104
Piŋkop yo morap wasagɨt, do mani awɨgɨno
Nak Yawe aŋkɨsikeŋ.
Yawe Piŋkopno, gak wukwisi.
Gak kɨla amɨn madep mibɨltogɨ ae man madepgo toŋ.
Amɨn da ɨmal baŋ gɨptɨmni wamaŋgaŋ uŋudeŋ, gak gaga naŋ teŋteŋɨ naŋ wamaŋdal.
Amɨn da ɨmal yut ɨlɨkba pɨkwaŋ uŋudeŋ, gak da kundu gat ae gɨk morap gat yopmaŋdal.
Aŋek yutgo kwen ason pakbi kwenon asal.
Gɨkwem da os da amɨn ɨlɨk pawɨlgaŋ tamo tɨmgo dagaŋakwan mɨrɨm da gak aŋaŋ kɨsak.
Ibr 1.7 Gak da mɨrɨm yabekbɨ uŋun da gengo aŋaŋ kɨsak.
Ae gak da abɨ mal da oman amɨngo dagoŋ.
Gak da mɨktɨm on yɨpgul da tamonikon wagɨl tebai tosok,
ae arɨpmɨ dɨma duwalɨk kɨsak.
Gak da tap ɨdap yɨpbɨ ɨmal da yaŋ mɨktɨm wutjɨgɨt.
Aŋaki pakbi da kabap morap kɨsi wutjɨgɨt.
Mani don tap ɨdap tebai iyɨŋbɨ duwalɨk kɨgɨt.
Tap ɨdap gak da tebai yaŋbɨ nandaŋek tɨmtɨm yaŋek kɨgɨt.
Tap ɨdap kabap morap yɨpmaŋ degek mɨktɨm kuldugɨ tɨmon pɨgɨgɨt.
Gak da tap ɨdap uŋudon tosak do yagɨl da abɨsok uŋudon tosok.
Gak da tɨlak kɨlɨ yɨpgul, do tap ɨdap tɨlak uŋun dɨma ɨratjak.
Tap ɨdap mɨktɨm morap aeni dɨma wutjɨsak.
10 Kabap da galegɨkon mɨktɨmgwan pakbi dabɨl paŋnoman aŋaki pakbi pagek kuldugɨ tɨmon pukwaŋ.
11 Joŋ bɨt kɨlapyo pakbi uŋun baŋ noŋ, ae joŋ donki kɨsi uŋun pakbi noŋ, aŋek tekni paŋyawot aŋ.
12 Pakbi ɨleŋon kɨndap toŋ, mɨnam uŋudon yutni aŋek kɨndap kɨlɨŋon yɨgek gen yoŋ.
13 Gak kokupgokon kwen egek sɨkak yɨpbɨ kabap morapmon moŋ.
Pi asal dakon bamɨ da on mɨktɨmon tugosok.
14 Gak da bulmakau da noni do joŋ yopbɨ kwoŋ.
Ae yo mibɨlɨ mibɨlɨ abɨ kwaŋakwa nin jap uŋudon pamaŋ.
15 Nin wain nok do wain sop pamaŋ, aŋek but galaksi nandamaŋ.
Ae tomno dabɨlnin sono gulgwa ani yaŋ do olip dakon nelagɨ pamaŋ.
Ae jap da gɨptɨmnin paŋteban ani do pigaga jap pamaŋ.
16 Sɨkak maŋakwa Lebanon dakon kɨndap dakon gelɨ da pakbi morapmɨ ɨlɨkgaŋ.
Yawe dakon sida kɨndap uŋun kalɨpsigwan iyɨ kwaokgɨt.
17 Uŋun sida kɨndapmon mɨnam da yutni aŋ.
Ae bɨlak mɨnam uŋun kwat kwenon yutni uŋudon aŋ.
18 Joŋ meme kabap madepsikon akwaŋ.
Aŋakwa mɨsan kabap dakon tɨp madep da paŋyoŋgam aŋakwa ekwaŋ.
19 Gak da kanek wasagɨl da uŋun da bɨlak dakon kanek morap dakon tɨlakni asak.
Ae gɨldat dabɨl ni bɨsapmon pɨgɨsak uŋun gɨldat da iyɨ nandɨsak.
20 Gak da pɨlɨn tuk abɨ noman taŋakwan koron joŋ bɨt kɨlapyo akwaŋ.
21 Laion kɨlap wɨsɨŋek madepsi yaŋ tɨdoŋ.
Piŋkop gak da kɨlap wɨsaŋ uŋun yomɨsal.
22 Gɨldat wɨsak bɨsapmon tamonigwan si paŋkɨ pokgoŋ.
23 Aŋakwa amɨn pɨdaŋ kɨŋ pini aŋakwa wɨgɨ gɨldat pɨgɨsak.
24 Yawe, gak da yo morapmɨ wasagɨl.
Gak nandaŋ kokwin aŋek yo morap uŋun wasagɨl.
Gak da yo morap wayɨŋ aŋek ekwaŋ wasagɨl uŋun on mɨktɨmon tugaŋbisi.
25 Tap ɨdap uŋun madepsi.
Tap kɨlap madep ae monɨŋ monɨŋ morapmɨsi gat ae yo dɨwarɨ gat kɨsi uŋungwan ekwaŋ.
Nin da arɨpmɨ dɨma manjɨtneŋ.
26  Jop 41.1; Kap 74.14; Ais 27.1 Tap kwenon tap wakga kɨŋ ap aŋakwa tap kɨlap madepsi wasagɨl uŋun tap pɨdaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek wɨgɨ mok aŋ.
27 Uŋun kɨsisi jap do aŋ bɨsapmon gak da upmokgi do jomjom aŋ.
28 Gak da jap yomɨŋaki noŋ.
Gak da upmagaki burɨ tugoŋ.
29 Mani manji yomɨŋaki si pasolgoŋ.
Ae mɨrɨm gwayesal bɨsapmon kɨmagek mɨktɨm dagoŋ.
30 Gak da egɨp egɨp dakon mɨrɨm yobɨ egɨp egɨp kalugɨ abɨdoŋ.
Yo morap paŋkaluk aŋaki mɨktɨmon kalugɨsi toŋ.
31 Yawe dakon tɨlɨmni dagok dagogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨsak dosi nandɨsat.
Aŋakwan yo morap wasagɨt do kɨsɨk kɨsɨk asak.
32 Uŋun mɨktɨmon sɨŋtaŋban mɨktɨm wudɨp asak.
Kɨsitni kabapmon yopban mukwa pɨdoŋ.
33 Nak si egɨpbeŋ bɨsapmon Yawe do kap yokeŋ.
Nak mɨktɨmon egɨ aŋaŋ kɨkdɨsat uŋun da arɨpmon Piŋkopno sigɨn yaŋ aŋkɨsikeŋ.
34 Nak Yawe do kɨsɨk kɨsɨk asat.
Do uŋun da nandak nandakno do galak tosak dosi nandɨsat.
35 Yawe, yokwi aŋ mɨŋat amɨnyo paŋupbal aki.
Nak amɨn yokwi wagɨl pasɨlni do nandɨsat.
Nak Yawe aŋkɨsikeŋ.
Yawe aŋkɨsini!

104:4: Ibr 1.7

104:26: Jop 41.1; Kap 74.14; Ais 27.1