Sud
Pas Sud ai sürü papɨmarandɨ
1
Karɨhasɨhandürɨ, ro Sud Sisas Kraisɨndɨ ratüpurɨya-rɨhandeimbɨ, Semsɨndɨ akɨd-anahɨ. Ape God ai sɨheimbo mborai yahundürühɨ ŋgusüfo pamareandür-anei asu Sisas Krais ai hɨfandɨmarandüra se ŋgɨnɨndɨ anɨmboei sɨheimbo pas nda sürü paparɨhandɨ. Ŋga Ape God ai sɨheimbo hɨpoambofe hohoanɨmo, ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo asu ŋgusüfo pefe hohoanɨmo afɨndɨ mbɨsagadür-amboane.
Tɨkai hoafɨ yamundu-rundeimbɨ nindou
Wandafɨ mamɨ, horombo God ai sapo sɨhefɨmbo muŋguambo aboedambo-mareamunɨ ranahambo sɨheimbo pasambe hoafɨndahandürɨ saheheamboyahɨsɨ. Ŋga awi hapondanɨ ana sɨheimbo pas nda sürü papɨrɨhandühɨ sɨhɨrɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo masahumɨndefɨ ra tɨkaruhou yamundu-rundeimbɨ ai tükümefunda wambo ŋgusüfoambe botɨmareandɨra se ranahambo gifembohünda ŋgɨnɨndɨ-hamɨndɨhandürɨ samboanahɨ. God ai mamɨmbo yaŋgɨrɨyu ahandɨ nendɨ ranaheimbo anɨhondümbofe hohoanɨmo masagadürɨ. Ŋga nindou Godɨmbo hohoanɨmo-koateyomo-rundeimbɨ ai sɨhefɨ mbusümo dɨbo hasiyafu tüküyafu sɨfomomboanemo. Rananemo asu ai Godɨndɨ-mayo moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ra hɨhɨru ŋgorü süŋguru hoafɨyomo arundɨ ahamundɨ moaruwai hamɨndɨ hohoanɨmo ra gabudɨfe-mbohünda. Rananemo ai sɨhefɨ Bogorɨ Adükarɨ Sisas Krais ranahambo yɨboaruko-ruwurühü daboadɨ hɨhɨrɨmarɨwurü. Horombo hondü Baibor yahoya, ‘Nindou ranai süŋgunambo asübusɨ ndowandümboemo,’ meho.
Awi se ndanɨ hoafɨ ndanahambo ndorɨhi fɨfɨrɨhi-mboaneisɨ, ŋga awi ro sɨheimbo namühɨ hoafɨndahandürɨ samboanahɨ. Adükarɨ ai Israerɨmbo aboedambo-mareandürɨ Isip hɨfambeahɨndɨ, ŋga ai süŋgunambo nindou ahandɨ hohoanɨmo anɨhondümbofe-koate-mayeia asu ai aheimbo moaruwaimbo-mareandürɨ. Horombo sünambeahɨndɨ nendɨ ai God ratüpurɨ ahamumbo masagapurɨ ra moei yahomo hou hɨfandɨkoate hɨnɨŋgɨmarundɨ. Ŋga ai moanɨ ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨ-marundamboyu, asu God ai ahamumbo sen ŋgɨnɨndɨnambo hüputüpu-rapurümündɨ mbura nɨmbɨ nɨmarowambe ragu papɨ-hoafɨyupurɨmbo-hünda hɨnɨŋgɨ-mareapurɨ. Asu God ai ahamumbo tɨŋɨrɨfo saimbohünda ai Godɨndɨ yɨbobofembo si ranahambo hɨfandundühɨ amarɨmo. Yahurai-ane horombo nindou Sodom asu Gomorahündɨ asu ŋgoafɨ akɨmɨ ranɨ fikɨmɨ adaburo ranɨhündambo nindou amboanɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ramefundɨ nou yarɨhi hohoanɨmomayei-ane. Ranɨyu asu God ai aheimbo hai koadürümbo horɨ-randeimbɨ ranambe hɨnɨŋgɨ-mareandüra asübusɨ afɨndɨ masahümündi. Ŋga aheimbo yandɨhu hondɨhundürɨ mbundɨhumbo anɨmbo asu sɨhɨrɨ amboanɨ yahurai refepoanɨ, ŋga ranahambo ndondɨhu türüboadɨ-humboane.
Mamɨ ranɨ-süŋgumboane nindou ranai-amboanɨ nɨne-moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai tüküfeyoanɨ ranahambo süŋgurɨhindühɨ moaruwai hamɨndɨ nindou tükümehindɨ. Rananei ai Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ranahambo daboadɨ hɨhɨrɨhindühɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo tɨrɨfoefe hoafɨyahüpurɨ arɨhündɨ. Horombo sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ bogorɨ, ahandɨ ndürɨ Maiker, ai moai ramarɨhindɨ nou rareandɨ. Ŋga ai Satan-dɨbo Mosesɨndɨ fi ra dɨdɨ manderümündɨ safanɨ hena sɨmborɨ hoafɨyafandühü ai moai Satanɨmbo tɨrɨfoarirɨ papɨ-hoafɨrürɨ. Ŋga ai yare hoafɨyuhü yahuya, ‘Adükarɨ ai-anɨmbo sɨhambo moaruwai watɨkoafɨ-mbiyunɨn-amboane!’ mehundo. 10 Ŋga nindou ranana nɨmɨndɨ ra fɨfɨrɨfekoate wamboanei ranahambo ai tɨrɨfoarɨhi hoafɨyei arɨhündɨ. Asu ai nɨnɨhondɨ nahurai hohoanɨmo fɨfɨrɨfe-koate-anei nɨnɨ-moatükunɨyo hohoanɨmoambe tükefeyo ra süŋgurɨhi arɨhündɨ. Ranane asu ahei ranɨ hohoanɨmo ranai aheimbo moaruwaimbo-reandürɨ arandɨ. 11 Hɨpoanɨmboebou-anei, ŋga aiana asübusɨ afɨndɨ ndahümündimboyei! Aiana sapo horombo Ken hohoanɨmomayu hohoanɨmo-ane süŋgurɨhi arɨhündɨ. Aiana horombo Baram tɨkare-haya ramefiyu nou ai kakɨ semɨndɨmbo-hündambo yaŋgɨrɨ ratüpurɨyei arɨhündɨ. Kora ramefiyu nou ai Godɨmbo süŋgufekoate-mayei-amboani asu ai aheimbo moaruwaimbo-reandürɨmboani.* Ken ai ahandɨ akɨdambo ŋgɨnɨndɨyuhü hɨfɨkoamarirɨ (Stat 4). Baram ai kakɨ semɨndɨmbohünda Israerɨmbo moaruwaimbofe hoafɨ hoafɨmayu, ŋga God ai moai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyu. (Namba 22-24, Ɨo 23:4-5). Kora ai Mosesɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨmarirɨ ranɨmboane asu God ai ahambo hɨfɨkoamarirɨ. (Namba 16). 12 Se mamɨ fandɨhi nɨmarimbo nindou ŋgorümbo aboedɨ hohoanɨmo-yondorambo sesesɨ-yeihɨ nɨmarian-anemo asu nindou ranai se-babɨdɨ nɨmarɨmondühɨ ahamundɨhoarɨ sowasümondühɨ nindou bɨdɨfɨrambo saikoate-memo. Ahamundɨ hohoanɨmo ra sɨhei fandɨhi arɨhündɨ ra moaruwaimboru arundɨ asu ai dɨdɨbudümbɨ moatükunɨ nahurai-anemo. Rananemo asu ahamundɨ fimbo yaŋgɨr-anemo aiana hohoanɨmoyomo hoaŋgomo arundɨ. Aiana sapo mburüŋgai werɨnambo kɨkamɨndɨ pireandanɨ hoe-koate moanɨ goagu aho yahurai hamɨndɨ nend-anemo. Aiana sapo nɨmɨ hɨsɨ sɨmboanɨ hɨsɨ-koate anɨŋgo nahurai-anemo. Asu ŋgoambo nɨmɨ sapo nindou ai ahasɨharɨ kɨbodɨrɨhinda emündü pefoai haya yaparɨ anɨŋgo nahurai-anemo. 13 Ahamundɨ amoanɨŋgümbɨ ratüpurɨ ra sapo hohoambu afɨndɨ howohü wutɨpuiarɨ semɨndɨ ho momoehoanɨ koararɨhendɨ yahurai-anemo. Horombo God ai sapo mupui hoahoaŋgo-randeimbɨmbo nɨmbɨ nɨmarowambe ranɨhü koadürümbo nɨmandɨfɨ ndandɨ yahuhaya hɨnɨŋgɨmareandɨ yahurai-anemo.
Nindou ranai tɨŋɨrɨfo moaruwai ndowandümboemo
14 Enok ai Adam nüŋgu-ambeahɨndɨ 7 amoaombofi tüküfi manüŋgu. Ai nindou ranahamumbo horombo hondü hoafɨyuhü yahuya, “Hoeirɨhi! Adükarɨ ai ahandɨ sünambeahɨndɨ nendɨ afɨndɨ tausen eŋgoro ranɨ-babɨdɨmbo kudümbui muŋguambo yɨbobofe-mbohündambo. 15 God ai nindou muŋguambo ‘se hütiyei,’ mbüsü haya ahambo fɨfɨrɨfekoate-ayei ranaheimbo tɨŋɨrɨfo dagadürɨmbui. Sapo ai Godɨmbo hohoanɨmokoate moaruwai hamɨndɨ moatükunɨ ratüpurɨ süŋgurɨhündühɨ asu ai Godɨmbo moaruwai hamɨndɨ hoafɨ hoafɨyei marɨhündɨ ranɨmboane ranaheimbo tɨŋɨrɨfo dagadürɨmbui,” mehu. 16 Nindou ranai ana nɨnɨnɨmbo ra ai yɨboaruko hoafɨyomo wakɨrundühɨ nindou ŋgoründɨ-wamɨ papɨfe hoafɨ afɨndeimb-anemo. Aiana ahamundɨ moaruwai hohoanɨmo meŋgoro ranɨ-yaŋgɨr-ane süŋguru homo arundɨ. Aiana ahamundɨ fimbo borɨyomo arundɨ asu nindou bɨdɨfɨramboya, ai yɨhoefɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgumbɨrɨ-hinda yahomomboanemo aheimbo hoafɨ nafɨrundürɨ arundɨ.
Se hɨbadɨhümbo sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo ra kɨkɨhɨndühümündi
17 Se wandɨ ŋgusüfohünd-anei, se sapo nɨne hoafɨ sɨheimbo sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai horombo hoafɨmemondürɨ ranahambo hohoanɨmondei. 18 Ai sɨheimbo yaru hoafɨyomondühüya, “Bɨdɨfɨranambo si tüküfeyo-ambe ana, tɨrɨfoaru hoafɨyomo-rundeimbɨ tükündafumboemo asu ai ahamundɨ Godɨmbo fɨfɨrɨfe-koate hohoaŋɨ süŋgundu ndumboemo,” mehomondürɨ. 19 Nindou ranai hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo süŋguru asu yikürübüru-rundeimb-anemo. Yifiafɨ Aboedɨ ranai moai ahamundɨ ŋgusüfoambe nɨmaropurɨ, ŋga wanɨ. 20 Ŋga wandafɨ mamɨ, sɨhei anɨhondümbofe hohoanɨmo ra Godɨndɨ yaŋgɨr-ane asu se ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-fembohünda sɨmborɨ farɨhefirɨndei. Sapo Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo ŋgɨnɨndɨ ranɨnambo-anɨmbo Godɨmbo dɨdɨbafɨndei ndühündɨ. 21 Godɨndɨ ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ranambe nɨmboei ŋgei. Se sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ranai ahandɨ hɨpoambo hohoanɨmo ranambo yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo ra ndemunɨmbui mbɨsei hehi hɨmbondeihɨ nɨmboei. 22 Nindou dɨdɨyei ai ndofe anɨhondümbofe-koate moanɨ mbusümondühɨ nɨmboei wakarɨhindɨ ranaheimbo hɨpoambo-ndɨhindürɨ. 23 Bɨdɨfɨrɨ nindou aiana hai ŋgoafɨna ho nafɨnɨ anɨboadei, ŋga se nɨmai aheimbo ranambeahɨndɨ kündahi hündühümündi-hündürɨ aboedühɨ pindɨhindürɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ ahei ŋgusüfoambe botɨfembo moaruwai hohoanɨmo aheimbo hɨfandɨrandürɨ arandɨ. Ŋga se aheimbo moanɨ yɨhɨmbondeihɨ hɨpoambo-ndɨhindürɨ. Hɨbadɨhündɨ, ŋga ahei moaruwai hohoanɨmo ranɨnambo se moaruwai tükündahimboyei.
Godɨmbo hɨhɨfɨ hoafɨ
24 Sɨhɨrɨ God mamɨ yaŋgɨrɨ ahambo aboed-ani mbɨsefɨmboane. Ai-anɨmbo sɨheimbo kɨkɨhɨndamündü nüŋguanɨ asu se ŋgɨrɨ anɨhondümbofe hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. Ai-anɨmbo sɨheimbo ndemündündürɨ gafu dɨdɨboadonde ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ hɨmboahü ranambe hüti-koate hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ kapeihü hɨnɨŋgɨ-ndearümbui. 25 God ai sɨhefɨmbo aboedambo-reamunɨ-randeimb-ani. Sɨhefɨ Sisas Kraisɨndɨ süŋguyu Godɨmbo hoafɨyeihɨ seiya, “God ai adükarɨ ndüreimb-ani, adükarɨ bogor-ani, ŋgɨnɨndɨ adükareimb-ani asu muŋguambo moatükunɨ hɨfandandeimb-ani,” mbɨseiamboane. Muŋguambo si horombo maho ai yahurai manüŋgu-ane asu hapondanambe asu süŋgunambo amboanɨ ai moanɨ yahurai koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui. Anɨhond-ane.

*1:11: Ken ai ahandɨ akɨdambo ŋgɨnɨndɨyuhü hɨfɨkoamarirɨ (Stat 4). Baram ai kakɨ semɨndɨmbohünda Israerɨmbo moaruwaimbofe hoafɨ hoafɨmayu, ŋga God ai moai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyu. (Namba 22-24, Ɨo 23:4-5). Kora ai Mosesɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨmarirɨ ranɨmboane asu God ai ahambo hɨfɨkoamarirɨ. (Namba 16).