3 Son
Pas ŋgɨmɨ Son ai sürü papɨmarandɨ
1
Ro anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ hɨfandɨrɨ-handeimb-anahɨ, wandɨ wandafɨ Gaius, sɨhambo pas nda sürü paparɨhandɨ. Sɨhambo anɨhondümbo ŋgusüfo pararɨheanɨnɨ. O wandafɨ, sɨhambohündambo Godɨmbo dɨdɨbafayahɨ. Sɨhafɨ ŋgusüfo dɨdɨboado-rɨhoeimb-ani, ŋga sɨhafɨ rananɨ moatükunɨ ra yahurai dɨdɨboado-ndɨhoayowa se aboedɨ mbɨmarɨfa sahehea ranahambo Godɨmbo hoafɨyahühɨ dɨdɨbafayahɨ. Wandafɨ mamɨ, horombo bɨdɨfɨrɨ ai wambo sowahɨ tüküyafu hoafɨyomondühɨ yahomoya, ‘Hapoana Gaius ai anɨhondü hohoanɨmo süŋgure arandɨ horombo rasüŋgumareandɨ nou,’ mehomo-ndamboyahɨ ranahambo afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayahɨ. Wandɨ nɨmorɨ ai anɨhondü hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ ranɨ hoafɨ ra hɨmborayahɨ ana, ro afɨndɨ safɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨya arɨhandɨ.
Gaius ai aboedɨ dɨdɨboadorɨhoei ratüpurɨyu arandɨ
O wandafɨ, se wandafɨ mamɨmbo dɨdɨboadoro farɨhawandürɨ arandɨ. Ŋga asu se wandafɨ mamɨ ndɨfoambo amboa farɨhawapurɨ arandɨ. Nindou rotumbo tüküyahi-rɨhündeimbɨ-yafe hɨmboahü hoafɨyomondühɨ yahomoya, ‘Gaius ai yɨhoefɨmbo ŋgusüfo pareamunühɨ mafarɨhemunɨ,’ mehomo. Se ahamumbo nafɨ ŋgɨnambo warɨ ŋgɨnɨrowapurɨ arandɨ God ai refi arandɨ nou. Se rawarowandɨ ana, aboed-ane. Ai Sisasɨmbohünda hoaŋgomo arundɨ, ŋga nindou ai anɨhondümbofe-koateyeimbɨ ahei-mayo nɨnɨ-moatükunɨ moai sowandümo. Nindou yahurai sɨhɨrɨ fehefepurɨmboane asu rananɨmbo sɨhɨrɨ ai-babɨdɨ Godɨndɨ anɨhondü hoafɨ fandɨhehurɨ-mboyefɨ.
Diotrefes ai hohoanɨmo moaruwai süŋgumareandɨ
Horombo ro Kraisɨndɨ nendɨ ranaheimbo pas sürü parɨhe koamarɨheheandɨ. Ŋga Diotrefes ai ahei bogorɨmbondahe nɨmboambo yahuhaya yɨhoefɨ hoafɨ moai hɨmborɨyu. 10 Ranɨmboane asu ro dɨdɨ tükündaheandühɨ ahandɨ ratüpurɨ ranahambo hoafɨnda-handomboyahɨ. Ai yɨhoefɨmbo-hündambo moaruwai hoafɨ wataporɨyu wakɨre arandɨ. Ranɨ ratüpurɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga ai sapo wandafɨ mamɨmbo hɨmbokaboako-marapurɨ. Ŋga nindou ai nindou ranahambo worɨnɨfimbo hohoanɨmondeianɨ, Diotrefes ai aheimbo yowanɨ yahu arandɨ, ŋga ŋgɨrɨ ro-babɨdɨ rotundɨmo yahupurɨ arandɨ.
Demitrius ai hohoanɨmo aboedɨ süŋgure arandɨ
11 O wandafɨ, se ŋgɨrɨ hohoanɨmo moaruwai süŋgundowandɨ. Ŋga hohoanɨmo aboedɨ süŋgundowandɨ. Nindou ai aboedɨ hohoanɨmo süŋgundeandanɨ ana, ai Godɨndɨ nɨmor-ani. Ŋga nindou ai hohoanɨmo moaruwai süŋgundeandanɨ ana, ai Godɨmbo hoeifekoate-ani. 12 Muŋgu ai Demitriusɨmbo aboed-ani asei. Ŋga ra anɨhond-ane muŋgu ai fɨfɨrɨhindɨ. Ro-amboa ahambo anɨhondümbo hoafɨyahühɨ aboed-ani asahɨ, ŋga wandɨ hoafɨ anɨhond-ane ra se fɨfɨrowandɨ.
Bɨdɨfɨrana hoafɨ
13 Sɨhambo ro afɨndɨ hoafɨ hoafɨmbo samboanahɨ, ŋga pepafihɨ sürü pefembo moeisahɨ. 14 Awi hɨbadandɨrɨ, ŋga se-dɨbo wataporɨmbohünda sɨhambo sowana sɨnɨmbo samboanahɨ. 15 Se ŋgusüfoambe afundo kündo hawa nɨmbafɨ. Wandafɨ mamɨ ai sɨhambo hɨhɨfarɨhünɨnɨ. Yɨhoefɨ wandafɨ mamɨmbo mamamɨndandürühɨ hɨhɨfɨndandürɨ.