113
Piŋkop da yo tagɨsi aŋ yomɨsak do kɨsɨk kɨsɨk aŋ
Yawe aŋkɨsini.
Oman amɨni ji Yawe aŋkɨsini.
Mani aŋkɨsini.
Dagok dagogɨ mɨni Yawe dakon man aŋkɨsini.
Gɨldat da wɨsak tetgɨn ae pɨgɨsak tetgɨn mɨŋat amɨn morap ekwaŋ kɨsi da Yawe aŋkɨsini.
Yawe uŋun mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ man madepni tosok.
Tɨlɨmni uŋun kundu si yapmaŋek wagɨl tagɨsisi.
 
Yawe Piŋkopnin egɨsak, uŋun yombem kɨnda mɨni.
Uŋun kwensi kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak.
Uŋudon da mibɨlɨsigwan sɨŋtaŋek kundu gat mɨktɨm gat pɨndakdak.
Aŋek yoni mɨni amɨn sɨbɨt sɨbɨt tamokon ekwaŋ uŋun paŋpulugaŋek
iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨni dakon kɨla amɨn gat yopban tagɨsi ekwaŋ.
Mɨŋat monjɨ suŋ ekwaŋ uŋun paŋpulugaŋban monjɨ morapmɨ paŋalaŋek kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋ.
Yawe aŋkɨsini.