2
Godɨndɨ hoafɨ tɨkai-hoafɨyomo-rundeimbɨ
Ŋga horombo Godɨndɨ hoafɨ tɨkai-hoafɨyomo-rundeimbɨ nindou Israerɨ-yei mbusümo tükümefundɨ. Yahurai-anɨmbo nindou tɨkai-hoafɨ yamundu-rundeimbɨ sɨhei mbusümo amboanɨ tükündafumboemo. Nindou ranai dɨbo tükündafu nɨŋgomombo muŋguambo ranɨ-poanɨmbo tɨkai-hoafɨ sɨheimbo moaruwaimbo-fendürɨmbo yamundɨ-ndundürɨmboemo. Nindou ranahamumbo Adükarɨ ai moaruwai hohoanɨmo-ambeahɨndɨ hɨhɨre masepurɨmündüyosɨ, ŋga asu ai Adükarɨ ranahambo amboanɨ daboadɨ hɨhɨrɨmaruwur-ane. Ai ramefundɨ ranɨmboemo asu ai ahamundɨhoarɨ nɨmai moaruwaimbo-ndafumboemo. Asu nindou anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ afɨndɨ ranai tɨkai yamundu-rundeimbɨ ahamundɨ moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo ra süŋgundɨhümboyei. Asu ai rawarɨhindɨ ranɨmbohünda nindou amurɨ burayei ranai hoafɨ hondü nafɨ eŋgoro ranahambo moaruwai hoafɨndeimboyei. Ndanɨ nindou ndanai sapo hohoaŋɨ hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ-wambo ai sɨheimbo tɨkai-hoafɨ hoafɨndɨmo-ndürɨmboemo. Horombo hondüyo God ai ahamumbo papɨ-hoafɨ hoafɨmayupurɨ, ŋga ai moai muŋguyo. Hoafɨ ai hoafɨyu masɨhendɨ ahamumbo moaruwaimbo-fipurɨmbo ra adükarɨ tüküfemboane hɨmboyopurühɨ anɨŋgo.
Sünambeahɨndɨ nendɨ bɨdɨfɨrɨ ai yaru moaruwai hohoanɨmo-memoyosɨ, ŋga asu God ai moai ahamumbo ambemo yahu hɨnɨŋgɨreapurɨ, ŋga wanɨ. Ai ahamumbo ŋgoafɨ moaruwai nɨmbɨ afɨndɨ nɨmaro-ambe karabusɨre hɨnɨŋgɨmareapurɨ asu ai adükarɨ tɨŋɨrɨfo saimbo si tüküfembohünda hɨfandarundɨ. Horombo hondü ai moai hɨfɨnɨndɨ nindou muŋguambo ranaheimbo ambeyei yahu, ŋga wanɨ. Ŋga ai hoe afɨndɨ koamarɨhenda ranambo Godɨmbo hohoanɨmokoate nindou ranai moaruwaimbo-mehindɨ. Ŋga Noa ana sürühoeimbɨ hohoanɨmo bokarɨhai-randeimbɨ asu God ai ahambo nindou 7-babɨdɨ aboedambo-mareandürɨ. Ŋga ŋgoafɨ yimbu Sodom, Gomora ranahafembo moaruwaimbo-ndɨheapɨrɨmboyahɨ yahuhaya, hainambo ramareapɨra hai tɨkɨrapɨrɨmbo muŋguambo moatükunɨ hasüfɨ yaŋgɨrɨ meŋgoro. Ranɨmboane nindou Godɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhoreimbɨ ana, horombo ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo nindoumbo ra nafuimbo nahuraiyo tükümefeyo. Rot nindou sapo mbumundɨ hamɨndɨyu asu God ai ranahambo mafarɨheirɨ. Rot aiyu nindou moaruwai hohoanɨmoyeimbɨ ranaheimbo ranɨmbo ŋgusüfo nɨmbɨmayu. Nindou aboedɨ ranai ahamundɨ mbusümo nüŋgumboyu asu ai moaruwai nindou ahamundɨ-mayo ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufekoate hohoanɨmo hoafɨ hɨmborɨyu asu hoeire marandɨ. Ranɨnambo muŋguambo si maho ra ahandɨ mbumundɨ ŋgusüfo asürɨrɨ marandɨ. Ŋga asu nɨne-moatükunɨ Godɨndɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindeimbɨ aheimbo refendürɨmbo yahohaya sɨsam-arandürɨ ana, God ai aheimbo ranambeahɨndɨ hürɨhefendürɨmbo fɨfɨreamboani. Ŋga Adükarɨ ai nindou moaruwai hohoanɨmoyeimbɨ ranaheimbo karabusɨ-fendürɨmbo süŋguna yɨbobofembo si tükefeyo ranɨhü aheimbo moaruwaimbo-fendürɨmbo fɨfɨreamboani. 10 Ranɨ-sɨmboan-anɨmbo nindou bɨdɨfɨrɨ sapo Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ yɨboaruko-marɨhindɨ ranai moaruwaimbo-feimbɨ hamɨndɨ hohoanɨmo ahei ŋgusüfoambe botɨfembo ranɨ-süŋgurɨhi marɨhündɨ aheimbo moaruwaimbo-ndearümbui.
Tɨkai yamundu-rundeimbɨ nindou aiana hɨmboambekoate nindou-anemo asu ai ahamundɨ-poanɨmbo hohoanɨmo ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ süŋgumarundɨ. Ranɨyomo ai bogorɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ ahamumbo tɨrɨfoefe hoafɨmbo kɨkɨrɨfɨfekoate-memo. Nindou hɨmboambekoate-yeimbɨ asu afɨndɨ-afɨndeimbɨyomo ai nindou sünambe amarɨmo ahamumbo tɨrɨfoefe hoafɨmbo yɨhɨmbokoate-memo. 11 Sünambeahɨndɨ nendɨ ranai nindou tɨkai hoafɨ yamundu-rundeimbɨ ahamumbo ŋgasündüpurɨ houmbo ŋgɨnɨndɨ adükarɨ hamɨndanemosɨ, ŋga asu ai moai sɨmborɨ tɨrɨfoarüpurühɨ Adükarɨndɨ hɨmboahü papɨ-hoafɨrüpurɨ. 12 Ŋga tɨkai yamundu-rundeimbɨ ai nɨnɨhondɨ-yei hohoanɨmo nahurai süŋguarundɨ. Ahamumbo hɨfokoefe mandɨfe sesɨmbo yaŋgɨrɨ nahurai anɨŋgomo nindou ra asu nɨne-moatükunɨ ai fɨfɨrɨfekoate-memo ranahambo moanɨ türüfoaru hoafɨyomo marundɨ. Asu nindou nɨnɨhondɨ naru arundɨ nou God ai ahamumbo hɨfɨkoa-ndeapurɨmbui.
13 Asu ai moaruwai hohoanɨmo süŋgumarundɨ ranɨmbohündambo ai tɨŋɨrɨfo asükai ndowandümboemo. Ai nindou bɨdɨfɨrambo tɨŋɨrɨfo masabudürɨ ranɨ-süŋguyo asu ai-amboa tɨŋɨrɨfo ndowandümboemo. Aiana sɨrɨhü sesesɨyomo asu bia sɨmɨndɨmo rarao arundɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbai yahomomboanemo. Rananemo ai se-babɨdɨ sowasümondühɨ amarɨmo, ŋga se ranahambo amoanɨŋgayei. Ŋga moaruwai tɨkai hohoanɨmo ai yifirɨyomo houmbo ramarundɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyomondühɨ amarɨmo. 14 Aiana amurɨ hɨmbombo-yomopoanɨ, ŋga moaruwai hohoanɨmo ra ratüpurɨmbohünda nɨmorehɨmbo sowanamboane hɨmboarɨ pararundɨ. Aiana ŋgɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndundɨ, ŋga wanɨ. Rananemo asu ai nindou bɨdɨfɨrɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo akɨdou yaŋgɨrɨ kɨkɨhɨru-ndümondeimbɨ ahamumbo moaruwai hohoanɨmo ra rambɨrunda yahomo houmbo hüharupurɨ. Aiana nindou ŋgoründɨ napo hohoaŋɨfembo hohoanɨmo ra ndeara yamundumboanemo. Ŋga God ai nindou ranahamumbo moaruwaimbo-ndeapurɨmbui. 15 Ai sapo aboedɨ hohoanɨmo nafɨ hondü meŋgoro ranahambo daboadɨ hɨhɨrɨmarundɨ ranɨmboanemo asu ai mamɨkarɨyomo wakarundɨ. Nindou aiana Beorɨndɨ nɨmorɨ Baram ai moaruwai hohoanɨmomayu ahandɨ hohoanɨmo ra süŋgumarundɨ. Baram aiana ro moaruwai hohoanɨmondahan-anɨmbo kakɨ ranai tükündɨfemboe yahuhaya yare hohoanɨmomayu. 16 Ahandɨ nɨnɨhondɨ moaŋgui-randeimbɨ-hündɨ ahandɨ ndürɨ doŋgi ai hoafɨkoateimbane, ŋga nindou hoafɨ nahurai hoafɨmayo. Ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ Baram moaruwai hohoanɨmoayu ranahambo ranɨ-süŋgufepoanɨ yahohaya hoafɨmendo. Ranɨyo asu doŋgi ai ahandɨ ŋgusüfo-koate hohoanɨmo ra kɨkɨhɨmarɨmɨndo.
17 Tɨkai yamundu-rundeimbɨ ndanana sapo apoarɨndɨhorɨ hoe ŋgɨnareandɨ nahurai-anemo. Asu aiana mburüŋgai hoewerɨnambo kɨkɨramɨndɨ pireandanɨ aho yahurai-anemo. God ai ahamumbo nɨmbɨ afɨndɨ moaruwai nɨmarowanɨ koarɨhefepurɨmbo dɨbonɨyu hɨnɨŋgɨ-reapurɨmboani.* Yimbu moatükunɨ ra hoekoate-anafe asu ai ŋgɨrɨ hoenambo nindou fandɨheneandɨ. Yahurai-ane tɨkai yamundu-rundeimbɨ ahamundɨ hoafɨ nɨmɨndɨ-koate-ane, ranane asu ŋgɨrɨ nindou fandɨhendürɨ. 18 Nindou ndanai-ana ŋgusüfokoate hoafɨ hoafɨyomondühɨ nɨŋondɨyɨmondühɨ borɨyomo wakarundɨ. Rananemo asu ai nindou bodɨmondambo findɨ moaruwai hohoanɨmo aho ranahambo ŋgusüfoambe botɨfe hohoanɨmo ra süŋgu-mbɨrɨhinda yahomo houmbo yirümoarundürɨ hoaŋgomo. Ai nindou sapo haponda moaruwai hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ ahamundɨ fikɨmɨ mafefoehindɨ ranaheimbo ahamundɨ moaruwai hohoanɨmo ranambe mbɨheiya yahomo houmbo hohoanɨmoyomo arundɨ. 19 Rananemo tɨkai yamundu-rundeimbɨ ranai horombo hoafɨyomondühɨya, ‘Se yɨhoefɨ hohoanɨmo süŋguarɨhindɨ ana, aboedambo ŋgeimboyei,’ mehomo. Ŋga asu ai-amboanɨ nɨne-moatükunɨ ahamumbo moaruwaimbo-ndeapurɨmboe ranahandɨ moanɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ nindou nahurai nɨŋgomomboanemo. Ranɨ-moatükunɨ ra ndahurai-ane: Nɨne-moatükunɨ nindou ranahambo hɨfandarɨrɨ ana, ahandɨ moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nindou-ani. 20 E! ra anɨhond-ane, nindou ai sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais sɨhefɨmbo aboedambofe-munɨmboayu ranahambo fɨfɨrɨhorɨ. Asu ranɨmbo-hünda ai fefoehindühɨ hɨfɨ ndanɨhünda moaruwai hohoanɨmondɨ ŋgɨnɨndɨ ranambeahɨndɨ aboedambo-mehindɨ. Ŋga asu asükai ai moaruwai hohoanɨmo ra süŋguarɨhindɨ ana, asükai hɨhɨhɨrɨyahi karabusehindɨ nahurai-ane: Weaŋgurühɨ ai anɨhondümbofe-koate-yeiambe moaruwai hohoanɨmo ra süŋgurɨhindühɨ nindou moaruwai manɨmboei. Asükaiyei süŋguna ai hɨhɨrɨyahi hei ranɨfihɨ apaiarei ana, moaruwai hamɨndɨ hondü nɨmboeimboyei. 21 Refe ana, awi ai aboedɨ hohoanɨmo nafɨ aho ranɨ-süŋgufekoate-mbeimbonana, ranana ranaheimbo moaruwai-ane. Ŋga nindou ai aboedɨ hohoanɨmo nafɨ aho ranɨ-süŋgu süŋgurɨhi hehimbo süŋgunambo Godɨndɨ ahɨnümbɨ hoafɨ ranaheimbo yamundɨmarundüra masahümündi ranahambo daboadanambo-arɨhindɨ ana, ranaheimbo moaruwai hamɨndɨ hond-ane. 22 Ahei hohoanɨmo ra kafoefe hoafɨ nahurai-ane: ‘Yaforɨ ai nɨnɨ-moatükunɨyo kɨmbomayo ra asükaiyo hɨhɨrɨfe ho sesɨ arandɨ.’ Asu ŋgorü yahurai-ane: ‘Nindou ai moatei hundürarandɨ ana, moatei ai hɨhɨrɨndɨfe asükai ŋgo hüburukoambe foerɨmboe.’

*2:17: Yimbu moatükunɨ ra hoekoate-anafe asu ai ŋgɨrɨ hoenambo nindou fandɨheneandɨ. Yahurai-ane tɨkai yamundu-rundeimbɨ ahamundɨ hoafɨ nɨmɨndɨ-koate-ane, ranane asu ŋgɨrɨ nindou fandɨhendürɨ.