3
Ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufe asu anɨhondümbofe hohoanɨmo süŋgufe
Garesiahündɨ seana hohoanɨmokoate-anei! Nindou dɨdai sɨheimbo ŋgorü-süŋgumarundür-amboyei se hohoanɨmokoate-ayeia? Ro sɨhei hɨmboahü sapo Sisas Krais ai sɨhefɨmbo aboedambofe-munɨmbohünda nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-fihɨ yɨfɨmayu ra hoafɨmayaha se wudɨpoaporɨhi hɨmborɨmayei. Ro sɨheimbo mamɨ hoafɨ ndanahambo düdundaheandürɨ samboanahɨ, ŋga se wambo ranɨ-moatükunɨ ra hoafɨndahündɨrɨ. Se Yifiafɨ Aboedɨ ra nüŋgurɨhi sahümündimboyeia? Ahɨnümbɨ hohoanɨmo eŋgoro ra süŋgurɨhindühɨ ranɨ-süŋgumbo sahümündimboyei, asu Godɨndɨ hoafɨ ra anɨhondümborɨhi hehi süŋgurɨhindühɨ sahümündimboyei nüŋgurɨhimboyeia? Anɨhondümbofe süŋgu! Awi se hɨhɨndɨ hohoanɨmo-yeihɨyeia? Se Godɨndɨ-mayo Yifiafɨ Aboedɨ ranahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo pɨyei hehi Kraisɨmbo süŋgumarɨhorɨ hei asu haponda se moanɨ sɨhei ŋgɨnɨndɨnambo ranɨ ratüpurɨ ra moendɨmandɨhiyo? Se horombo Godɨndɨ hoafɨ ranahambo semɨndɨmbo tɨŋɨrɨfomayei hei, ŋga asu tɨŋɨrɨfo ra moanɨmbo-mandɨfeyo wanɨmandɨyo? Ro sɨheimbo hoafehandürɨ ranɨ-moatükunɨ ranai ana ŋgɨrɨ moanɨmbondɨfeyo. Nɨmboe God ai sɨheimbo Yifiafɨ Aboedɨ sagadürɨ asu sɨhei mbusümo hepünüfeimbɨ moatükunɨ ra ratüpurɨyu arandɨ? Ra sapo se ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgurɨhindanɨyo asu ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyei anɨhondümbo-rɨhi hehi süŋgurɨhindanɨyo? Anɨhondümbofe süŋgu-ane.
Sapo Abraham ramefiyu ranahambo-anɨmbo hohoanɨmomboane. Sapo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbomarira ai ahamboya nindou mbumund-anafɨ mehundo,’ meho. Awi se ranahambo ndondɨhi türüboadɨhindɨ, ŋga sapo nindou dɨdɨyei ai Godɨmbo anɨhondümborɨhorɨ arɨhündɨ ranai ana Abrahamɨndɨ ahuirɨ mam-anei. Horombo hondü God ai Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo fɨfɨrɨmareandürɨ nindou ranai ana süŋguna aboedɨ hoafɨ ra anɨhondümbo-ndɨhimboyei ranɨmboane ai ranaheimbo aiana nindou mbumundɨ hamɨnd-anei mbɨsamboyahɨ mehu. Ranɨyo asu horombo God ai aboedɨ hoafɨ ra Abrahamɨmbo yare hoafɨmayundo sapo ahandɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya,
“Sɨhafɨ süŋgu-anɨmbo süŋgunambo ro muŋguambo nindou ranaheimbo aboedɨ-aboedɨndɨ-heandürɨmboyahɨ,” Stat 12:3
meho. Sapo Abraham ai Godɨmbo anɨhondümbomarira God ai ahambo aboedɨ-aboedɨ-marirɨ nou-anɨmbo asu nindou dɨdɨyei anɨhondümbo-arɨhorɨ ranaheimbo amboanɨ Abrahamɨmbo ramefiyu nou God ai aboedɨ-aboedɨ-ndeandürɨmbui.
10 Nindou dɨdɨyei hohoanɨmoyeihɨya, ro ahɨnümbɨ hohoanɨmo muŋgu süŋguarɨhundɨ ana, God ai yɨhoefɨmboya, ‘seana mbumund-anei,’ mbüsümbui asei ana, awi God ai aheimbo moaruwaimbo-ndearümbui. Nɨmboe sapo Baibor ai yare hoafɨyohüya, ‘Dɨdɨyei muŋguambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo Bukambe eŋgoro ra mamamɨ amboanɨ süŋgukoate-ayei ana, God ai nindou ranaheimbo moaruwaimbo-ndearümbui,’ meho. 11 Nda muŋguambo fɨfɨrɨhimboanei ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufe ranɨ nɨmɨndɨ süŋgu ŋgɨrɨ nindou ai Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ nüŋgu. Ranɨ-moatükunɨ ra sapo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nindou düdi ai Godɨmbo anɨhondümboarirɨ ranai-anɨmbo Godɨndɨ hɨmboahü nindou mbumundɨ tükündüfi nüŋgumbui,’ meho. 12 Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai ana anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-dɨbo sɨmogodɨ-yafepoanɨ. Sapo Baibor ai yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nindou düdi ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋguare hu-anɨmbo yaŋgɨrɨ nüŋgumbui,’ meho.
13 Sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ muŋguambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgundɨhundɨ, ŋga ranɨmboane asu sɨhɨrɨ moaruwaimbo-ndahumboyefɨ. Ŋga Krais ai sɨhefɨmbo moaruwaimbo-fembo ranambeahɨndɨ aboedambo-femunɨmbohünda ai moaruwaimbo-mefiyu. Sapo Godɨndɨ hoafɨ yare hoafɨyowohü yahoya, ‘Nindou daboe ahambo hɨfɨkoefembohünda kambohoanɨ-fihɨ pararɨhorɨ ana, ahambo God ai moaruwaimbo-ndirümbui,’ meho. 14 God ai Abrahamɨmbo aboedɨ-aboedɨfe hohoanɨmo masagado ranahandɨhündɨyo Sisas Kraisɨndɨ süŋgu Suda-yafe ndɨfo aheimbo-so amboanɨ tükümbɨfeyo-wamboane yahuhayamboyu aboedambo-mareandürɨ. Sapo horombo God ai hoafɨmayu süŋgu, sɨhefɨmboya ai Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhindühɨ asu ai Yifiafɨ Aboedɨ ra mbɨsahümündi-amboane yahuhayamboyu ramareandɨ.
Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ana God ai horombo hoafɨrea-ndeimbɨhündɨ ra ŋgɨrɨ raguanambo-ndeandɨ
15 Wandafɨ mamɨ, awi nindou sɨhɨrɨ muŋguambo si aho ra rarɨhu arɨhundɨ yahurai hoafɨnda samboanahɨ: Sapo nindou yimbu ai nɨnɨ-moatükunɨmboyo hoafɨ fɨfɨrɨne mburüna ranahambo ndearɨ hoaf-ane ranɨhüsɨ safandeimbɨ-hündɨ ra, asu nindou dɨdai hoafɨ ranahambo ŋgorü-süŋgunde asu bɨdɨfɨrɨ hoafɨ ranɨfihɨ taparɨmanda-mündɨpoanɨ, ŋga wanɨ. 16 God ai Abraham asu ahandɨ nɨmorɨ mamɨ ranahafanɨmbo süŋgunambo aboedɨ moatükunɨ tükündɨfemboe yahuhaya horombo hoafɨmareapɨrɨ. Asu ai moai ahuirɨ afɨndɨ ranaheimbo hoafɨyu, ŋga wanɨ. Ŋga ai moanɨ ahuirɨ mamɨ ranahamboyu yare hoafɨyuhü yahuya, ‘sɨhafɨ ahuirambo’ mehu. Ahuirɨ ranana Sisas Krais ranahamboyu yare hoafɨmayu. 17 Ro hoafɨmayahɨ ra yahurai-ane: Horombo God ai Abrahamɨmbo horombo hoafɨrirühɨ hoafɨ fɨramündɨ masɨhend-ane. Ŋga asu süŋgunambo 430 hɨmbanɨ ai hoanɨyo ranambe, ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai tükümefeyo. Ranɨmboane asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgunɨ tükümefeyo ranai ŋgɨrɨ horombo God ai hoafɨ fɨramündɨ masɨhendɨ ranahambo yɨhɨrɨnde pandeandɨ. Asu ŋgɨrɨ horombo God ai horombo hoafɨrea-ndeimbɨhündɨ ranahambo raguanambo-ndeandɨ. 18 Nɨne-moatükunɨ God ai sɨhefɨmbo saimbo horombo hoafɨmareamunɨ ra ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ nafɨ süŋgu sahumɨndefɨ mbarɨhu-mbonana, asu sɨhɨrɨ sapo God ai horombo hoafɨmareamunɨ ranɨ-süŋgu ŋgɨrɨ sahumɨndefɨ. Ŋga horombo hoafɨ yaŋgɨrɨ süŋguyo God ai Abrahamɨmbo moanɨ aboedɨ-aboedɨmarirɨ. 19 Ŋga asu nɨmboe ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai tüküfe meŋgoroa? Moaruwai hohoanɨmo nɨmɨndɨ aho ranai weindahɨfembo-hündamboyo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra tükümefeyo. Ŋga asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra ho-hombo ranɨ-poanɨmbo nɨmorɨ God ai Abrahamɨmbo horɨmbo hoafɨmarirɨ ra tükümefiyu. Ŋga asu God ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo sünambeahɨndɨ nendɨ ranahamumbo hoafɨmayupura asu ai Mosesɨmbo hoafɨmemonda asu Moses hoafɨ semündü hu semündü hu-randeimbɨ nindou ranai Sudambo hoafɨmayundürɨ. 20 Mamɨ nindou ahandɨhoarɨ hoafɨmboaiyu ana, ai ŋgɨrɨ hoafɨ semündü hu semündü hu-randeimbɨmbo hoafɨndündo. God ai ahandɨhoarɨ hoafɨyu marandɨ. Ŋga God mamɨ ai yaŋgɨrɨyu Abrahamɨmbo horɨmbo hoafɨre masagado ranɨmboane asu horɨmbo hoafɨ ranai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ŋgasündeamboane.
Ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranana sɨhefɨmbo Krais sowana semɨndɨmunɨ hombo moaŋgui boagɨrɨ nahurai-ane
21 Ranayo ana, asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai sapo horombo God ai Abrahamɨmbo horombo hoafɨmareandɨ ranahambo hɨfɨnambomandeyo? Ai ra wanɨ. Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgu God ai sɨhefɨmbo koadürü yaŋgɨrɨ nɨŋgombo mbasemunɨ-mbonana, sɨhɨrɨ anɨhondümbo Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ nɨmboefɨ. 22 Ŋga asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyowohü yahoya, ‘Muŋguambo nindou ranai moaruwai hohoanɨmondɨ ŋgɨnɨndɨ ranɨ hoareh-anei,’ meho. God ai yare hoafɨmayu ra sapo ai yifirɨyu nindou düdi Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ ana, ai yaŋgɨr-anɨmbo nɨnɨ-moatükunɨyo ai Abrahamɨmbo horombo hoafɨmarirɨ ra ndahümündi-mboyei.
23 Kraisɨmbo anɨhondümbofe hohoanɨmo ranai tüküfekoateyo-ambeahɨyo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai sɨhefɨmbo tüküfe kɨkɨhɨramɨndɨmunɨ ho-hombo anɨhondümbofe hohoanɨmo ra weindahɨ tükümefeyo. 24 Ranɨyo asu sɨhefɨmbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai sɨhɨrɨ Krais sowana hombohünda hɨfandɨmaramunɨ. Sɨhɨrɨ ahambo anɨhondümbondɨhurühɨ Godɨndɨ hɨmboahü nindou mbumundɨ tüküfembohünda hɨfandɨmaramunɨ. 25 Ranɨmboane asu sɨhɨrɨ Kraisɨmbo anɨhondümbofe nafɨ ranana hapondanɨ ndanɨhü eŋgoro. Ranɨmboane asu ŋgɨrɨ hapondanambe ana, ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai hɨbadamunɨ ŋgo.
26 Sisas Kraisɨmbo anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgumboane muŋguambo se ai-babɨdɨ nɨmboeimbo asu Godɨndɨ nɨmorɨmboyahi anɨmboei. 27 Se dɨdɨyei Krais-babɨdɨ hundürɨmayei ranɨmboyei asu se ahandɨ hohoanɨmo masahümündi. 28 Ranɨmboane asu Kraisɨndɨ nendɨmbofe ra Sudahünd-anei asu ahei ndɨfo rananei muŋguambo ra ŋgorü-poanɨmbo fiyeimbɨ-yeipoanɨ. Nindou moanɨ ratüpurɨyeimbɨ rananei asu moanɨ aboedɨ-poanɨmbo anɨmboei rananei ai ŋgorü-poanɨmbo fiyeimbɨ-yeipoanɨ. Asu nɨmorehɨ, nindowenihɨ ai ŋgorü-poanɨmbo fiyeimbɨ-yeipoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga muŋguambo se Sisas Krais babɨdɨ anɨmboei seana mam-anei. 29 Asu se Kraisɨndɨ nend-ayei ana, Abrahamɨndɨ ahuirɨ mamɨndei hehi asu se nɨnɨ-moatükunɨmboyu God ai saimbo yahuhaya horɨmbo hoafɨre masɨhendɨ ra ndahümündi-mboyei.