3
Piŋkop da nin do yo tagɨsi agɨt, do nin aŋpak tagɨsisi aneŋ
Ro 13.1-7; 1Pi 2.13-14Gak mɨŋat amɨnyo aego butni pabɨ pɨsaŋba kɨla amɨn madep gat ae gapman dakon pɨŋbini egek geni guramɨk kɨmotni. Aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ pi tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ morapmɨ ak do tagap toni. Yoyɨŋbɨ amɨn kɨnda do gen gɨreŋ kɨnda dɨma yoni, aŋek gen emat dɨma ani. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ yaworɨsi egek mɨŋat amɨn morap kabɨkon iyɨ do nandaba pɨŋakwa aŋpak tagɨsi baŋ aŋyomni.
1Ko 6.9-11; Ep 2.1-2; 5.8Ninyo kɨsi kalɨp nandaŋ kokwinin tagɨ dɨma, ae gen pabɨŋ yop agɨmaŋ. Sunduk da nin paŋkɨlɨkban but sulugɨk gat ae gɨptɨm dakon galaktok mibɨlɨ mibɨlɨ dakon oman monjɨ egɨpgumaŋ. Nin aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok agɨmaŋ. Amɨn da uwal aŋnimgwit, ae ninyo amɨn do uwal agɨmaŋ.
Mani Piŋkop Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin uŋun da nin do but dasi galak taŋ nimgut, aŋek golgolɨ nandaŋek nin do aŋpak tagɨsi agɨt. Ae uŋun aŋpakni noman altaŋ teŋteŋagɨt bɨsapmon, 2Ti 1.9; Ibr 10.22nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Nin da nin aŋpak kɨlegɨ kɨnda agɨmaŋ do aŋek nin yokwikon baŋ dɨma tɨmɨkgɨt. Iyɨ dakon bupmɨ do aŋek yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Nin sugaŋban monjɨ ŋakŋak kalugɨ yombem aŋapno Telagɨ Wup da egɨp egɨp kalugɨ nimgut. Ya 2.17-18Yesu Kristo Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin pi agɨt uŋun do aŋek Piŋkop da Telagɨ Wupni madepsi ninon tagalgɨt. Kristo da nin do nandaŋ yawok nimɨŋek paŋpulugaŋban Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨsi agɨmaŋ. Aŋpak uŋun aŋek egɨp egɨp teban abɨdoneŋ do nin manjɨgɨt. Nin egɨp egɨp teban do nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek ekwamaŋ. Gen morap gayɨsat uŋun bamɨsi.
Nak gen uŋun do madepsi yaŋ teŋteŋoki do nandɨsat, aŋaki mɨŋat amɨnyo Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun da aŋpak tagɨsi ak do pi madepsi ani. Aŋpak uŋuden uŋun yo bamɨsi, ae uŋun da amɨn morapmɨ tagɨ paŋpulugogɨ. 2Ti 2.14,16Mani pɨdok pɨdok ak do nandaŋ kokwini tagɨ dɨmakon da yoŋ, ae gen emat aŋ amɨn, ae babɨkni dakon man dogɨn yaŋekwaŋ, ae Moses dakon gen tebanon gen toŋ uŋun dakon mibɨlɨ do gen emat aŋ amɨn dakon geni gulusuŋ do mɨrak dɨma yopbi. Gen uŋuden da nin arɨpmɨ dɨmasi paŋpulugoni.
10  Mt 18.15-17Amɨn kɨnda paŋmuwukbi tuwɨl do aŋpak dɨ aban kaŋ, nandak nandakni aŋmɨlɨp ak do mama gen dɨ iyɨki. Kosit kaloŋ bo kosit bamot gengo dɨma nandaban kaŋ, manji ɨmɨŋek wagɨl yɨpmaŋ dekgi. 11 Gaga nandɨsal, uŋuden amɨn kosit kɨlegɨ kɨlɨ yɨpmaŋ dekgɨt, ae yokwi pakpak amɨn dagak. Do iyɨ dakon yokwini da kobogɨ yokwi tɨmɨtjak do kɨlɨ yaŋ mudaŋ ɨbi.
Taitus kɨŋ Pol kosak
12  Ep 6.21-22; Kol 4.7-8Nak da Atemas bo Tikikus kɨnda gak do yabekgo opjak bɨsapmon gak nak do Nikopolis kokupmon op do kosit wɨsɨk dakon pi madepsi abi. Nido nak ais bɨsapmon Nikopolis egɨp do nandɨsat. 13  Ya 18.24; 1Ko 3.5-6Gak Senas uŋun gen teban dakon nandak nandak amɨn gat Apolos gat kɨlani tagɨsi abi. Gak da kosit agɨpjil dakon yo do paŋpulugoki. Aŋaki kosit agɨpjil bɨsapmon yo do wadak wadak dɨma anjil. 14  Ep 4.28Mɨŋat amɨnin da pi tagɨsi aŋek yo do wadak wadak aŋ amɨn paŋpulugoni dakon nandak nandak tɨmɨtni. Paŋmuwukbi ɨsal egek Piŋkop dakon aŋpak dɨma yolni kaŋ, uŋun tagɨ dɨma.
15 Mɨŋat amɨn morap nak gat ekwamaŋ uŋun da gak do gɨldat tagɨ yaŋ yɨpba obɨsak. Ae nin dakon gɨldatnin tagɨ mɨŋat amɨnyo Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek nin do but dasi galak taŋ nimaŋ uŋun yoyɨki.
Piŋkop dakon nandaŋ yawotni ji morap kɨsikon tosak do bɨsit asat.

3:1: Ro 13.1-7; 1Pi 2.13-14

3:3: 1Ko 6.9-11; Ep 2.1-2; 5.8

3:5: 2Ti 1.9; Ibr 10.22

3:6: Ya 2.17-18

3:9: 2Ti 2.14,16

3:10: Mt 18.15-17

3:12: Ep 6.21-22; Kol 4.7-8

3:13: Ya 18.24; 1Ko 3.5-6

3:14: Ep 4.28