16
Porɨho Autaahaatɨhomɨ Isɨhiya Jerusaremɨhanda Bimohiyɨhiyaapɨ Nawɨho Ahoyohɨho Nusoaasɨtaatɨwɨ Kaundataase
Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai andɨtɨwipɨ nawɨho numwɨtaatɨwɨhandapɨ nanɨsenɨwɨ kandotɨhandapɨ nɨnɨ sangi wanɨ sandɨ kasatataato. Isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya aunahɨpatɨ Garesiyaahanda bimohiyɨhiyai saiwɨ kaiwɨse undɨtɨ kaundonɨhɨ kiya aimɨ kiyowɨ amɨ sangisangisɨ naasɨkatɨ kaiwɨ nawɨho ahoaitaatɨwɨ maaritataayo. Iyataatɨ isɨhiya Garesiyaahiyaisɨ nɨnɨ saundɨtɨ kaundataato: Nɨnaasiyaatɨ Sandehandɨ nahatewetɨ nawɨho baiwɨ yandɨhipɨ ahoaimɨ nuwɨse biyatɨ taahɨho tɨmetatɨ ahotɨtando. Tɨmetatɨ ahotinjatɨ nɨnɨ napisanɨhɨ sahɨ nawɨhopɨ wɨndɨ daapɨ mmonɨwɨ nehɨ nanɨhaiwɨ aimɨ tɨmetindɨhandisɨ nepɨnɨmɨtaatɨwo undataato. Isɨ nɨnɨ napɨtɨ sapɨhɨ Korindɨhanda noaipatɨ isɨhiya nawɨho nga baiwɨ isɨwatɨwɨ jatɨtaapo tɨwɨ namɨhanohiyɨhiyai utɨpɨho wo jɨpatɨpaindɨ nawɨhoaisatɨ nunyausoaasɨtando kiya nawɨhounɨ utɨpɨhounɨ isɨsi Jerusaremɨhanda Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ kɨmo nawɨho Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Korindɨhandaahapɨhiya sapɨ nasusoaasauhɨhoe undɨwɨ numwɨto. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonɨsangisɨ Jerusaremɨhandaahapɨ naitandɨ gaatanaahɨ naisanɨhɨ amɨ kiya maasɨ nɨngisawɨ naitaapo.
Porɨho Korindɨhiyai Notɨ Iwinjaitandɨ Kaundataase
Nɨnɨ yapɨpatɨ Masetoniyaahandaahɨra napɨtandɨ gwɨnyaatɨ bindataayo. Isɨ kɨra yapɨpatɨ Masetoniyaahandaahɨra napɨto. Saindɨ kɨra nasataatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai iwinjatɨ usonɨmɨ napɨtɨ sapɨhɨ Korindɨhanda noaipaito. Nɨnɨ napɨtɨ sangisatɨ wonjɨ bimɨto. Bimisanɨhɨ asisɨha mbɨpa mbwaatɨ wipatɨ wipɨwisɨha sanotɨ owetonɨhapo. Siyatɨ owetanɨhɨ kapɨhɨ nasamasisɨ wapɨhapɨ naisanɨhɨ sahɨ nga nawɨho naninyawɨ daihɨra daupwɨ natɨwɨnoaasɨtaatɨwo. Nɨnɨ bɨnotaatɨ nehɨ masɨhonjetɨ sangisɨ jasondandɨ sandɨ pondise. Isɨ amɨ nɨnɨ saindɨ kaitandɨ Awaisɨho gaare tatɨ gwɨnyaahonaahɨ nɨnɨ sangisatɨ utaarɨ masɨwonjɨ maasɨ bimɨtandɨ sandɨ gaare. O amɨ wanɨ kɨmuraahɨ kɨmbɨhɨ Epesaasihandaahɨ bimɨto. Bimisanɨhɨ asisɨha Judaahiyaamɨ awaisɨha kimbapɨho Pendikosihandɨ noaipatɨ sanotɨ owetanɨhura kapɨhɨ namasisɨ napɨto. Nɨnɨ kɨmbɨhɨ Epesaasimanda bimɨtaano totɨmandɨ apaapɨmaato, Awaisɨho nisapɨ daihɨra daanusɨhɨto nɨnɨ isɨhiyaisɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha baindɨ ausaatɨ taahɨwaiwetɨ kandunjɨtando isɨhiya taahiyɨhiya kɨnyɨ pɨwɨha sa amusaapɨ bɨpi namape ndɨwɨ nɨpatisaihɨhandɨ kando.
10 Isɨ amɨ Timoteho sangi jasondandɨ nasonaahɨ sahɨ koaisɨ baiwɨ usonɨwɨ maaritɨwɨ numwaapɨse, koaisangi nisatiyatɨ Awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kɨmɨkatɨ kawisataahoso. 11 Isɨ koaisɨ sahɨ ahosumwapɨ nehɨhoe tɨwɨ mausowɨse. Nehɨ wapa ko nenoaahɨtimbɨpa baiwɨ nunyawɨse, komɨ maarɨho biyatɨ wɨwitonɨhɨ nesi kɨmbɨhapɨ napɨtando. Ko usa naisɨhiyaisatɨ maasɨ japɨhɨ napɨtaiso ndɨ nɨnɨ kɨmbɨhɨ jatataayo.
12 Nyamɨ naisɨho Aporosihopɨ sandɨ wihoaaŋɨha kasatataato. Nɨnɨ watɨpɨndɨ andɨtindɨ Aporosihoai sapɨ kiyai usonda numwe isɨhiya kɨmiya naisɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiyaisapɨ maaso undɨtɨ kaundonɨhandɨ kandɨ ko wɨndɨ sangisenda namaapɨse. Wanɨ kɨmura maasɨ numwe undonɨhɨ namaasɨ amɨ ipotɨhura komɨ ambɨpatɨ maarɨho nurɨpɨpaitatɨ napɨtaahɨwisonɨhura sangisɨ jasondandɨ napɨtaise.
Porɨho Kiyaisɨ Pɨwɨha Ipotɨha Kaundataase
13 Sahɨ sawanaatɨ baiwɨ jaawɨ jatɨnɨwo wiwa isɨhiya nasamaasi daihɨra asɨra naisaihɨ nowaawɨ Kɨraisihoai namapɨ wɨndɨ koai namaawipinjɨtaawo. Sahɨ Kɨraisihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ wɨndɨ namaamapɨ baiwɨ anɨtiwɨ isɨwatɨwɨse. Aiwɨ wapaapɨ wɨndɨ yamaiwɨ andɨtitɨwɨ bitosawɨse. 14 Samɨ kiyohɨwaiwa saiwa Autaahaatɨhoaisunɨ amɨ isɨhiyaisunɨ maarɨho nunyawaawɨ kiyawaayowɨ amɨ kaiwa kaimɨ nuwɨse. 15 Sahɨ aimɨ Sɨtepanaasihopunɨ amɨ komɨhusasapunɨ gɨsunyaatahiyaate. Susasɨ yapɨpatɨ Akaiyaahandaahapɨ isɨhiya sangɨ gɨwunyaahauhɨ jɨhɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohususase. Kusasɨ sawusasamɨ maaritɨwɨ gɨwunyaahohɨtɨhandaahɨ dosisɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ andɨtɨwipɨhatɨ otɨpɨpatɨ kiyawaayopo. Aihɨ nɨnɨ andɨtindɨ watɨpɨndɨ sandɨ kasatataato. 16 Isɨhiya saiwɨhiya pɨwɨha kasatisaihɨ kiyaamɨ pɨwɨha atɨwiwɨ amɨ kiyaamɨhatɨhɨ pɨnuwɨse. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usaisangisɨ kiyai kaiwusepaapɨ maasɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ bimaawise. 17 Iyataatɨ itingingwaasɨ Sɨtepanaasihotihɨ Potunaatusihotihɨ Akaikaasihotihɨ singwaasɨ napɨwɨ nɨngi nisonɨhauhɨ amɨ nɨnɨ kingwaasi usonataatɨ apɨpaahɨ aungohandɨ maaritataayo. Sandɨ apaapɨmaahe amɨ sahɨ nahatiyaatɨ wɨndɨ napɨwɨ maanisondauhɨ kingwaasɨ samɨ aunahɨpatɨ nepɨ samɨ pɨwɨha nesi napɨwɨ nisonɨwɨ pɨwandauhe. 18 Kiya napɨwɨ nɨngisɨ nisonɨhauhɨ nisɨ maarɨho apɨpaahɨ biyatɨ wɨnitataisɨ amɨ samɨ maarɨhoaisangisɨ wɨsaitɨtaise. Isɨ isɨhiya saiwɨhiyaapɨ maaritɨwɨ kiyaamɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨse.
19 Autaahaatɨhomɨ isɨhiya kɨmbɨhɨ propinjɨhandɨ Esiyaahanda bimohiyɨhiya sangisɨ ipɨhɨrete satawaatopo. Aihɨ amɨ Akwiraahotihɨ amɨ Pɨrisiraahaatɨtihɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaatihɨ kasanyuramɨ aŋɨpɨpɨhɨ maasɨ ahoyanohiyɨhiyaatihɨ sangisɨ Awaisɨhomɨ ambɨpataahɨ ipɨhɨrete satawaatopo. 20 Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiya kɨmbɨhapɨhiya sangisɨ ipɨhɨrete satawaatopo. Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kaiwɨ wihɨwihoaaŋɨ gerɨnɨwɨ bimaawɨse.
21 Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ ipɨhɨrete satɨtɨ nisɨ ikwɨraahɨ nɨwahonɨnɨ jɨpatɨpaindɨ nusoaasataayo.
22 Isɨhiya usa Awaisɨhoai maarɨho baiwɨ namunyawɨ pohipɨwisohiyɨhiyaamɨhetɨ komɨ apowindɨhandɨ kandɨnɨhɨ siyaamɨhetɨ ahotɨtaise. Awaiso Awaisɨhoŋe namme.
23 Awaisɨho Jisaasihomɨ maarɨho asɨpaindɨhandɨ sangisatɨ maasɨ ahotɨtaise. 24 Nɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasihomɨ ambɨpataahɨ sahɨ nahatiyaatangisɨ maarɨho nasanyataayo.