2
Por ai Tesaronaikahü ratüpurɨmayu ranahambo hoafɨmayu
Wandafɨ mamɨ, horombo ro sɨheimbo sowanambo masɨnefɨ rasɨmboanɨ yɨhoefɨ ratüpurɨ moai moanɨ tüküfeyo, ŋga ra se fɨfɨrɨhindɨ. Horombo Firipai ŋgoafɨhü yɨhoefɨmbo moaruwaimbo-rɨhimunühɨ asu yɨhoefɨmbo amoanɨŋgümbɨ hoafɨ hoafɨmayei, ra se fɨfɨrɨhindɨ. Asu bɨdɨfɨrɨ ai yɨhoefɨmbo gümarɨhimunɨsɨ, ŋga ro Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhurühɨ, yɨhɨmbokoate aboedɨ hoafɨ sɨheimbo bokamarɨ-hehundürɨ. Sɨheimbo moai mamɨkarambo hoafɨ hoafɨyahundürɨ, asu moai moaruwai hohoanɨmoyefühɨ wosɨhoaforɨ hoafɨyahundürɨ, ŋga wanɨ. Ŋga God ai yɨhoefɨmbo yare hoeireamuna mayoa aboed-anemo yahuhaya, ranɨmbo yɨhoefɨmbo anɨhondümbo-reamunühɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨmbo ratüpurɨ ra masemunɨ. Asu nindou yɨhoefɨmbo siao-mbeyahümunambo sefɨ hohumbo-yefɨpoanɨ aboedɨ hoafɨ hoafayefɨ, ŋga God ai siaombüfiyuwa sefɨ hohumboanefɨ hoafɨyefɨ arɨhundɨ. God-ani ahandɨhoarɨ yɨhoefɨ ŋgusüfo yare hore arandɨ. Asu yɨhoefɨ hoafɨ ra ŋgorü-süŋgufe hoafɨyo, ŋgorü-süŋgufe hoafɨyo-ramboyefɨpoanɨ, se ra fɨfɨrɨhindɨ. Asu ro yɨhoefɨ hohoaŋɨ hohoanɨmo ra gabudɨhundühɨ moai hoafɨyefɨ, ŋga God ai ranɨmbo fɨfɨreandɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ asu se, yɨhoefɨmbo aboedɨ mbumund-anemo mbɨseiya sefɨ hohumbo-yefɨpoanɨ, ŋga wanɨ.
Ro Kraisɨndɨ hoafɨ sahumɨndefɨ hefɨ-rɨhundeimb-anefɨ, ŋga se yɨhoefɨmbo afarɨhehimunɨ ra aboed-anesɨ. Ŋga se-babɨdɨ mamarefɨ ra warɨ hoafendühɨ dɨboado-marɨhundürɨ, hondɨ ai nɨmorɨmbo dɨboado-arɨhindürɨ nou. Ro sɨheimbo afɨndɨmbo ŋgusüfo parɨhundürühɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨyondürɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayefɨ. Ranɨ-yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga fehefe-ndürɨmbohündambo amboanɨ hohoanɨmomayefɨ. Sapo se ŋgunindɨ hondü-mayeiambo. Wandafɨ mamɨ, ro afɨndɨ tɨŋɨrɨfomayefɨ ra se fɨfɨrɨhindɨ. Sɨheimbo aboedɨ hoafɨ bokarɨ-hehundürühɨ se yɨhoefɨmbo sesɨmbuimbɨ saimbo ra tɨŋɨrɨfo-ndahimboyei sefɨ hohu ranɨmboyefɨ asu nɨmbɨ-nɨmbɨsi afɨndɨ tɨŋɨrɨfomayefɨ yɨhoefɨhoarɨ fehefembohünda.
10 Horombo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ babɨdɨ nɨmboefambe, ro moai moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨhundɨ, ŋga mbumundɨ hohoanɨmo süŋgurɨhu marɨhundɨ rananefɨ hütikoate-ayefɨ. Ranɨmbo se Godɨmbo fɨfɨrɨhorɨ. 11 Afɨndɨ ai ahandɨ nɨmorɨ dɨdɨboadoarirɨ nou-ane, ro sɨheimbo mamamɨ rarɨhundürɨ marɨhundɨ, ra se fɨfɨrɨhindɨ. 12 Ro sɨhei ŋgusüfoambe kɨkɨmɨfoarɨ-hundürühɨ, ŋgusüfoambe botɨrɨhundürühɨ hüti-hoafɨmehundürɨ. Ŋga se Godɨndɨ hoafɨ süŋgundɨhindanɨ, God ai sɨheimbo aboed-anei mbüsündüra sefɨ hohumboanefɨ hoafɨ ra hoafɨmehundürɨ. Ŋga God-ani sɨheimbo ahandɨ sɨmbamɨndɨ hamɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨrand-ambe kefoefembohündambo kamafoareandürɨ.
Ai Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhindühɨ taborɨhehi nɨboadei arɨhündɨ
13 Ro horombo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨmayefa se nindou-yafe hoafɨ yaŋgɨrɨyo, ŋga Godɨndɨ-mayo hoaf-ane sei hehi masahümündi ranɨmbo ro muŋguambo si Godɨmbo hɨhɨfɨrɨhurɨ arɨhundɨ. Ŋga anɨhond-ane, hoafɨ ra Godɨndɨ hoaf-ane. Se anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ hoafɨ ra sɨhei ŋgusüfoambe amarondürɨ ranai ŋgɨnɨndɨ ratüpurɨyo arandɨ. 14 Wandafɨ mamɨ, Godɨndɨ nendɨ Sudia hɨfɨhü amarei se ahei hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ. Ŋga sɨhei ŋgoafɨhündɨ sɨheimbo moaruwaimbo-marɨhindürɨ, Sudahündɨ ai aheimbo moaruwaimbo-marɨhindürɨ nou. 15 Sudahündɨ ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ asu Adükarɨ Sisas ahamumbo hɨfokoa-marɨhipurɨ, asu yɨhoefɨmbo hemafoarɨhimunɨ. Ranɨyu God ai aheimbo ŋgɨnɨndɨ-marandüra asu ai nindou muŋguambo hürütarɨhündürɨ. 16 God ai Suda-yafe ndɨfombo aboedambo-fendürɨmbo moei asei ranɨmboane asu ai yɨhoefɨmbo Godɨndɨ hoafɨ bokarɨ-hefendürɨmbo gümarɨhimunɨ. Ranɨnambo ahei moaruwai hohoanɨmo afɨndɨ tükümefeyowa haponda Godɨndɨ hürütü ranaheimbo tüküfendürɨmboane.
Por ai Tesaronaikahündɨ ndüfosimbo asükai hɨhɨrɨfe hombo mehu
17 Wandafɨ mamɨ, Suda ai gümarɨhimuna asu moai akɨdou gabusümo se-babɨdɨ nɨmarefɨ, ŋga sɨheimbo afɨndɨ hohoanɨmoayefɨ. Yɨhoefɨ ŋgusüfo ana se-babɨdɨmboane, ŋga roana fi safɨ yaŋgɨr-anefɨ. Ranɨyo asu sɨheimbo hohoanɨmoyefühɨ nɨnɨ-nafɨndahu ŋgefɨ hoeindɨhundürɨ sefɨ hohu hüti-hütiayefɨ. 18 Sɨheimbo sowanambo ndüfosimbo hɨhɨrɨfe hombo masefɨ, ŋga Por ro yimbumbo-mbaiyahɨyo, ŋgɨmɨmbo-mbaiyahɨyo sɨheimbo sowana sɨnɨmbo masahɨ, ŋga Satan ai yɨhoefɨmbo gümareamunɨ. 19 Adükarɨ Sisas ai kuduanɨ, rasɨmboanɨ nɨnɨ-moatükunɨmbo anɨhondümbo-ndɨhundühɨ hɨbadɨmandɨhunda? Se ro-babɨdɨ nɨmarefambe ra. Dabohündambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmandefa? Sɨheimbohündambo. Yɨhoefɨ ratüpurɨ ra aboed-ane nafuimbohünda ro aboedɨ nɨnɨ-moatükunɨ mandahumɨndefa? Sɨheimbo. 20 Ŋga sɨheimbohündambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayefɨ asu ndürɨmb-anefɨ.