2
Por ai Adükarɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ nindou bɨdɨfɨrɨ babɨdɨ hohoanɨmo mamɨ süŋguarundɨ
14 hɨmbanɨ süŋguna asükai hɨhɨrɨyahe Serusarem ŋgoafɨnambo wandafɨ Barnabas-dɨbo hahihühɨyehɨ Taitusɨmbo fihɨmarɨ-horɨmɨndehɨ. Ro ranɨ ŋgoafɨna mahahühɨ ra God ai wambo nafuimarandɨr-amboyahɨ mahahɨ. Ranɨyahɨ ro ranɨhü tüküyahe nɨmboambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ-yei bogorɨ nindoumbo anɨŋgomo ahamumbo poanɨmborɨheapurɨ mburɨha ro Suda-yafe ndɨfo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨya marɨhandɨ ranahambo hoafɨmehapurɨ. Ro nɨne ratüpurɨ horombo ramarɨheandɨ asu haponda rawarɨheandɨ ranai moanɨ ŋgo afurɨndɨhoemboe saheheamboyahɨ ramarɨheandɨ. Wandafɨ Taitus ai Grikɨhündüyu ro-dɨbo mahehɨ, ŋga asu ahambo moai sɨhafɨ fi-hoearɨ ra kando tɨndɨhawandɨ yahomo houmbo hüti-hütirurɨ. Tɨŋɨrɨfo tükümefeyo ra tɨkaruhou anɨhondümbo-rundeimbɨ nahurai nindou yɨhoefɨ mbusümo dɨbo hasiyafu tüküyafu masɨfomo. Ai ramefundɨ ra sapo sɨhefɨmbo Krais ai Suda-yafe ahɨnümbɨ hohoanɨmo-ambeahɨndɨ aboedambo-mareamuna asu sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨmbo aboedamboyahu anɨmboefɨ. Ranɨ hoafɨ hɨhɨmborɨyo mburümbo asu sɨhefɨmboya, ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranɨ hoarehɨ mbɨnɨboadei-amboane moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nou yahomo houmboemo dɨbo masɨfomo. Godɨndɨ aboedɨ hoafɨ hondü ranai sɨheimbo-so koadürümbo mbeyaŋgorowa sefɨ hohumbo wambo asu ro moai ahamundɨ hoafɨ ranɨ hoarehɨyefɨ. Asu Taitusɨmbo fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefembo ranɨ hoafɨ ahamundɨ-mayo ranahambo moai yɨnɨ sefɨ, ŋga wanɨ.
Nindou bɨdɨfɨrɨ ahamumbo ndüreimb-anemo masei. Ai bogorɨmbo-efundɨyo wanayomoyo ra ambe. Ŋga Godɨndɨ hɨmboahü nindou muŋguambo sɨmogod-anei. Nindou ranai moai nɨnɨ sɨmborɨ hoafɨfimbɨ wandɨ aboedɨ hoafɨ ranɨfihɨ türu hoafɨyomo, ŋga wanɨ. Ŋga ai yaru fɨfɨrɨmarundɨ God ai wambo Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo aboedɨ hoafɨ ra hoafɨmbohünda koamarɨhendɨrɨ, sapo ai Pitambo Suda ranaheimbo ahandɨ hoafɨ hoafɨmbohünda koamarɨherü nou. Ŋga sapo God ai Pitambo Suda ranaheimbo hoafɨ semɨndɨ ho hoafɨyondürɨ-rambo ramarirɨ nou ai wambo ŋgɨnɨndɨ masendɨ Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo Kraisɨmbo aboedɨ hoafɨ semɨndɨ ho hoafɨyo-rambohünda.
God ai ahandɨ aboedɨ hoafɨ hoafɨyorambo ranɨ-poanɨmbo ratüpurɨ masendɨrɨ ra nindou ranai fɨfɨrɨmarundɨ. Ranɨyomo Sems, Pita, asu Son ai bogorɨ nindoumboyafu nɨŋgomombo Barnabas-dɨbo yɨhoehɨmbo warɨ fumafoarümunɨ sɨhɨrɨ mamɨ ranɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-anefɨ yahomo houmbo. Ranɨyefɨ asu ro mbɨro fokoakomayefɨ Barnabas-dɨbo ro Suda-yafe ndɨfo-yei mbusümo ratüpurɨndehanɨ asu ai Suda-yei mbusümo ratüpurɨndɨmboemo sefɨ hohu. 10 Ai mamɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ yɨhoehɨmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, ‘Awi se nindou moaruwai rananɨkoate-mayei ranaheimbo-anɨmbo farɨhefendürɨmbo hohoanɨmondafanɨ,’ mehomondamboyahɨ asu ro amboanɨ kameihɨ ranahambo refembo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyahühɨ hohoanɨmomaya hahɨ.
Por ai Andiok ŋgoafɨhü Pitandɨ moaruwai hohoanɨmo weindahɨmareandɨ
11 Pita ai Andiok ŋgoafɨhü tükümefiyu-amboyahɨ asu ro ahandɨ hɨmboahü ŋgɨnɨndɨ hoafɨmehando ahandɨ hɨhɨndɨ hohoanɨmo ranahambo. 12 Sapo ranɨ ŋgoafɨhü nindou bɨdɨfɨrɨ Sems koamarɨhepurɨ ranai tüküfekoate-yomondambe ana, Pita ai Suda-yafe ndɨfo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranɨ-babɨdɨmbo sahüsihü nɨmarü marandɨ. Ŋga asu nindou ranai tükümefundamboyu ai Suda-yafe ndɨfo-babɨdɨ ranɨhü piyu haya moai nɨmarü sesü randɨ Sudambo yɨhɨmborapurühɨ wambo. 13 Ranɨyomo asu Sudahündɨ wandafɨ mamɨ bɨdɨfɨrɨ ranai Pita hohoanɨmomayu süŋgu hohoanɨmomemo. Ranɨyo asu ahamundɨ ranɨ hohoanɨmo ranai Barnabasɨndɨ hohoanɨmo ranahambo mamɨkarɨmarɨra ranɨ-süŋgumareandɨ. 14 Ranɨyahɨ asu ro ahamumbo hoeirɨheapura aboedɨ hoafɨ anɨhondü meŋgoro ranɨ-nafɨ süŋgufe ho-rakoate-memonda, asu ro nindou muŋguambo ahei hɨmboahü Pitambo hoafɨyahandowohü sahɨya, “Pita, seana Sudahünd-anafɨ, ŋga moai se Suda-yafe hohoanɨmo süŋgurowandɨ, ŋga Suda-yafe ndɨfo nahurai-anafɨ. Ŋga nɨmboe se Suda-yafe ndɨfo ranaheimboya, ‘Se Suda-yafe hohoanɨmo süŋgundɨhindɨ,’ asafɨ,” sa hoafɨmehando.
Nindou ai Sisasɨmbo anɨhondümboarɨhorɨ ana, ai nindou mbumundɨ hamɨndɨ nɨmboemboyei
15 Ro Sudahünd-anefɨ yɨhoefɨmbo hoafayahɨmunɨ, sapo roana Suda-yafe sɨrambeahɨndɨ tükümehund-anesɨ. Ŋga roana yɨhoefɨ ndɨfo sɨrambeahɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgukoate-yeimbɨ moai tüküyahundɨ, ŋga wanɨ. 16 Ro rarɨhu fɨfɨrɨhumboanefɨ, God aiana moai nindou düdi ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ra süŋgure huanɨ ranɨmbo nindou mbumund-ani yahu randɨ, ŋga wanɨ. Ŋga nindou moanɨ Sisas Kraisɨmbo anɨhondümboarɨhorɨ ranaheimboani nindou mbumund-anei yahu arandɨ.
17 God ai Sudahündɨ yɨhoefɨmbo nindou mbumund-anei mbeyahumuna sefɨ hohu asu ro Kraisɨmbo anɨhondümborɨhurɨ hefühɨ ahɨnümbɨ süŋgukoate-yefeimbɨ nahurai tükümehundɨ nindou amurɨ rawehindɨ nou. Ŋga ranɨmboane asu ro randɨhu hoafɨndefɨhüya, ‘Krais-ana moaruwai hohoanɨmo nɨmɨndɨhani,’ mbɨsefɨ hoafɨmandefɨyo? Ŋgɨrɨ randɨhu hoafɨndefɨ, ŋga wanɨ. 18 Ro mbumundɨ nɨŋgombohünda ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgufembo ra hɨnɨŋgɨrɨhe mburɨha asükai hɨhɨrɨyahe asahamɨndɨhɨ ana, ro nindoumbo moaruwai hohoanɨmoayahɨ ra nafuiya arɨhandɨ. 19 Godɨndɨ hoarehɨ nɨmarɨmbohünda ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranahandɨ süŋguyo ro yɨfɨ nahurai-mayahɨ ranɨmbo-hündambo-anɨmbo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ŋgɨrɨ wambo hɨbadandɨrɨ.
20 Ranane asu ro nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-fihɨ Krais-dɨbo yɨfɨyamboanahɨ, ŋga hapondanambe ana ro moai yaŋgɨrɨ nɨmboahühɨ wandɨhoarɨ hɨfandɨrɨhandɨ, ŋga Kraisɨndɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo wandɨ fiambe nɨmarɨmbo wambo hɨfandarandɨrɨ. Ranane asu Godɨndɨ Nɨmorɨ ai wambo hɨpoamboreandɨrɨ haya nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ-fihɨ yɨfɨmayu aboedambofe-ndɨrɨmbohünda ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo ro yaŋgɨrɨ anɨmboahɨ. 21 Ro rarɨhe hoafɨyahanɨ moai Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranahambo yɨboaruko-rɨheandɨ. Ŋga sɨhɨrɨ Suda-yafe ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋguarɨhundɨ ranɨnambo sɨhɨrɨ Godɨndɨ hɨmboahü mbumundɨ nɨmboefɨ-mbonana, asu Krais sɨhefɨmbohünda yɨfɨmayu ra moanɨmbore.