5
Amɨn kɨnda Piŋkop da kɨlani asak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on amɨn da kasɨsɨŋ pɨsoŋakwa yogogɨ.
Yawe bɨsit aŋek iyoŋ iyoŋ yaŋapbo geno do mɨrak yopbi.
Kɨla Amɨn Madepno ae Piŋkopno, aŋpulugoki do bɨsit asat,
do yaŋ ɨlɨtno nandaŋ nabi.
Yawe, wɨsa dagokdo morap gak do bɨsit asat.
Wɨsa dagokdo gak do bɨsit tebaisi asat.
Bɨsitno dakon kobogɨ nabi do jomjom asat.
Piŋkop, gak aŋpak yokwi do
kɨsɨk kɨsɨk dɨma asal.
Yokwi aŋ amɨn gak da kapmatjok tagɨ dɨma egɨpmɨ.
Iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn gak da dabɨlon tagɨ dɨma atni.
Aŋpak yokwi aŋ amɨn morap dɨmasi galak taŋ yomɨsal.
Yawe, gak da top gen yogok amɨn morap paŋupbal asal.
Amɨn dapba kɨmokgoŋ amɨn gat, ae amɨn paŋkewalgaŋ amɨn gat dɨmasi galak taŋ yomɨsal.
Mani gak da nak but dasi galak taŋ namɨsal, do gak da yutnon tagɨ wɨgɨkeŋ.
Telagɨ yutgokon uŋudon ŋwakbeŋ aŋek gawak gabeŋ.
Yawe, uwal da nak aŋupbal akdaŋ, do kosit yɨpmaŋ namɨŋaki aŋpakgo kɨlegɨ uŋun yolbeŋ.
Kosit agɨpbeŋ do nandɨsal uŋun nolɨki.
Ro 3.13 Uwalno gen bamɨsok kɨnda dɨmasi yoŋ.
Amɨn dɨwarɨ paŋupbal ak dogɨn nandaŋ.
Gen kagani uŋun kɨmakbi tamo da yaŋ pɨsoŋ.
Amɨn paŋgalak ak do gen morapmɨ yoŋ.
10 Piŋkop, gen yaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yobi.
Nandak nandak yokwini paŋupbal abi.
Yo akdo nandaŋ kokwin aŋ iyɨ uŋudon yokwalni.
Uŋun kwen wɨgɨk aŋ gamɨŋek yokwi morapmɨ aŋ, do yolbɨ gak da ɨŋam da dubagɨkon kɨŋ mudoni.
11 Mani amɨn morap paŋkutnoki do gagon kwaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Uŋun but galak nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk dakon kap dagok dagogɨ mɨni tagɨ yoni.
Paŋkutnaŋaki but dasi galak taŋ gamaŋ amɨn kɨsɨk kɨsɨk sigɨn aŋek mango awɨgɨni.
12 Gak da amɨn kɨlegɨ do yo tagɨsi aŋ yomɨsal.
Emat dakon pasɨk da yaŋ taŋek paŋyoŋgam asal, ae kɨlani tagɨsi aŋaki tagɨsi ekwaŋ.

5:9: Ro 3.13