1 Tesaronaika
Pas mamɨ Por ai Tesaronaika-hündambo sürü papɨmarandɨ
1
Ro Por, Sairas, Timoti-anefɨ, Kraisɨndɨ nendɨ Tesaronaikahü amarei sɨheimbo pas nda sürü paparɨhundɨ. Se Ape God asu Adükarɨ Sisas Krais-yafand-anei. God ai sɨheimbo hɨpoambo-reandürühɨ, afurɨfe hohoanɨmo mbɨsagadür-amboane.
Muŋguambo si sɨheimbohündambo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-yahundürühɨ hɨhɨfɨ-rɨhurühanefɨ. Se anɨhondümbo-rɨhindühɨ aboedɨ ratüpurɨ ratüpurɨyeihɨ, ŋgusüfo parɨhindühɨ tɨŋɨrɨfoyeihɨ, asu Adükarɨ Sisas Krais ai kosomboayu ranɨmbo hɨmboyeihɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmboei arɨhündɨ. Ranɨmbo ro hohoanɨmoyefühɨ, nɨmbɨ-nɨmbɨsi sɨheimbohündambo sɨhefɨ Ape Godɨmbo hɨhɨfɨrɨhurühɨ dɨdɨbafɨyefɨ arɨhundɨ. 4-5 Wandafɨ mamɨ, yɨhoefɨ hoafɨ aboedɨ nda hoafɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ sɨheimbo tükefeyo, ŋga ŋgɨnɨndɨnambo tükümefeyo-ane. Yifiafɨ Aboedɨ ai mafarɨhemuna aboedɨ hoafɨ ra hoafɨmayefɨ, asu ranɨmboane se ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-marɨhindɨ. God ai sɨheimbo ŋgusüfo pareandürühɨ, ahandɨhoarɨ sɨheimbo kamafoareandürɨ, ra ro yarɨhu fɨfɨrɨhu mburɨhu hɨhɨfarɨhurɨ. Sɨhei mbüsumo nɨmboefombo sɨheimbo fehefe-ndürɨmbohünda hohoanɨmomayefɨ, ra se fɨfɨrɨhindɨ. Se Godɨndɨ hoafɨ masahümündia hohoanɨmo afɨndɨ tükümefeyondürɨsɨ, ŋga Yifiafɨ Aboedɨ ai mafarɨhendüra hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei. Se yɨhoefɨ hohoanɨmo asu Adükarɨndɨ hohoanɨmo ra dɨboadorɨhi süŋgurɨhi marɨhündɨ. Ranɨyo asu se Masedonia hɨfɨhündɨ, Akaia hɨfɨhündɨ anɨhondmbo-rɨhindeimbɨ ranaheimbo aboedɨ hohoanɨmo nafuimehündüra asu ai ranɨ-süŋgumarɨhindɨ. Sehündɨ Adükarɨndɨ hoafɨ ra fufuŋayomo rahurai maho. Masedonia Akaia hɨfɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga muŋgu hɨfɨ se Godɨmbo anɨhondümbo-marɨhorɨ hoafɨ ra maho. Ranane asu ro asükaindefɨ ranɨmbo ŋgɨrɨ aheimbo hoafɨndefɨ. Ŋga aheihoarɨ ranahambo fɨfɨrɨhindühɨ hoafɨyei arɨhündɨ nahurai: Ro sɨheimbo sowana tükümehunda Godɨndɨ hoafɨ sahümündi hehi, tɨkai god hɨnɨŋgɨrɨhi hehi, anɨhondü God ai yaŋgɨrɨ nüŋgumbɨ ranahambo süŋgumarɨhindɨ ranɨmbo wataporɨyei arɨhündɨ. 10 Asu God ranani ai ahandɨ nɨmorɨ Sisas yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ sünambeahɨndɨ kosomboayu ranɨmbo se hɨfandarɨhorɨ. Sisas ai Godɨndɨ hürütümbɨ yɨbobofe si ra tükündɨfemboe sɨhefɨmbo ranambeahɨndɨ aboedambo-reamunɨ arandɨ.