkon egɨsak uŋun da tɨlagon teŋteŋɨkon agɨpneŋ kaŋ, nin Piŋkop dakon amɨn kabɨni gat but kaloŋ amaŋ. Aŋek Monji Yesu dakon yawi da dɨwarɨnin kɨsisi sugaŋban jɨmjɨmɨ mɨnisi amaŋ.
Kap 32.5; YT 28.13Nin dɨwarɨnin mɨni yaŋ yomaŋ kaŋ, nin ninbaŋ paŋkewalgamaŋ. Aŋek gen bamɨ ninon dɨma tosok. Mani dɨwarɨnin yaŋkwok aneŋ kaŋ, Piŋkop da yo ak do yagɨt uŋun akdɨsak, uŋun aŋpak kɨlegɨkon da dɨwarɨnin yopmaŋ nimjak, aŋek aŋpak yokwi morap ninon toŋ uŋun wɨrɨrɨkban gwaljɨgɨ mɨni aŋ mudoneŋ.
10 Piŋkop da nin do yokwi pakpak amɨn yaŋ yaŋakwan nin dɨwarɨnin mɨni yaŋ yomaŋ kaŋ, uŋun gen yomaŋ uŋun da Piŋkop uŋun top amɨn yaŋ iyamaŋ. Aŋek Piŋkop dakon gen butninon dɨma tosok.

1:1: Jn 1.1

1:2: Jn 1.14

1:4: Jn 16.24

1:5: 1Ti 6.16; Jem 1.17

1:6: 1Jn 2.4

1:8: Kap 32.5; YT 28.13