2
Epesas paŋmuwukbi do gen yɨpgut
PA 1.16Uŋun da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Epesas kokup papmon ekwaŋ uŋun dakon aŋeloni do gen yaŋ mandaki:
Nak gɨk 7 kabɨ kɨsitno amɨn tet da tɨmɨgek teŋteŋɨ tamo gol baŋ wasaŋbi 7 kabɨ da binapmon agɨsat. Agek gen on yɨpbo gagon obɨsak. 1Jn 4.1Aŋpak asal ae pi teban asal uŋun kɨlɨ nandaŋ mudagɨm. Gak tebaisi agek amɨn aŋpakni yokwi do dɨma galak taŋ yomɨsal. Dɨwarɨ da yaŋ gayɨwit, ‘Ninyo kɨsi yabekbi’, mani uŋun yabekbi dɨma yaŋ uŋun gaga kɨlɨ geni kokwinɨgek top amɨn yaŋ pɨndakgɨl. Amɨn da gandaba mano abɨdosol do yo yokwisi aŋgamaŋ. Mani tebaisi agek jɨgɨ uŋun ɨmegek kuraktok dɨma asal.
Mani nak gak gat gen toŋ. Nandaŋ gadat kaluk agɨl bɨsapmon nak do but dasi galak taŋ namgul, mani abɨsok yaŋ dɨma asal. PA 3.3Kalɨp tagɨsi egɨpgul do nandaki. Gak kɨlɨ mal. Do aŋpak kalɨp agɨl uŋun do aego nandaŋek but tobɨl aŋek aŋpak kalɨp agɨl uŋudeŋ abi. Yaŋ dɨma abi kaŋ, abɨŋ lamgo uŋun si gwayekeŋ. Mani aŋpakgo tagɨsi kɨnda uŋun yaŋ: Nikolas dakon amɨn kabɨ dakon aŋpak do nandaba yokwi tok asal. Nagayo kɨsi uŋun amɨn dakon aŋpak do nandako yokwi tosok.
WW 2.9; PA 22.2,19Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani. Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, nak da yaŋ dagaŋ ɨmɨŋapbo egɨp egɨp kɨndap walon jap paŋ nosak. Kɨndap uŋun Paradais kon Piŋkop da pigaga tosok.”
Smena paŋmuwukbi do gen yɨpgut
Uŋun da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Smena ekwaŋ uŋun dakon aŋeloni do gen yaŋ mandaki:
Nak wasok wasoksi ae mibɨsi egɨsat. Nak kɨmakgɨm da aeno kalugɨ egɨsat. Gen on yɨpbo gagon obɨsak. 2Ko 11.14-15; PA 3.9Gagon jɨgɨ ae tepmɨyo morapmɨ noman taŋ gamaŋ, ae yogo mɨnisi da egɨsal, uŋun nandaŋ gamɨsat. Mani yogo morapmɨsi. Amɨn dɨwarɨ da gen yokwi yaŋ gamaŋ uŋun nandɨsat. Uŋun amɨn da iyɨ do nin Juda amɨn yaŋ yoŋ, mani uŋun Juda amɨn dɨma, uŋun Sunduk dakon amɨn kabɨ. 10  2Ti 4.8; Jem 1.12Donjok tepmɨ pakdɨsal. Mani uŋun do pasol pasol dɨma abi. Ji paŋkewal do Sunduk da ji da binapmon amɨn dɨwarɨ baŋ dam tebanon yopdɨsak. Yaŋ aban jɨgɨ ae tepmɨyo gɨldat 10 da arɨpmon pakdaŋ. Dɨkba kɨmotni do yoni kaŋ, tebaisi agek nandaŋ gadatji dɨma wɨtdal kɨsak. Aŋakwa egɨp egɨp dakon pelɨt tɨlɨmɨ toŋ dabeŋ.
11  PA 20.14; 21.8Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani. Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, uŋun amɨn kɨmot da ae kɨnda gat arɨpmɨ dɨma aŋupbal asak.”
Pegamum paŋmuwukbi do gen yɨpgut
12 Uŋun da gen saŋbeŋek yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Pegamum kokup papmon ekwaŋ uŋun dakon aŋeloni do gen yaŋ mandaki:
Nak emat agak sɨba geni terɨ terɨ ae geni tepmɨsi uŋun abɨdosot. Gen on yɨpbo gagon obɨsak. 13 Kokup egɨsal uŋudon Sunduk dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamoni uŋudon tosok uŋun nandɨsat. Mani nak dakon man abɨdaŋ kɨmokdol. Antipas, nak dakon gen dakon yaŋ teŋteŋok amɨn tagɨsi kɨnda, uŋun Sunduk da egɨsak kokupmon aŋakba kɨmakgɨt. Yaŋ aŋakwa gak uŋun bɨsapmon nak do wasɨp dɨma yagɨl.
14  IDT 22.1–25.2; 31.16; 2Pi 2.15Mani nak gak gat gen toŋ. Gagon amɨn dɨ da Balam dakon aŋpak abɨdaŋ kɨmokgoŋ. Balam dakon aŋpak uŋun yaŋ. Kalɨp Balam da Balak Israel amɨn paŋkewal dakon mibɨlɨ iyɨŋ dekgɨt. Iyɨŋ dekban Balak da Israel amɨn paŋkewalban yokwi aŋek kokup kɨdat do bɨt kɨlapyo mukwa sowit uŋun nawit. Ae yumabi kɨsi awit.
15 Uŋudeŋ gɨn amɨn dɨ gagon ekwaŋ uŋun Nikolas dakon amɨn kabɨ dakon geni guramɨkgaŋ. 16 Gak but tobɨl abi. Yaŋ dɨma abi kaŋ, nak kɨlɨ uŋunjok gagon obɨŋek gen kaganokon emat agak sɨba tosok uŋun naŋ uŋun amɨnon emat akdɨsat.
17  TP 16.4,14-15,33-34; Ais 62.2; Jn 6.48-50Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani. Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, nak da mana dɨ abɨsok pasɨlɨ toŋ uŋun ɨbeŋ. Ae tɨp kwakwagɨ kɨnda ɨbeŋ. Uŋun tɨpmon man kalugɨ kɨnda mandabi da tosak. Uŋun man amɨn kɨnda da dɨma nandɨsak. Amɨn tɨp abɨdosak uŋun amɨn dagɨn nandakdɨsak.”
Taitaira paŋmuwukbi do gen yɨpgut
18  PA 1.14-15Uŋun da gen saŋbeŋek yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Taitaira kokup papmon ekwaŋ uŋun dakon aŋelo do gen yaŋ mandaki:
Nak Piŋkop dakon Monji. Dabɨlno uŋun kɨndap tepmɨsi sosok uŋun yombem, ae kandapno teŋteŋosok uŋun ain kɨnda mani bras sugaŋba kwakwagɨsi aŋ uŋun yombem. Gen on yɨpbo gagon obɨsak. 19 Aŋpak morap asal uŋun nandaŋ mudosot. Gak amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsal, ae nak nandaŋ gadaŋ namɨsal, ae amɨn dɨwarɨ paŋpulugok do pi asal. Nak nandɨsat, pi mibɨltok agɨl uŋun yapmaŋek abɨsok pi madepsi asal.
20  1KA 16.31; 2KA 9.22Mani nak gak gat gen toŋ. Gak Jesebel yɨpbi gak gat ekwamal. Mɨŋat uŋun da nak kombɨ amɨn kɨnda yaŋ yosok, mani pi monjɨno top paŋkewalek yumabi aŋpak, ae jap kokup kɨdat do paret abi uŋun noni do yoyɨŋ dekdak. 21 But tobɨl asak do nandaŋek bɨkbɨk ɨmɨsat. Mani but tobɨl aŋek yumabi aŋpakni yɨpmaŋ det do dɨma nandɨsak. 22 Do uŋun mɨŋat sot kɨnda ɨbo tepmɨ madepsi pakdɨsak. Ae amɨn morap uŋun mɨŋat gat yumabi awit but tobɨl aŋek uŋun mɨŋat dakon aŋpakni dɨma yɨpmaŋ mudoni kaŋ, uŋunyo kɨsi jɨgɨ ae tepmɨyo madepsi yomdɨsat. 23  Kap 7.9; Jer 17.10; PA 20.12-13Ae monjɨ gwayoni kɨsi dapbo kɨmotni. Yaŋ aŋapbo paŋmuwukbi kɨsi morap da nak da amɨn but ae nandak nandakyo pɨndagek ji kaloŋ kaloŋ aŋpak ani da arɨpmon tomni damdɨsat yaŋ nandaŋ namdaŋ. 24 Mani paŋmuwukbi dɨwarɨ Taitaira ekwaŋ ji mɨŋat uŋun dakon gen dɨma yolgaŋ, ae ‘Sunduk dakon geni pasɨlɨ’ yaŋ yoŋ, uŋun dakon mibɨlɨ nandak do pini dɨma awit. Yaŋ dayɨsat, jɨgɨ kɨnda gat dɨma dabeŋ. 25  PA 3.11Mani yo morap tɨmɨkgaŋ uŋun tebaisi tɨmɨgakwa wɨgɨ nak da opbeŋ dakon bɨsap asak.
26  Kap 2.8-9Emaron teban taŋek geno guramɨgakwan wɨgɨ bɨsap madep apjak amɨn uŋun yaŋ mudaŋ ɨbo mɨktɨm morap kɨla akdɨsak.
27 ‘Kɨla amɨn pini tapmɨmɨ toŋsi aŋek ain win kɨrɨŋ naŋ uwalni pudaŋ monɨŋ monɨŋ akdɨsak, amɨn da mɨktɨm kwoba pudaŋ monɨŋ monɨŋ aŋ uŋun da tɨlagon akdɨsak.’
Datno da yaŋ mudaŋ namgut, uŋun da tɨlak uŋun amɨn do yaŋ mudaŋ ɨbeŋ. 28  PA 22.16Ae wɨsawɨsa do gɨk wɨsak uŋun kɨsi ɨbeŋ. 29 Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani.”

2:1: PA 1.16

2:2: 1Jn 4.1

2:5: PA 3.3

2:7: WW 2.9; PA 22.2,19

2:9: 2Ko 11.14-15; PA 3.9

2:10: 2Ti 4.8; Jem 1.12

2:11: PA 20.14; 21.8

2:14: IDT 22.1–25.2; 31.16; 2Pi 2.15

2:17: TP 16.4,14-15,33-34; Ais 62.2; Jn 6.48-50

2:18: PA 1.14-15

2:20: 1KA 16.31; 2KA 9.22

2:23: Kap 7.9; Jer 17.10; PA 20.12-13

2:25: PA 3.11

2:26: Kap 2.8-9

2:28: PA 22.16