Gen Bin Tagɨsi Matyu da Mandagɨt
But pɨso gen
Matyu uŋun Juda amɨn kɨnda, mani Rom gapman dakon pi amɨni egek takis tɨmɨt tɨmɨt pi agɨt. Uŋun pi aŋakwan Yesu da yaŋ ɨban paŋdetni dagagɨt.
Gen Bin Tagɨsi Matyu da mandagɨt uŋungwan Yesu mɨktɨmon egɨpgut bɨsapmon yo morap noman taŋ ɨmgwit dakon geni toŋ. Uŋun papiagwan mibɨltok yo ni da Maria kon noman taŋakwa Yesu aŋalagɨt uŋun do yosok. Aŋek pi morap agɨron da wɨgɨ gen yaŋ ɨmɨŋek aŋakba kɨmakgɨt. Ae kɨmoron da ae pɨdagɨt aŋek amɨn kabɨ egɨpgwit uŋun yopmaŋ Kwen Kokup wɨgɨgɨt uŋun do yosok.
Yo madep kɨnda Matyu da nolɨsak uŋun yaŋ, kalɨp Piŋkop da yo ak do yaŋ teban tok agɨt, ae Saŋbek Saŋbek Papia Kalɨpmɨkon mandabi, uŋun Yesu da arɨpmɨ aban bamɨ toŋ agɨt. Piŋkop da Israel amɨn yokwikon baŋ tɨmɨt do amɨn kɨnda yabet do yaŋ teban tok agɨt. Do on papia da Yesu do uŋun amɨn mani yaŋsi nolɨsak. Uŋun papia Matyu da mandagɨtgwan gen morapmɨ uŋun kalɨp kombɨ amɨn da yawit uŋun bamɨ toŋ awit do yosok.
Ae yo madep kɨnda Matyu da yosok. Kwen Kokupmon ae mɨktɨmon Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun do yosok. Yesu da pi agɨt do aŋek Piŋkop mɨŋat amɨn morap dakon kɨla amɨn madep egɨsak. Egek mɨŋat amɨnyo morap iyɨ dakon galaktok yol kɨmagek egɨpni do nandɨsak.
Matyu kon Yesu da Piŋkop gen dubagɨsi 5 kabɨ yagɨt. Mibɨltok uŋun kɨlapmɨ 5 mon da 7 non tosok. Uŋungwan Yesu da ɨleŋon Piŋkop gen yagɨt. Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ da aŋpak ani uŋun do nolɨsak. Gen dubagɨsi 2 uŋun kɨlapmɨ 10 non tosok. Uŋun Yesu da paŋdet kabɨni kɨŋek iyɨ dakon geni amɨnon yaŋ teŋteŋaŋek yo ni baŋ ani uŋun do yoyɨgɨt.
Gen dubagɨsi 3 yagɨt uŋun kɨlapmɨ 13 non tosok. Uŋudon Yesu da Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni dakon aŋpak do mɨŋat amɨnyo tɨlak genon da yoyɨgɨt. Gen dubagɨsi 4 yagɨt uŋun kɨlapmɨ 18 non tosok. Uŋudon Yesu da mɨŋat amɨnyo iyɨ dakon paŋdet egek ni aŋpak baŋ ani uŋun do yagɨt. Ae gen dubagɨsi 5 yagɨt uŋun kɨlapmɨ 24 kon da 25 mon tosok. Uŋudon Yesu da mibɨ gɨldaron yo noman tokdaŋ uŋun do yagɨt.
1
Yesu mɨktɨmon altagɨt
(Kɨlapmɨ 1.1–4.16)
Yesu dakon babɨkni dakon man sɨlɨp
(Lk 3.23 ‑38)
WW 22.18; 1KAG 17.11On man sɨlɨp uŋun Yesu Kristo dakon babɨkni dakon man sɨlɨp. Yesu uŋun Dewit da kabɨkon nani. Aŋakwan Dewit uŋun Abraham da kabɨkon nani.
Abraham uŋun Aisak dakon datni.
Aisak uŋun Jekop dakon datni
Jekop uŋun Juda gat ae peni padɨk padɨkni gat dakon datni.
WW 38.29-30; Ru 4.18-22Juda uŋun Peres gat Sera gat dakon datni. (Meŋi uŋun Tamar.)
Peres uŋun Esron dakon datni.
Esron uŋun Ram dakon datni.
Ram uŋun Aminadap dakon datni.
Aminadap uŋun Nason dakon datni.
Nason uŋun Salmon dakon datni.
Ru 4.13-17Salmon uŋun Boas dakon datni. (Meŋi uŋun Reap.)
Boas uŋun Obet dakon datni. (Meŋi uŋun Rut.)
Obet uŋun Jesi dakon datni.
2Sa 12.24Jesi uŋun kɨla amɨn madep Dewit dakon datni.
Aŋakwan Dewit uŋun Solomon dakon datni. (Solomon dakon meŋi kalɨp Uria dakon mɨŋatni egɨpgut.)
Solomon uŋun Reoboam dakon datni.
Reoboam uŋun Abiya dakon datni.
Abiya uŋun Asa dakon datni.
Asa uŋun Jeosapat dakon datni.
Jeosapat uŋun Jeoram dakon datni.
Jeoram uŋun Usia dakon datni.
Usia uŋun Jotam dakon datni.
Jotam uŋun As dakon datni.
As uŋun Esekia dakon datni.
10 Esekia uŋun Manase dakon datni.
Manase uŋun Emon dakon datni.
Emon uŋun Josaia dakon datni.
11  2KA 22–24; 2KAG 36.10; Jer 27.20Josaia uŋun Joiakin gat ae notni kabɨ gat dakon datni.
(Uŋun amɨn kabɨ da bɨsapmon Israel amɨn uwalni da tɨmɨk Babilon mɨktɨmon paŋkɨ yopba egɨpgwit.)
12  Esr 3.2Babilon paŋkɨ egɨpgwit bɨsapmon, Joiakin uŋun Sealtiel dakon datni.
Sealtiel uŋun Serubabel dakon datni.
13 Serubabel uŋun Abiut dakon datni.
Abiut uŋun Eliakim dakon datni.
Eliakim uŋun Aso dakon datni.
14 Aso uŋun Sadok dakon datni.
Sadok uŋun Akim dakon datni.
Akim uŋun Eliut dakon datni.
15 Eliut uŋun Eleasa dakon datni.
Eleasa uŋun Matan dakon datni.
Matan uŋun Jekop dakon datni.
16 Jekop uŋun Josep dakon datni.
Josep uŋun Maria dakon eni.
Aŋakwan Maria da Yesu aŋalagɨt. Yesu uŋun Kristo yaŋ iyaŋ.
17 Abrahamon da wɨŋ Dewiron dagagɨt uŋun babɨkni 14 kabɨ.
Aŋakwan Dewiron da wɨŋ uwalni da tɨmɨk Babilon mɨktɨmon paŋkɨwit bɨsap uŋun babɨkni 14 kabɨ.
Aŋakwan Babilon egɨpgwiron da wɨŋ Kristo altagɨt uŋun kɨsi babɨkni 14 kabɨ.
Yesu altagɨt
(Lk 2.1‑ 7)
18  Lk 1.27,35Yesu Kristo altagɨt uŋun dakon gen yaŋ. Meŋi Maria uŋun Josep da pasak do kɨlɨ manjɨwit. Mani dɨma paŋakwan Maria uŋun monjɨ kwap kɨlɨ awɨlgɨt. Monjɨ kwap awɨlgɨt uŋun Telagɨ Wup da tapmɨmon da awɨlgɨt. 19 Aŋakwan Josep uŋun Maria monjɨ kwapni kɨnda awɨlak yaŋ nandaŋek yɨpmaŋ det do nandagɨt. Mani eni amɨn kɨlegɨ do amɨn morap da ɨŋamon Maria mayagɨ ɨm do dɨma nandagɨt. Yaŋ do aŋek pasɨlɨkon da kɨrɨŋɨk ɨm do nandagɨt.
20 Josep yaŋ nandaŋek egakwan Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda da dɨpmɨnon altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Josep, Dewit da kabɨkon nani, Maria da monjɨ kwap uŋun Telagɨ Wup da tapmɨmon awɨlak, do Maria pak do dɨma pasolgi. 21  Lk 1.31; 2.21Uŋun monjɨ wɨli aŋalaŋban mɨŋat amɨn kabɨni dɨwarɨni wɨrɨrɨgek iyɨ do tɨmɨtdɨsak, do mani Yesu yaŋ iyɨki.”
22 Uŋun yo morap altaŋakwa Amɨn Tagɨ da kombɨ amɨn aŋtagap aban gen yagɨt uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ tosok.
23  Ais 7.14 “Nandaki. Mɨŋat kɨnda amɨn gat dɨma pakbi kɨnda da monjɨ kwap awɨlek monjɨ wɨli kɨnda aŋalasak.
Aŋalaŋban mani Emanuel yaŋ yoni.”
(Emanuel dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: “Piŋkop nin gat egɨsak.”)
24 Josep dɨpmɨnon da pɨdaŋek Amɨn Tagɨ dakon aŋelo da gen iyɨgɨt uŋun guramɨgek mɨŋatni Maria pagɨt. 25  Lk 2.21Mani kaloŋɨ dɨma pagek egɨ wɨgɨ Maria da monjɨ wɨli kɨnda aŋalagɨt. Aŋalaŋban Josep da mani Yesu yaŋ iyɨgɨt.

1:1: WW 22.18; 1KAG 17.11

1:3: WW 38.29-30; Ru 4.18-22

1:5: Ru 4.13-17

1:6: 2Sa 12.24

1:11: 2KA 22–24; 2KAG 36.10; Jer 27.20

1:12: Esr 3.2

1:18: Lk 1.27,35

1:21: Lk 1.31; 2.21

1:23: Ais 7.14

1:25: Lk 2.21