64
Amɨn kɨnda Piŋkop da kɨlani asak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Piŋkop, nak jɨgɨno madepsi, do bɨsitno nandaki.
Nak uwal do pasoldot, do aŋpulugaŋbɨ nak arɨpmɨ dɨma nɨtni.
Amɨn yokwi nak aŋupbal ak do pasulɨkon da gen yaŋ paŋkosit aŋ.
Aŋek nak nɨt do muwukgaŋ, do kɨlano aŋaki yo yokwi dɨma aŋ namni.
Geni uŋun geni tepmɨsi.
Emat agak sɨba da yaŋ mandaŋ namaŋ.
Amɨn da amɨn do tɨlak aŋek obip paŋɨlɨkgaŋ, uŋun da tɨlak geni emarɨ toŋ baŋ nak paŋɨlɨk namaŋ.
Uŋun pasɨl egek amɨn kɨlegɨ do obip yamaŋgaŋ.
Uŋun dɨma pasolgoŋ, do tepmɨsi yamaŋgaŋ.
Iyɨ paŋteban ak do aŋpak yokwi uŋun aŋ.
Amɨn dɨwarɨ yokwalni do pat yopmaŋek gen yaŋ yoŋ,
“Amɨn kɨnda da nin arɨpmɨ dɨma nindakdɨsak.”
Aŋpak yokwi ak do gen yaŋ paŋteban aŋek yaŋ yoŋ,
“Aŋpak yokwi kɨnda ak do dakon nandak nandak tagɨsi amaŋ.
Yo uŋun akdamaŋ uŋun amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma kaŋ nandaŋyo asak.”
Amɨn dakon but nandak nandakyo arɨpmɨ dɨma nandaneŋ.
Uŋun pasɨlɨsi.
Mani Piŋkop da iyɨ dakon gobɨŋ baŋ yamaŋ yomdɨsak.
Aŋakwan uŋudon gɨn wuda madepsi noman tokdaŋ.
Amɨn dɨwarɨ paŋupbal ak do yawit, do Piŋkop da paŋupbal akdɨsak.
Amɨn morap uŋun pɨndatni amɨn da jɨkgo yokwisi yanjaŋ yomɨŋek wɨnda kwakwal aŋ yomdaŋ.
Mɨŋat amɨn morap kɨsi Piŋkop do pasoldaŋ.
Aŋek Piŋkop da yo uŋun asak uŋun do yokdaŋ, ae uŋun do nandaŋ egɨpdaŋ.
10 Amɨn kɨlegɨ morap Yawe do kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ.
Aŋek paŋkutnosak do iyɨkon kɨŋek tagɨsi egɨpdaŋ.
Amɨn kɨlegɨ morap Yawe dakon man awɨgɨkdaŋ.