6
Sɨhɨrɨ sɨmborɨ farɨhefirɨ-ndefomboane
Wandafɨ mamɨ, asu nindou ŋgorü ai moaruwai hohoanɨmo ranambo hɨmondarɨmɨndo ana, nindou sapo dɨdɨyei Yifiafɨ Aboedɨndɨ hohoanɨmo süŋgurɨ-hindeimbɨ se nindou ranahambo warɨ hoafendühɨ aboedɨ ndondondɨhorɨ hɨnɨŋgɨndɨhorɨ. Randɨhindühɨ asu se sɨheihoarɨ hɨbadɨhümbo, ŋga asu ranɨ hohoanɨmo ranai sɨheimbo amboanɨ rande hoeindeandüranɨ moaruwai hohoanɨmo-ndeimboyei. Se nindou ŋgorümbo tɨŋɨrɨfo tükefeyo ra sɨmborɨ farɨhefiründei. Ranɨ süŋgumbo-anɨmbo asu se Kraisɨndɨ-mayo ahɨnümbɨ hohoanɨmo eŋgoro ra süŋgundɨhimboyei. Nindou mamɨ ai ndürɨkoate-ani, ŋga ai ro ndürümb-anahɨ, ehu ana, nindou ranai ahandɨ fimbo wosɨhoaforɨ hoafɨyuhani. Nindou mamamɨ sɨheihoar-anɨmbo nɨne hohoanɨmo ranahambo aboedɨyo moaruwaiyo rawarɨheandɨ mbɨsei hehi türüboadɨhindɨ. Ŋga se sɨhei hohoanɨmo nindou ŋgoründɨ hohoanɨmo ra mamühɨndɨhi yɨbobondɨhimboyei. Asu se sɨheihoarɨ nɨnɨ-moatükunɨyo ramarɨhindɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndeimboyei. Nɨmboe nindou muŋguambo mamamɨ ai aheihoar-anɨmbo ahei ratüpurɨ ranahambo wudɨpoaporɨhi hɨfandɨmbɨrɨhünd-amboane.
Nindou düdi Godɨndɨ hoafɨ yamunde-randeimbɨmayu ahandɨ yamundea-ndüreimbɨ ahambo bɨdɨfɨrɨ napo mbɨsahündo-wamboane.
Awi se sɨheihoarɨ sɨhei fi ranahambo tɨkai hoafɨndeimboyei. Nindou dɨdai-amboanɨ ŋgɨrɨ Godɨmbo tɨkai hoafɨndundo. Nindou nɨnɨ-moatükunɨ maŋgɨrɨ nümbür-ambe hɨfareandɨ ana, asu süŋgunambo mare hɨfɨmareandɨ yahurai-anɨmbo asükaindu hündɨhembui. Nindou ranai nɨne moaruwai hohoanɨmo maŋgɨrɨ nahurai hɨfareandɨ ana, yɨfayu amboanɨ süŋgunambo rahurai safɨndowanɨ hündɨhembui. Ŋga asu ai Yifiafɨ Aboedɨ ranahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo aboedɨ hohoanɨmo hɨfareandɨ ana, asu süŋgunambo ai Yifiafɨ Aboedɨ ranɨnambo yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgoweimbɨ safɨndowanɨ hündɨhembui. Ranɨmboane awi sɨhɨrɨ aboedɨ mbumundɨ hamɨndɨ ratüpurɨ ranahambo refembo garɨbɨpoanɨ. Sɨhɨrɨ ranɨmbo garɨbɨkoate ranɨ-fihɨ hamɨndɨ tütüŋgarɨhundɨ ranɨnambo süŋgunambo ranahandambohündɨ sesɨ ranai safɨndowanɨ aboedɨ hündɨhehumboyefɨ. 10 Ranɨmboane nɨnɨ-sɨmboanɨyo sɨhɨrɨ nindou amurambo fehefendürɨmboayo, rasüŋgundɨ-hurɨmboane. Randɨhu-ndühɨndowanɨ sapo wandafɨ mamɨ dɨdɨyei Adükarɨmbo anɨhondümbo-rɨhoreimbɨ aheimbo ranɨ-poanɨmbo hamɨndɨ fandɨhehu-ndürɨmboane.
Por ai Krais yɨfɨyuweimbɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfayu
11 Hoafɨ nda ro wandɨhoarɨ sürü paparɨhandɨ. Se hoeindɨhindɨ ro wandɨhoarɨ sürü boagɨrɨ-boagɨrɨ pamarɨheandɨ.
12 Nindou bɨdɨfɨrɨ ai sɨhamumbo fi-hoearɨ karu tɨrɨhou yahomo hüti-hütiarüpurɨ rananɨmbo Suda ai aboed-anemo mbɨseiya mehomo. Nindou ranai yɨhɨmboyomondühɨ yahomoya, ‘Ro Krais yɨhoefɨmbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ yɨfɨmayu ranahambo yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-arɨhundɨ ana, Suda ai yɨhoefɨmbo moaruwaimbo-ndümunɨmboemo,’ mehomo. 13 Nindou ranai sapo Suda-yomondɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra sowandümo-ndeimb-anemosɨ, ŋga asu ai moai ahamundɨhoarɨ ranɨ-moatükunɨ ra ndoru süŋguru homo rundɨ. Ŋga aiana sɨhamundɨ fi-hoearɨ ra kefe tɨrɨhefihü asu ranahambo borɨndefo yahomo houmboanemo hohoanɨmoayomo. 14 Ŋga wandɨ fimbo ana, awi ro sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ yɨfɨmayu ranahambo yaŋgɨr-anɨmbo borɨnda ŋgamboyahɨ. Ranɨ-süŋguane hɨfɨ ndanɨhündambo hohoanɨmo ra wandɨ hohoanɨmoambe moanane asahɨ. Ranɨyahɨ asu ro-amboanɨ marɨhe nindou hɨfɨnɨndɨ ahei hohoanɨmo ranɨmbohünda yɨfɨmayaha nindou ai wandɨ hohoanɨmo ranahambo moanane asei.
15 Fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo asu fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefekoate hohoanɨmo ra yɨboboambo Godɨndɨ hɨmboahü moanane. Ŋga sɨhefɨmbo God ai sɨmborɨ nindoumboreamunɨ hɨnɨŋgɨmareamunɨ ranane ai aboedɨ hamɨndɨ hondayo. 16 Nindou muŋguambo ai ranɨ hohoanɨmo eŋgoro ra süŋguarɨhi hei ranaheimbo God ai hɨpoambo-reandürühɨ ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo mbɨsagadür-amboane. Asu Godɨndɨ nendɨ muŋguambo ranaheimbo amboa mbɨsagadür-amboane.
17 Ndeara bɨdɨfɨranambo hoafɨ hoafayahɨ: Nindou mamɨ ai wambo tɨŋümbɨ hohoanɨmo ŋgɨrɨ ndendɨrɨ, ŋga yowanɨ. Nindou ai wambo harɨmemondɨra sɨfo anaŋgondɨrɨ ranɨ-süŋgunambo muŋguambo fɨfɨrɨhindɨ ro Sisas Kraisɨndɨ yaŋgɨr-anahɨ.
18 Wandafɨ mamɨ, sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Krais ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-mbɨreandürɨmboane. Ŋga anɨhond-ane.