2
Aihɨ nɨnɨ pɨwɨha apɨpaahɨ watɨpɨha waapɨhɨndɨ jɨhɨ napɨtɨ kasatohɨpatamataindɨ kasatisanɨhɨ amɨ sahunɨ nɨnunɨ nyamɨ maarɨho yaasatɨ nanyopɨsasɨndaihɨ kandapɨ nɨnɨ namatɨ usinjaatɨ ketɨ kuraanɨhɨ maipɨhandɨ samɨhatɨhɨ ahotisura namaaso. Isɨ sahɨ sawanaatɨ sandapɨ mmondaapo. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nasopɨsasɨtɨ yaasɨhandɨ nasamisanɨhɨ sahɨ wɨndɨ maarɨmitisaihɨ amɨ nɨngi nisɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ nepɨ nanɨpɨpaisaihɨ nɨnɨ maaritɨtandɨhiya Korindɨhiya usa bɨmimɨtaapo. Amɨ nehɨ sahɨhiso. Iyataatɨ amɨ sandɨ kandapɨ nɨnɨ gwɨnyaataatɨ ketɨ tɨtɨhɨ kuraanɨhɨ sangi jasondandɨ namaapɨtɨ nisɨ utɨpɨho jɨpatɨpaindɨ sapɨ aimɨ nusoaasataayo. Amɨ sahɨ samɨhatɨhɨ maipɨhandɨ ahotindɨhandapɨ japɨhɨ nepemaitɨwɨ amɨ sahɨ sawanaatɨ tɨtɨhematisaihapo. Amɨ nɨnɨ sangisenda napisanɨhura sahɨ nisɨ maarɨho yaasatɨ maarɨmitɨtɨhandɨ naninyawɨ nɨnɨ maaritɨtandɨ sahɨ nisɨ maarɨho nepɨ nanɨpɨpaitaatɨwo. Aisaihɨ nɨnɨ nisɨ utɨpɨhoaatɨhɨ aimɨ kasatohɨpatamatiyaatɨ nyahɨ nahatiyaanɨ sahunɨ nɨnunɨ maaritɨtɨhaawo. Nɨnɨ sapɨ utɨpɨmo kɨmo sɨretɨ saindɨ jɨpatɨpiyohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe nisɨ amɨtɨha nanopɨsasɨnatɨ waatɨ mɨtaahɨ pɨhɨndɨ gwɨnyaatɨ amɨ nisɨ maarɨho notɨ nasanisatɨ yaasatɨ nanɨtɨmasɨhɨ amɨ nɨnɨ gwɨtɨmetaatɨ kutipatɨ katisatɨ jɨpatɨpiyataayo. Iyataatɨ nɨnɨ sangisɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ nisɨ maarɨho nasanyohɨtɨhandɨ sahɨ mmondaatɨwɨ jɨpatɨpiyataayo. Amɨ nɨnɨ samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ sangisɨ yaasɨhandɨ nasopɨsasisanɨhɨ mandɨropatɨwɨ isetɨtaatɨwɨmaahe. Owetise.
Porɨho Korindɨhiyai Utaaho Maipɨhandɨ Kaisɨhoai Japɨhɨ Numwaapɨse Undataase
Iyataatɨ amɨ utaaso so nisunɨ samunɨ maarɨho netɨ nanyopɨsasatɨ yaasɨhandɨ nanyamiso nyahɨ nahatiyaanangi kanyisataise. Iyataatɨ amɨ ko pɨwɨha katatɨ tɨmanatɨ kaindɨndɨ sahɨ nahatiyaatangi wamwaaŋɨ wamwaaŋɨ nasetaise. Amɨ nɨnɨ sandɨ ko kaindɨhandɨ wamwaaŋɨ wamwaaŋɨ sangi nasetaise tohɨtɨmandɨ apaapɨmaato kandapɨ pɨwɨha aimɨ nɨnɨ katoha sɨkaatihɨto. Aihɨ amɨ nɨnɨ kaamɨ tiwatɨhaatɨ naimaatɨ wa japɨhɨ katɨtandɨ pondihɨto. Iyataatɨ koaisɨ tɨtɨhepumwaitaatɨwɨ ko maipɨhandɨ kaindɨhandapɨ wihoaaŋɨ aimɨ nunyawɨ sandɨ ipotɨhura kɨnyɨ wɨndɨ kamaatɨpɨ kamaime undohɨtɨndɨ gaatihɨto. Aihɨ ko maipɨhandɨ kaisɨho namatɨ wanɨ aimɨ nepemaitataise. Isɨ wanɨ sahɨ ko maipɨhandɨ kaindɨhandapɨ nanɨpimatɨwɨ komɨ maipɨhandɨ kandɨnɨhɨ nepumapɨ japɨhɨ numwaapɨ koai sahɨ andɨtɨwipɨse. Amɨ sahɨ komɨ maipɨhandɨ nepumaamasaihɨ kandapɨ ko pɨhɨtatɨ waatɨ maarɨho asɨpiyatɨ gwɨnyaatoanda wiwa daahɨ konɨhɨ nopɨsasɨndaiso. Amɨ sandɨ kandapɨ nɨnɨ sangisɨ tarɨwɨsatɨtɨ sahɨ auta koai nunjawɨ maarɨho nunyawɨse satataato. Amɨ jɨhɨ nɨnɨ sangisɨ sasatɨtɨ koaisɨ sahɨ waatɨ waatɨ watɨpɨtɨwɨ pɨwɨha kaundɨwɨse satohɨtɨndɨ nɨnɨ kasatohɨpɨpa kapa sahɨ atiwɨ kiyowondɨ mmondandɨ pɨwɨha sapɨ aimɨ jɨpatɨpiyo. 10 Amɨ sahɨ utaaho womɨ maipɨhandɨ nepumawaawaahɨ amɨ nɨngisangi maasɨ tɨmaamaitɨtɨ komɨ maipɨhandɨ nemwataayo. Iyataatɨ utaaso so nɨngisɨ maipɨhandɨ kanisoai komɨ kaindɨhandɨ awaindɨhandɨmetihɨhandɨ kandɨ ko maipɨhandɨ nɨngi kanindɨhandɨ nemwataayo. Sahɨ nepɨ japɨhɨ tɨmaamaitɨwɨ itatamanɨndaatɨwɨ gwɨnyaataatɨ utaasomɨ maipɨhandɨ nemwataayo. Sandɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhɨ kiyataayo. 11 Iyataatɨ sandɨ nyangi nanyoaipasɨtɨndɨ wiwa Bwaasɨrɨhɨrɨ netɨ awaindematɨ daahɨ nanyopɨsasatɨ nyamɨ tɨmaamaitohɨtɨhandɨ netɨ nanyɨsɨpaitaihe. Isɨ amɨ nyahɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kaiwaiwa mmonaahiyaanisɨ nyahɨ Kɨri wɨndɨ nehɨ maawinjaatɨ amɨ wɨndɨ namaawupwaitɨhaawo.
Porɨho Koaisɨ Autaahaatɨho Otɨpɨpatɨ Numwipatapɨ Kandaase
12 Iyataatɨ wanɨ pɨwɨha nehɨ kai wa nɨnɨ katɨtandiyo: Nɨnɨ Kɨraisihopɨha pɨwɨha gaaha wanɨha ausaitandɨ aunahɨpatɨ Tɨroaasihanda notaayo. Saindɨ niyonɨhɨ amɨ Awaisɨho nɨnɨ komɨ pɨwɨha kapɨhɨ isɨhiyai kandunjɨtandɨ daihɨra netɨ daanuwatɨ tɨtɨhenɨmataise. 13 Saindɨ kaindunjɨtandɨ daihɨra nutatɨ japwaatataahandɨ kandɨ sapɨhɨ nisɨ naisoho Taitusihoai pɨwɨha sapɨha isɨsihoai woaisɨ nɨnɨ mausonataatɨ amɨ kandapɨ nisɨ maarɨho wɨndɨ yatɨhɨmaanitise. Amɨ sandɨ nɨnɨ sapɨ pɨhɨndɨ gwɨnyaataate. Aihɨ amɨ sapɨhɨ nehɨ masɨhonjɨ isɨhiyaisatɨ bimambɨtɨ kiyai numwasi gaasɨ bimaawise undɨtɨmapɨ yapɨpatɨ pɨropinjɨhandɨ Masetoniyaahandaahapɨ notaayo. Iyataatɨ nɨnɨ Taitusihopɨ daapɨ notaayo.
Autaahaatɨhomɨ Watɨpɨhandaahɨ Aposerɨhiya Tiworisai Tipɨ Ipɨhatisawaayopo
14 Iyataahandɨ kandɨ wanɨ nɨnɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe undɨtɨ mepɨ autaahemwataayo amɨ nyahɨ komɨ pɨwɨha nesi daayaatɨ ausaawa kataunjohiyɨhiyaanɨnɨ Kɨraisihoaisaatɨ tɨmaamaitohɨtɨhandɨ Autaahaatɨho nasisoaarɨ netɨ andɨtinyaisɨhɨ amɨ kahapaamapɨpa nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨ kawitɨhaahɨra netɨ nanyisapusɨwaiwai nyahɨ newaatɨ tiwa ipɨhatisawaamɨhaayo. Nyahimata tiwa ipɨhatisotɨmandɨ siyaatɨ nyahɨ tiworisai tiwa ipɨhatisaatɨ isɨhiyai numwaasi nasohiyɨhiya kɨmiye undɨwɨ nasoaanɨwɨ aunɨhiyohɨpatamatiyaatɨ isɨhiyai nunjɨhaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨho nyangisɨ nahataapɨpɨhɨ netɨ natanyoaasihɨ isɨhiyaisɨ komɨ pɨwɨha nyahɨ katawaunjɨhaayo. Katawaunjonɨhɨ kɨretapɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ mmonɨwɨ gɨwunyaawaayopo. Iyataatɨ komɨ pɨwɨha nyahɨ isɨhiyaisɨ katawaunjohɨha sa wapa apɨpaahɨ gaahapa waamainjotɨhapaamatiyatɨ noaipatɨ isɨhiyaamɨhatɨhɨ ahondaise. Ahotihɨ amɨ isɨhiya nahataapɨpɨhiya Kɨraisihopɨ mmonɨwɨ gɨwunyaawaayopo. 15 Amɨ siyatɨ wapa waatɨ waamainjotɨhapa nahataapɨpɨhɨ notɨ ahotipatamatiyaatɨ Kɨraisihopɨ pɨwɨha nyahɨ nesi nahataapɨpɨhɨ isɨhiyai Kɨraisihopɨ gɨwunyaahauhɨ Autaahaatɨho taatɨ japɨhɨ numwaasawɨhiyaamunɨ amɨ Kɨraisihopɨ gɨmaawunyaahauhɨ Autaahaatɨho namumwaasawɨhiyaamɨ otɨhatɨhɨ isapɨpa kwɨtaahomatiyaatɨ tɨwɨhaawaatɨ isɨhiyaisɨ katawaunjɨhaayo. Katawaunjonɨhɨ amɨ kandapɨ Autaahaatɨho nyapɨ maaritataise. 16 Iyataatɨ amɨ isɨhiya Kɨraisihopɨ pɨwɨha nyahɨ isɨhiyai katawaunjohɨha atɨhomiwɨ nemahohiyɨhiyai Autaahaatɨho saundatɨ sahɨ nɨngisawɨ wɨndɨ asɨtimatɨwɨ bɨmimɨtaapo undɨtaise. Kiyaisɨ Autaahaatɨho saundɨtandɨhiyaasɨ nyahɨ pɨwɨha Kɨraisihopɨ katawaunjohɨha kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ itapɨpaamɨ andɨhɨramataiwɨha newaayopo. Iyataatɨ amɨ isɨhiya nyamɨ pɨwɨha atiwɨ nepemaitɨwɨ nehauhɨ Autaahaatɨho taatɨ japɨhɨ numwaasawɨhiyaisaahɨ Autaahaatɨho sahɨ nɨngisawɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nepɨ bimɨtaapo undataase. Saundisawɨhiya nyamɨ pɨwɨha kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ wapa apɨpaahɨ gaahapa jɨpiyatɨ waamainjotɨhapaamatiyatɨ kurɨmwɨnatɨ nusoaipasɨhɨ atiwɨ mmonɨwɨ newaayopo. Isɨ amɨ isɨhiya diyaanɨhɨ nehɨ sawana nga pɨwa sa katɨwunjɨtaapo? Isɨhiya sawanaamɨ andɨtata nga satɨ otɨpitɨ wɨndɨ kamaitaapo. 17 Amɨ nɨnɨhɨ nga satɨ otɨpitɨ kaito amɨ nɨnɨhɨ isɨhiya usa taahiyɨhiya samɨhatɨhɨ sahɨ usohauhɨ bindawa Kɨraisihopɨ nyahɨ pɨwɨha kataunjisaihɨ isɨhiya atitaatɨwɨ nawɨho awaisɨho nanyamɨto tɨwɨ isɨhiyai katɨwunjohiyɨhiyaamataindɨhonɨnɨmaahe. Owe. Nɨnɨ saindɨ wɨndɨ kaindɨhonɨnɨmaahe. Nɨnɨ Kɨraisihomɨ otɨpɨpatɨhonɨnisɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨrɨtɨ Autaahaatɨho ninjatihɨ amɨ ko sawaho pɨwɨha naninyatɨ natanoaasisɨha akɨtɨnɨhɨ kaindunjataayo.