5
Sɨhɨrɨ aboedɨ anɨmboefɨ yahurai yaŋgɨrɨ nɨmboefɨmboane
Sɨhɨrɨ aboedɨ nɨŋgombohünda Sisas Krais ai sɨhefɨmbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo-ambeahɨndɨ aboedambo-mareamunɨ. Ranɨmbo-hündamboane asu se ŋgɨnɨndɨhümündi nɨmboei. Ŋga asu se asükaindei ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ hoarehɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ tükündahimboyei.
Se hɨmborɨndei! Ro Por-anahɨ nda sɨheimbo ndarɨhe hoafehandürɨ. Se ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufembohünda sɨhamundɨhoarɨ fi-hoearɨ ra kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo süŋguarundɨ ana, Sisas Krais ai ŋgɨrɨ sɨhamumbo fandɨhepurɨ, ŋga wanɨ. Nindou düdi ai ahandɨ fi-hoearɨ ra kare tɨrarɨhoayu ana, awi ro ahambo ahɨnɨ hoafehando: Asu se ranɨ hohoanɨmo süŋguarandɨ ana, se ahɨnümbɨ hohoanɨmo muŋguambo eŋgoro ra kameih-anɨmbo süŋgunda ŋgafɨ. Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra süŋgufeyoanɨ ranɨmbohünda God ai sɨheimbo mbumund-anei mbeyahua sei hehi hohoanɨmoayei ana, awi se Kraisɨmbo hɨnɨŋgɨrɨhorühɨ asu Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ra ŋgɨrɨ sɨheimbo fandɨhendürɨ. Ŋga ro Yifiafɨ Aboedɨ ranahandɨ ŋgɨnɨndɨ-namboanefɨ Godɨmbo anɨhondümbo-rɨhurühɨ yɨhoefɨmbo nindou mbumund-anei mbeyahumunɨ sefɨ hohu ranahambo hɨmboayefɨ. Ŋga asu nindou ai Sisas Krais dɨboehindɨ ana, fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo-ane asu nindou fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefekoate hohoanɨmo-ane ranana awi moanane yahomboane. Ŋga anɨhondümbofe hohoanɨmo ai nindou ŋgorümbo ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ranahambo botareandɨ ana, ranɨ hohoanɨmo ra ai ndorɨhoeimbɨ hamɨnd-ane.
Se horombo ana Kraisɨndɨ hohoanɨmo rasüŋgu aboedɨ maheiyo! Ŋga asu düdi nɨmorɨ ai sɨheimbo ranɨnafɨ ra gümareandüra asu se anɨhondü hohoanɨmo ra süŋgufekoate-mayeia? God sapo sɨheimbo wand-anei mehu ranai moai nafɨ güreandürɨ. Ŋga wanɨ. Hɨbadɨhümbo! Akɨdou hɨhɨndɨ hohoanɨmo ra afɨndɨ nindou-yafe hohoanɨmo mamɨkarɨ-ndandürɨmboe tapoko akɨdou sesambe apaiaro ana, asu sesɨ muŋgu hühüti yaŋgɨrɨ nahuraiyohane. 10 Se Krais-dɨbo manɨmboei-amboanahɨ asu ro yarɨhe hohoanɨmoayahɨ, ŋgɨrɨ se ŋgorü hohoanɨmo ndahümündi, ŋga wandɨ hohoanɨmo-anɨmbo ndahümündi-mboyei, asahɨ. Nindou düdi ai sɨhei hohoanɨmo haponda ŋgorü-süŋgu ŋgorü-süŋguarandürɨ ranana God ai ahambo tɨŋɨrɨfo dagadombui.
11 Ŋga wandafɨ mamɨ, ro fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe hoafɨ ra bokarɨhehe-mbarɨhɨ hahɨ-mbonana, asu wambo ŋgɨrɨ moaruwaimbo-rundɨrɨ. Ŋga ro hoafɨ ra bokarɨhehe-mbarɨhɨ hahɨ-mbonana, asu ro Krais ai nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-fihɨ yɨfɨmayu ranahambo bokarɨhehe arɨhandɨ rananɨmbo Suda ai ŋgɨrɨ ŋgusüfoambe yɨboaruko-rɨhindɨrɨ. 12 Nindou dɨdɨyei sɨhei hohoanɨmo ra ŋgorü-süŋgu ŋgorü-süŋgu arundɨ ranai ana, awi ai ahamundɨhoarɨ fi-hoearɨ yaŋgɨrɨ karu tɨrɨhoemo asu tɨmoefɨ kameihɨ kambɨrupur-amboane.
13 Wandafɨ mamɨ, sɨheimbo ana God ai aboedambo mbɨnɨmboeia yahuhayambo sɨnei yahundɨreimb-anei. Haponda se aboedambo anɨmbeisɨ, ŋga asu se ranahambo ŋgɨrɨ hohoanɨmondeihɨ hɨfɨ ndanɨhündambo hohoanɨmo ra warɨndahi ndahümündi. Ŋga se sɨmborɨ ŋgusüfo pefirɨndeihɨ fandɨhehindürɨ ndühündɨ. 14 Muŋguambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo eŋgoro ra hoafɨ mamɨ ranɨ nɨmɨndɨfih-ane türefɨra-mɨndɨmboayo. Ai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Se nindou ŋgorümbo ŋgusüfo pandowandɨ sapo se sɨhafɨ fimbo rawarowandɨ nou,’ meho. 15 Ŋga asu se nɨmambeahɨndɨ nɨnɨhondɨ burayei nou hohoanɨmoyeihɨ sɨheihoarɨ sɨmborɨ hoafürayei ana, awi se ranahambo hɨbadɨhümbo. Ŋga asu awi se sɨheihoarɨ sɨmborɨ moaruwaimbo-firɨndeimboyei.
Yifiafɨ Aboedɨndɨ hohoanɨmo asu hɨfɨ ndanɨhündambo hohoanɨmo
16 Wandɨ hoafɨ ro hoafayahɨ nda ndahurai-ane. Sɨhei hohoanɨmo ra Yifiafɨ Aboedɨ ranai-anɨmbo hɨfandɨ-mbɨrandürɨ howamboane. Rananɨmbo asu se ŋgɨrɨ horombodɨdɨ hohoanɨmo ŋgusüfoambe amarondürɨ ranahandɨ yifirɨ süŋgundɨhi ŋgei. 17 Awi sɨhɨrɨ randɨhu fɨfɨrɨndɨhumboane, horombodɨdɨ hohoanɨmo ranai Yifiafɨ Aboedɨndɨ hohoanɨmo ra pühɨyo hɨfɨnambofembo yaho haya refeyoan-ane, asu sɨmborɨ Yifiafɨ Aboedɨndɨ hohoanɨmo ranai horombodɨdɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo hɨfɨnambofembo hohoanɨmoayo. Rananafe yimbu moatükunɨ ranai sɨmborɨ ŋgɨnɨndürefe hafe. Ranɨmboane nɨnɨ-moatükunɨ se refembo sei hehi hohoanɨmoayei ra ŋgɨrɨ randɨhindɨ. 18 Sɨheimbo Yifiafɨ Aboedɨ ranai semɨndɨndürɨ aho ana, asu se ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahandɨ hoarehɨyeipoanɨ.
19-21 Horombodɨdɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo ranana se fɨfɨrɨhimboanei. Ranɨ-moatükunɨ ra ndahurai-ane: Nɨmorehɨ sɨsɨhɨmo hohoanɨmo, nindowenihɨ bɨrabɨrɨ hohoanɨmo, ŋgusüfoambe moaruwai botɨfe hohoanɨmo, tɨkai godɨmbo hohoanɨmombo, sanendɨ kabomombo dɨdɨbafɨfe hohoanɨmo, yiboarukofe hohoanɨmo, hohoaŋɨfe hohoanɨmo, watɨkoafɨ hohoanɨmo, dɨbokorɨ hohoanɨmo, sɨmborɨ hoafɨ hohoanɨmo, yikürübürɨhefe nɨmarɨ hohoanɨmo, ŋgorümbo ŋgusüfoambe moaruwaimbofe hohoanɨmo, bia sɨmɨndɨ hohoanɨmo, patiambe bia sɨmɨndɨ hefe ho hohoanɨmo, rahurai hohoanɨmo aho ra. Horombo sɨheimbo hoafɨmehandürɨ yahurai-ane asükaiya ahɨnɨ hoafehandürɨ. Muŋguambo nindou ai yahurai hohoanɨmo süŋguarɨhi hei ana, ai ŋgɨrɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe ŋgei, ŋga wanɨ.
22-23 Ŋga asu Yifiafɨ Aboedɨ aiana aboedɨ hohoanɨmo ndahurai ŋgusüfoambe botɨre randühane. Ŋgusüfo pefe hohoanɨmo, hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ hohoanɨmo, ŋgusüfoambe afurɨfe kife hohoanɨmo, nindou ŋgorü ai sɨhefɨmbo moaruwaimbo-rɨhimunanɨ ambɨrɨhümunɨ yaho hohoanɨmo, fehefe hohoanɨmo, nindou ndondofe hohoanɨmo, asu moanɨ aboedɨ mbumundɨ ho hohoanɨmo, hɨnɨŋgɨrou safɨ nɨŋgo hohoanɨmo, hohoanɨmo ndofe kife hohoanɨmo aho ra. Moai ahɨnümbɨ hohoanɨmo mam-amboanɨ ranɨ hohoanɨmo ranahambo yowanɨ yaho, ŋga wanɨ. 24 Nindou dɨdɨyei ai Kraisɨndayei ana, ai ahei horombodɨdɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo ra ahandɨ yifirɨ asu hohoaŋɨfe hohoanɨmo ranɨ kameihɨ raguanambo-marɨhind-ane. 25 Yifiafɨ Aboedɨ ranai sɨhefɨmbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo masemunɨ. Ranɨmboane asu randɨhu hɨnɨŋgɨndɨhunda Yifiafɨ Aboedɨ ai sɨhefɨ hohoanɨmo ra hɨfandɨmbɨra howamboane. 26 Awi ŋgɨrɨ sɨhefɨ fi ranahambo moanɨ hoaŋgɨrɨndɨhu sɨhɨrɨ borɨndefɨ. Asu ŋgɨrɨ nindou ŋgoründɨ ŋgusüfoambe moaruwaimbo-fembohünda hohoanɨmo botɨndɨhundɨ. Asu ŋgɨrɨ ŋgorümbo ŋgusüfoambe moaruwaindefühɨ hohoanɨmo-mbondefɨ.