Pol da Timoti do Papia 2 Mandagɨt
But pɨso gen
Timoti uŋun Pol dakon pi ɨsalni, do Pol da papia on aŋpak tagɨsi yolek asak uŋun do mandagɨt. Pol dam tebanon egek kɨlɨ nɨkba kɨmotdɨsat yaŋ nandaŋek Timoti nandaŋ gadatni dɨma yawotjak, ae Yesu Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi do yaŋ teŋteŋok pi dɨma yɨpmaŋdetjak do mandagɨt. Ae Piŋkop dakon gen morap tagɨsi guramɨk kɨmotjak do iyɨgɨt. Amɨn da tepmɨ jɨgɨyo madepsi ɨmdaŋ, mani tebaisi agek Piŋkop da pi ɨmgut uŋun aŋ kɨmotjak do mandaŋ ɨmgut.
Timoti amɨn nandak nandakni gulusuŋ toŋ amɨn dakon gen do mɨrak dɨma yopjak do iyɨgɨt. Uŋuden gen da amɨn mɨrak paŋ yomaŋ amɨn dakon egɨp egɨp paŋupbal aŋ. Do Timoti Pol dakon aŋpak tagɨsi tɨmɨgek uŋun baŋ yol kɨmotjak. Uŋun nandaŋ gadaron tebaisi agek burɨ yaworɨsi taŋakwa ae amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun guramɨtjak do iyɨgɨt.
1
Timoti Piŋkop dakon amɨn dagok do pi tebaisi asak
Nak Pol, Yesu Kristo dakon yabekbini. Iyɨ da galak togon Piŋkop da nak yabekbi pi abeŋ, ae Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn egɨp egɨp uŋun yom do yaŋ teban tok aŋ yomgut uŋun do yoyɨkeŋ do nak tɨlak agɨt. Ya 16.1; 1Ti 1.2Timoti monjɨ gɨmano nak on papia gak do mandaŋ gamɨsat. Piŋkop Dat ae Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni gat, ae bupmɨni gat, ae but yawotni gat gagon tosak do bɨsit asat.
Gen Bin Tagɨsi do mayaktok dɨma paneŋ
Ya 23.1Babɨkno Piŋkop da dabɨlon gulusuŋnin mɨni yaŋsi nandaŋek Piŋkop dakon pi awit, nakyo kɨsi yaŋ gɨn pini asat. Kalbi ae gɨldarɨ yɨpmaŋ derɨ mɨni bɨsit aŋek gak do nandaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. Dabɨlgo dakon pakbi mawit, nak uŋun do nandaŋek abɨŋ aeno gandakdosi nandɨsat, aŋek but galaksi nandakeŋ.
Ya 16.1Nak nandɨsat, kalɨp uwago Lois ae meŋgo Yunis da nandaŋ gadat agɨmal, gakyo kɨsi yaŋ gɨn Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmokdol yaŋsi nandɨsat. Aŋek gak dakon nandaŋ gadakgo tebai uŋun do nandaŋek, 1Ti 4.14nandak nandakgo abo pɨsaŋban Piŋkop da but galak do wup dakon yo uŋun gamgut abɨ egɨp egɨpgokon aeni teban tosak do nandɨsat. Uŋun amɨn da kɨndap pɨsoŋakwa madepsi sosoŋ uŋun da tɨlak. Kɨsitno busuŋgokon wutjɨgɨm bɨsapmon Piŋkop da but galak do tapmɨm gamgut uŋun do yosot. Ro 8.15Abɨ madepsi sosak, nido Telagɨ Wup nimgut uŋun pasol pasol aneŋ do dɨma nandɨsak. Uŋun da tapmɨm nimɨsak, ae nin paŋpulugaŋban amɨn do but dasi galak taŋ yomamaŋ, ae nin do kɨla aŋek aŋpak kalɨpmɨ pabɨŋ yopmaŋgamaŋ.
Do gak Amɨn Tagɨnin dakon gen yaŋ teŋteŋok do mayaktok dɨma pabi. Ae nak Yesu dakon dam tebanon amɨni nak do mayaktok dɨma pabi. Piŋkop dakon tapmɨm abɨdaŋbɨ Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok pikon nak gat kɨsi jɨgɨ pandeŋ. Ep 2.8-9; Tit 3.5Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨgek telagɨsi egɨpneŋ do yaŋ nimgut. Nin da aŋpak tagɨ kɨnda agɨmaŋ do aŋek dɨma, nandaŋ yawotni do aŋek yaŋ nimgut. Kalɨpsigwan yo kɨnda dɨma wasaŋban noman taŋakwan, Yesu Kristo do aŋek nandaŋ yawotni nim do kɨlɨ nandaban teban tagɨt. 10  Ibr 2.14Ae abɨsok Yesu Kristo yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin noman kɨlɨ altaŋ teŋteŋaŋban Piŋkop dakon nandaŋ yawotni kɨsi noman altaŋ teŋteŋagɨt. Yesu Kristo da kɨmot dakon tapmɨm aban pasɨlgɨt, aŋek Gen Bin Tagɨsi da paŋtagap aban mɨŋat amɨn morap kɨsi egɨp egɨp teban do nandaba pɨsagɨt. 11  1Ti 2.7Piŋkop da nak uŋun Gen Bin Tagɨsi dakon yaŋ teŋteŋok aŋek yabekbi pi aŋek yoyɨŋdet pi abeŋ do manjɨgɨt.
12 Mibɨlɨ yaŋ do jɨgɨ uŋun guramɨkdat. Mani uŋun do mayagɨ dɨma pasat, nido amɨn uŋun nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat uŋun kɨlɨ nandaŋ ɨmgum. Ae nak da kɨsitnikon yo yɨpgum uŋun kɨlani tagɨsi aŋakwan wɨgɨ Kristo apjak Gɨldaron wugɨsak yaŋsi nandaŋ kɨmokdot.
13 Gen tagɨsi gamgum uŋun tebaisi abɨdaŋek mɨŋat amɨnyo yoyɨŋ dekgi. Aŋek Yesu Kristokon gadaŋek nandaŋ gadat bamɨsi aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yobi. 14  1Ti 6.20Piŋkop da Gen Bin Tagɨsi kɨlani abi do gamgut, uŋun kɨlani tagɨsi aŋ kɨmokgi. Telagɨ Wup nin da butgwan yɨkdak uŋun da gak pi uŋun do tagɨ aŋpulugosak.
15 Gak nandɨsal, Esia provinskon amɨn morap nak kɨlɨ nepmaŋ dekgwit. Ae Pigelus gat ae Emogenes kɨsi nak kɨlɨ nepmaŋ dekgɨmal.
16 Nak Onesiporus dakon gwakni Amɨn Tagɨ da bupmɨ nandaŋ yomjak dosi nandɨsat. Bɨsap morapmɨ Onesiporus da nak dakon but aŋteban aban butno tagɨsisi agɨt. Ae dam tebanon yɨkgɨm uŋun do mayagɨ dɨma pagɨt. 17 Uŋun Rom abɨŋek nak nandak do pi madepsi aŋek wɨsɨgɨt aŋek don nak nandagɨt. 18 Ae kokup pap Epesaskon uŋun da nak madepsi aŋpulugagɨt uŋun gaga pakyaŋsi nandɨsal. Gen kokwin bɨsap madepmon Amɨn Tagɨ da bupmɨ nandaŋ ɨmjak dosi nandɨsat.

1:2: Ya 16.1; 1Ti 1.2

1:3: Ya 23.1

1:5: Ya 16.1

1:6: 1Ti 4.14

1:7: Ro 8.15

1:9: Ep 2.8-9; Tit 3.5

1:10: Ibr 2.14

1:11: 1Ti 2.7

1:14: 1Ti 6.20