4
Timoti uŋun Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok pi aŋkɨmotjak
Yesu Kristo da don altaŋek kɨla amɨn madep egek mɨŋat amɨnyo morap kalugɨ ekwaŋ gat ae amɨn kɨlɨ kɨmakgwit gat kɨsi dakon aŋpakni kokwin akdɨsak. Yaŋsi akdɨsak, do nak Piŋkop ae Yesu Kristo da dabɨlon gak do gen tebaisi yaŋ gayɨsat: Gak geni yaŋ teŋteŋok do pi tebaisi abi. Amɨn gen nandak do tagap tok aŋ bo ae tagap toŋ dɨma aŋ, gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ Kristo dakon yaŋ teŋteŋok dakon pi aŋ kɨmokgi. Gak burɨ pɨdoni dakon gen baŋ madepsi yoyɨki, ae but tobɨl aŋek Piŋkop dakon aŋpak yolni do paŋtagap abi. Gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ mɨŋat amɨnyo dakon but paŋteban aŋek yaworɨkon da Piŋkop da aŋpak si galak tosok uŋun do tagɨsi yoyɨŋ dekgi. 1Ti 4.1Nido, don amɨn gen kɨlegɨ saŋbeŋek nandak do dɨma galak tokdaŋ. Uŋun da iyɨ ni gen baŋ nandak do galaktoŋ uŋun dakon yoyɨŋdetni iyɨ tɨmɨtdaŋ. Uŋun gen bamɨ manji ɨmɨŋek babɨkni dakon binap gen do mɨrak yopdaŋ. Mani gak gaga bɨsapmɨ bɨsapmɨ nandak nandakgo si pɨsaŋakwan egɨpbi. Jɨgɨ ae tepmɨyo guramɨkgi. Ae Gen Bin Tagɨsi mɨŋat amɨnyokon yaŋ teŋteŋok dakon pi abi. Mɨŋat amɨnyo paŋpulugoki dakon pi Piŋkop da gamgut, pi uŋun aŋ kɨmokgi.
Pol kɨlɨsok uŋun kɨmotdɨsak
Pil 2.17Gak yaŋsi abi, nido nak kɨlɨsok uŋun kɨmotdɨsat. Aŋapbo yawino da Piŋkop do wain paret aŋ ɨmaŋ uŋudeŋ tagaldɨsat. Kɨkeŋ dakon bɨsap kɨlɨ kwaŋ tosok. 1Ti 6.12Nak egɨp egɨp dakon napbɨ gwapbo tagɨsikon tɨmtɨm yaŋek kɨgɨm, aŋek abɨsok tɨlagon kɨlɨ abɨŋ altat. Nak Piŋkop do nandaŋ gadatno tebaisi abɨdagɨm. 1Ko 9.24-25Amɨn da napbɨ gwapbokon teban taŋek tomni tɨmɨkgaŋ uŋun kɨlɨ tagap tak da nak do jomaŋek tosok. Tomni uŋun yaŋ: Amɨn Tagɨ da amɨn kɨlegɨ yaŋ nayɨkdɨsak. Amɨn Tagɨ da aŋpak kɨlegɨ yolek amɨn dakon aŋpakni kokwin aŋek mɨŋat amɨnyo gen pikon yopjak bɨsap madepmon tomni uŋun namdɨsak. Ae nak kaloŋ dogɨn dɨma namdɨsak, amɨn morap Yesu noman altaŋban kok do but kɨndap aŋ uŋun do kɨsi yomdɨsak.
Timoti uŋun Pol do tepmɨsi opjak
Gak kosit niaŋon da nagon tepmɨsi opbi dakon pi madepsi abi. 10  Ya 15.37-39; 2Ko 8.23; Kol 4.14Nido, Demas kɨlɨ nepmaŋ dekgɨt. Uŋun on mɨktɨm dakon yo morap do galagɨ nandaŋek Tesalonaika kokupmon kɨgɨt. Kresens uŋun Galesia provinskon kɨŋakwan Taitus uŋun Dalmesia mɨktɨmon kɨgɨt. 11 Luk kaloŋ dagɨn nak gat ekwamak. Mak abɨdaŋbɨ gak gat kɨsi opjil, nido uŋun da nak pikon aŋpulugosak amɨn tagɨsi. 12 Tikikus uŋun nak da yabekgo Epesas kɨlɨ kɨgɨt.
13  Ya 20.6Gak apbi bɨsapmon paba pɨgɨk dubakno kokup pap Troas uŋudon Kapus da yutnon yɨpgum uŋun si abɨdaŋek opbi. Ae papia kɨsi tɨmɨkgi. Papia sipsip gɨp baŋ wasaŋbi uŋun baŋsi tɨmɨkgi.
14  Ais 59.18; Ro 2.6Aleksanda, uŋun ain baŋ yo wasok amɨn, uŋun da nak do yo yokwisi agɨt. Uŋun aŋpak agɨt dakon kobogɨ do Amɨn Tagɨ da yo yokwisi don aŋ ɨmdɨsak. 15 Gakyo kɨsi uŋun amɨn do kaŋ kɨmokgi. Uŋun nin dakon gen do uwal madepsi agɨt.
16 Mibɨltok gen pikon nepgwit dakon kobogɨ yagɨm bɨsapmon, amɨn kɨnda da nak gat agek aŋpulugaŋban gen dɨma yagɨmak. Amɨn morap kɨsi nak nepmaŋ dekgwit. Piŋkop da uŋun gulusuŋni dakon kobogɨ yokwi dɨma yomjak dosi nandɨsat. 17 Mani, Amɨn Tagɨ da nak da ɨleŋonjok agek nak aŋteban agɨt. Do nak Gen Bin Tagɨsi arɨpmɨsi yaŋapbo Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ morap kɨsi da nandawit. Aŋapbo Piŋkop da nak laion da gen kagakon naŋ abɨdagɨt. 18 Amɨn Tagɨ da nak aŋpak yokwi morap aŋ namdaŋ uŋudon naŋ abɨdokdɨsak. Aŋek aŋpulugaŋban tagɨsi egapbo aŋaŋ Piŋkop dakon amɨn kɨla agakni Kwen Kokup tosok uŋudon aŋkɨkdɨsak. Amɨn Tagɨ dagok dagogɨ mɨni tɨlɨm gulgwani taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak. Uŋun asi.
19  Ya 18.2; 2Ti 1.16-17Gɨldatno tagɨ Prisila gat ae Akwila gat ae Onesiporus dakon gwakni kɨsi do yoyɨki. 20  Ya 19.22; 20.4; Ro 16.23Erastas uŋun kokup pap Korinon sigɨn egɨsak. Aŋakwan Tropimus uŋun sot agɨt, do kokup pap Miletus uŋudon yɨpmaŋ dekgɨm da egɨsak. 21 Gak kosit niaŋon da tepmɨsi opbi dakon pini aŋkɨmokgi. Jomjom aŋegaki ais bɨsap dɨ apban. Yubulus da gɨldatni tagɨ gayɨsak. Ae Pudens, ae Linus ae Klodia gat ae paŋmuwukbi dɨwarɨ morap gat kɨsi da gɨldatni tagɨ gayaŋ. 22 Amɨn Tagɨ da wupgo gat egɨpjak, ae nandaŋ yawotni da gagon tosak do bɨsit asat.

4:3: 1Ti 4.1

4:6: Pil 2.17

4:7: 1Ti 6.12

4:8: 1Ko 9.24-25

4:10: Ya 15.37-39; 2Ko 8.23; Kol 4.14

4:13: Ya 20.6

4:14: Ais 59.18; Ro 2.6

4:19: Ya 18.2; 2Ti 1.16-17

4:20: Ya 19.22; 20.4; Ro 16.23