^
3 Son
Gaius ai aboedɨ dɨdɨboadorɨhoei ratüpurɨyu arandɨ
Diotrefes ai hohoanɨmo moaruwai süŋgumareandɨ
Demitrius ai hohoanɨmo aboedɨ süŋgure arandɨ
Bɨdɨfɨrana hoafɨ