2 Pita
Pas yimbu Pita ai sürü papɨmarandɨ
1
Karɨhasɨhandürɨ, ro Saimon Pita Sisas Kraisɨndɨ moanɨ ratüpurɨya-rɨhandembɨ asu ahandɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. Sɨhefɨ God asu aboedambo-reamunɨ-randeimbɨ Sisas Kraisɨndɨ sürühoeimbɨ hohoanɨmo süŋgu God ai anɨhondümbofe hohoanɨmo aboedɨ-safɨ ro hohoanɨmoayefɨ yahurai sɨheimbo masagadürɨ. Se God asu Adükarɨ Sisas anɨhondümbo fɨfɨrɨhi-pɨrɨmboanei ranɨmbo-anɨmbo ai hɨpoambo-ndɨnearühɨ ŋgusüfoambe afurɨfe kife hohoanɨmo afɨndɨmbo mbɨsabɨnandür-amboane.
God ai sɨhefɨmbo wand-anei mehu
Krais ai Godɨndɨ ŋgɨnɨndeimb-ani, asu ranɨnambo ahandɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgufembohünda ai sɨhefɨmbo muŋgu moatükunɨ masemunɨ. Sɨhɨrɨ ahambo fɨfɨrarɨhurɨ ranɨnambo ai sɨhefɨmbo ahandɨ-mayo fɨfɨrɨfe aboedɨ masemunɨ. Ai sɨhefɨmbo hoafɨyumunühɨ yahuya, ‘Se sɨnei wandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ asu sürühoeimbɨ hohoanɨmo sahümündi,’ mehumunɨ. Ranɨmboyu sɨhefɨmbo aboedɨ adükarɨ hamɨndɨ fehefembo moatükunɨ ra masemunɨ sapo horombo ai sɨhefɨmboya ndahandürɨmboyahɨ mehu. Ranɨnamboyei se ŋgusüfoambe moaruwai botɨfimbɨ hohoanɨmo hɨfɨ ndanɨhündambo sɨhefɨmbo muŋgu ra moaruwaimbo-reamunɨ marandɨ ranahambo aboedambo-ndahimboyei asu se Godɨndɨ hohoanɨmo ndahümündi-mboyei.
Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu se tɨŋɨrɨfondeihɨ sɨhei aboedɨ hohoanɨmo ra anɨhondümbofe ranɨfih-anɨmbo pandɨhindɨ. Sɨhei aboedɨ hohoanɨmo ranɨfih-anɨmbo Godɨmbo fɨfɨrɨfe ra pandɨhindɨ. Godɨmbo fɨfɨrɨfe ranɨfih-anɨmbo sɨhei fimbo dɨboadofe hɨfandɨ hohoanɨmo pandɨhindɨ. Sɨhei fimbo dɨboadofe hɨfandɨmbo hohoanɨmo ranɨfih-anɨmbo ŋgɨnɨndɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ra pandɨhindɨ. Sɨhei ŋgɨnɨndɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ranɨfih-anɨmbo God hohoanɨmoayu hohoanɨmo süŋgufe ra pandɨhindɨ. Sɨhei God hohoanɨmoayu süŋgufe hohoanɨmo ranɨfih-anɨmbo wandafɨ mamɨ-babɨdɨ aboedɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra pandɨhindɨ asu ranɨfih-anɨmbo hɨpoambofe hohoanɨmo ra pandɨhindɨ. Rananɨmbo asu ranɨ hohoanɨmo ranai sɨhei fiambe nɨmandɨ ŋgombo adükarɨ tükefeyondürɨ ana, asu sɨhei Adükarɨ Sisas Kraisɨmbo fɨfɨrɨfe ra ŋgɨrɨ moanɨ rande yagodo, ŋga wanɨ. Ŋga ranana sɨhei Adükarɨmbo fɨfɨrɨfe ranai aboedɨ nɨmɨ afɨndɨ hɨsaiyo nou yahurai rande hɨsɨndɨmboe. Ŋga asu nindou ai sapo muŋguambo ranɨ-moatükunɨ hohoanɨmo ra ahandɨ fiambe nɨmarɨkoate-ndoanɨ ana, nindou ranai nɨnɨ-moatükunɨyo aŋgunɨ eŋgoro ra hoeifekoate-ayu ana, hɨmboatɨharɨ nahurai-ani. Aiana sapo horombo moaruwai hohoanɨmoyu marandɨ ra God ai raguanambo-mareando ranahambo hohoanɨmo mɨtanɨra-mündümboani.
10 Ranɨmboane wandafɨ mamɨ, God ai sɨheimbo wambo sowana sɨnei yahuhaya hoafɨyundürühɨ ai wand-anei mehundür-anei. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu ai sɨheimbo anɨhondümbo hoafɨmayundürɨ ranɨmbo nafuimbohünda süŋgundühündühɨ hüti-hütindei. Se rawarɨhindɨ ana, ŋgɨrɨ se anɨhondümbofe hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. 11 Rananɨmbo sɨheimbo sɨhefɨ Adükarɨ asu aboedambo-reamuneimbɨ Sisas Kraisɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ koadürümbo-koadürümbo yaŋgorambo ranambe hafombo nafɨ yagodondürɨmboe.
12 Yɨnɨ, muŋgu-moatükunɨ horombo hoafɨmayahɨ ra se hohoanɨmoyei fɨfɨrɨhi hehi ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo süŋgurɨhü-ndühaneisɨ. Ŋga awi ro sɨheimbo nɨmbɨ-nɨmbɨ-si hoafɨndaha-ndürɨmboyahɨ se ranɨ hohoanɨmo ra hohoanɨmoyei-mbɨrühündamboane mbɨsahehea. 13-14 Ro fɨfɨrɨhe-amboanahɨ ŋgɨrɨ amɨtata ro fi yaŋgɨrɨ anɨmboahɨ nda hɨnɨŋgɨndɨheandɨ. Sapo ranɨ-moatükunɨ ranɨmboyu sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai fɨfɨre hoafɨmayundɨrɨ. Ŋga awi ro ndarɨhe yaŋgɨrɨ nɨmboahambe-anɨmbo sɨhei hohoanɨmo ra botɨfendürɨ rambo-hündambo muŋguambo si ra asükai hoafɨndamboyahɨ. Ro hohoanɨmoayahɨ ranana aboed-ane. 15 Ranɨmboanahɨ asu ro haponda sɨheimbo hoafɨyondürɨmbo hüti-hütiaya habodɨhɨ. Rananɨmbo asu süŋguna ro yɨfɨnda hehea ŋgahanɨ amboanɨ asu muŋguambo hoafɨ ranahambo hohoanɨmombeiya saheheamboanahɨ ro hüti-hütiyahühɨ hoafehandürɨ.
Kraisɨmbo sowahɨ Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ meŋgoro ra hoeimarɨhundɨ.
16 Sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais asükaiyo ŋgɨnɨndɨ kapeihü kosɨmboayu hoafɨ ra ro ndorɨhe wataporɨmbo-marɨhandürɨ ra ropoanɨmbo hohoanɨmoyefɨ hohu hoafɨyefühɨ-yefɨpoanɨ. Ŋga yɨhoefɨ hɨmboarɨnambo ahandɨ ŋgɨnɨndɨ hɨmboamupuimbɨ moatükunɨ hoeimarɨhurɨ. 17 Ape God airürɨ ahambo ndürɨ adükarɨ sagadowohü asu si adükarɨ aboedɨ ahandɨ-mayo ra sagadowanɨ ro ranɨhü manɨmboefɨ. God ai adükarɨ hɨmboamupuimbɨ sünambe si ranɨfihɨ nɨmarümbo ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Nindou ranana wandɨ nɨmor-ani, ŋga moanɨ ro ŋgusüfo parɨhineimb-ani. Ahamboane ro wambo ŋgusüfoambe siaoweheandɨ,” mehu. 18 Ro Sisas Krais-babɨdɨ wafuambe nɨmboef-ane God hoafɨmayu ranɨ hoafɨ ra sünambeahɨndɨ makosowa hɨmborɨmayefɨ.
19 Ranɨmboanefɨ ro Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ahamundɨ hoafɨ ra ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-arɨhundɨ, ŋga se-amboanɨ ranɨ hoafɨ ranahambo yarɨhi anɨhondümbo-arɨhindɨ ana, aboedɨ saf-ane. Ahamundɨ hoafɨ ranana ram nɨmbɨ nɨmarowanɨ anɨŋgo nahurai-ane. Ram ra siyo homboyowanɨ si hoafambe Kraisɨndɨ si botɨbotɨ nahurai sɨhei ŋgusüfoambe tükündɨfemboe. 20 Ŋga asu se ranahambo wudɨpoapondɨhi fɨfɨrɨndɨhi hehimbo-anɨmbo. Nindou mamɨ ai ŋgɨrɨ ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ hoafɨ Baibor-ambe eŋgoro ranahambo fɨfɨnde hoafɨndu. 21 Ai nɨmboe, horombo nindou mamɨ ai moai Godɨndɨ hoafɨ eŋgoro ra ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ hoafɨyu, ŋga wanɨ. Yifiafɨ Aboedɨ ranaiyo nindou bɨdɨfɨrambo hohoanɨmo botɨreapuranɨ God ai hoafɨ masagapurɨ ranɨmbo hoafɨ weindahɨ hoafɨyomo marundɨ.