137
Israel amɨn uwalni da mɨktɨmon egek kokupni do kunam takgwit
Nin Babilon amɨn dakon pakbini da ɨleŋɨkon yɨgek Saion kokup pap do nandak nandak aŋek kunam takgɨmaŋ.
Kɨndap kapmatjok tawit uŋun da kɨlɨŋɨkon gitanin mɨndano taŋakwa saŋbeŋek dɨma tɨdagɨmaŋ.
Nido nin tɨmɨk mɨktɨmnikon paŋkɨwit amɨn da kap yoneŋ do niyɨwit.
Yokwi aŋnimgwit amɨn da tebai yaŋ niyɨwit,
“Nin da kɨsɨk kɨsɨk paneŋ do ji da kap yoni do nandamaŋ.
Saion dakon kap kɨnda yoni.”
Mani mɨktɨm dubagɨkon egek Yawe dakon kap niaŋon da tagɨ yoneŋ?
 
Jerusalem, nak gak do ɨŋtokeŋ kaŋ, Piŋkop da nak aŋɨŋtok aban saŋbeŋek gita dɨma tɨdokeŋ.
Jerusalem, nak gak do ɨŋtaŋek yo ɨsalɨ yaŋ gandaŋek yo dɨwarɨ do nandako wɨgɨni kaŋ, Piŋkop da nak melno aŋkadɨm aban kap dɨma yokeŋ dosi nandɨsat.
 
Yawe, gak Idom amɨn da kalɨp Babilon dakon emat amɨn joŋɨkgwit uŋun do aego nandaki.
Babilon amɨn da emat wamaŋek Jerusalem abɨdawit bɨsapmon Idom amɨn da gen yaŋ yawit,
“Yut morapni kɨsi tuwɨl mudaŋek paŋupbal aŋ mudoni.”
 
PA 18.6 Babilon, nandaki.
Gak tasɨk tokdɨsal.
Nin do aŋpak yokwi niaŋ aŋ nimgul uŋudeŋ gɨn kobogɨ yokwisi tɨmɨtdɨsal.
Kobogɨ yokwi gamjak amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak.
Uŋun da gak dakon monjɨ monɨŋ monɨŋ tɨmɨk maban tɨpmon maŋek obɨsi tasɨk taŋek kɨmotdaŋ.

137:8: PA 18.6