14
Poriyɨ Banapaasiya Aunahɨpatɨ Aikoniyamɨhanda Otɨpɨpatɨ Kiyamaise
Aihɨ aunahɨpatɨ Aikoniyamɨhandaahisangi kurɨ naasɨ katɨ kaimɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ gwɨharaahandaatɨhɨ kapɨhɨ ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨwɨ amɨ wapa wapa kiyohɨpɨpɨhɨ Poriyɨ Banapaasiya nandaapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaamaise. Saimɨ baimɨ pɨwɨha ausaasɨhɨ isɨhiya Judaahiyaunɨ Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaunɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. Gɨwunyaahauhɨ Judaahiya usa Jisaasihopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaapɨhiya isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyai kiya Poriyɨ Banapaasiyaapɨ apousɨhaiwa kaundawaatopo. Aihɨ kurɨ asisɨha utaarɨhandetɨ Aikoniyamɨhanda bindamaamɨ wɨndɨ yamaimɨ andɨtitɨmɨ Awaisɨho Jisaasiho kaiwaiwaapɨ ausaapɨ kiyai kaundamaase. Kaundihɨhura Awaisɨho kuri andɨtɨwisɨhɨ kurɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kiyamaise. Iyataatɨ sandaahɨ kuramɨ pɨwɨha Awaisɨho gaahandɨ nanyinyataise tohɨtɨhandɨ akɨtɨhande tɨto tatɨ isɨhiyai nunjataise. Aihɨ aunahɨpa satɨ Aikoniyamɨhandaahapɨ isɨhiya wihɨwihoaaŋɨ natapaatawaayopo. Natapaatɨwɨ usa Judaahiya Poriyɨ Banapaasiyaapɨ apowisawɨhiyaamɨhiboaaŋɨ niyauhɨ usa aposerɨhuramɨhihoaaŋɨ niyawaayopo. Aihɨ saiwɨ bimauhɨ ipotɨhura isɨhiya Judaahiyaatihɨ usa Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaatihɨ kiyaamɨ mɨtɨhiyaisawɨ nutasi Poriyɨ Banapaasiyai maipɨhandɨ kawiwɨ nawɨhaara sururi yahwɨto tɨwɨ katawaatopo. Saiwɨ katauhɨ kurɨ atimɨmapɨ yapɨpatɨ Rikoniyaahandaahapɨ yanɨhɨmapɨ nomase. Iyataatɨ yapɨpatɨ Rikoniyaahanda aunahɨpahaurɨ Risɨtɨraahandunɨ Derɨbihandunɨ ahendaise. Aihɨ Poriyɨ Banapaasiya saurɨ aunahɨpahauraahunɨ kauramɨ detunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha daimɨ ausaamaise.
Poriyɨ Banapaasiya Risɨtɨraahanda Otɨpɨpatɨ Kiyamaise
Aihɨ aunahɨpatɨ Risɨtɨraahanda utaaho wo komɨ auhatɨmurɨ maindɨmwɨ maipɨtaho bindataise. Iyataatɨ so auhɨrɨ maipɨtiso sanaatɨ sɨkiyatɨ auhɨrɨ maipɨtahoai namotaihɨhore. Sɨkiyatɨhoai namotaihɨhosi wɨndɨ biyatɨ dahomaayahore. Aihɨ waara auhɨrɨ maipɨtisɨhoai numwaasi Porɨho pɨwɨha pɨwaatimbɨpɨhɨ nowaayopo. Numwaasi nuwɨ ahɨwisauhɨ bindata Porɨhomɨ pɨwɨha atɨwisataise. Atɨwihɨ Porɨho koai biyatɨ waatɨ iwinjataise. Iwinjataatɨ ko noaipatɨ gaahoematɨtandɨhandapɨ gwɨnyaataho bimihɨ iwinjataatɨ Porɨho gwɨnyaataise. 10 Aihɨ Porɨho gwɨnyaataatɨ waatɨ sata koai kaundataase, “Kɨnyɨ dopɨ tɨtɨhɨ bitose,” undataase. Undihɨ ko auhɨrɨ maipɨtisɨho atisatɨ ketɨ kuraanɨhɨ dotɨ nga itɨpatɨ daayataise. 11 Iyataatɨ Rikoniyaahiya autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho taahɨhopɨ gwɨnyaapɨhiyaasɨ sandɨ Porɨho kaindɨmandapɨ isɨhiya mmonawaawɨ Rikoniyaahiya sawanaamɨha pɨwɨhaara Poriyɨ Banapaasiyaapɨ satɨwɨ katawaatopo, “Nyamɨ autaahaatɨho nehɨ isɨhiyaamatiyatɨ nyamɨhapɨhɨ noaatɨpataise,” tɨwɨ katawaatopo. 12 Aiwɨ Banapaasihoai ambɨpatɨ Jeyusihoŋe undɨwɨ nusoaasawɨ Porɨho pɨwɨha ausaatɨ kaundahotihɨ koai Erɨmisihoŋe undɨwɨ nusoaasawaayopo. 13 Iyataatɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho Jeyusiho tohɨhomɨ aŋɨhandɨ kopɨ gaapundohɨtɨhandɨ aunahɨpatɨ Risɨtɨraahandamɨ mangɨrainɨ ahendaise. Aihɨ pɨrisiho wo isɨhiyaapɨ nandapa tɨhatɨ autaahaatɨho Jeyusihoai numwisɨhotihɨ isɨhiyaisawɨ aposerɨhuri nandapa autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨhoai tɨhɨwɨ nunyohɨpatamataito tɨwɨ maasapɨho kauho sapɨho boaindɨ aŋatiwɨ isɨsi aunahɨpatɨ satamɨ matambɨpaamɨ onepataapɨhɨ niyawaayopo. 14 Isɨsi niyauhɨ Poriyɨ Banapaasiya sandɨ kuri kawitaatɨwiyohɨtɨhandapɨ isɨhiya ketɨ usonɨwosawɨ nuwɨ kuri ausaapɨ kaundawaatopo. Kaundauhɨ kurɨ atisamaamɨ kiya Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ katohɨtɨhandapɨ yayamaamɨ kuramɨ apotɨhɨrɨ niyosɨpɨpaamɨ masɨhonjɨ napwɨramaise. Napwɨrɨmɨ isɨhiyaamɨhatɨhɨ niyamaamɨ kiyai satɨmɨ waatɨ kaundamaase: 15 “Sahɨ isɨmiyaate, yahuraaŋɨ nehɨ utaahuraaŋɨ samatiyahuraaŋɨsɨ sahɨ saiwa yahuraanyangi napɨtɨnyitaatɨwiyopo? Yahuraaŋɨ sangi Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaaha kasatɨtɨhaahuraaŋe. Kasatisaihɨ sahɨ samɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho nehɨho namapɨ Autaahaatɨho akɨtɨho jinjapɨhɨ bimisɨhopɨ nepemaitɨwɨ gɨwunyaitaatɨwe. Iyataatɨ Autaahaatɨho akɨtɨho so yamɨhapatɨ yapɨpatɨ durɨhɨrɨ nahatewa gɨmunyainjɨpɨpa ahaisɨhore. 16 Iyataatɨ akɨte jɨhura Autaahaatɨho kiyaamɨhandisɨ kiyai kaito tatɨ namɨhaasɨhɨ kiyaisunyaapɨhaiwa kiyawaayopo. 17 Iyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho sawahopɨ isɨhiya bindataise tɨwɨ gwɨnyaito tatɨ nyangi gaahandɨ kanyisataise. Kanyisatɨ wipatɨ nandapa noaipaitandɨ nanyinyataise. Nanyinyatɨ amɨ nandapa nga biyatɨ nanyamihɨ maaritɨhaayo,” undamaase. 18 Undihɨhandɨ kandɨ kiya aimɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨhoai nandapa isɨhiyaapɨ tɨhɨwɨ nunyohɨpatamataito tɨwiyauhɨ kurɨ kamaiwɨse undɨmɨ ipɨhatisamaise.
Porɨhoai Nawɨhaara Yahowaayopo
19 Aihɨ aunahɨpahaurɨ Andiyokɨhandunɨ Aikoniyamɨhandaahapunɨ Judaahiya usa napɨwɨ isɨhiyai Poriyɨ Banapaasiyaapɨ apowɨtandɨha pɨwɨha kaundawaatopo. Kaundauhɨ kiya apowihɨ Porɨhoai nawɨhaara yahowaayopo. Yahauhɨ Porɨho tɨmahiyatɨ kwaapanɨmaasasɨhɨ aimɨ napomataise tɨwɨyawa nepɨ aimɨ aunahɨpatamɨ nehɨhapaahɨmawaayopo. 20 Aihɨ Jisaasihopɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya napɨwɨ Porɨhoai otaatemapɨ bitohauhɨ Porɨho japɨhɨ nepasi aunahɨpata niyataise. Aihɨ niyatɨ nanotatɨ bowihɨ nepasi Banapaasihoaisamɨ aunahɨpa Derɨbihandaahapɨ nomaise. 21 Numwɨ satɨ aunahɨpita Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaamaise. Ausaasɨhɨ isɨhiya taahiyɨhiya kuramɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨ nepemaitɨwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. Aihɨ kurɨ ipotɨhura japɨhɨ Risɨtɨraahanda numwɨ noaipamaise. Aimɨ Risɨtɨraahanda bimambɨmɨ kapɨhɨ namasi numwɨ Aikoniyamɨhanda noaipamaise. Aimɨ amɨ Aikoniyamɨhanda bimambɨmɨ kapɨhɨ namasi numwɨ Pisitiyaahandamɨ aunahɨpatɨ Andiyokɨhanda noaipamaise. 22 Saimɨ saiwa aunahɨpɨhaiwaara otɨpɨpatɨ kaimɨ daayamaamɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai andɨtɨwipɨha satɨmɨ kaundamaase: “Usa sangi yaasatɨ naaŋɨhaiwa nasamisaihɨ gaasɨ andɨtitɨwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨse. Amɨ nyahɨ Autaahaatɨho nyainja bimɨtandɨhandaatɨhɨ nandaitɨhaawɨ jɨhɨ yaasatɨ naaŋɨhaiwa pɨhɨtaatɨ naitɨhaawe,” undamaase. 23 Aihɨ aunahɨpa nahatewaara kurɨ otɨpɨpatɨ kaimɨ daayamaamɨ isɨhiya baiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨhiyai ahɨwisamaise. Ahɨwisamosamɨ kuramɨ ahɨwisawɨhiyai Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ numwɨtandɨ nandapa namaanɨmɨ bindamaamɨ gaapundɨmɨ Awaisɨho kiya gɨwunyaahohɨhomɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨwisamaise.
Poriyɨ Banapaasiya Yapɨpatɨ Siriyaahandamɨ Aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahapɨ Japɨhɨ Niyamaise
24 Poriyɨ Banapaasiya yapɨpatɨ Pisitiyaahanda kaimɨ daimbɨmɨ numwɨ yapɨpatɨ Pambiriyaahanda noaipamaise. 25 Noaipapɨ satɨ yapitamɨ aunahɨpatɨ Pegaahanda noaipapɨ isɨhiyai Jisaasihomɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundamaase. Ausaapɨ kaundɨmapɨ aunahɨpa wɨtɨ Atariyaahandaahapɨ nomaise. 26 Numwɨ Atariyaahandaahapɨ sipɨhandotɨ yamwaasɨhɨ sipɨhandɨ kuri numwaasi yapɨpatɨ Siriyaahandamɨ aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahapɨ notaise. Satɨ aunahɨpita jɨhura isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Autaahaatɨho biyatɨ kuri iwinjaatɨ bimonɨhɨ kurɨ otɨpɨpatɨ nga kaito tɨwɨ kuri Autaahaatɨhomɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨwisohɨpɨpɨhe. Ahɨwisohɨpɨpɨhisɨ otɨpɨpatɨ katɨ kaimɨ owemamapɨ japɨhɨ nasamaise. 27 Nammɨ Andiyokɨhanda noaipapɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai numwaapɨ ahoyamɨ Autaahaatɨho kurisatɨ maasɨ bindata otɨpɨpatɨ kaindɨhandapɨ ausaapɨ kaundamaase. Aimɨ kurɨ kiyai satɨmɨ kaundamaase, “Autaahaatɨho isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyai iwinja bimɨtandɨhandamɨ daihɨra iwinjapwaasɨhɨ kiya nepemaitɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaawaayopo,” undamaase. 28 Aimɨ kurɨ kiyaisamɨ waatɨho taahɨwaiwa nepɨ bindamaise.