7
Jɨgɨni toŋ amɨn kɨnda dakon bɨsit
Dewit da amɨn kɨnda Benjamin da kabɨkon nani mani Kus uŋun da yokwi aŋ ɨban butjɨk paŋek kap on Yawe do yagɨt.
Yawe Piŋkopno, gak da nak aŋkutnoki do obɨsat.
Aŋpulugaŋaki nak aŋsopmaŋgaŋ amɨn da dɨma nɨkba kɨmokgeŋ.
Yokwikon naŋ abɨdaŋaki dɨma tasɨk tokeŋ.
Laion da amɨn dakon gɨpni paŋdagoŋ, uŋun da tɨlak dɨ aŋupbal abam.
Ɨlɨk aŋaŋ tɨmɨ kɨndakon aŋkɨŋakwa amɨn da nak yokwikon naŋ arɨpmɨ dɨma dɨ abɨdaŋbam.
Yawe Piŋkopno, yokwi agɨm dakon gulusuŋno taŋ namɨsak,
bo amɨn dɨwarɨ do yokwi aŋ yomgum,
bo notno ɨsal dogɨn yokwi aŋ ɨmgum,
bo uwalno dakon yo ɨsal dogɨn kabo tɨmɨkgɨm kaŋ,
yum pɨndagaki uwalno da nak aŋsopmaŋek abɨdoni.
Nak tagɨ bamaŋek obɨsi aŋupbal aŋek gɨptɨmno yɨpba kɨmbabaŋon ɨsal tosak.
Yawe, pɨdoki! Uwalno da nagon emat tebaisi aŋ.
Uŋun butjap nandaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yobi.
Piŋkopno, aŋpak kɨlegɨ dogɨn galak tosol, do abɨŋek aŋpulugoki.
Gak kwensi kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamogokon yɨgek mɨŋat amɨn kabɨ morap gak da kapmatjok abɨŋ muwutni do yoyɨki.
Yawe, mɨŋat amɨn morap dakon aŋpakni kokwin asal,
do aŋpulugaŋaki gen pikon teban tokeŋ.
Nido, aŋpak kɨlegɨ gat ae aŋpak tagɨsi gat baŋgɨn asat.
PA 2.23Piŋkop gak wagɨl kɨlegɨsi.
Amɨn morap dakon nandak nandak butyo pakyaŋsi pɨndak nandaŋyo asal.
Amɨn yokwi aŋpak yokwi saŋbeŋek dɨma ani do kɨrɨŋɨk yobi.
Mani amɨn kɨlegɨ paŋpulugaŋaki tebai atni.
10 Piŋkop uŋun pasɨkno. Butni kɨlegɨsi amɨn yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
11 Piŋkop uŋun gen kokwin kɨla amɨn kɨlegɨsi.
Gɨldarɨ gɨldarɨ yokwi pakpak do japmɨ nandaŋek pabɨŋ yopmaŋdak.
12 Yokwi aŋ amɨn but tobɨl dɨma ani kaŋ, Piŋkop da emat agak sɨbani geni toŋsi asak do ɨlɨtdɨsak, ae obipni paŋɨlɨtdɨsak.
13 Amɨn uŋun dapban kɨmotni do dɨkdɨkni kɨlɨ paŋnoman agɨt.
Dɨkdɨk mɨleŋ asɨpmɨ toŋ paŋnoman asak.
14 Amɨn yokwi uŋun yokwi ak do nandaban teban toŋ.
Yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ ak do tagap tok asak, ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ top yosok.
15 Amɨn kɨnda abɨdok do gapma dubagɨ kɨnda wayɨkdak,
mani iyɨ uŋun gapma wayɨkdakgwan mosok.
16 Gulusuŋ iyɨ asak uŋun da iyɨnaŋ wɨtjɨŋ ɨmɨsak.
Ae butjap ematyo amɨn dɨwarɨ do aŋ yom do nandak nandak asak,
uŋun da tobɨlek iyɨ naŋ aŋupbal asak.
17 Yawe uŋun amɨn kɨlegɨsi, do ya yaŋ iyɨsat.
Piŋkop Wukwisi do mani aŋkɨsik do kap yokeŋ.

7:9: PA 2.23