Dɨbohɨndɨ Hoafɨ Weindahɨfembo Hoaf-ane
Hoafɨ God ai Sonɨmbo weindahɨmareandɨ
1
Boatei hoafɨ
Hoafɨ nda dɨbo meŋgoro-ane, ŋga Sisas Krais ai weindahɨ-mareandɨ. God ai ahandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ ranaheimbo nɨnɨ-moatükunɨ nɨmehɨnou tüküfemboayo nafuimbiyundürɨ yahuhaya Sisas Kraisɨmbo nafuimayundo. Ranɨ-moatükunɨ ra sünambeahɨndɨ nendɨ ai Kraisɨndɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ Son, wambo sowana koarɨheira kusü weindahɨ-mareandɨ. Ranɨyo asu Son ro nɨnɨ-moatükunɨyo hoeimarɨheandɨ ranahambo anɨhondümbo hoafɨmayahɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra Godɨndɨ hoafɨmayo-wamboyo asu Sisas Krais ai ranahambo anɨhondümbo hoafɨmayu. Nindou ai nɨnɨ-moatükunɨ süŋguna tüküfemboayo hoafɨ nda nindou bɨdɨfɨrɨ-yei hɨmboahü ritimɨra arandɨ aiana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbiyu-wamboane. Asu nindou dɨdɨyei ai ndanɨ hoafɨ sürü papɨmarandɨ ranahambo hɨmborɨ-yei hehi süŋguarɨhindɨ ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyei-amboane. Nɨnɨ-moatükunɨyo tüküfemboayo si ra ŋgɨrɨ amɨtata tükündɨfeyo.
Kraisɨndɨ nendɨ 7-ŋgoafümbɨ amarei aheimboane hoafɨ nda
Ro Son-anahɨ nda, ro 7-ŋgoafümbɨ Kraisɨndɨ nendɨ Esia hɨfambe amarei sɨheimbo sürü nda paparɨhandɨ.
God haponda anüŋgu, horombo hondü manüŋgu, asu süŋgunambo nɨŋgomboayu ranani, asu yifiafɨ 7 ranai ahandɨ adükarɨ bogorɨndɨ nɨmarɨ-fondɨ haŋgɨfoanɨ amarei, asu Sisas Krais aianei sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndɨhindürühɨ ŋgusüfoambe afurɨfe kifimbɨ hohoanɨmo mbɨsahü-ndüramboane. Sisas Krais-ana ai ndore anɨhondümbo weindahɨ hoafɨyu-randeimb-ani. Ai boatei yɨfɨhündɨ botɨfi haya, asu ai muŋguambo moatükunɨ hɨfɨ ndanɨhü bogorɨmboyahi nɨnouayei ranahei adükarɨ bogor-ani. Sapo Sisas aiyu sɨhefɨmbo moanɨ hɨpoambo-reamunühɨ ahandɨ horɨ ranambo moaruwai-ambeahɨndɨ aboedambo-mareamunɨ. Ranɨyu sɨhefɨmbo, God ahandɨ afɨndɨ ranahandɨfihɨ dɨdɨbafɨfe-rambohünda adükarɨ bogorɨmbore hɨnɨŋgɨ-mareamunɨ. Sisas Krais aiana ndürɨ adükarümbɨndu haya koadürümbo-koadürümbo ŋgɨnɨndɨmbiyu-wamboane. Ŋga anɨhond-ane!
Awi se hɨmborɨyei! Ai ŋgɨrɨ amɨtata mburüŋgai bɨtapɨnde haya kudu.
Ŋga asu muŋguambo nindou ai hoeindɨ-horɨmboyei.
Asu yifiarɨnambo wafusɨmaründümo nindou amboa hoeindü-wurɨmboemo.
Asu ahambo süŋguna muŋgua hɨfɨnɨndɨ sɨrɨ amboa aranɨ-hoafɨndeimboyei.
Yɨnɨ, ndanɨ-moatükunɨ ra tükündɨfemboe. Ŋga anɨhond-ane.
God Adükarɨ ai hoafɨyuhü yahuya, “Roanahɨ horombodɨdɨya asu süŋgudɨdɨya arɨhandɨ. Roanahɨ haponda anɨmboahɨ, horombo manɨmboahɨ asu süŋguna nɨmboamboyahɨ. Asu ro ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ hond-anahɨ,” mehu.
Son ai Kraisɨmbo hoeimarirɨ
Ro sɨhei wandafɨ Son-anahɨ. Ro se-babɨdɨmbo nɨŋgombo asübusɨ Sisas-dɨbo asahümündi ra semɨndɨ mburümbo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe nɨŋgomboanahɨ. Sɨhɨrɨ muŋguambo nɨne tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükefeyo ra mamɨ hɨnɨŋgɨrou nɨmboefɨmbo sahumɨndefüh-anefɨ. Ro Godɨndɨ hoafɨ asu hoafɨ Sisas weindahɨ-mareandɨ ra bokamarɨ-heheandamboyei wambo hemafoarɨ-hindɨra asu ro ha airan Patmos-wamɨ manɨmboahɨ. 10 Adükarɨndɨ si ra tüküfehɨyo asu Yifiafɨ Aboedɨ wandɨ fiambe ŋgɨnɨndɨ tüküfehüyo asu wandɨ daboadanɨ hɨmborɨyahane nindou mamɨ hoafɨmayu ra fufuŋɨ nahurai puküna hoafɨmayu. 11 Ai yare hoafɨyuhü yahuya, “Nɨnɨ-moatükunɨyo hoeiaro-wandɨ ra se bukambe sürü papɨnda mbunda 7 ŋgoafümbɨ Kraisɨndɨ nendɨ amarei aheimbo sowana koandɨhoefɨ. Ŋgoafɨ ranana Efesus, Smerna, Pergamam, Taiataira, Sardis, Firadefia asu Raodisia-anei,” mehu.
12 Ranɨyahɨ asu nindou düdi wambo hoafɨmayu ranahambo hoeifimbo sahehea, hɨhɨrɨyahe hoeirɨheandane gorɨnambo nafümbɨ ram nindɨfe fondɨ 7 ranai manɨŋgomonda hoeimarɨheapurɨ. 13 Ranɨyo asu nindou mamɨ ram nindɨfe fondɨ ranɨ mbusümo manüŋgu. Aiana Nindou Hondü nahuraiyu. Ranɨyu ai hoandarɨ hoearɨ güdeandanɨ hanɨ tɨŋarɨ gabudɨ-mafoareandamboyu asu gorɨnambo nafümbɨ ret nahurai ahandɨ mɨsɨndɨ-hamɨndɨhü hühɨre haya manüŋgu. 14 Ahandɨ mbɨro asu mbɨrɨnaŋɨ ana kayahɨ nɨnendɨ kɨfohayo asu sünü kɨfohɨ nahurai hamɨndɨmayo. Ranɨyo asu ahandɨ hɨmboarɨ ranai hai imami nahuraimayo. 15 Ahandɨ tɨŋarɨ ana ain hai adükarambe mandɨfe mburɨmbo hɨmboamupuimbo-arandɨ rahurai hamɨndɨyo makiaro. Ranɨyo asu ro ahandɨ hoafɨ ra hɨmborɨyahanɨ sapo hoe hohoambuyo haya aho nahurai fumayo. 16 Asu ai mupui 7 ra warɨhondü waranɨ waramberamündü haya manüŋgu. Asu ami-yomondɨ pisao ra yɨboboanɨ yihümɨndɨyo-weimbɨ yihümɨndɨ hamɨndɨ ranai ahandɨ yahamonɨndɨ moanambühɨ tükɨfe mbumarandɨ. Asu ahandɨ ŋgusümboarɨ ranana sapo hüfɨnɨmbo hüfɨhamɨndɨ si boakafoareandɨ nahurai hamɨndɨ simayo.
17 Ranɨyahɨ hoeirɨhinɨhünda asu ahandɨ yirɨkɨmɨ yɨfɨ nahurai pɨmayahɨ. Ranɨyu asu ai ahandɨ warɨ-hondü warɨ ra wandɨwamɨ nande mbura hoafɨyuhü yahuya, “Awi se yɨhɨmbo-ndamboyafɨ. Roana weaŋgurühɨ-dɨdɨ hondüya asu süŋgu-dɨdɨ hondüya-rɨhandeimb-anahɨ. 18 Asu ro yaŋgɨrɨ nda anɨmboahɨ. Horombo yɨfɨmayahɨsɨ, ŋga se hɨmboyafɨ, roana haponda yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo anɨmboahɨ. Ran-anahɨ asu ro Yɨfɨyo-ramboane asu yifiafɨ ŋgoafɨ yipurɨ ra hɨfandarɨhandɨ. 19 Ranɨmboane awi nɨne-moatükunɨ hoeimarowandɨ asu haponda tükefeyo-ane asu süŋguna tüküfemboayo ra se sürü papɨndandɨ. 20 Sapo se hoeimarowandɨ mupui 7 asu gorɨnambo nafümbɨ ram nindɨfe fondɨ 7 wandɨ warɨ-hondü waranɨ ranana dɨbohɨndɨ hoafɨ meŋgoro-ane. Ranahandɨ nɨmɨndɨ ra ndahurai-ane: Mupui 7 ranana Kraisɨndɨ nendɨ-yei sünambeahɨndɨ nendɨ 7-anemo. Ram nɨmɨndɨ 7 ranana Kraisɨnd nendɨ 7-anei,” mehu.