39
Amɨn jɨgɨni toŋ dakon gen
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn Jedutun do mandabi.
Nak kɨlɨ yagɨm, “Aŋpak morap abeŋ uŋun kɨla tagɨsi aŋek abeŋ.
Ae gen yokeŋon yokwi kɨnda dɨma abeŋ.
Amɨn yokwi nak da kapmatjok egɨpni bɨsapmon nak gen kɨnda dɨma yokeŋ.”
Nak gen mapmɨt aŋek gen kɨnda dɨma yagɨm.
Ae yo tagɨ kɨsi do genjok kɨnda dɨma yagɨm.
Mani butjɨkno uŋun madepsi tagaŋek paptaŋ madepsi agɨt.
Aŋek butnokon da nandaba kɨksi agɨm.
Nak sigɨn nandaŋek butno da jɨgɨ madepsi nandagɨm, do gen yagɨm.
Yawe bɨsit yaŋ iyɨgɨm, “Egɨp egɨpno dakon wasɨp nayɨŋbɨ nandako.
Bɨsap niaŋ da egɨpbeŋ uŋun nayɨŋbɨ nandakeŋ.
Egɨpbeŋ dakon bɨsap uŋun pɨsɨpmɨsok uŋun do nayɨki.
Nak dakon bɨsap pɨsɨpmɨsok yɨpgul.
Gak da dabɨlon nak dakon bɨsap yo ɨsalɨ.
Amɨn kɨnda da mɨrɨm yawɨk pɨsosok, amɨn morap uŋun da tɨlak mɨktɨmon bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn ekwaŋ.”
Amɨn morap gɨldat paŋopmon wupnin noman taŋek tepmɨ pasɨlgaŋ uŋun yombem.
Yo morapmɨ tɨmɨt do pi madepsi aŋ, mani pi madep aŋ uŋun bamɨ mɨni.
Amɨn da yo morapmɨ paŋmuwukgaŋ, mani namɨn da tɨmɨtjak uŋun dɨma nandaŋ.
Mani Amɨn Tagɨ, abɨsok nak nido jomjom asat?
Nak gak do nandaŋ gadaŋek gak dagɨn aŋpulugoki do jomjom asat.
Yokwikon naŋ abɨdaŋek dɨwarɨ morapno wɨrɨrɨk nabi.
Yum pɨndagaki nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da yaŋsul dɨma aŋ namni.
Mani nak gen dɨma yosot. Nak gen mapmɨt gɨn asat.
Nido, gak da gaga nak do yo uŋun asal.
10 Saŋbeŋek tepmɨ pi dɨma nabi.
Obɨsi nɨkgɨl, do tapmɨmno mɨnisi asak.
11 Gak da amɨn tebai yoyɨŋek yokwini dakon kobogɨ yomɨsal.
Yo monɨŋ da ɨmal kɨnda naŋba yokwi tosok, uŋun da tɨlak yo morap uŋun do galak tosok uŋun wagɨl wɨrɨrɨkbɨ pasɨl mudoŋ.
Amɨn kɨnda da mɨrɨm pɨsosok, amɨn morap uŋun da tɨlak mɨktɨmon bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn ekwaŋ.
12 Yawe, bɨsitno nandaki. Aŋpulugoki do yaŋ tɨdosot uŋun do mɨrak pakyaŋsi yopbi.
Mɨrakgo dɨma sopbi, nido gak gat bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn mɨktɨmon egɨpdamak.
Nak babɨkno yombem.
Uŋun kɨsi bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn mɨktɨmon egɨpgwit.
13 Saŋbeŋek yo yokwisi dɨma aŋ nabi.
Yum nandaŋaki butno ae tagɨsi asak.
Aŋaki don kɨmagek on mɨktɨm wagɨl yɨpmaŋ dekgeŋ.