62
Piŋkop kaloŋ dagɨn kɨlanin asak
Dewit dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Jedutun” uŋun tegon da yoni.
Nak tayaŋgok egek Piŋkop dogɨn jomjom asat.
Uŋun da nak yokwikon naŋ abɨŋakwan egɨsat.
Uŋun kaloŋ gɨn tɨp madepno ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨno.
Uŋun kaloŋgɨn dam tebano arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ, do uwalno da arɨpmɨ dɨma abɨŋ nepni.
Bɨsap niaŋ da nak nɨkba kɨmokgeŋ do emat akdaŋ?
Ji nak dam garaŋɨ yombem kɨnda da yaŋ wagɨlsi tuwɨl kɨkeŋ do nandaŋ.
Nak man madepno toŋ, mani ji nak dakon man madepno aŋupbal ak do nandak nandak paŋkosit aŋ.
Ji top gen dogɨn galak toŋ.
Ji Piŋkop da nak do yo tagɨsi aŋ namjak do gen tagɨsi yoŋ,
mani butjikon da “Piŋkop da aŋupbal asak kaŋ tagɨsi” yaŋ nandaŋ.
Nak tayaŋgok egek Piŋkop do jomjom asat.
Aŋek uŋun kaloŋ dagɨn aŋpulugosak do nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
Uŋun kaloŋ gɨn tɨp madepno ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨno.
Uŋun kaloŋgɨn dam tebano arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ, do uwalno da arɨpmɨ dɨma abɨŋ nepni.
Piŋkop kaloŋ dagɨn yokwikon baŋ abɨdaŋek man madep namɨsak.
Uŋun da tɨp madepno agakwan tebaisi akdat.
Uŋun dagɨn dam madepno agakwan tagɨsi aŋkutnosok.
Mɨŋat amɨn kabɨ bɨsapmɨ bɨsapmɨ egɨp egɨpji Piŋkopmon tosok yaŋsi nandani.
Nin Piŋkopmon kɨŋapno tagɨsi paŋkutnosok, do butjikon yo morap toŋ uŋun Piŋkop do ɨmɨŋ mudoni.
Amɨn ɨsalɨ uŋun mɨrɨm pamaŋ yombem bamɨ mɨni.
Ae amɨn mani toŋ uŋun jɨgɨ bɨsapmon nin arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ.
Uŋuden amɨn kokwin aneŋ kaŋ, bamɨ mɨni tagapmɨsi pɨndatdamaŋ.
Uŋun mɨrɨm pamaŋ yombem bamɨ mɨni.
10 Ji amɨn dakon yo tɨmɨt do tebai dɨma yoyɨni.
Ji amɨn paŋkewalek kabokon da yo tɨmɨt tɨmɨt uŋun aŋpak tagɨ yaŋ dɨma nandani.
Moneŋ ae yo kabɨyosi ɨreŋ taŋba uŋun do butjikon da uŋun yo madep yaŋ dɨma nandani.
11 Bɨsap morapmɨ Piŋkop da yaŋ yaŋban nandagɨm, “Nak naga Piŋkop, tapmɨmno madepsi.
12  Jop 34.11; Jer 17.10; Mt 16.27; Ro 2.6; PA 2.23 Nak bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsat.”
Amɨn Tagɨ, aŋpak amaŋ uŋun da arɨpmon gak da amɨn kaloŋ kaloŋ do kobogɨ nimɨŋ nimɨŋ asal.

62:12: Jop 34.11; Jer 17.10; Mt 16.27; Ro 2.6; PA 2.23