^
Rom
Nandaŋ gadat kosiron dagɨn Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨsi amaŋ
Pol da yabekbi pini do yosok
Pol Rom amɨn pɨndat do nandagɨt
Gen Bin Tagɨsi uŋun Piŋkop dakon tapmɨmni
Amɨn kɨsi morap da Piŋkop manji ɨmgwit
Mɨŋat amɨnyo da aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ awit
Piŋkop da amɨn dakon aŋpakni kokwin kɨlegɨsi asak
Juda amɨn gen teban da paŋpulugosak yaŋ nandaŋ
Gɨptɨm mandak dakon aŋpak bamɨsi
Aŋpak yokwi da aŋpak tagɨ arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpjak
Amɨn kɨnda da aŋpak kɨlegɨ kɨnda dɨma asak
Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun amɨn kɨlegɨ
Abraham da nandaŋ gadat aban Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt
Piŋkop dakon yaŋ teban tokni uŋun nandaŋ gadat amɨn morap kɨsi do toŋ
Nin Kristo gat kɨsi kɨmakgɨmaŋ ae uŋun gat kɨsi egɨp egɨp abɨdagɨmaŋ
Piŋkop da nin mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak
Adam da kɨmot aŋalon agɨt, mani Yesu da egɨp egɨp aŋalon agɨt
Nin Kristo gat kɨsi kaloŋɨ kɨmakgɨmaŋ
Nin Kristo gat kɨsi kaloŋɨ egɨpdamaŋ
Nin aŋpak kɨlegɨ dakon oman amɨn ekwamaŋ
Kristokon gadagɨmaŋ dakon tɨlak gen
Yokwi da nin paŋupbal agɨt
Yokwi da kɨlanin ak do pi asak
Kristo da yokwinin wɨrɨrɨk nimɨŋek Telagɨ Wup nimgut
Nin Telagɨ Wupmon Piŋkop dakon gwakni agɨmaŋ
Don Kwen Kokupmon tɨlɨmnikon tagɨsi egɨpdamaŋ
Piŋkop nin do toktogɨsi but dasi galak taŋ nimɨsak
Pol Piŋkop da Israel amɨnon pi agɨt uŋun do yagɨt
Pol da Israel amɨn do bupmɨ nandaŋ yomgut
Piŋkop da Israel amɨnon pi agɨt Pol da uŋun do yagɨt
Israel amɨn nandaŋ gadat bamɨ dɨma awit
Israel amɨn Piŋkop dakon aŋpak dɨma nandaŋ
Israel amɨn Gen Bin Tagɨsi dɨma abɨdawit
Piŋkop da Israel amɨn dɨwarɨ do nandaŋ yawot agɨt
Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt
Piŋkop amɨn morap do bupmɨni yolɨk do nandɨsak
Piŋkop man madep ɨmɨŋ kɨmotneŋ
Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn da ni aŋpak baŋ ani uŋun do Pol da yagɨt
Nin gɨptɨmnin naŋ Piŋkop do paret aŋ ɨmneŋ
Piŋkop da pi kokwinɨk nimɨsak uŋun tagɨsi aneŋ
Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ
Nin gapman da yoŋgamgwan egɨpneŋ
Nin amɨn morap do but dasi galak taŋ yomneŋ
Nin aŋpak kɨlegɨsi baŋ aneŋ
Nin amɨn dakon aŋpak kokwin dɨma aneŋ
Nin notnin yokwikon moni do pi dɨma aneŋ
Nin Kristo yol kɨmotneŋ
Kristo da Juda amɨn gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat kɨsi paŋpulugagɨt
Pol da iyɨ pi agɨt uŋun do yagɨt, ae Rom amɨn do gɨldatni tagɨ yomgut
Pol da iyɨ pi agɨt do but galaksi nandagɨt
Pol da Rom amɨn pɨndagek Spen kɨk do nandagɨt
Pol da mɨŋat amɨn morapmɨ do gɨldatni tagɨ yomgut
Amɨn dɨwarɨ da paŋmuwukbi tuwɨl do pi aŋ
Amɨn dɨwarɨ da gɨldatni tagɨ Rom amɨn do yopgwit
Nin Piŋkop dakon man aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ