Porɨho Utɨpɨmo Kɨmo Kapɨho
Korindɨhiyaapɨ Jɨpatɨpaisɨhore
Kɨmandɨ 2 Korindɨhiyaapɨ Utɨpɨmandapɨ Nesɨpɨhande
Porɨho Epesaasihanda namasi notɨ yapɨpatɨ Masetoniyaahanda bimihɨ kɨnaungwɨha naasaahɨ sanaihɨ 56 A.D. hura pɨwɨha kɨma Porɨho jɨpatɨpiyahaare. Aihɨ isɨhiya usa komɨ pɨwɨha jɨha atisawaawɨ kiya nasenawaayopo. Kiya saiwɨ atiwɨ nehauhɨ Porɨho atisataatɨ gaare ndaase. Saiwa siyatɨ owetihɨ ipotɨ Porɨho Korindɨhiyai saiwɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai andɨtɨwipɨ numwɨtaatɨwɨhapaapɨ daihɨra nunjatɨ kaundataase. Iyatɨ ko Porɨho pɨwɨha ipotɨha kaundatɨ osasepɨhaatɨ amɨ isɨhiya Korindɨhiyaamɨ usa Porɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atiwɨ namepɨ pohipiyauhɨ kiyaapɨ apowihɨ itɨhɨndaase.
2 Korindɨhiyaapɨ Pɨwɨha Napɨmasataise
Porɨho isɨhiyai gaahure undatɨ amɨ pɨwɨha namasatɨ jɨpatɨpaisɨha (1:1-11)
Porɨho pɨwɨha kataunjataatɨ komɨ pɨwɨha nahata gwɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ maarɨhomɨ kaitandɨhɨretapɨhaiwaapɨ kaundisɨha (1:12–7:16)
Porɨho kiyaapɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ nawɨho nahatiyaatɨ ahoaiwɨ isɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai andɨtɨwipɨ numwɨtaatɨwe undisɨha (8:1–9:15)
Ko saindɨmantɨ kiya komɨ pɨwɨha kaundisɨha baiwɨ atɨwiwɨ pɨwɨha kaapɨ akaahe tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwe. Iyatɨ amɨ Porɨho komɨ otɨpɨpatɨ kaipatapɨ saindɨ saindɨ kiyataayo tatɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ amɨ Awaisɨho Jisaasiho Komɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨ gaatatɨ numwaasɨtɨhandapimaawɨ kaundisɨha (10:1–13:10)
Porɨho komɨ pɨwɨha kaundɨmɨ notɨ osasepɨhaasɨha (13:11-13)
1
Nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Kɨraisɨ Jisaasiho komɨ pɨwɨha awusaitandɨ kandatɨ naninyatɨ natanoaasisɨhonɨne. Nɨnɨ Kɨraisihomɨ pɨwɨha awusaitandɨ Autaahaatɨho maaritataatɨ nɨngi nanɨmahanatɨ pɨwɨha naninyatɨ netɨ natanoaasisɨhonɨne. Nɨnɨ sapɨ utɨpɨmo kɨmo jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ nyamɨ naisoho Timoteho kɨmo nɨngisatɨ kɨmbɨhɨ maasɨ bindɨhaawɨ maisɨhoaaŋɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaamɨ aunahɨpa awaipatɨ sitihandɨ Korindɨhanda bimohiyɨhiyaatangisunɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiya komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ namɨhainjawɨhiya yapɨpatɨ Akaiyaahanda bimohiyɨhiya nahatiyaisunɨ ahoya gaahuraare satɨhaato. Iyaha nyamɨ Apɨho Autaahaatɨhounɨ amɨ nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihounɨ sangisɨ gaahandɨ kasimɨ nepɨ andɨtisaisaihɨ sahɨ wapaapɨ pɨhɨtɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ amɨ samɨ maarɨho wɨndɨ notɨ nasatɨmaitandɨ yɨhoaaŋɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundɨha nunjenɨhaayo.
Autaahaatɨho Komɨ Isɨhiyai Andɨtɨwiwataise Wapaara Netɨ Nusopɨsasihɨhura
Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaitɨhaawo. Amɨ kɨmɨ ko Autaahaatɨmo nyamɨ Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihomɨ Sapɨhoso. Iyatɨ amɨ ko Komɨ maarɨho asɨpiyatɨ tundindɨhandamɨ tanyaahosɨ nasisoaarɨ nyangi maarɨho asɨpinyisatɨ nyatatamanatɨ amɨ netɨ andɨtɨnyaiwahore. Amɨ ko siyahosɨ nɨnɨ naaŋɨhaiwa nehonɨhura amɨ nɨngi ko Autaahaatɨho andɨtɨniwataise, amɨ isɨhiya usa naaŋɨhaiwa nesaihɨhiyai nɨnɨ katɨ kaindɨ amɨ andɨtɨwiwɨtando. Isɨ amɨ nɨngisɨ Autaahaatɨho netɨ andɨtɨnisɨpatamataindɨ kɨmɨ kɨretɨ isɨhiya usa kiya naaŋɨhandɨ nesaihɨhura nɨnɨ nga kiyai andɨtɨwiwɨto. Iyataatɨ amɨ Kɨraisiho Komɨ maarɨho ambɨpatɨ yaawɨhaiwa konɨhɨ nepɨ naipatamataindɨ nɨnɨ koai nɨwipinjohɨhonɨnisangi amɨ noaipatɨ Kɨraisihomɨhonɨnimatonɨhɨ isɨhiya nisɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasɨhaiwa naninyawaayopo. Iyataahandɨ kandɨ amɨ nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨnɨtihɨ Autaahaatɨho konɨhɨ nɨngi taatɨ andɨtɨniwatɨ ninjatɨmɨ notaise. Amɨ nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasatɨ mɨmaipɨnimatahaiwa taatɨ nehohɨwɨmaiwa apaapɨmaahe Autaahaatɨho nɨngi andɨtɨnihonɨhɨ sahɨ nɨngi ninjaitaatɨwe. Ninjawaawɨ amɨ nyangisangi Porɨhoai Autaahaatɨho andɨtɨwisɨpatamatiyatɨ andɨtɨnyaiwɨtaiso tɨwɨ Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gɨwunyaasaihɨ ko sangisɨ japɨhɨ nasamaatɨ andɨtɨsaihonɨhɨ sahɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nehohɨwaiwaapɨ sahɨ yaiwɨ wɨndɨ tɨmaamɨhaitaatɨwe. Iyataatɨ Autaahaatɨho nɨnɨ nisɨ ambɨpatɨ maarɨho yaasɨhaiwa nehohura andɨtɨnisɨtɨmandɨ apaapɨmaahe amɨ sahɨ nɨngisɨ ninjawaawɨ satɨwɨ nyangisangi sɨkɨretɨ Porɨhoai Autaahaatɨho andɨtɨwisɨpatamatiyatɨ nyahɨ yaasɨhaiwa nesaihɨhura andɨtɨnyaiwɨtaiso tɨwɨ sahɨ andɨtitɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwe. Aihɨ amɨ nɨnɨ sapɨ saindɨ kiya yaawɨhaiwa newaahandɨ kandɨ kiyaanɨhɨ watɨpɨtɨwɨ bitoaitaapo ndɨ gisunyaataayo. Amɨ sandɨ apaapɨmaahe sahɨ samɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasɨhaiwa nɨnɨ nehohɨpatamataiwɨ nesaihɨ Autaahaatɨho nɨngi andɨtɨnisɨpatamatiyatɨ sangisɨ ko andɨtisaiwɨtaihɨ nɨnɨ mmonɨtɨ gwɨnyaataate.
Isɨ nisɨ naisɨhiyaate, sandapɨ sahɨ mmonɨwise. Nɨnɨ nisɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasɨhaiwa asakaindɨ yapɨpatɨ Pɨropinjɨhandɨ Esiyaahanda nanoaipasɨhɨ nɨnɨ netaayo. Iyataatɨ saiwa nisɨ maarɨho ambɨpatɨ yaasatɨ mɨmaipɨnimatiwaiwa apɨpaahɨ aungwohaiwanda nisɨ andɨtatamɨ watɨpɨhandi nanɨtipɨhaahandɨ nɨnɨ nga wɨndɨ netɨ tɨmwaapwɨtɨtaahetahaiwa nɨngi nanoaipataise. Aihɨ kɨmandɨ kandapɨ nɨnɨ saindɨ mmonɨtɨ gwɨnyaataayo: Nɨnɨ wɨndɨ asohonɨnɨmetɨto, napwɨto ndo. Sandɨ saimainjɨhɨ amɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ sandɨ: e wanɨ kɨmura nisapɨ ko napwɨto tatɨ Autaahaatɨho katatɨ gwɨnyaasurandaatisɨ nɨnɨ kapwɨtande ndɨ gwɨnyaataayo. Amɨ nɨnɨ sandɨ saindɨ gwɨnyaahohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe, nɨnɨ nɨwahonɨnɨ watɨpɨhonɨnisɨ nga andɨtitɨtondɨ wɨndɨ nɨwahonisapɨ minjatɨndɨ nehɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ watɨpɨho amɨ isɨhiya aimɨ napomahohiyɨhiyaisangi ahowimatɨ japɨhɨ numwaasɨhoetɨ nisɨ maarɨho ahiyatɨ koaisaahɨhɨ winjatɨtande, amɨ ko nɨngi nɨtatamanatɨ nga andɨtɨniwɨtando. 10 Iyataatɨ jɨhura nɨnɨ saindɨ napwɨtandɨ detɨtihɨhura Autaahaatɨho nɨngi japɨhɨ nanɨmaahore. Siyatɨ nɨngi japɨhɨ nanɨmaahosɨ wapa nɨngi netɨ mɨmaipɨnisatɨ nanopɨsasɨtandɨhapa nanoaipahonɨhura kaiwaatɨhapɨ ko nɨngi japɨhɨ nanɨmaitaise. Nanɨmaahotihɨ amɨ nɨngi wiwa netɨ nanopɨsasatɨ yaasɨhandɨ nanɨmɨtandɨhaiwa nanoaipahonɨhura Autaahaatɨho konɨhɨ japɨhɨ nanɨmaapɨ nutandɨ nɨnɨ Kopɨ watɨpɨndɨ gɨwunyaataayo. 11 Iyataatɨ sahɨ nisapɨ gaapundɨtaatɨwɨ nɨnɨ gwɨnyaataatɨ: nisapɨ gaapundɨwɨse satɨtɨ nasɨsenataayo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya nisapɨ gaapundisaihɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kiyatɨ kiyaamɨ gaapɨpatɨ atɨwisatɨ nɨngi netɨ nanopɨsasɨtandɨhaiwa wiwa nanoaipasɨwaiwaatɨhapɨ nanɨmaahonɨhɨ amɨ kandapɨ isɨhiya taahiyɨhiya Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undɨtaapo.
Porɨho Korindɨhiyai Napɨtɨ Jasondo Undataahandɨ Kandɨ Notɨ Mausose
12 Iyataatɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ maaritɨtɨ sandɨ kandaato. Isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ gaahonɨnɨ saasanotahonɨnɨ daindɨ bitondaayo ndo. Iyataatɨ amɨ sa pɨwa nɨnɨ katohɨmaapɨ nisɨ maarɨhoaisangi akɨte tatɨ gɨnunyaatataise. Amɨ sahɨhɨ aimɨ sawanaatɨ mmonɨwɨhiyaate. Nɨnɨ samɨ otɨhatɨhɨ tɨtɨhɨ saasanotahonɨnɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ samɨ ndɨhetɨ auta daindɨ bitohonɨho. Saindɨ daindɨ bitondaatɨ isɨhiya Autaahaatɨhoai mausonɨwɨhiya amɨtɨha gaaha gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ netɨ japepihɨrataamaayo. Owetise. Nehɨ nɨnɨ gaahandɨ wɨndɨ kamaindɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho nehɨ koaisunyaatɨ gaahatɨ kanisatɨ andɨtɨniwɨtandɨ kopɨ gɨwunyaataayo. 13-14 Iyataatɨ utɨpiwa nɨnɨ sapɨ jɨpatɨpiyohɨwiwa sahɨ nga awɨtɨwɨ mmonɨwɨ nasesɨpatɨtandɨhɨretɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ wanɨmura sapɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyohɨwiwa pɨwɨha nahata sahɨ wɨndɨ monɨwɨ namaasesɨpainje. Namaasesɨpainjɨhɨhandɨ kandɨ amɨ sapɨ saindɨ kiyai ipotɨhura biyatɨ nusesɨpatonɨhɨ mmonawaawɨ Porɨho wapa namoaasatɨ nahataapa tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ kanyatataase tɨtaatɨwɨ nɨnɨ gwɨnyaataayo. Amɨ sahɨ saisaihɨ nyamɨ Awaisɨho Jisaasiho isɨhiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ japɨhɨ nasonɨhura nɨnɨ sapɨ maaritisanɨhɨ amɨ sahɨ nisapɨ maaritɨtaatɨwo. 15-16 Amɨ sahɨ nisapɨ maaritauhɨ kandapɨ Pɨropinjɨhandɨ Masetoniyaahandaahapɨ notaatɨ jɨhɨ sangisɨ jainjaitandɨ gwɨnyaaho. Jainjapɨ nundatɨ amɨ japɨhɨ Masetoniyaahandaahɨraapɨ nasataatɨ jɨhaatɨ jainjaitando. Saindɨ yataira jainjatɨ amɨ asisɨha waatɨ netɨ sangisɨ Autaahaatɨho jatatamanatɨ andɨtɨsaiwɨtandɨhɨretapɨ nɨnɨ sangi pɨwaasatɨtando. Sangisɨ saindɨ pɨwaasatɨtɨ nasahosisanɨhɨ amɨ sahɨ sura wapa nɨnɨ Pɨropinjɨhandɨ Judiyaahandaahapɨ isɨsi nutandɨhapaunɨ amɨ nɨngisɨ daihɨra andɨtɨniwɨtandɨhapa wapaunɨ nanɨmɨtaatɨwo. Sandɨ nɨnɨ katohɨtɨndɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ kaitandɨ gwɨnyaatɨ kandaato. Jaipɨpaamaahe. Owetise. 17 Isɨ amɨ sahɨ nisapɨ Porɨho ko nehɨ pɨwɨha etɨtaatɨndaaso tɨwɨ nɨnɨ napɨtɨ sangisɨ jasondo satohɨtɨmandapɨ gwɨnyaawaayowo? Amɨ nɨnɨhɨ wapa kaitandɨ gwɨnyaatɨ pɨwɨha wɨsasohɨrɨhɨretɨ utaaho wo Autaahaatɨhoai mausonaho kairɨhɨretɨ kiyataamaayo, amɨ sahɨ nisapɨ saiwɨ sɨretɨ gwɨnyaitaatɨwo. Aindɨ amɨ naasɨkura utaaho wo isɨhiyai saundatɨ: “Ye akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ sandɨ kaito,” undatosatɨ amɨ nehɨ nɨwipɨhandɨ tanyaaha owehandɨ nepemaitatɨ satatɨ: “Owe. Nɨnɨ wɨndɨ sandɨ kamaito,” undisɨhomataindɨ kiyataamaayo. Owe. Nɨnɨ wɨndɨ saindɨ kamaindɨhonɨne. 18 Amɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨho wapa kaitandɨ jɨhɨ pɨwɨha tɨmanatɨ sapa kaito tatɨ katimbɨpa nasisoaarɨ tɨtɨhɨ kapaahɨhɨ kiyahore. Aihɨ amɨ nisangi sɨkɨretɨ kiyataayo. Aindɨ nɨnɨ wɨndɨ apɨpaahɨ sandɨ: “Ye, kɨmandɨ nɨnɨ kaito,” ndosatɨ tanyaaha owehandɨ nepemaindɨ owe. Nɨnɨ sandɨ wɨndɨ kamaito ndɨ kandɨhonɨnɨmaahe. Owetise. 19 Iyataatɨ amɨ nɨnɨ Porɨhonɨnɨ Sairaasiyɨ Timoteyaisatɨ maasɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Jisasɨ Kɨraisihopɨ katawaasasohɨha wɨndɨ motɨnatɨ namaasesɨpataha yaingwanaanɨ sangisɨ katawaasasɨhaamaayo. Nehɨ naasaahɨhɨ katawaasasɨhaayo. Iyataatɨ Kɨraisiho kopɨ Autaahaatɨho satatɨ Kɨraisiho setaho noaipatɨ amɨ siyahaiwa kaitaise tatɨ katirɨhɨrɨ kɨretɨ ketaho noaipatɨ amɨ wapa ketɨhapa kiyataise. Iyataatɨ Kɨraisiho Autaahaatɨhoai wɨndɨ apɨpaahɨ samundahore: “Ye, nɨnɨ kɨnyɨ maaritingɨtɨhandɨhɨhɨ kaitaano,” undatosatɨ ka nema wapa ko sawaho maaritimbɨpa kiyahomaahe. Owetise. Kɨraisihohɨ Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ maaritingɨpɨpaahɨhɨ kaitaano,” undimbɨpa kapaahɨhɨ tɨtɨhɨ kiyahore. 20 Amɨ kɨmandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Nahataapa isɨhiyaisunɨ amɨ kiyaapunɨ kawitandɨ Autaahaatɨho jɨhɨ tɨmanatɨ katatɨ ahaimbɨpa Kɨraisiho netɨ isɨhiyai kapa nahataapa kawɨsatɨ gaamataise. Aihɨ amɨ sandɨ Kɨraisiho kaindɨndapɨ nyahɨ sataatɨ: “Ye, akɨte. Autaahaatɨho isɨhiyaisɨ kawitandɨ jɨhɨ tɨmanatɨ katimbɨpa kapa kiyataise,” taatɨ Autaahaatɨhoai newaatɨ mepɨ autaahewaumwɨhaayo. 21-22 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho nehɨ ko sawahohɨhɨ nɨngisunɨ amɨ sangisunɨ andɨtɨnyaisɨhɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ andɨtitaatɨ gɨwunyaahaayo. Gɨwunyaahonɨhɨ Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho Gaahoai netɨ natausaasihɨ ko nasatɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ bindataise. Iyataatɨ so Itɨpo nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimisoraahɨ Autaahaatɨho sanyatatɨ: “Sahɨ apɨpaahɨ kiyaatɨnɨhɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ nasamɨhanataayo,” nyatataase. Iyatɨ amɨ Itɨpɨmo Autaahaatɨho nyangisɨ nanyinyatɨ netɨ natausaasihɨ nasatɨ nyamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimiso so ipotɨhura nyahɨ komɨ isɨhiyaanangi gaahaiwa nahataapa nanyamɨtandɨ netɨ jɨhɨ apɨpaahɨ katatɨ tɨmanatɨ ahaimbɨpaamɨ jɨhapɨhapa nanyinyataise. Amɨ ipotɨhura gaahapa nahataapa sapɨ namɨhandɨ ahiyopɨpa nasamɨto nyatato.
Porɨho Korindɨhiyai Ketɨ Notɨ Maawinjasɨtɨhandapɨ Nusesɨpatɨ Kaundataase
23 Wanɨ kɨma pɨwɨma nɨnɨ ketɨ japɨhɨ sangisenda namaasohɨtɨhandapɨhaare. Nɨnɨ sangisenda japɨhɨ ketɨ notaataahɨ amɨ maipɨhandɨ samɨhatɨhɨ ahotindɨhandapɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha kasatisanɨhɨ amɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ yaasatɨ netɨ nasopɨsasɨnatɨ maipɨtɨtaihɨ kandapɨ nɨnɨ sangisenda japɨhɨ ketɨ kura namaaso. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha sa nehɨ akɨtɨ akɨtɨhaanɨhɨ Autaahaatɨho ninjatɨ mmosɨhɨ nɨnɨ kandaato. Isɨ amɨ nɨnɨ jaipɨtisanaahɨ gaasɨ Autaahaatɨho nɨngi netɨ nanosasane. 24 Iyataatɨ amɨ sahɨhɨ aimɨ andɨtitɨwɨ Jisaasihopɨ taawɨ nga gɨwunyaawaayopo. Saiwɨ sahɨ gɨwunyaawaayowɨ nɨnɨ sangisɨ sasatɨtɨ nɨnɨ Kɨraisihopɨ kandisasohɨpɨpa sapa sapaapɨ gwɨnyaapɨse satɨtandɨmaahe. Owe. Nɨnɨ nehɨ samɨ Kɨraisihopɨ aimɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ netɨ andɨtisaiwataayo amɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ Kɨraisihopɨtɨha pɨwɨha akaaha andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ maaritɨtaatɨwo.