Gen Bin Tagɨsi Jon da Mandagɨt
But pɨso gen
Jon uŋun paŋdet 12 kabɨkon nani kɨnda. Amɨn da Jon do Yesu da butdasi galak taŋ ɨmgut amɨn uŋun yaŋ nandaŋ. Uŋun Jon dagɨn 1 Jon, 2 Jon ae 3 Jon gat ae Paŋalon Abi gat kɨsi mandagɨt.
Jon da Yesu pi masɨ masɨmɨ morapmɨ agɨt uŋun kɨsi dɨma mandagɨt do yosok. Mani Yesu uŋun asi Mesaia, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo yokwikon baŋ tɨmɨtdo manjɨgɨt amɨn, yaŋ nandaneŋ do pi madep dɨwarɨ agɨt uŋun baŋgɨn mandagɨt.
Gen Bin Tagɨsi on mandagɨtgwan Jon da Yesu do yaŋ yosok, “Piŋkop dakon Gen da amɨn dagaŋek amɨn nin da binapmon egɨpgut.” Jon da mɨŋat amɨnyo da Yesu Piŋkop dakon Monji yaŋsi nandaŋ gadaŋ ɨmni do nandaŋek mandagɨt. Jon da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun egɨp egɨp teban abɨdokdaŋ yaŋsi nandaŋek mandagɨt (20.31 do koki).
Jon papiakon yo dɨwarɨ pɨndakgamaŋ uŋun yaŋ: Mɨŋat amɨnyokon yo morap toŋ uŋun baŋ tɨmɨgek Yesu da tɨlak gen yagɨt uŋun baŋ mandagɨt. Do mɨrɨm, ae pakbi, ae bret, ae teŋteŋɨ, ae wain obi, ae sipsip kɨla amɨn uŋun dakon gen pɨndakgamaŋ.
Gen da amɨn dagaŋek amɨn bɨkbɨgon egɨpgut
1
(Kɨlapmɨ 1)
Gen egɨp egɨpmɨ toŋ da amɨn dagagɨt
Jn 17.5; 1Jn 1.1-2; PA 19.13Yo morap dɨma altaŋakwa wasok wasogɨkon Gen uŋun egɨpgut. Gen uŋun Piŋkop gat egɨpgumal, ae Gen iyɨ Piŋkop uŋun. Uŋun kalɨpsigwan yo morap dɨma altaŋakwa Piŋkop gat egɨpgumal. 1Ko 8.6; Kol 1.16-17; Ibr 1.2Piŋkop da uŋun Gen naŋ gɨn yo morap kɨsisi wasaŋ mudagɨt. Kosit ŋwakŋwarɨ kɨndakon da yo kɨnda dɨma noman tagɨt. Jn 5.26Iyɨ uŋun egɨp egɨp dakon malunsi egɨpgut. Uŋun egɨp egɨp da amɨn teŋteŋaŋ yomgut. Jn 3.19Aŋakwan uŋun teŋteŋɨ da pɨlɨn tukgwan teŋteŋaŋban pɨlɨn tuk da dɨma aban kɨmakgɨt.
Mt 3.1; Lk 1.13-17,76Piŋkop da amɨn kɨnda yabekban apgut, uŋun mani Jon. Uŋun da abɨŋ amɨn kɨsisi geni nandaŋ ɨmɨŋek teŋteŋɨ nandaŋ gadaŋ ɨmni do teŋteŋɨ dakon but pɨso gen yagɨt. Jon iyɨ teŋteŋɨ dɨma. Uŋun da teŋteŋɨ dakon but pɨso gen gɨn yagɨt. Jn 8.12Teŋteŋɨ bamɨsi uŋun mɨktɨmon pɨŋek mɨŋat amɨn morapyo teŋteŋaŋ yomɨsak.
10 Gen uŋun mɨktɨmon pɨŋ egɨpgut. Mɨktɨm gat ae yo morap mɨktɨmon toŋ uŋun iyɨ wasagɨt, mani mɨktɨmon ekwan mɨktɨm amɨn da niaŋen amɨn kɨnda yaŋ dɨma kaŋba pɨsagɨt. 11 Iyɨ da kokupmon apban dabɨni da dɨma abɨdawit. 12 Mani amɨn morap not aŋ ɨmɨŋek mani nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn, uŋun amɨn Piŋkop dakon monjɨ gwayonisi ani do yagɨt. 13  Jn 2.11; 3.3-6; 1Pi 1.23Uŋun meŋ datyo da yawikon da dɨma altawit. Ae amɨn da galak togon da dɨma. Piŋkopmon da altawit.
14  Pil 2.7Gen uŋun amɨn dagaŋban nin gat egɨpgumaŋ. Egakwan Dat da monji kaloŋɨ yabekban pɨgɨt uŋun dakon tɨlɨmni kagɨmaŋ. Nandaŋ yawot ae aŋpak bamɨsi uŋun amɨnon tugagɨt. 15 Uŋun dakon mibɨlɨ Jon da madepsi yaŋ tɨdaŋek amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Nak uŋun amɨn dakon mibɨlni do yaŋ kɨlɨ dayɨgɨm, ‘Uŋun amɨn nak da buŋon abɨsak, mani nak dɨma altaŋapbo kɨlɨsi egɨpgut, do nak ŋwapmaŋdak.’ ”
16 Nandaŋ yawot uŋun amɨnon tugagɨt da tosok, do nin kɨsisi gɨldarɨ gɨldarɨ paŋpulugaŋakwan gɨsamɨ toŋ ekwamaŋ. 17  TP 34.28; Ro 6.14Nido Piŋkop da Moses iyɨŋban gen teban nimgut, mani nandaŋ yawot gat ae aŋpak bamɨsi uŋun Yesu Kristokon da apgut. 18  TP 33.20; Jn 6.46; 1Ti 6.16Piŋkop uŋun amɨn kɨnda da dɨmasi kagɨt. Mani Monjɨsi kaloŋɨ, Datni da kapmatjok egɨsak, uŋun da Piŋkop dakon mibɨlɨ kɨlɨ nolɨgɨt.
Jon telagɨ pakbi sogok da gen yagɨt
(Mt 3.1-12 ae Mk 1.7-8 ae Lk 3.15-17)
19 Juda amɨn Jerusalem egɨpgwit uŋun da mukwa sogok amɨn ae Liwai amɨn yabekba Jonon kɨŋ yaŋ iyɨwit, “Gak niaŋen amɨn kɨnda?”
20 Yaŋba Jon da iyɨ dakon mibɨlni dɨma aŋkɨsɨbɨgɨt. Yaŋ teŋteŋaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak Kristo dɨma.”
21  GT 18.15,18; Mt 11.14Yaŋban iyɨwit, “Yaŋ kaŋ gak namɨn? Gak Elaija bo?”
Yaŋba yoyɨgɨt, “Dɨma.”
Aeni iyɨwit, “Gak kombɨ amɨn uŋun apjak do jomjom amaŋ, uŋun bo?”
Yaŋba yoyɨgɨt, “Dɨma.”
22 Yaŋban iyɨwit, “Gak namɨn? Gak da gen kobogɨ niyɨŋbɨ kɨŋ amɨn yabekba abɨmaŋ yoyɨno. Gak gaga do namɨn yaŋ yosol?”
23  Ais 40.3Iyɨŋba Jon da kombɨ amɨn Aisaia da kalɨpsigwan gen kɨnda yagɨt uŋun da arɨpmon yaŋ yoyɨgɨt,
“Nak amɨn kɨnda mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yosot, ‘Amɨn Tagɨ dakon kosit yulba kɨlegɨsi asak.’ ”
24 Parisi amɨn da uŋun amɨn yabekba apgwit. 25 Uŋun amɨn da Jon saŋbeŋek yaŋ iyɨwit, “Gak Kristo dɨma, ae Elaija dɨma, ae uŋun kombɨ amɨn dɨma kaŋ, nido amɨn telagɨ pakbi soŋ yomɨsal?”
26 Yaŋ yaŋba Jon da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak amɨn pakbisi baŋ telagɨ pakbi soŋ yomɨsat, mani amɨn kɨnda ji da bɨkbɨgon akdak, uŋun amɨn ji dɨma nandaŋ ɨmaŋ. 27  Jn 1.15Uŋun nak da manjikon noldak. Nak yombem yokwi da kandap gwɨl napni tagɨ dɨma wɨtdalgeŋ.”
28 Jon gat gen yaŋ nandat awit uŋun Betani kokupmon Jodan Pakbi usugap tet uŋudon awit. Jon uŋudon egek amɨn telagɨ pakbi soŋ yomgut.
Yesu uŋun Piŋkop dakon Sipsip Monɨŋni
29  Ais 53.6-7; 1Pi 1.18-19Gɨldat kɨnda do Jon da Yesu iyɨkon opban kaŋek yaŋ yagɨt, “Kabɨt, on Piŋkop dakon Sipsip Monɨŋni. Uŋun mɨktɨm amɨn dakon dɨwarɨni wɨrɨrɨkdak. 30  Jn 1.15On amɨn do nak kɨlɨ dayɨgɨm, ‘Amɨn kɨnda nak da buŋon abɨsak uŋun da nak si ŋwapmaŋdak, nido nak dɨma altaŋapbo kɨlɨsi egɨpgut.’ 31 Nak naga dɨma nandaŋ ɨmgum, mani Israel amɨn kabɨ da uŋun amɨn kaŋ nandaŋyo ani do aŋek telagɨ pakbi soŋ yomɨŋek apgum.”
32  Mt 3.16Jon yaŋ teŋteŋaŋek aeni yagɨt, “Nak kaŋapbo Telagɨ Wup kɨnarɨm da mɨktɨmon paŋ uŋun da tɨlak Kwen Kokup da Yesukon pɨgɨt. 33 Nak naga uŋun amɨn dɨma nandaŋ ɨmgum. Mani Piŋkop da nak telagɨ pakbi soŋ yobeŋ do yabegek yaŋ nayɨgɨt, ‘Gak kaŋbɨ Telagɨ Wup amɨn kɨnda da kwenon pɨŋ yɨkban kaŋ yaŋ nandaki, uŋun amɨn da amɨn Telagɨ Wup naŋ telagɨ pakbi soŋ yomdɨsak.’ 34  Mt 3.17Uŋun amɨn nak naga kagɨm, do yaŋsi dayɨsat, uŋun amɨn uŋun Piŋkop dakon Monji.”
Yesu wasaŋek paŋdetni tɨmɨkgɨt
35 Gɨldat kɨnda do Jon gat paŋdetni bamorɨ gat uŋudon gɨn akgwit. 36  Jn 1.29Agek Yesu obɨŋakwan kaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Kabɨt, on Piŋkop dakon Sipsip Monɨŋni!”
37 Jon da gen uŋun yaŋban nandaŋek paŋdetni bamot Yesu yolgɨmal. 38 Yolakwal Yesu da tobɨl pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Yo ninaŋ wɨsamal?”
Yaŋban yaŋ iyɨgɨmal, “Rabai, gak dukon egɨsal?” (“Rabai” uŋun gen dakon mibɨlɨ uŋun “Yoyɨŋdet.”)
39 Yaŋ yaŋbal Yesu da yoyɨgɨt, “Jil abɨŋ konjil.”
Yaŋ yaŋban kɨŋ yutni kagɨmal. Kaŋek pɨlɨndo 4 kilok agɨt do Yesu gat egɨpgwit.
40  Mt 4.18-20Amɨn bamot Jon dakon gen nandaŋek Yesu yolgɨmal, kɨnda mani Andru uŋun Saimon Pita dakon padɨge. 41 Andru Yesu yɨpmaŋek uŋudon gɨn Saimon wɨsɨŋ kaŋ yaŋ iyɨgɨt, “Nin Mesaia kɨlɨ kamaŋ.” (“Mesaia” dakon mibɨlɨ uŋun “Kristo”).
42  Mt 16.18Yaŋ iyɨŋek abɨdaŋ aŋaŋ Yesukon kɨŋ altaŋbal Yesu da Saimon kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak Saimon, Jon dakon monji. Buŋon amɨn da Sipas yaŋ gayɨni.” (“Sipas” uŋun dakon mibɨlɨ uŋun “Pita* Nin da genon ‘Pita’ dakon mibɨlɨ uŋun ‘Tɨp.’”)
Yesu da Pilip gat Nataniel gat yaŋ yomgut
43 Wɨsa dagokdo Yesu Galili Provinskon kɨk do aŋek Pilip kaŋ kwaŋ yaŋ iyɨgɨt, “Abɨŋ nak nol.”
44 Pilip uŋun Betsaida kokupmon nani, Andru gat Pita gat dakon kokup ɨsalni. 45  GT 18.18; Ais 7.14; 9.6; Jer 23.5; Esi 34.23Pilip uŋun kɨŋ Nataniel kaŋ kwaŋ yaŋ iyɨgɨt, “Moses da gen teban papiakon amɨn kɨnda do gen mandagɨt, ae kombɨ amɨn da gen mandawit, uŋun amɨn kɨlɨ kaŋ kwamaŋ. Uŋun Yesu, Nasaret kokupmon amɨn, Josep dakon monji.”
46 Yaŋban Nataniel da iyɨgɨt, “Yo tagɨ kɨnda Nasaret kokupmon tagɨ dɨma altogɨ nandɨsat.”
Yaŋban Pilip da yaŋ iyɨgɨt, “Abɨŋek ka.”
47 Yesu da Nataniel apban kaŋek Nataniel do yaŋ yagɨt, “Kabɨt, Israel amɨn bamɨsi kɨnda abɨsak. Uŋun amɨn topni mɨnisi.”
48 Yaŋban Nataniel da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Niaŋ aŋek nak dakon mibɨlno nandɨsal?”
Yaŋ yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Pilip dɨma yaŋ gamɨŋakwan gak pik kɨndap mibɨlon yɨgaki kɨlɨ gandat.”
49  Mt 14.33; 16.16; Mk 3.11Nataniel uŋun gen nandaŋek yaŋkwok yaŋ agɨt, “Yoyɨŋdet, gak Piŋkop dakon Monji. Gak Israel amɨn dakon Kɨla Amɨn Madep.”
50 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak da gak pik kɨndap mibɨlon yɨkbɨ gandat yaŋ gayɨko uŋun do aŋek nandaŋ gadaŋ namɨsal. Don uŋun si yapmaŋek wasok ŋwakŋwarɨsi pɨndatdɨsal. 51  WW 28.12Nak asisi gayɨsat, don Kwen Kokup wɨtdal kɨŋakwan kokdɨsal. Kaŋaki Piŋkop dakon aŋelo kabɨ da Amɨn Dakon Monjikon wɨkwaŋ paŋgɨn akdaŋ.”

1:1: Jn 17.5; 1Jn 1.1-2; PA 19.13

1:3: 1Ko 8.6; Kol 1.16-17; Ibr 1.2

1:4: Jn 5.26

1:5: Jn 3.19

1:6: Mt 3.1; Lk 1.13-17,76

1:9: Jn 8.12

1:13: Jn 2.11; 3.3-6; 1Pi 1.23

1:14: Pil 2.7

1:17: TP 34.28; Ro 6.14

1:18: TP 33.20; Jn 6.46; 1Ti 6.16

1:21: GT 18.15,18; Mt 11.14

1:23: Ais 40.3

1:27: Jn 1.15

1:29: Ais 53.6-7; 1Pi 1.18-19

1:30: Jn 1.15

1:32: Mt 3.16

1:34: Mt 3.17

1:36: Jn 1.29

1:40: Mt 4.18-20

1:42: Mt 16.18

*1:42: Nin da genon ‘Pita’ dakon mibɨlɨ uŋun ‘Tɨp.’

1:45: GT 18.18; Ais 7.14; 9.6; Jer 23.5; Esi 34.23

1:49: Mt 14.33; 16.16; Mk 3.11

1:51: WW 28.12