94
Piŋkop da amɨn yokwi morap pabɨŋ yopmaŋek amɨn kɨlegɨ morap paŋpulugokdɨsak
Yawe, gak Piŋkop, gak da yokwi pakpak amɨn yokwi aŋ dakon kobogɨ yomɨsal.
Do abɨsok butjapgo yolɨŋaki tɨlɨmgo koni.
Mɨktɨm daman dakon gen kokwin amɨn madep pɨdoki.
Abɨsok abɨŋek iyɨ do nandaba wɨgɨsak amɨn dakon aŋpak yokwini do kobogɨ yokwisi yobi.
Yawe, bɨsap niaŋ da amɨn yokwi da aŋpakni do kɨsɨk kɨsɨk ani?
Amɨn yokwi da iyɨ do nandaba wɨgakwa aŋpak yokwini aŋ uŋun do pɨbɨt tɨdok aŋ.
Yawe, mɨŋat amɨn kabɨ gaga do manjɨgɨl, amɨn da pabɨŋ yopmaŋek jɨgɨ madepsi yomaŋ.
Uŋun da sakwabat gat, ae mɨŋat monjɨyo meŋi datni yopmaŋ kɨmakgwit gat, ae amɨn kokup ŋwakŋwarɨkon da apgwit da mɨktɨmninon ekwaŋ, uŋun dapba kɨmokgoŋ.
Aŋek yaŋ yoŋ, “Yawe da nin dɨma nindasak.
Israel amɨn dakon Piŋkop yo nin da amaŋ uŋun do nandaba kɨk dɨma asak.”
Nandak nandakji mɨni amɨn, mɨrak yopmaŋek butji pɨsoni!
Ji ŋugɨgɨsi. Ni bɨsapmon nandaŋ kokwin tagɨsi amɨn dagoni?
Piŋkop da mɨraknin wasagɨt, do arɨpmɨ dɨma nandɨsak, ma?
Ae dabɨlnin wasagɨt, do iyɨ arɨpmɨ dɨma sɨŋtosak, ma?
10 Mɨŋat amɨn kabɨ egɨ aŋ aŋ kwaŋ kobogɨ yokwi yomɨsak, do ji do kobogɨ yokwi arɨpmɨ dɨma damjak, ma?
Uŋun mɨŋat amɨn morap kɨsi dakon yoyɨŋdetni.
Uŋun nandak nandakni mɨni, ma?
11  1Ko 3.20 Yawe da mɨŋat amɨn morap kɨsi dakon nandak nandak kɨlɨ nandaŋ mudagɨt.
Uŋun nandɨsak, yo morap ak do nandaŋ, uŋun bamɨ tagɨsi dɨma noman tokdaŋ.
12 Yawe, gak da amɨn kɨnda aŋmɨlɨp akdo tepmɨ ɨmɨŋek nawa gengo iyɨŋ dekgi kaŋ, uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak.
13 Jɨgɨ bɨsapmon gak da yɨk yawot ɨmɨsal.
Yaŋgɨn egakwan amɨn yokwi kɨmagek mɨktɨm kagagwan pɨkwaŋ.
14 Nido, Yawe da mɨŋat amɨni arɨpmɨ dɨma yopmaŋ detjak.
Asisi, mɨŋat amɨn kabɨ iyɨ do manjɨgɨt uŋun manji arɨpmɨ dɨma yomjak.
15 Ae don aŋpak kɨlegɨkon da gen kokwin akdaŋ.
Aŋakwa amɨn kɨlegɨ da uŋun yoldaŋ.
16 Namɨn da nak aŋpulugaŋek amɨn yokwi pabɨŋ yopjak?
Namɨn da nak aŋpulugaŋek amɨn gulusuŋ aŋ uŋun pabɨŋ yopjak?
17 Yawe da nak dɨma aŋpulugagɨt tam, bɨsap dubak dɨma kɨmakbi tamokon pakgɨm.
18 Nak yaŋ nandagɨm, “Kandapno sagalegɨ, do kɨlɨ uŋun maŋ nɨtdɨsak.”
Mani dɨma. Yawe, nak do but dasi galak taŋ namɨŋek abɨdaŋaki dɨma magɨm.
19 Butjɨk nandagɨm bɨsapmon, butno aŋteban aŋek aŋpulugaŋbɨ kɨsɨk kɨsɨk agɨm.
20 Gak kɨla amɨn yokwi gat pi dɨma aŋ.
Uŋun amɨn da mɨŋat amɨnyo aŋpak yokwi tagɨ ani do gen teban yopmaŋgaŋ.
21 Uŋun muwugek amɨn kɨlegɨ paŋupbal ak do gen yaŋ paŋteban aŋ.
Ae gulusuŋ dɨma aŋ amɨn dapba kɨmotni do gen yaŋ yomaŋ.
22 Mani, Yawe dam madepno arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsak.
Piŋkopno da tagɨsi aŋkutnosok.
23 Uŋun aŋpak yokwi awit dakon kobogɨ yomdɨsak.
Yokwini uŋun nandaŋ yomɨsak, do dapban kɨmotdaŋ.
Asi, Yawe Piŋkopnin da obɨsi paŋtasɨk akdɨsak.

94:11: 1Ko 3.20