4
Sisas Kraisɨndɨ süŋguyefɨ sɨhɨrɨ Godɨndɨ nɨmorɨmbomehundɨ
Ŋga hoafɨ ra ndahurai-ane: Nindou nɨmorɨ anüŋgu ana, sapo ai ahandɨ afɨndandɨ-mayo muŋgu-moatükunɨ ra ndemümdümbui. Ai muŋgu-moatükunɨ hɨbadambuisɨ, ŋga asu awi ai akɨdouyu-ambe ana, ŋgɨrɨ ai hɨbadandɨ, ŋga ai moanɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ nahurai nüŋgumbui. Nindou nɨmorɨ ranai akɨdouyu-ambe ana, ai moaŋgui afɨndɨ asu hɨfandɨ-randeimbɨ ranahafandɨ hoarehɨ nüŋgu ŋgumbo asu ai nɨnɨ-sɨmboanɨyo afɨndɨ ai ahambo hɨfandɨmbɨrand-amboane mehu ranɨ-sɨmboanɨ dagadombui. Mare yahurai safane sɨhɨrɨ horombo nɨmorɨ akɨdou nahurai hɨfɨ ndanɨhündambo moatükunɨ ranahandɨ moanɨ ratüpurɨyefeimbɨ manɨmboefɨ. 4-5 Ŋga asu ndeara si ra tüküfembo yaŋgɨrɨyoambeyo God ai ahandɨ Nɨmorɨ ra hɨfɨna koamarɨherü. Nɨmorehɨ ai ahambo wakɨmarɨmɨndo asu ai Suda-yomondɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranɨ-hoarehɨ manüŋgu. Nindou dɨdɨyei ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ-hoarehɨ anɨmboei ranaheimbo aboedambo-fembohünda God ai ahambo koamarɨherü. Rananɨmbo asu sɨhɨrɨ Godɨndɨ nɨmorɨmbondahu burɨndemboyefɨ. God ai sɨhefɨmboya, ai wandɨ nɨmorɨ-mbeyeiamboane yahuhayamboyu. Ranɨmboane asu ahandɨ Nɨmorɨndɨ Yifiafɨ sɨhefɨ ŋgusüfoambe koamarɨhendɨ, sapo Yifiafɨ ranai ramareamuna sɨhɨrɨ Ape, wandɨ Ape, sefɨ arɨhundɨ. Ranɨmbo-hündamboane asu se hapondanɨ ana nindou ŋgoründɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nindou-yeipoanɨ, ŋga Godɨndɨ nɨmor-anei. Asu se ahandɨ nɨmorɨmbo-mehindambo-wambo ai nɨnɨ-moatükunɨ ahandɨ nɨmorambo napɨre masɨhendɨ ra dagadürɨmbui.
Horombo maho ana awi se moai Godɨmbo fɨfɨrɨhorɨ. Ŋga ranɨmboyei se God hondü nɨŋgokoate amurɨ godɨ-mayei ranahei moanɨ ratüpurɨyei marɨhündɨ. Ŋga asu hapondanɨ ana se Godɨmbo ndorɨhorɨ fɨfɨrɨhorɨmboanei. Ŋga awi asu God ai sɨheimbo fɨfɨrea-ndürɨmboani. Ranɨmboane asu se nɨmboe asükai hɨfɨ ndanɨhündambo moatükunɨ eŋgoro ranahambo hɨhɨrɨyahi aheia? Asu se nɨmboe hɨfɨ ndanɨhündambo ŋgɨnɨndɨ-koate ranahambo moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nɨŋgombo hohoanɨmoayeia? 10 Seana Suda-yafe hohoanɨmo süŋgurɨhindühɨ ranɨ-poanɨmbo si, amoamo, hoembo, yahɨmombo asu hɨmbanɨ ranahambo afɨndɨ hohoanɨmoyei rɨhündühanei. 11 Roana sɨheimbo yɨhɨmboarɨharü. Ro sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda ratüpurɨ afɨndɨ tɨŋɨrɨfoayahɨ ra hɨfɨnɨ pɨndɨmboe samboanahɨ hohoanɨmoayahɨ.
12 Karɨhasɨhandürɨ wandafɨ mamɨ, ro sɨheimbo hüti-hoafehandürɨ. Se awi ro ahɨnümbo hohoanɨmo süŋgufekoate anɨmboahɨ nahuraindei. Horombo ana roamboa se ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufekoate manɨmboei nahurai tükümeheandane. Horombo se moai wambo nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai hohoanɨmoyahündɨrɨ, ŋga wanɨ. 13 Wambo aŋgününambo-marandɨra sɨheimbo sowahɨ boatei sühɨ aboedɨ hoafɨ sɨheimbo hoafɨmehandüra se fɨfɨrarɨhindɨ. 14 Wandɨ fiambe ra moai ndoreandɨrɨ asu se ranɨmboyei tɨŋɨrɨfomayei, ŋga asu se wambo moai daboadɨ hɨhɨrɨhindɨrühɨmbo yɨboaruko-rɨhindɨrɨ, ŋga wanɨ. Ŋga se moanɨ wambo masahümündi-ndɨrɨ Godɨndɨ-mayo sünambeahɨndɨ nendɨyu asu Sisas Krais ahandɨhoarɨyu semɨndɨmbo nou. 15 Se ranɨ-sɨmboanɨ wambohünda hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei, ŋga haponda asu hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ra nahana? Horombo se wambo fehefembo afɨndɨ hohoanɨmomayei. Ŋga asu se sɨhei hɨmboarɨ ra himɨndɨmbombe-mbonana, se wambo hürühümündi sehi. 16 Awi ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ ra anɨhondümbo hoafayahandürɨ ra ro sɨhei hürütümbɨ-mbaiyahɨyo ndane?
17 Yɨnɨ, nindou bɨdɨfɨrɨ ai ahamundɨ hohoanɨmo süŋgufembohünda sɨheimbo hühümaründürɨ hoaŋgomosɨ, ŋga aboedɨ hohoanɨmokoate-yomondühɨ ramarundürɨ. Ŋga ai ramefundɨ ra sɨheimboya, Por mamɨmbo daboadɨ hɨhɨrɨhipurühɨ asu yɨhoefɨmbo ŋgɨnɨndɨ süŋgumbɨhimuna yahomo houmboemo. 18 Sɨhɨrɨ nindou fehefembo afɨndɨ hohoanɨmondefanɨ ra aboed-ane. Muŋguambo si se randɨhindɨ ro se-babɨdɨmbo nɨŋgokoate-yahambe amboanɨ. 19 Wandɨ nɨmorɨ mamɨ, sapo nɨmorehɨ ai nɨmorɨ wakemɨndɨmbo nɨmɨnɨ nɨmarɨmbo asübusɨmboayo yahurai-ane wandɨ ŋgusüfoambe asübusɨ amaro. Ro moanɨ yahurai hamɨnd-anɨmbo sɨheimbo asübusɨmbonda ŋga-ŋgambo se Godɨndɨ nɨmorɨ Sisas Krais nahurai tükündahimboyei. 20 Karɨhasɨhandürɨ, haponda ro se-babɨdɨmbo nɨŋgombo afɨndɨ hohoanɨmoayahɨ. Awi asükai sɨheimbo afurɨndɨhe hoafɨndahandürɨ samboanahɨ. Awi hapondanambe ana ro sɨhei hohoanɨmo ranahambo ŋgusüfo afɨndɨ kürüheamboanahɨ.
Hagar Sara-yafe kafoefe hoafɨ
21 Awi haponda ro nindou se dɨdɨyei ahɨnümbɨ hohoanɨmo eŋgoro ranahandɨ hoarehɨ nɨmboefɨmbo asei sɨheimbo düdundaheandürɨ samboanahɨ: Awi se ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai hoafɨmayo ra hɨmborɨkoate-wamboyei? 22 Sapo Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya, Abraham ai nindowenihɨ nɨmorɨ yimbumarapɨrɨ. Ŋgorü nɨmorehɨ moanɨ ratüpurɨyo-randeimbɨndɨyu asu ŋgorü ahandɨ nɨmorehɨ hondündɨmayu. 23 Abrahamɨndɨ nɨmorɨ ra nɨmorehɨ moanɨ ratüpurɨyo-randeimbɨ Hagarɨndɨ-mayu ranai koadürü nɨmorɨ wakɨrɨhümündi arɨhündɨ süŋgu tükümefiyu. Ŋga asu nɨmorehɨ aboedɨ nɨŋgo-randeimbɨ Sarandɨ-mayu ranai God horombo hoafɨmareandɨ ranɨ-süŋgu tükümefiyu. 24 Hoafɨ ai yare hoafɨmayo ranahambo refe türüfoefemboane, ŋga kafoefe hoaf-ane ra. Nɨmorehɨ yimbu ra God ahandɨ nindou-babɨdɨ hoafɨ femɨndɨ asɨhefeyo yahurai-anafe. Ŋgorü hoafɨ femɨndɨ asɨhefeyo ranana God ai Mosesɨmbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo masagado nahurai Sainai wafu amaro ranahand-ane. Sainai wafuwamɨ Moses ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo masemündu. Asu nindou ranai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ hoarehɨ nɨmareimbo moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nahurai-anei. Ranɨmboane Hagar ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨ femɨndɨ asɨhefeyo nahurai-ane. 25 Hagar ai Sainai Arebia-yomondɨ hɨfɨ wafu asu Suda-yomondɨ adükarɨ ŋgoafɨ Serusarem nahurai-ane. Ranɨmboane asu Serusarem ŋgoafɨ ranai nindou ranɨ ŋgoafɨhü amarei ranɨ-badɨdɨmbo ahɨnümbɨ hohoanɨmondɨ hoarehɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimb-anei. 26 Ŋga asu ŋgorü Serusarem sünambe anaŋgo ranai ana moanɨ aboedɨ nɨmarɨ-randeimbɨ ŋgoaf-ane. Ŋgoafɨ ranai ana anɨhondümbo-rɨhundeimbɨ sɨhefɨ me-ane. 27 Baiborambe yare hoafɨyowohü yahoya,
“Nɨmorehɨ ra seana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyafɨ.
Serusarem se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyafɨ.
Se nɨmorɨ wakemɨndɨkoate nahurai-anafɨ.
Se heiründafühɨ asu hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndafühɨ hoafɨ puküna hoafɨndafɨ.
Se nɨmorɨ wakemɨndɨmbo sɨmboanɨ asübusɨ afɨndɨ semɨndɨkoate-ayafɨ.
Se nɨmorehɨ nindowenihɨ hɨnɨŋgɨreandeimbɨ nahurai-anafɨ,
ŋga se nɨmorehɨ nindoweniheimbɨ aheimbo ŋgasündɨworɨ hawa nɨmorɨ afɨndeimbɨ-ndamboyafɨ,” Aisaia 54:1
meho.
28 Wandafɨ mamɨ, seana Aisak nou Godɨndɨ nɨmor-anei horombo Abrahamɨmbo horombo hoafɨmareandɨ süŋgu. 29 Ŋga asu nɨmorɨ mamɨ sapo hondɨ ai nindou sɨhefɨ hohoanɨmo süŋgu wakɨmarɨmɨndo ranaiyu nɨmorehɨ nɨmorɨ Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨ süŋgu wakɨmarɨmɨndo ranahambo tɨŋɨrɨfo masagado. Hapondanɨ amboanɨ mamɨ yahurai ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindeimbɨ ai anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ aheimbo tɨŋɨrɨfo sahündürɨ arɨhündɨ. 30 Ŋga asu Baiborambe hoafɨ ra nüŋgure hoafɨyowa? Ai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nɨmorehɨ moanɨ ratüpurɨyo-randeimbɨ ra ahandɨ nɨmorɨ ranɨ-dɨbo hefoarɨhipɨrɨ. Ŋga ahandɨ-mayu nɨmorɨ ranai ana ŋgɨrɨ afɨndandɨ-mayo napo nɨmorehɨ aboedɨ nɨŋgo-randeimbɨndɨ-mayu ranɨ-dɨbo yɨbobondandɨfanɨ,’ meho. 31 Wandafɨ mamɨ, muŋgu-moatükunɨ sɨhɨrɨ ranɨ nɨmɨndɨhündɨ fɨfɨrarɨhundɨ ana, moanɨ ratüpurɨyo-randeimbɨ nɨmorehɨ ranahandɨ nɨmorɨyefɨpoanɨ, ŋga sɨhɨrɨ ana nɨmorehɨ aboedɨ nɨŋgoweimbɨndɨ nɨmor-anefɨ.