43
Amɨn kɨnda kokupni yɨpmaŋ dekgɨt dakon bɨsit
Piŋkop, manji gamaŋ amɨn da nak abɨŋ nep do aŋ.
Nak aŋpulugaŋek gen yokwi yaŋ namaŋ uŋun kosit sopmaŋ yobi.
Aŋek aŋpak tagɨsi asat uŋun yolɨŋbɨ koni.
Uŋun top amɨn, aŋpakni yokwisi, uŋun da kɨsiron baŋ pulugaŋ nepbi.
Gak Piŋkopno. Amɨn yokwi da dɨma abɨdoni yaŋ do gagon obɨŋ pasɨldat.
Yaŋ aŋapbo nido manji namɨsal?
Nido uwal da abɨŋ nepmaŋakwa butno obɨsi jɨk tosok?
Teŋteŋɨgo gat ae gengo bamɨ gat yopbɨ nagon obɨŋek kosit nolɨnjil.
Nolɨŋbal kaŋek nomansi telagɨ ɨleŋgokon gaga egɨsalon wɨgɨkeŋ.
Wɨgek gak da altakon opbeŋ.
Piŋkop, gak da butno aŋtagap aŋaki kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandɨsat.
Gak Piŋkopno, do nak gita tɨdaŋek kap yaŋek mango aŋkɨsikeŋ.
Nido but yokwi nandɨsat? Nido butno jɨk tosok?
Nak Piŋkop do nandaŋ gadaŋek uŋun da yokwikon baŋ kukwaŋ nepjak do jomjom abeŋ.
Uŋun Piŋkopno, do aeno mani yaŋ aŋkɨsikeŋ.