Efesus
Pas nda Por ai Efesusɨhündambo sürü papɨmarandɨ
1
Ro Por, Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. God ai ahandɨ hohoanɨmonambo wambo ahandɨ hoafɨ semɨndɨ hombohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandɨrɨ. Se Efesusɨhündɨ Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhoreimbɨ sɨheimbo God ai wand-anei, yahuenüŋgu kamafoareandür-anei. Sɨhefɨ Ape God asu Adükarɨ Sisas Krais ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndɨneandüra, asu sɨhei hohoanɨmo afundɨhi kündɨhi hehi mbɨmariya samboanahɨ.
Kraisɨndɨ süŋgüyu God ai sɨhefɨ hohoanɨmoambe aboedɨ moatükunɨ masemunɨ
Sɨhɨrɨ sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ God asu Ape-mayu ranahambo aboed-ani, mbɨsefɨmboane. Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ manɨmboefamboyu asu God ai sɨhefɨ hohoanɨmoambe sünambeahɨndɨ moatükunɨ muŋgu ranɨmbo aboedɨ-aboedɨreamunɨ arandɨ. Sapo God ai hɨfɨ, sünü nafɨkoateyu-ambeahɨyu sɨhefɨmbo ahandɨ sürühehindeimbɨ nindou-yeihɨ asu ahandɨ hɨmboahü hütikoate-mbeyeiya yahuhaya dɨbonɨmayumunɨ. Horombo hondü God ai ahandɨ hɨpoambofe süŋgu sɨhefɨmbo Sisas Kraisɨndɨ süŋguyu ahandɨ nɨmorɨmbore kamafoareamunɨ. Ahandɨ-hoarɨ yifirɨmayu rasüŋgu ramefeyuwa asu ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayu. Ai ahandɨ ŋgusüfo parireimbɨ nɨmorɨndɨ süŋgu sɨhefɨmbo hɨpoambo-mareamunɨ ranɨmbo-anɨmbo asu sɨhɨrɨ ahandɨ ranɨ-poanɨmbo hondü moanɨ hɨpoambombofe ranahambo aboed-ane, mbɨsefɨmboane. 7-9 Krais ai yifɨyuhüyu, asu ahandɨ horɨnambo sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo God ai amboawiyei yahuhaya aboedambo-mareamunɨ ai sɨhefɨmbo afɨndɨ hamɨndɨ hɨpoambo-reamunühɨ-wambo. Ŋga Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ra adükarɨ hamɨndɨ hond-ane! Horombo God ai Kraisɨndɨ warɨ-süŋgu ro randɨheamboyahɨ mehu ra dɨbo meŋgoroyosɨ, ŋga ai dɨboadore fɨfɨreandühɨ yifiriyuhü ahandɨ hohoanɨmo ra sɨhefɨmbo weindahɨ-mareamunɨ. 10 God ai ahandɨhoarɨ aboedɨ hohoanɨmo nda yare hohoanɨmoyu masɨhend-ane, ŋga rasɨmboanɨ refembo si tükündɨfeyoanɨ muŋguambo hɨfɨnɨndɨ asu sünambeahɨndɨ moatükunɨ ra mamambe-ndeandüh-anɨmbo asu Krais ai bogorɨmbondɨfi hɨbadarümbui, mehu. 11 Nɨnɨ-moatükunɨ God ai yifirɨyu haya hohoanɨmoyu masɨhendɨ ra yare-randa tüküfe arandɨ. Horombo God ai hohoanɨmoyu masɨhendɨ ra hapondanɨ ana rasüŋgureandühɨ asu Kraisɨ-babɨdɨ Suda yɨhoefɨmbo ahandɨ nendɨmbore kamafoareamunɨ. 12 Ranane asu Suda ro boatei Kraisɨmbo hɨfandɨrɨhurɨ manɨmboefɨ ra God ai wambo aboedɨ hamɨndɨ ndürɨ adükarümb-ani mbɨsei, yahuhaya kamafoareamunɨ. 13 Aboedɨ hoafɨ ndanambo-anɨmbo Suda-yafe ndɨfo sɨheimbo amboanɨ God ai aboedambo-ndɨheandürɨ-mboyahɨ mehu. Se hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi, anɨhondümbo-marɨhindɨ asu se Krais-babɨdɨ mamɨ anɨmboei. God ai horombo hoafɨre masɨhendɨ süŋgu sɨheimbo wand-anei mehu ra nafuimbohündambo ahandɨ Yifiafɨ Aboedɨ masagadürɨ. 14 God ai sɨhefɨmbo ahandɨ nouehundɨ ranɨmbo muŋgu aboedɨ moatükunɨ horombo hoafɨmareamunɨ, ŋga asu ai ndaiamunümbui. Ŋga ranɨmboanefɨ sɨhɨrɨ hɨfandarɨhundɨ ra fɨfɨrɨfembo-hündambo ahandɨ Yifiafɨ Aboedɨ masemunɨ. Süŋgunambo ai sɨhefɨmbo aboedɨndeamuna aboedɨ hamɨndɨ nɨŋgomboayefɨ rasɨmboanɨ ndahumündemboyefɨ. Ranɨmbo-anɨmbo süŋgunambo ai ndürümbɨndühɨ asu ahambo aboedɨ hamɨnd-ani mbɨseimboyei.
Porɨndɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨfe hoafɨ
15-17 Ranɨmboyahɨ asu se Adükarɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhorɨ arɨhündɨ, asu ahandɨ nendɨ muŋguambo hɨpoambo-rɨhindürɨ arɨhündɨ, ranɨ-hoafɨ ranahambo hɨmborɨya hehea, sɨheimbohündambo Godɨmbo hɨhɨfɨ hoafɨ kɨkɨrɨhamɨndɨ hɨmboyahühɨ-yahɨpoanɨ. Nɨmbɨ-nɨmbɨsi sɨheimbo hohoanɨmoyahühɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ God asu sɨhefɨ Aboedɨ Hamɨndɨ Ape ahambo dɨdɨbafɨ-yaheandühɨ sahɨya, ‘Se aheimbo sɨhafɨ Yifiafɨ Aboedɨ dabadürühɨ, ranambo asu aheimbo dɨboadorɨhoeimbɨ hohoanɨmo dagadürühɨ, asu sɨhafɨ hohoanɨmo nafui-ndafɨndüranɨ rananɨmbo asu sɨhambo dɨboadondɨhi fɨfɨndɨhi-nɨnɨmboane. 18 Ape, se aheimbo ŋgusüfoambe sürühoeimbɨ hohoanɨmo dabadüranɨ anɨmbo asu se nɨnɨ-moatükunɨmboyo hoafɨmayafɨndürɨ ra ai hɨmboayei ranahambo fɨfɨrɨmbɨrɨhind-amboane. Ape, se sɨhafɨ nendɨ ranaheimbo aboedɨ hamɨndɨ nɨŋgombo dɨbonɨyafɨ hɨnɨŋgɨ-marɨwandürɨ ranahambo fɨfɨrɨfembo-hündambo fandɨhawandürɨ. 19 Asu sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ adükarɨ hamɨndɨ anɨhondümborɨhi-rɨhündeimbɨ nindou ranaheimbo fehefembohünda ratüpurɨyo arandɨ ranahambo fɨfɨrɨfembo-hündambo fandɨhawandürɨ.’ Yahurai sɨheimbohündambo Godɨmbo dɨdɨbafɨyahe arɨhandɨ. Asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ ra akɨdouyo, ŋga adükarɨ saf-ane. 20 Ŋgɨnɨndɨ ra sɨhefɨmbo ratɨpurayo ra rahurai-ane, God ai ranamboyu Krais yɨfɨhündɨ botɨrirɨ haya, bogorɨmborirɨ ahandɨ warɨhondü waranɨ sünambe hɨnɨŋgɨmarira amaru. 21 Krais ai nɨmoamo saf-ani, ŋga sünambeahɨndɨ moatükunɨ ŋgɨnɨndeimbɨ, bogorɨ, ndürümbɨ ra muŋguambo ahandɨ hoareh-ane. Muŋgu-moatükunɨ ndürümbayo ranamboa, ahandɨ hoareh-ane, hapondanɨ asu süŋgunambo amboanɨ. 22 God ai muŋgu moatükunɨ ra Kraisɨndɨ hoarehɨ sɨhai mbura asu ahandɨ nend-ayei ranaheimbo bogorɨmborirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. 23 Kraisɨndɨ nendɨ ra ahandɨ fi-ane, ŋga ai ahei mbɨro-ani. Ai muŋgu moatükunɨ nafɨramündümboani asu ahandɨ nendɨ ahambo amboanɨ nafɨrɨhorɨ-mɨndeimboanei.