Garesia
Pas nda Por ai Garesiahündambo sürü papɨmarandɨ
1
Ro Por-anahɨ. Nindou ai moai ahei hohoanɨmonambo wambo Kraisɨndɨ hoafɨ ndowandɨfɨ ŋgafɨ ndandɨ sei hehi kafoarɨhindɨrɨ mburɨhü koarɨhehindɨrɨ, ŋga wanɨ. Ŋga Sisas Krais asu Ape God sapo yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranɨ dɨboyafanɨ wambo ahafandɨ hohoanɨmonambo ahandɨ hoafɨ semɨndɨ ho rambohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandɨrɨ. Muŋguambo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ndanɨhü ro-babɨdɨmbo anɨboadei ai-amboanɨ Kraisɨndɨ nendɨ Garesia hɨfɨhü amarei sɨheimbo hɨhɨfarɨhündürɨ.
God sɨhefɨ Ape asu Adükarɨ Sisas Krais ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndɨneandürühɨ asu ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo ra mbɨsabɨnandür-amboane. Sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo raguanambo-fembohünda asu nɨne moaruwai hohoanɨmo hɨfɨ ndanɨhü eŋgoro ranambeahɨndɨ aboedafe-munɨmbohünda Krais ai sɨhefɨ Ape Godɨndɨ yifirɨ süŋguyu ahandɨ fi masagado. Ranɨmboane asu sɨhɨrɨ muŋguambo si aho ra Godɨmbo aboed-ani mbɨsefɨ hohoanɨmo-ndefɨmboane. Ŋga anɨhond-ane.
Aboedɨ hoafɨ mamɨ ranɨ yaŋgɨr-ane eŋgoro
God ai sɨheimbo Kraisɨndɨ moanɨ hɨpoambofe süŋguyu dɨbonɨyu-ndürühɨya, wand-anei mehuyosɨ, ŋga asu moai se gedühɨ hoafɨ ra süŋgurɨhindɨ. Ŋga asu ŋgorü ranɨ-poanɨmbo aboedɨ hoafɨ ra süŋgurɨhindühɨ asu ahandɨ fikɨmɨ nɨŋgokoate-mayei. Ranɨyo asu ro ranɨ-moatükunɨ ramarɨhindɨ ranahambo mahepünaheandɨ! Anɨhond-ane, moai ŋgorü ranɨ-poanɨmbo aboedɨ hoafɨ yaŋgoro. Ŋga nindou bɨdɨfɨrɨ ai sɨhei hohoanɨmo ra mamɨkarɨyo wakɨfihɨ asu ai Kraisɨmbo aboedɨ hoafɨ ra ŋgorü-süŋgu ŋgorü-süŋgufe wakɨfembo hohoanɨmoyomo arundɨ. Ranɨmboanahɨ ro ndarɨhe hoafayahɨ. Ŋga ro-anefɨ asu sünambeahɨndɨ nend-ani aboedɨ hoafɨ ra hoafɨnduanɨ sapo sɨheimbo hefɨ hoafɨmayefɨ yahurai hoafɨkoate ranɨ-poanɨmbo fiyoweimbɨ hoafayu ana, nindou ranahambo God ai hai ŋgoafɨ moaruwai ranɨnambo koambɨrɨheir-amboane. Sɨheimbo ranɨ hoafɨ ra horombo hoafɨyahundüreimb-anesɨ, ŋga asükaiya ro hapondanɨ sɨheimbo hoafehandürɨ: Nindou ŋgorü ai ŋgu sɨheimbo aboedɨ hoafɨ ra, sapo horombo ro hoafɨmefa se anɨhondümbo-marɨhindɨ, yahurai hoafɨkoate moanɨ ranɨ-poanɨmbo hoafeyundürɨ ana, nindou ranahambo God ai hai ŋgoafɨ moaruwai ranɨnambo koambɨrɨheir-amboane. 10 Ro ndanɨ hoafɨ hoafayahɨ nda, nindou wambo aboed-ani yahombohündamboyo? Wanɨ, ŋga Godɨmbo yaŋgɨr-anahɨ. Ro ranɨ-moatükunɨ ra anɨhondü refembo sahehea rambarɨhea-mbonana, asu ro Kraisɨndɨ ratüpurɨya-rɨhandeimbɨ nindouyahɨpoanɨ.
Por ai Godɨndɨ hoafɨ semɨndɨ horambo tükümefiyu hoafɨ
11 Wandafɨ mamɨ, awi sɨheimbo randɨhe hoafɨndahandürɨ, ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ ra ha hoafɨyahandürɨ arɨhandɨ ranana nindou-yafe hohoanɨmonambo hoafɨyopoanɨ. 12 Ranɨ-moatükunɨ ra nindou-yei-mayo moai sahamɨndɨhɨ asu moai nindou mamɨ ai wambo yamundeandɨrɨ, ŋga wanɨ. Ŋga Sisas Krais ahandɨhoarɨ randɨrɨ ranɨ hoafɨ ra wambo weindahɨ-mareandɨrɨ.
13 Ro horombo Suda-yafe Godɨmbo hohoanɨmo ranɨ-süŋgu yaŋgɨrɨ süŋgurɨhandühɨ nɨmboahambe ana, ro Kraisɨndɨ nendɨ ranaheimbo moaruwaimbo-rɨhearühɨ muŋgunambo awarɨhefendürɨmbo hohoanɨmomayahɨ. Ranɨ hoafɨ ra se horombo hɨmborɨyeimb-ane. 14 Wandafɨ mamɨ, Sudahündɨ ranahei mbusümo nindou akohoandɨ ro dɨbombo-memo ranahamumbo ŋgasündɨ-heapurɨmboanahɨ. Roana moanɨ Suda-yafe hohoanɨmo hondü ranahambo süŋgufembo nindou hamɨndɨyahɨ ranɨ-poanɨmbo manɨmboahɨ. Ranɨyahɨ asu ro moanɨ yɨhoefɨ amoao-yafe hohoanɨmo ranɨmbo yaŋgɨrɨ süŋgufe hombo ŋgusüfo pamarɨheandɨ. 15 Ŋga asu ro nɨŋgokoate-yahambeahɨyo God ai wambo moanɨ hɨpoambo-reandɨrühɨ ahandɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbohünda kafoare hɨnɨŋgɨmareandɨrɨ. 16 Ranɨyo asu ro ahandɨ-mayo aboedɨ hoafɨ ra semɨndɨ ho Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo bokarɨ-hefembohünda ahandɨ nɨmorɨ wandɨ hohoanɨmoambe ndore korɨmafoareandɨrɨ. Ro moai nindou ŋgorümbo-so dɨdɨboadore hoafɨmbiyundɨrɨ sahehea tüküyaheandɨ.
17 Asu ro moai Serusaremɨnambo Kraisɨndɨ hoafɨ horomboyafu sowandümo homo-rundeimbɨ ranahamumbo sowana ndüfosimbo hahühɨ. Ŋga roana nɨmehünou Arebia hɨfɨnambo yaŋgɨrɨyahɨ ha mburɨha asu asükaiya Damaskus ŋgoafɨna hɨhɨrɨma-rɨheheandɨ. 18 Ranɨyo asu ŋgɨmɨ hɨmbanɨ hoane, ranɨ mbusümo ro Serusarem ŋgoafɨnambo Pitandɨ-mayo bɨdɨfɨrɨ wataporɨ hɨmborɨmbo mahahühɨ. Ranɨyahɨ asu ro ranɨhü ai-dɨbo yimbu wik yaŋgɨrɨ manɨmboahɨ. 19 Ranɨhü ro moai Adükarɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ hoeirɨheapurɨ, ŋga Sems Adükarɨndɨ akɨdɨ yaŋgɨrɨyu hoeimarɨhinɨ. 20 Ro sɨheimbo pasambe nda anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ. God ai hoafɨ ranahambo fɨfɨreamboani, ŋga ro tɨkai hoafɨyahühɨ-yahɨpoanɨ!
21 Ranɨyahɨ asu süŋgunambo ranɨhünda botɨyahe hehea Siria, Sirisia hɨfambe mahahɨ. 22 Asu Kraisɨndɨ nendɨ Sudia-yafeambe amarei ranai moai wambo ndorɨhi fɨfɨrɨhindɨrɨ. 23 Ŋga nindou bɨdɨfɨrɨ ai wambo hoafɨ yaŋgɨrɨ hɨmborɨmayei. Bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨya, nindou sapo ndan-aiyu sɨhefɨmbo moaruwaimbo-reamunɨ marandɨ ranani anɨhondümbofe hohoanɨmo ra awarɨhefembo yahuhaya hohoanɨmomayu. Ŋga asu ranane haponda ai ranɨ hoafɨ ra bokarɨhai arandɨ, masei. 24 Ranɨyei asu ai wandɨ süŋguyo Godɨmbo aboed-ani masei.