^
1 Pita
No Rule Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨsi agɨmaŋ, do aŋpak tagɨsi baŋ aŋek, yo tagɨsi abɨdok do nandaŋek jomjom amaŋ uŋun abɨdoneŋ
Egɨp egɨp tagɨsi da nin do Kwen Kokupmon jomaŋek tosok
Piŋkop da telagɨ egɨpneŋ do yosok
Tomni madep naŋ nin yumaŋ nagɨt
Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ
Amɨn Tagɨ uŋun gwak egɨp egɨpmɨ toŋ
No Rule Mɨŋat amɨn dɨwarɨ da binapmon pɨlɨk bamok kɨlegɨsi aneŋ
Nin Piŋkop dakon oman monjɨsi egɨpneŋ
Nin Yesu Kristo dakon aŋpak yolek tepmɨ paneŋ
Mɨŋat eyo dakon gen
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn do aŋpak tagɨsi aŋ yomneŋ
Aŋpak tagɨ aneŋ dakon tepmɨ tagɨ paneŋ
Kristo da nin yokwikon baŋ tɨmɨt do kɨmot aŋek ae pɨdagɨt
No Rule Paŋkɨlɨt madepsi da paŋmuwukbikon noman taŋ yoba tepmɨ paŋ
But kalɨp dakon aŋpak yɨpmaŋ mudoneŋ
Piŋkop da but galak do yo nimɨsak uŋun pi tagɨsi yomneŋ
Kristo da tepmɨ pagɨt uŋudeŋ, tepmɨ pak do but galaksi nandaneŋ
Kɨla amɨn ji Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo kɨlani tagɨsi ani
Nin egɨp egɨpnin Piŋkop da kɨsiron yɨpneŋ
Gen dɨwarɨ