115
Piŋkop kaloŋgɨn uŋun Piŋkop bamɨsi
Piŋkop gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ nin do but dasi galak taŋ nimɨŋek dɨma nipmaŋ dekdal.
Yaŋ asal do nin dakon man dɨma pawɨgɨneŋ.
Gak dakon man madepgo naŋgɨn aŋkɨsineŋ.
 
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da “Piŋkopji dukwan egɨsak?” nido yaŋ niyaŋ?
Piŋkopnin Kwen Kokup egɨsak.
Uŋun yo kɨnda ak do nandɨsak kaŋ si akdɨsak.
Kap 135.15-18; PA 9.20 Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kokup kɨdatni dakon wupmɨ uŋun gol ae silwa baŋ wasoŋ.
Uŋun amɨn kɨsit da wasoŋ.
Kokup kɨdat dakon wup uŋun gen kagani toŋ, mani gen arɨpmɨ dɨma yoni.
Dabɨlni toŋ mani arɨpmɨ dɨma sɨŋtoni.
Mɨrakni toŋ, mani gen arɨpmɨ dɨma nandani.
Uŋun tomnoni toŋ, mani yo dakon kɨbaŋɨ arɨpmɨ dɨma nandani.
Uŋun kɨsitni toŋ mani yo arɨpmɨ dɨma ɨgayɨni.
Ae kandapni toŋ, mani kosit arɨpmɨ dɨma agɨpni.
Ae gen kɨnda tegɨkon da dɨma noman tokdaŋ.
Kokup kɨdat dakon wupmɨ wasoŋ amɨn uŋun kokup kɨdat wup yombem aŋ.
Ae amɨn morap egɨp egɨpni kokup kɨdaron toŋ yaŋsi nandaŋ uŋun kɨsi kokup kɨdat yombem gɨn aŋ.
 
Israel mɨŋat amɨn kabɨ, egɨp egɨpji Yawekon tosok yaŋsi nandani.
Uŋun da ji paŋpulugaŋek paŋkutnosok.
10 Piŋkop dakon mukwa sogok amɨn Aron da kabɨkon nani, egɨp egɨpji Yawekon tosok yaŋsi nandani.
Uŋun da ji paŋpulugaŋek paŋkutnosok.
11 Yawe do pasolgoŋ amɨn kabɨ, egɨp egɨpji Yawekon tosok yaŋsi nandani.
Uŋun da ji paŋpulugaŋek paŋkutnosok.
12 Yawe da nin sigɨn nandaŋ nimɨŋek gɨsamɨtjak.
Uŋun da Israel mɨŋat amɨn kabɨ gat ae Aron dakon amɨn kabɨ kɨsi gɨsamɨtjak.
13  PA 11.18; 19.5 Yawe da amɨn mani toŋ ae mani mɨni iyɨ do pasal ɨmaŋ amɨn uŋun kɨsisi gɨsamɨtjak.
 
14 Yawe da ji gat ae gwakji gat morapmɨsi paŋɨreŋ asak dosi nandɨsat.
15 Yawe Kwen Kokup ae mɨktɨmyo wasagɨt uŋun da ji gɨsamɨtjak dosi nandɨsat.
16 Kwen Kokup kwensi ason tosok uŋun Yawe iyɨ dakon.
Mani mɨktɨm uŋun amɨn nin do nimgut.
17 Amɨn kɨmakbi gen wayɨŋyo mɨni tamo uŋungwan pɨgek Yawe dɨma aŋkɨsaŋ.
18 Mani nin abɨsok ae don dagok dagogɨ mɨni Yawe aŋkɨsineŋ.
Yawe aŋkɨsini!

115:4: Kap 135.15-18; PA 9.20

115:13: PA 11.18; 19.5