16
Porɨho Otɨpɨpatɨ Kasɨnɨhatɨ Kiyatɨ Daitandɨ Timotehoai Numwaataise
Aihɨ Porɨho notɨ aunahɨpɨhaurɨ Derɨbihandaahunɨ Risɨtɨraahandaahunɨ noaipataise. Iyataatɨ satɨ aunahɨpatɨ Risɨtɨraahanda Utaaho wo Jisaasihopɨ biyatɨ gɨwunyaaho bindataise. So utaasomɨ ambɨpatɨ Timotehore. Iyataatɨ Timotehomɨ sanaatɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ namoyaatahaate. Iyatɨ kaatɨ amɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahaate. Aihɨ komɨ sapɨho isɨhiya Gɨrikɨhiyaamɨ namoyaatahore. Aihɨ Timotehopɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Risɨtɨraahandaahunɨ Aikoniyamɨhandaahunɨ bimohiyɨhiya ko kaiwaiwaapɨ gaatihɨ mmonawaawɨ satɨwɨ katawaatopo, “Timoteho utaaho gaahore,” tawaatopo. Katauhɨ Porɨho atisataatɨ Timotehoai numwaasi nutandɨ gwɨnyapenataise. Gwɨnyapenataatɨ namatɨ Timotehoai numwaatɨ komɨ ambɨpatɨ nurɨmandipataise. Iyataatɨ sandɨ kaindɨmandɨ Timotehomɨ sapɨho Gɨrikɨhondaatɨ mwaahomɨ ambɨpatɨ nahomaamandipandahosɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahonɨhɨ Judaahiya komɨ pɨwɨha atɨhomaawitauhɨ sandapɨ komɨ ambɨpatɨ nurɨmandipataise. Iyataatɨ Judaahiya sapɨhɨ bimohiyɨhiya Timotehomɨ sapɨhopɨ Gɨrikɨhoe tɨwɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Aihɨ kingwaasɨ aunahɨpɨhaiwaara nowaawɨ pɨwɨha Jerusaremɨhanda aposerɨhiyaunɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiyaunɨ sataatɨ kaundɨtɨhaawo tɨwɨ wɨsasawɨ isɨsi niyotɨha ka isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kaundawaatopo. Aiwɨ kiyai saundawaatopo, “Pɨwɨha kɨma kasatohɨma baiwɨ atiwɨ japepihɨrɨwɨ bimaawɨse,” undɨwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai kaundawaatopo. Aihɨ Jisaasihomɨ isɨhiya kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨndaise. Aihɨ isɨhiya tɨtaahiyɨhiya isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ asisɨ nahatewetɨ nasawaayopo.
Porɨho Utaaho Wo Yapɨpatɨ Masetoniyaahandaahapɨhomɨ Sɨwipatɨ Mmonataise
Aihɨ kingwaasɨ yapɨpatɨ Esiyaahanda Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaito tɨwɨ nuto tɨwɨyauhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho namuwɨse undatɨ nɨwisapuwataise. Nɨwisapusɨhɨ namapɨ yapɨhaurɨ Pɨrisiyaahandaahunɨ Garesiyaahandaahunɨ daiwɨ pɨwɨha ausaawaayopo. Aihɨ kingwaasɨ nuwɨ detɨ yapɨpatɨ Misiyaahanda noaipawaayopo. Noaipapɨ yapɨpatɨ Bitiniyaahandaahapɨ nuto tɨwɨyauhɨ Jisaasihomɨ Itɨpɨho owe namuwɨse undatɨ nɨwisapuwataise. Aihɨ kingwaasɨ namapɨ yapɨpatɨ Misiyaahandaahɨra nuwɨ aunahɨpatɨ Tɨroaasihanda noaipawaayopo. Noaipapɨ Tɨroaasihanda nanopotawaawɨ apatɨhɨ Porɨho sɨwipatɨ wɨtɨ siyahatɨ mmonataise. Utaaho wo Masetoniyaahandaahapɨho bitondaatɨ satatɨ, “Porɨhonye, nyangi andɨtɨnyaipɨ pɨwɨha kanyatɨta Masetoniyaahandɨhapɨ durɨhɨraatɨhɨra namme,” tatɨ tarɨwɨtatɨ gaatihɨ Porɨho mmonataise 10 Aihɨ Porɨho siyatɨ sɨwipatɨ mmosɨhɨ mandɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kapɨhɨ ausaitɨhaawɨ nanyisataiso taatɨ gwɨnyaahaawɨ nɨnɨ Rukɨhonɨnɨtihɨ kingwaasɨtihɨ daihɨra Masetoniyaahandaahapɨ nutɨhaahɨraapɨ ketɨ ketɨ daawaatɨ sipɨhandɨ wɨndɨ mmonɨhaayo.
Apopaatɨ Ritiyaahaatɨ Jisaasihopɨ Gɨwunyaataise
11 Aihɨ sipɨhandotɨ yamwaawaatɨ aunahɨpa Tɨroaasihanda namasi tɨtɨhɨ nowaatɨ yapɨpatɨ wɨtɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetipatɨ Samotɨresihandisɨ kanda noaipahaayo. Aihɨ kapɨhɨ nanowaatatɨ bowihɨ sipɨhandɨ nanyamaasi niyatɨ aunahɨpatɨ Niyaporisɨhanda noaipataise. 12 Aihɨ satɨ aunahɨpatɨ Niyaporisɨhandɨ namasi nehɨ yapɨpataapɨhɨ niyaatɨ aunahɨpa Piripaihanda noaipahaayo. Satɨ aunahɨpatɨ Piripaihandɨ jɨhura isɨhiya Romɨhandaahapɨhiya napɨwɨ aŋɨmatɨwɨ bimohɨpate. Iyataatɨ aunahɨpatɨ satɨ yapɨpatɨ Masetoniyaahandamɨ taunɨhandɨ aunahɨpatɨ awainaahoetahate. Aihɨ satɨ aunahɨpita nyahɨ bimonɨhɨ asisɨha wanya sanyanyotaise. 13 Aihɨ asisɨha Judaahiyaamɨ Sapaatɨhandetɨ aunahɨpatamɨ onepataapɨhɨ noaipasi nohaayo. Nowaatɨ opaininɨ wiwa Judaahiya Autaahaatɨhopɨ gaapundohɨpɨpɨhɨtɨtaiso taatɨ mmonɨhaayo. Mmonahaawɨ asɨhiya usa ahoyanɨwɨ bimauhɨ namawaatɨ kiyaisaatɨ maasɨ bindahaawɨ pɨwaatɨhaayo. 14 Iyataatɨ asɨhiya sapɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨ waatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Ritiyaahaate. Iyataatɨ saatɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaatɨ aunɨhɨhɨrɨ katatɨ gaapundahaate. Aihɨ Porɨhomɨ pɨwɨha katisɨhaapɨ biyatɨ atinjatataise. Sandɨ biyatɨ Porɨhomɨ pɨwɨhaapɨ atinjatindɨmandɨ Awaisɨho kaatamɨ maarɨho netɨ nusepemaihaasɨhɨ biyatɨ atinjatataise. Iyataatɨ saatɨ apopaatɨ aunahɨpatɨ Taiyatairaahandaahapɨhaatisɨ apotɨhɨrɨ amatenɨhɨrɨ isɨhiyai nunyatɨ kɨrapɨ nawɨho aungwohandɨ netɨ bindataahaate. 15 Isɨ kaatɨ kaatamɨhiyaisatɨ waapoho maasɨ netaise. Iyatosa kaatɨ Ritiyaahaatɨ sata kanyatataase. “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaataayonɨ, sahɨ nisapɨ kaatɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaataise, tɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ napɨwɨse,” nyatatɨ andɨtitataise. Andɨtitamasɨhiyɨhaawɨ namawaatɨ kaatamɨ pɨwɨha atɨwisaatɨ nohaayo.
Poriyɨ Sairaasiya Aunahɨpa Piripaihanda Napwɨtamaise
16 Aihɨ asisɨha waara nyahɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtɨhaawɨhapɨhapɨ nohaawɨ apopaatɨ waati usonahaayo. Saatɨ apopaatɨ kaatamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ itɨpɨho wo bimohaate. Isɨ itɨpɨho ko kaati wiwa ipotɨ noaipaitandaihɨhaiwaapɨ kaundauhɨ kaatɨ netatɨ ausaatɨ katahaate. Aihɨ kandapɨ nawɨho aungwohaiwa kaati iwinjaawɨ bimohiyɨhiyai nunyawaayopo. Iyataatɨ saatɨ apopaatɨ kaati ausaatɨ katahaatɨmaahe, isɨhiya nuwɨ nunjenɨhauhɨ ausaatɨ kaundahaate. 17 Isɨ kaatɨ Porɨhoaisunɨ nyangisunɨ nanyipinjai notaatɨ waatɨ kaahaata sandaase, “Kɨmiya isɨmiya Autaahaatɨho Akɨtɨho nahatewaamɨ Awaisɨho Tanyaahomɨ Otɨpɨpatɨhiyaare. Iyawaawɨ kiya Autaahaatɨho nyangi japɨhɨ nanyamaitandɨhandapɨ ausaapɨ kanyatɨwɨhiyaare,” tatɨ kaahaatatɨ kandaase. 18 Iyatɨ asisɨ nahatewetɨ kaatɨnɨhɨ satatɨ kaahandoaatihɨ Porɨho mmonataatɨ apɨpaahɨ poundihɨ nepemaitatosatɨ itapaatɨ saatetɨ itɨpɨho bimisɨhoai saundataase. “Nɨnɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨ ambɨpataahɨ itɨpɨhoŋɨ itapɨmaati namasi numwe hɨtataatonɨ numwe,” undataase. Undihɨ ketɨ kuraanɨhɨ itɨpɨho kaati namasi notaise. 19 Aihɨ itɨpɨho namasi naihɨ sandapɨ isɨhiya kaati iwinjaawɨ bimohiyɨhiya mmonawa kiyaamɨ nawɨho nehohɨtɨhandamɨ tanyaahandɨ aimɨ owetihiyawaawɨ namapɨ Poriyɨ Sairaasiyai nepɨ isɨpɨ aisi nuwɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ pɨwaatohɨpɨpɨhɨ awaisawɨhiyai nunyawaayopo. 20 Nunyawaawɨ pɨwɨha mmonɨwɨ tipɨtapaahohiyɨhiyai saundawaatopo, “Kɨmurɨ utaamurɨ Judaahure. Judaahurisɨ nyamɨ aunahɨpatɨ maatɨmaatimɨ nepɨ nanyopɨsasihe. 21 Aimɨ kurɨ nyahɨ Romɨhiyaanamɨ wɨnɨhapɨpa ahotihɨhandɨ kandɨ wɨnɨhapɨpa kuramɨhapa nyamɨhapai ipɨhatimɨmapɨ ausaapɨ kanyatamaase,” undɨwɨ kaundawaatopo. 22 Saundɨwɨ kaundauhɨ isɨhiya nahatiya ahoyainji pɨwɨha wiwa jaiwɨtɨwɨhaisawɨ ahoyawɨ kurapɨ kaundawaatopo. Kaundauhɨ isɨhiya pɨwɨha mmonɨwɨ tipɨtapaahohiyɨhiya kuramɨ apotɨhɨrɨ niyopɨ nipaatimbɨpa nausohaamapɨ gupwata tiwɨtaatɨwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai kaundawaatopo. 23 Kaundauhɨ Poriyɨ Sairaasiyai gupwata tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya pɨhɨtɨwɨ tiwawaayopo. Tipɨ napwɨtohɨtɨhandaatɨhɨ numwaasisuwɨ kuri napuwawaayopo. Napuhauhɨ isɨhiya pɨwɨha mmonɨwɨ tipɨtapaahohiyɨhiya utaaho wo napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨhoai saundawaatopo, “Kɨnyɨ kɨmuri mɨhaanemapɨ kɨmbaahapɨ anɨtimbɨ napupwɨ itatamanɨpɨ jaapɨ bime,” undawaatopo. 24 Aihɨ ko napwɨtohiyɨhiyai iwinjaatɨ bimisɨho sa pɨwɨha watɨpɨha kaundauhɨ atisataatɨ namatɨ kuri numwaasi maasomwaaŋɨ taahɨwaiwa nusatipa nainja otasaahaapɨhɨrotɨ ahɨwisataise. Ahɨwisatosatɨ ipatɨ netɨ wɨtɨ nyepepɨ wɨtɨ tiwatɨhaatɨ ahiyatosatɨ kuramɨ auhɨrisatɨ namahɨwatɨ anɨtisatɨ wɨsasatɨ ahɨwisataise. 25 Ahɨwihɨ bindamaamɨ Poriyɨ Sairaasiya apatɨhɨ apwɨtetetɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨmɨ aunɨhɨhɨrɨ aunɨhɨtɨmɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaamaise. Aihɨ sasaahoya kapɨhɨ napwɨtɨwɨ bimohiyɨhiya atɨwisawaayopo. 26 Aihɨ ketɨ kuraanɨhɨ ipɨpatɨpatɨ aungwohandɨ ipɨpatɨpinataise. Iyataatɨ aŋaaŋɨ napwɨtɨtaatɨwɨhaaŋɨ nawɨhaara aŋɨmatɨwɨhaaŋisɨ ipɨpatɨpinata nawɨha mɨhaapɨ yapɨpatetɨ mwɨtɨpisohɨha naumbwɨndɨwataise. Naumbwɨndɨwihɨ amɨ maasomɨhaiwaisangɨ nundɨwataise. Iyataatɨ amɨ naasɨkura napwɨtohiyɨhiyaamɨ wɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ senɨhandɨ nahatewa nesɨpandɨwataise. 27 Aihɨhura napwɨtohiyɨhiyai iwinjaatɨ bimisɨho nepataise. Nepatɨ mmonata maasomɨhaiwa nahatewa nundihɨ mmonataise. Mmonataatɨ miyatɨ gwɨnyapenataise, mandɨhɨ isɨhiya napwɨtohiyɨhiya aimɨ noaipasi yanɨhɨmapɨ niyauhetiso tatɨ gwɨnyapenataise. Gwɨnyapenataatɨ sawaho namatanaata tisatɨndo tatɨ namatanaatɨ niyaataise. 28 Niyaasɨhɨ Porɨho koai waatɨ kaahaata saundataase, “Nahatiyaanɨnɨ kɨmiyaanɨnɨ bimonɨ kɨwahoŋɨ kinyɨ ambɨpatɨ nopɨsasɨnɨpɨ tɨmunɨme,” tatɨ Porɨho kaahaatatɨ kaundataase. 29 Saundatɨ kaundihɨ napwɨtohiyɨhiyai iwinjaatɨ bimisɨho sisɨha nesi napɨtaatɨwɨ isɨhiyaapɨ kaahaatamapɨ naupwasi niyatɨ itɨhɨraapɨhɨ nandaataise. Nandaatɨ awaindɨhandɨ yayatɨ itiwatɨ Poriyɨ Sairaasiyaamɨ utatototɨ tɨmahiyataise. 30 Iyatɨ ko Poriyɨ Sairaasiyai numwaasi noaipataise. Noaipatɨ kuri saundataase, “Awaisururaahe, nɨnɨ napitaisanɨhɨ Autaahaatɨho nɨngi japɨhɨ nanɨmaitaise?” undatɨ kuri nunjenataise. 31 Nunjesɨhɨ kuramɨha saundamaase, “Kɨnyunɨ kɨwaamaatunɨ kimwaaya kimaasɨhiyaunɨ nepemaitɨwɨ Awaisɨho Jisaasihopɨ gɨwunyaasaihɨ Autaahaatɨho japɨhɨ nasamaitaise. Nasamaahonɨhɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨhiyaatimatɨtaapo,” undamaase. 32 Undɨmɨ Awaisɨho otɨpɨpatɨ awaipatɨ kiyatɨ naaŋɨhandɨ netɨ napotatɨ japɨhɨ nepasɨtɨhandapɨ kusasisunɨ kapɨhɨ maasɨ bimohiyɨhiyaisunɨ kaundamaase. 33 Aihɨ sura apatɨhɨ napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨho kuri numwaatɨ kuramɨ asaaha baawusamataise. Iyatɨ napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨhounɨ mausasɨ sura apatɨhɨ waapoho newaayopo. 34 Aihɨ napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨho komɨ aŋɨpɨpɨhɨ Poriyɨ Sairaasiyai numwaasi niyataise. Niyatɨ nandapa kuri numwihɨ nanamaise. Aihɨ napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨhounɨ mwaaya maatiyaunɨ apwaataatunɨ Autaahaatɨhopɨ aimɨ nepemaitɨwɨ gɨwunyaawaawɨ awaindɨhandɨ maaritawaayopo. 35 Aihɨ aimɨ bowihɨhura awaisawɨhiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai satɨwɨ natɨwusaasawaayopo, “Utaahurɨ suri napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨho nuwausoaasɨta kaundi nuwɨse,” undɨwɨ natɨwusaasawaayopo. Aihɨ nuwɨ napwɨtohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨhoai pɨwɨha ka tɨtɨhɨ kaundawaatopo. 36 Kaundauhɨ ko atisamapɨ niyatɨ Poriyɨ Sairaasiyai saundataase, “Sahuraasangi aimɨ nutɨsɨsoaasɨtandɨ pɨwɨha aimɨ awaisawɨhiya nusoaasauhɨ nasataise. Isɨ sahuraahɨ napwɨtohɨtɨhandɨ namasisɨ maarɨho napaisaatɨtanɨhɨ numwɨse,” undataase. 37 Undihɨ Porɨho kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai saundataase, “Yahuraaŋɨ isɨhiya Romɨhiyaamɨhuraaŋe. Aihɨ yahuraaŋɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kaisaihaahɨ baiwɨ awaisawɨhiya pɨwɨha tipɨtapaapɨ mohopo. Aiwɨ kiya wɨndɨ Romɨhiyaamɨhure maatɨwɨ nehɨhandɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ nyawawaayopo. Nyapɨ nanyamaasi napɨwɨ nanyapuwawaayopo. Aisɨ wanɨ yahuraanyangi noaasawɨ bɨpi natɨwɨnyoaasɨtɨtaatɨwɨtowo? Owetise. Sawana napɨwɨ natɨwɨnyoaasɨto,” undataase Porɨho. 38 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya pɨwɨha sa nesi nuwɨ awaisawɨhiyai kaundawaatopo. Aihɨ kiya atisawaawɨ kurapɨ Romɨhiyaamɨhure undauhɨ atisawaawɨ kiya yayawaayopo. 39 Yayawaawɨ kiya bɨpi napɨwɨ Poriyɨ Sairaasiyai satɨwɨ kaundawaatopo. “Nyahɨ maipɨhandɨ kasisaatɨ nasapuwɨhaayono,” undɨwɨ napaisaatɨ bɨpi nupusoaasawaayopo. Aiwɨ aunahɨpa kurɨ napwinjɨpatɨ namasi nutaatɨmɨ kaundawaatopo. 40 Kaundauhɨ kurɨ napwɨtohɨpɨpɨhɨ namasi tɨtɨhɨ apopaatɨ Ritiyaahaatamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ nomaise. Numwɨ noaipapɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai usonɨmɨ kiyai pɨwɨha kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ amɨ omaŋɨtɨtɨhɨ andɨtɨwipɨha kaundamaase. Kaundɨmɨ kaimɨmapɨ kiyai Piripaihanda namasi nomaise.