23
Pol da sɨŋtaŋban gen kokwin amɨn kabɨkonsi kɨŋakwan pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Not kabɨ, abɨkikon da wɨŋ abɨsok egɨsaron nak Piŋkop da dabɨlon butnokon da tagɨsi egɨ aŋaŋ wɨt yaŋ nandɨsat.” Jn 18.22-23Gen uŋun yaŋban mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Ananias da Pol da kapmatjok akgwit amɨn gen kaganikon aŋatni do yoyɨgɨt. Mt 23.27Yoyɨŋban aŋagakwa Pol da yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop da gɨtdɨsak. Gak yut dakon pompom kɨlegɨ yombem, mani mukgwan nɨp da naŋba nɨtnɨraŋbi. Gak gen teban guramɨkdat yaŋ nandaŋek nak gen pikon nep do abɨl da yɨkdal. Mani gaga gen teban yapmaŋek nɨtni do yoyɨsal.”
Amɨn kapmatjok akgwit da gen uŋun nandaŋek Pol yaŋ iyɨwit, “Gak Piŋkop dakon mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn do yaŋba yokwi tok aŋ ɨmɨsal, ma?”
TP 22.28Yaŋba Pol da yoyɨgɨt, “Not kabɨ, Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
‘Ji kɨla amɨnji kɨnda do yaŋba yokwi tok dɨma ani.’
On amɨn uŋun mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn yaŋ dɨma koko pɨsak.”
Ya 26.5Pol da gen kokwin amɨn kabɨ dɨ uŋun Sadyusi amɨn ae dɨ Parisi amɨn yaŋ nandaŋ yomgut. Do gen papmon da yaŋ yoyɨgɨt, “Not kabɨ, nak Parisi amɨn kɨnda. Datno kɨsi uŋun Parisi amɨn kɨnda. Nak amɨn kɨmakbi da kɨmoron da don pɨdokdaŋ uŋun do nandaŋ teban taŋek egɨsat. Yaŋ nandɨsat do aŋek gen pikon nepmaŋ.” 7-8  Mt 22.23Sadyusi amɨn da amɨn kɨmakbi arɨpmɨ dɨmasi pɨdoni, ae aŋelo wupyo mɨni yaŋ yoŋ. Mani Parisi amɨn uŋun kɨsi nandaŋ teban toŋ. Yaŋ nandaŋ do aŋek gen uŋun yaŋban Parisi amɨn ae Sadyusi amɨn iyɨ uwal uwal aŋek pudaŋ kabi bamorɨ awit. Aŋek gen teban yoyɨŋdet amɨn dɨ uŋun Parisi kabɨkon nani uŋun da pɨdaŋ agek madepsi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “On amɨn gulusuŋni mɨnisi komaŋ. Wup bo aŋelo kɨnda da gen bo iyɨgɨt? Uŋun dɨma nandamaŋ.” 10 Yaŋ yaŋba emat amɨn dakon mibɨltok amɨn da pɨndakban gen emat madepsi awit. Yaŋ aŋek amɨn kabɨ bamot uŋun da Pol terɨ terɨ da ɨlɨkba gɨptɨmɨ dagaŋakwan kɨmotjak yaŋ do pasalgɨt. Do emat amɨni yabekban pɨgɨ Pol amɨn kabɨ da binapmon naŋ gwayeŋ aŋaŋ emat amɨn da yutnon aŋkɨwit.
11  Ya 27.24; 28.16,23Aŋkɨ yɨpba kalbi Amɨn Tagɨ da Pol da kapmatjok agek yaŋ iyɨgɨt, “Gak pasol pasol dɨma aki. Si teban taŋek egɨpbi. Nak dakon gen Jerusalem yaŋ teŋteŋagɨl uŋun Rom mɨktɨmon yaŋ gɨn yaŋ teŋteŋoki.”
Juda amɨn da Pol aŋakba kɨmotjak do gen yaŋ aŋteban awit
12 Wɨsa dagokdo Juda amɨn muwugek Pol aŋakba kɨmotjak do wagɨl yaŋ aŋteban awit. Aŋek yawit, “Jap pakbiyo dɨma aŋek Pol aŋatno kɨmagakwan don noneŋ. Yaŋ dɨma aneŋ kaŋ, Piŋkop da nin tagɨ nindapjak.” 13 Yaŋ teban tok awit amɨn uŋun 40 yapgut. 14 Amɨn kabɨ uŋun kɨŋ mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ, ae kɨla amɨn kabɨ yaŋ yoyɨwit, “Nin jap dɨma naŋek Pol aŋatno kɨmagakwan don noneŋ do wagɨl yaŋ aŋteban amaŋ. Yaŋ dɨma aneŋ kaŋ, Piŋkop da nin tagɨ nindapjak. 15  Ya 25.3Do ji gat ae gen kokwin amɨn kabɨ gat muwugek emat amɨn dakon mibɨltok amɨn do gen yɨpba kwan uŋun da Pol yɨpban jikon opjak. Mibɨlni sigɨn nandak do nandamaŋ, gen yaŋ yɨpba kɨsak. Aŋakwan jikon dɨma abɨŋ altaŋakwan kosiron aŋatno kɨmotjak do nin tagap toneŋ.”
16 Mani Pol gwaktani da kosiron pasɨlɨkon da aŋatdaŋ dakon geni nandaŋek emat amɨn da yutnon wɨgɨ Pol uŋun do iyɨgɨt.
17 Iyɨŋban Pol da emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn kɨnda yaŋ ɨban opban yaŋ iyɨgɨt, “Gak on monjɨ abɨdaŋ aŋaŋ mibɨltok amɨngokon aŋkwi gen dɨ nandak uŋun iyɨsak.” 18 Iyɨŋban monjɨsok uŋun aŋkɨŋek mibɨltok amɨn yaŋ iyɨgɨt, “Dam tebanon egɨsak amɨn Pol da yaŋ naban opbo on monjɨ gagon aŋopbeŋ do nayɨŋban aŋobɨsat. Gen kɨnda nandak uŋun gayɨkdɨsak.”
19 Yaŋban mibɨltok amɨn da monjɨsok uŋun kɨsirɨkon da abɨdaŋ aŋaŋ ɨleŋɨkon kɨŋ iyɨ gɨn egek yaŋ iyɨgɨt, “Gak ni gen naŋ nayɨk do nandal?”
20 Yaŋban monjɨ uŋun da yaŋ iyɨgɨt, “Juda amɨn da aŋwa gak da Pol yɨpbɨ gen kokwin amɨn kabɨkon pɨgɨsak do gen yaŋ aŋteban ayɨŋ. Pol dakon mibɨlɨ dɨ gat nandaneŋ yaŋon da top gayɨkdaŋ. 21 Mani amɨn kabɨ kɨnda 40 yapmaŋdak uŋun da jap pakbiyo dɨma aŋek Pol kosiron pasɨlɨkon da aŋatno kɨmagakwan don noneŋ yaŋ aŋteban awit. Yaŋ dɨma aneŋ kaŋ, Piŋkop da nin tagɨ nindapjak yaŋ yawit. Do gak dɨma nandaŋ yobi. Gak da geni nandaŋek nandaŋ yobi do sɨŋtaŋ ekwaŋ.”
22 Yaŋ yaŋban mibɨltok amɨn da monjɨsok uŋun yabegek yaŋ iyɨgɨt, “Gak tayaŋgok kɨŋ gen nayɨl uŋun do amɨn kɨnda dɨmasi iyɨki.”
Pol yɨpba Sisaria kokupmon kɨgɨt
23 Yaŋ aŋek mibɨltok amɨn da emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn bamorɨ yaŋ yoban opbal yaŋ yoyɨgɨt, “Jil kɨŋ emat amɨn 200 gat, ae oskon akwaŋ amɨn 70 gat, ae jaŋgwa tɨmɨt amɨn 200 gat yaŋ tɨmɨtjil. Tɨmɨkbal tagap taŋek kalbi 9 kilok Sisaria kɨni. 24 Yaŋ aŋek Pol do os kɨnda kɨsi aŋnoman aŋek Pol aŋkutnaŋ aŋaŋ gapman dakon mibɨltok amɨn madep Pelikskon aŋkɨni.”
25 Yaŋ yoyɨŋek Peliks do papia kɨnda yaŋ mandagɨt,
26 “Nak Klodias Lisias da papia on gapman dakon mibɨltok amɨn madep Peliks do mandɨsat. Gɨldat tagɨsi. 27  Ya 21.30-33; 22.25-27Juda amɨn da uŋun amɨn abɨdaŋek aŋakba kɨmotjak do awit. Mani nak da uŋun Rom amɨn kɨnda yaŋ kaŋ nandaŋyo agɨm, do nak gat emat amɨn kabɨno gat da kɨŋ uwalni da kɨsiron naŋ abɨdagɨmaŋ. 28  Ya 22.30Aŋek ni gulusuŋ kɨnda agɨt naŋ abɨdawit uŋun dakon mibɨlɨ nandak do aŋek gen kokwin amɨn kabɨnikon aŋkɨgɨm. 29 Nak da Juda amɨn yoyɨko iyɨ dakon gen tebani kɨnda yapmak do aŋek abɨdamaŋ yaŋ nayɨwit. Mani gen yaŋ ɨmgwit uŋun koko yo madep dɨma agɨt. Rom amɨn nin da si aŋatno kɨmotjak bo ae dam tebanon yɨpneŋ da arɨpmon gulusuŋ kɨnda dɨma agɨt. 30  Ya 23.16-23; 24.1-9Ae Juda amɨn da si aŋakba kɨmotjak do pasɨlɨkon da gen yaŋ aŋteban awit uŋun nandaŋek tepmɨsi yabekgo gagon obɨsak. Ae gen yaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun kɨsi gagon obɨŋek mibɨlɨ nido gen yaŋ ɨmaŋ uŋun gak da ɨŋamon yaŋ teŋteŋoni do yoyɨsat.”
31 Kalbi emat amɨn gen uŋun guramɨgek Pol abɨdaŋ aŋaŋ kokup pap Antiparis uŋudon aŋkɨwit. 32 Wɨsa dagokdo emat amɨn kabɨ mɨktɨmon da agɨpgwit uŋun tobɨl iyɨ da yomakon kɨŋakwa oskon agɨpgwit amɨn dagɨn Pol Sisaria aŋaŋ kɨwit. 33 Oskon agɨpgwit amɨn Sisaria kɨŋ altaŋek gapman dakon mibɨltok amɨn madep do papia uŋun ɨmɨŋek Pol yo kɨsi uŋun da kɨsiron yɨpgwit. 34 Gapman dakon mibɨltok amɨn madep da papia uŋun manjɨŋek Pol yaŋ iyɨgɨt, “Gak provinsgo dukon?”
Yaŋban Pol da iyɨgɨt, “Nak provinsno Silisia.”
35 Yaŋban iyɨgɨt, “Gen yaŋ gamaŋ amɨn da abɨŋ altaŋakwa gengo don nandakeŋ.” Yaŋ iyɨŋek obip amɨni yoyɨŋban Pol kɨla amɨn madep Erot da kalɨp yut madep agɨt uŋudon yɨpmaŋek kɨlani ani do yoyɨgɨt.

23:2: Jn 18.22-23

23:3: Mt 23.27

23:5: TP 22.28

23:6: Ya 26.5

23:7-8: Mt 22.23

23:11: Ya 27.24; 28.16,23

23:15: Ya 25.3

23:27: Ya 21.30-33; 22.25-27

23:28: Ya 22.30

23:30: Ya 23.16-23; 24.1-9