17
Poriyɨ Sairaasiyai Isɨhiya Tesaronaikaahandaahapɨhiya Tiwɨtaatɨwiyawaayopo
Aimɨ Poriyɨ Sairaasiya numwɨ aunahɨpatɨ Ambiporisihanda noaipamaise. Aimɨ katɨ aunahɨpitɨ namasi numwɨ aunahɨpa wɨtɨ Aporoniyaahanda noaipamaise. Noaipapɨ kapɨhɨ namasi numwɨ aunahɨpatɨ Tesaronaikaahanda noaipamaise. Iyataatɨ satɨ aunahɨpita Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ kiya ahoyanohaaŋaaŋɨ waaŋɨ ahendaise. Porɨho wapɨwapɨhɨ daayataahura tɨtɨhɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ pɨwɨha wapaapunɨ Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨwaiwaapɨhɨ nohosɨ katɨ kiyatɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhɨ maasɨ kiyaisatɨ nandaataise. Iyatɨ Porɨho Judaahiyaamɨ asisɨha Sapaatɨhandɨ mairɨ manyetɨ kiyai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaapɨ kaundataase. Kaundataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ahotisɨhaapɨ ausaatɨ nesɨpa sata kaundataase. “Nyangi Japɨhɨ Nanyamaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhopɨ naaŋɨhandɨ netɨ napotatɨ japɨhɨ nepaitaise tatɨ pɨwɨha aimɨ ahotisɨhore,” undataase. Undatosatɨ wa pɨwɨha saundataase, “So Jisaasimopɨ kasatohɨmo Nyangi Japɨhɨ Nanyamaitandɨ Ahɨwisɨhore,” undataase. Undihɨ kuramɨ pɨwɨha atɨwisohiyɨhiyaamɨ Judaahiya usa Poriyɨ Sairaasiyaamɨ pɨwɨhaapɨ satawaatopo, “Poriyɨ Sairaasiyaamɨ pɨwɨha akɨtɨnɨhɨ akaahaaso,” tɨwɨ kuramɨ pɨwɨha iwinjapepɨhɨrɨwɨ gɨwunyaawaayopo. Aihɨ usa Judaahiyaamatɨpɨmetahiya Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundɨwɨhiya bindawaayopo. Aiwɨ kiyaamɨ usa taahiyɨhiya kuramɨ pɨwɨha atɨwiwɨ iwinjapepihɨrawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya awaisawɨhiyaamɨ apwaatiyaisangi naasɨ katɨ kiyawaayopo.
Aihɨ Judaahiya usa sandapɨ mmonawaawɨ mɨmaipaiwɨ gwɨnyapenawaayopo. Gwɨnyapenawaawɨ isɨhiya tɨtaahiyɨhiya ahoyanɨhohɨpɨpɨhɨ nuwɨ isɨhiya maatɨmaatiwɨ wɨretɨtɨwɨhiyai mmonɨwɨ numwaapɨ ahoyawaayopo. Aihɨ maatɨmaatiwɨ wɨretɨtohiyɨhiyaunɨ Judaahiya Jisaasihopɨ gɨmunyaahohiyɨhiyaunɨ maasɨ ahoyainji isɨhiya kapɨhɨ aunahɨpitaahapɨhiya Poriyɨ Sairaasiyaapɨ atisawaawɨ kurapɨ apowɨtandɨha ŋuŋaatɨwɨ katawaatopo. Aihɨ satɨ aunahɨpitaahapɨhiya ŋuŋaatɨwɨ katohiyɨhiyai nɨwipinjawɨ maasɨ katawaatopo. Aiwɨ kiya nahatiya naiwɨ utaaho wo Jesonɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ Poriyɨ Sairaasiya binye tɨwɨ aŋaaŋɨ nimbɨpupwɨ maasomwaaŋɨ nawatapɨ mmonawaayopo. Mmonawaawɨ Poriyɨ Sairaasiya owetihɨ namapɨ Jesonɨhoaisunɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisunɨ nepɨ aisi nuwɨ isɨhiya awaisawɨhiya satɨ aunahɨpitaahapɨhiyai satɨwɨ kaundawaatopo. “Utaahurɨ wurɨ maipɨhaiwa kaimɨ aunahɨpa nahatewaara daimbɨmɨ wanɨ nyamɨ aunahɨpataahɨ nammɨ noaipamaise. Noaipasɨhɨ Jesonɨho kuri numwaatɨ maasɨ bindataise. Iyataatɨ utaahurɨ kurunɨ isɨhiya kɨmiyaunɨ nyamɨ awaisɨho Sisaahomɨ wɨnɨhapɨpa nemapɨ satɨwɨhiyaare, ‘Awaisɨho wo isɨhiyai iwinjaatɨ bimɨtandɨhopɨ Jisaasihore’ tɨwɨ katawaatopo, undɨwɨ awaisawɨhiyai kaundawaatopo.” Saundɨwɨ kaundauhɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiyaunɨ amɨ mɨtɨhiya awaisawɨhiya aunahɨpa satɨ jaawɨ bimohiyɨhiyaunɨ sa pɨwɨha atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndotaise. Aihɨ Jesonɨhoaisunɨ isɨhiya koaisawɨ maasɨ niyohiyɨhiyaisunɨ awaisawɨhiyaamɨ pɨwɨha atiwɨ nawɨho tɨmaitaatɨwɨ kaundauhɨ kiya Jesonɨhoaisawɨhiya atiwɨ nawɨho tɨmawaayopo. Aiwɨ nawɨho nunyauhiyawaawɨ namapɨ kiyai natɨwusaasauhɨ nowaayopo.
Poriyɨ Sairaasiya Aunahɨpa Beriyaahanda Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaamaise
10 Aihɨ sura apatɨhɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Poriyɨ Sairaasiyai ketɨ nepɨ aunahɨpatɨ Beriyaahandaahapɨ natɨwusaasawaayopo. Natɨwusaasauhɨ kurɨ numwɨ Beriyaahanda noaipamaise. Noaipapɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhapɨ niyamaise. 11 Iyataatɨ Judaahiya Beriyaahanda bimohiyɨhiya Tesaronaikaahandaahiyaamataiwɨ Poriyɨ Sairaasiyaamɨ pɨwɨha atitaatɨwɨ poundataamaise. Owetise. Kiyai kurɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kaundisaihɨ atitaatɨwɨ maaritawaayopo. Iyawaawɨ Porɨhomɨ pɨwɨha kaundisɨhaapɨ akɨtɨhaaro e jaiwɨtaha kanyatiso tɨwɨ gwɨnyaapɨ mmondaatɨwɨ asisɨ nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhandaatɨhɨ ahotisɨha awɨtawaayopo. 12 Aihɨ Judaahiya taahiyɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiya usɨhiya amɨ asɨhiya nehɨ isɨhiyaunɨ amɨ ambɨpatɨ awaipatɨ nepɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨhiyaisangi Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. 13 Aihɨ ipotɨhura Judaahiya Tesaronaikaahanda bimohiyɨhiya atisawaawɨ Porɨho Beriyaahanda Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaase tauhɨ namapɨ Judaahiya Beriyaahanda mmondaatɨwɨ nowaayopo. Nuwɨ noaipapɨ Poriyɨ Sairaasiyaapɨ apowɨtandɨha pɨwɨha kaundɨwɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ nepɨ nusopɨsasawaayopo. Aihɨ nahatiya ahoyanɨwɨ ŋuŋaatawaatopo. 14 Saiwɨ ŋuŋaatɨwɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya ketɨ kuraanɨhɨ Porɨhoai numwaasi nutaatɨwɨhiyai kaundauhɨ kiya yanɨhɨmapɨ Porɨhoai numwaasi durɨhɨrainɨ nowaayopo. Aihɨ Sairaasiyɨ Timoteya kapɨhɨ aunahɨpa Beriyaahanda maisahwɨ bindamaise. 15 Aihɨ isɨhiya Porɨhoai watɨwiwɨ numwaasi niyohiyɨhiya Porɨhoai numwaasisuwɨ aunahɨpa Atenjɨhandaahɨmawaayopo. Atenjɨhandaahɨmapɨ japɨhɨ kiya Beriyaahandaahapɨ nasawaayopo. Nasauhɨ Porɨho Sairaasiyɨ Timoteyaapɨ sata kaundataase. “Sairaasiyɨ Timoteya nɨngisenda ketɨ napɨta nuwɨ kaundɨwɨse,” undataase. Undihɨ kiya napɨwɨ kuri kaundawaatopo.
Porɨho Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Aunahɨpatɨ Atenjɨhanda Ausaataise
16 Aihɨ Porɨho Sairaasiyɨ Timoteyaapɨ Atenjɨhanda jaatɨ bindataise. Bindataatɨ isɨhiya satɨ aunahɨpitaahapɨhiya autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho taahɨho sawanaamɨ ikwɨraahɨ kaiwɨ ahiyawɨhopɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaapɨ bimauhɨ usonataise. Usonataatɨ komɨ maarɨho nusopɨsasataise. 17 Aihɨ Porɨho aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhɨ nandaatɨ Judaahiyaisatunɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundohiyɨhiyaisatunɨ Jisaasihopɨ pɨwaatataise. Iyatɨ asisɨ nahatewetɨ isɨhiya ahoyanohɨpɨpɨhɨ notɨ amɨ isɨhiyaisɨ Jisaasihopɨ kaundataase. 18 Aihɨ isɨhiya usa gwɨnyaitaatɨwɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ naitaatɨwɨ pɨwaatohiyɨhiya kiyaamɨ ambɨpatɨ Epikuriyanɨhiyaatihɨ amɨ usa Sɨtohikɨhiyaatihɨ Porɨhoaisawɨ kiya pɨhɨtɨwɨ pɨwaatawaayopo. Pɨwaatawaawɨ kiya Porɨhopɨ satawaatopo, “Kɨmo utaamo pɨwɨha nopɨsasɨnɨha katisɨ napitɨta katɨtande?” tawaatopo. Aihɨ amɨ usa satawaatopo, “Kɨmo utaamo autaahaatɨho taahɨho yapɨpatɨ usaamɨhataahapɨhopɨ kanyatataatindɨho?” tawaatopo. Sandɨ katohɨtɨmandɨ Jisaasihopunɨ isɨhiya japɨhɨ Jisaasihomataiwɨ nepaitaatɨwɨhandapunɨ ausaatɨ kaundihɨ katawaatopo. 19 Aiwɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ pɨwaatohɨpɨpɨhɨ Ariyopakaasihandaasɨnɨ Porɨhoai numwaasi niyawaayopo. Numwaasi naiwɨ Porɨhoai saundawaatopo, “Nyahɨ kinyɨ pɨwɨha wanɨha isɨhiyai kaundingɨha gwɨnyaitaanɨ jɨhaatɨ kanyatɨtaape. 20 Iyataatɨ sa pɨwɨha kanyatinɨhɨ atisɨhaawɨ wipiyɨha kanyatinɨhɨ kaamɨ tanyaahaapɨ kɨnyɨ kanyatisamɨhɨ nyahɨ atisaatɨ mmondɨhaawe,” undawaatopo. 21 Aiwɨ isɨhiya Atenjɨhandaahapɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya usa wapɨhapɨhiya kapɨhɨ Atenjɨhanda bimohiyɨhiyaunɨ nahatiya wapa kamaiwɨ nehɨ kiya bindawaawɨ pɨwɨha wanɨhaapaahɨhɨ pɨwaatɨwɨ mmonɨwɨ atisawaayopo. 22 Aihɨ isɨhiya sisɨho Ariyopakaasihandaasɨnɨ ahoyanɨwɨ bimohiyɨhiyaamɨ ndɨhetɨ Porɨho dotɨ bitondaatɨ kiyai saundataase. “Sahɨ Atenjɨhandaahapɨmiyaate, sahɨ autaahaatɨhore tɨwɨ wapa taahɨpɨpaapɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaamɨhauhɨ nɨnɨ aimɨ jasonataayo. 23 Aindɨ nɨnɨ aimɨ samɨ aunahɨpata daindɨ mmonata samɨ autaahaatɨho taahɨhopɨ gaapundɨwɨ kiyohɨpɨpɨhɨ mmonataayo. Aindɨ nɨnɨ samɨ autaahaatɨhopɨ nandapa tɨhɨwɨ numwɨtaatɨwɨ nawɨha tiwatɨnyepaiwɨ nopɨ notihohɨtɨhandetɨ pɨwɨha satɨwɨha jɨpatɨpiyauhɨ mmonataayo, ‘kɨmandɨ autaahaatɨho wo monaahopɨhande,’ tɨwɨ kandetɨ jɨpatɨpiyauhɨ mmonataayo. Aiwɨ sahɨ autaahaatɨho ko wɨndɨ monɨwɨhopɨ nehɨhandɨ gaapundawaayopo. Aisɨ Autaahaatɨho wɨndɨ monɨwɨho Akɨtɨhopɨ nɨnɨ wanɨ ausaatɨ kasatɨtaano.
24 Autaahaatɨho yapɨpatunɨ nahatewa yapɨpataapɨhɨ gɨmunyainjɨpɨpa ahotimbɨpaunɨ ahiyataise. Iyataatɨ saiwa ahaisɨho yamɨhapatamunɨ yapɨpatamunɨ Awaisɨhore. Iyataatɨ Autaahaatɨho Awaisɨhosɨ samɨ autaahaatɨhopɨ sɨwipatɨ kɨhaiwa kaiwɨ aŋɨtɨtɨhɨ ahiyauhɨ ahotipatamatiyatɨ Autaahaatɨho wɨndɨ katɨhɨ siyatɨ bɨmimɨtaise. 25 Iyataatɨ Autaahaatɨho wapaapɨ nenoaahɨmetahore. Isɨ isɨhiya Autaahaatɨhoaisɨ wapa namumwɨtaapo. Owetise. Autaahaatɨho sawaho nahatewaamɨ tanyaahosɨ isɨhiya nahatiyaisɨ asɨyɨhiya bimɨtaatɨwɨhandunɨ nahatewaunɨ nunyahore. 26 Iyataatɨ asɨho Adaamɨho naasomaahɨhɨ Autaahaatɨho netɨ isɨhiyai awaindemasɨhɨ isɨhiya kahatamatɨpetahiya noaipawaayopo. Iyatɨ Autaahaatɨho netɨ isɨhiyai yatɨpiyatɨ yiyandɨhɨ yapɨ nahatewaara ahɨwisataise. Iyataatɨ isɨhiya bimɨtaatɨwɨhura namɨhanatɨ ahiyatɨ amɨ yapɨpatɨ yatɨhɨrɨ kiyatɨ kapɨhɨ nehɨ kiyaamɨhapɨhɨ bimɨtaatɨwɨ ahɨwisataise. 27 Autaahaatɨho isɨhiyai kiyatɨ ahɨwindɨmandɨ amɨ kiya Autaahaatɨhopɨ daapɨ koai usondaatɨwɨ kiyataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho nyamɨ wɨndɨ kaanɨhɨ bɨmimise. Detɨ bindataise. 28 Aihɨ Autaahaatɨho nyangi watɨpɨhandɨ nanyamihɨ komɨ watɨpɨhandaahɨ nyahɨ maarisaatɨ dɨtɨhɨrɨ newaatɨ amɨ daayaatɨ bindahaayo. Iyataatɨ samɨ usa amɨtɨhaisawɨhiya pɨwɨha jɨpatɨpiyohiyɨhiyaamɨ wo satatɨ jɨpatɨpaisɨhaare. ‘Nyahɨ nyangisangi komɨ manyinyaanɨne,’ tatɨ jɨpatɨpaisɨhaare. 29 Isɨ akɨte, nyahɨ Autaahaatɨhomɨ mwaayaanɨnɨ maatiyaanɨne. Iyataatɨ isɨhiya kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandaahɨ kiyaamɨ ikwɨraahɨ ipatɨ nawɨha autaahaatɨhore tɨwɨ kiyohɨwaiwaapɨ Autaahaatɨhopɨ setahore maatɨtɨhaawo. 30 Iyataatɨ jɨhura isɨhiya wɨndɨ gɨmunyaapɨ nanɨhaiwɨ bimauhɨ Autaahaatɨho kura kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ saiwa kamaiwɨse undatɨ naaŋɨhandɨ nunyataamaise. Owetise. Nehɨ bɨpi iwinjaatɨ bindataise komɨ Mwaaho noaatɨpatɨ tɨtɨhemaitando. O wanɨhɨ Autaahaatɨho sahɨ baiwɨ nepemaitɨwɨ nisapɨ gɨnunyaapɨse undatɨ isɨhiya nahatiyai aunahɨpa nahatewaara kaundataase. 31 Iyataatɨ isɨhiya yapɨhɨ nahatewaara bimohiyɨhiyai Autaahaatɨho netɨ tɨtɨhɨ biyatɨ tipɨtapaatɨ usondandɨha asisɨha wa aimɨ namɨhanatɨ ahaise. Iyatɨ Utaaho Wo isɨhiyai tɨtɨhɨ tipɨtapaatɨ usondandɨhoai aimɨ ahɨwise. Isɨ Komɨhetapɨ Autaahaatɨho isɨhiyai tɨtɨhɨ biyatɨ tipɨtapaatɨ usondaise. Iyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiyai Utaaho So tɨtɨhɨ biyatɨ tipɨtapaatɨ usondandɨhoe tatɨ nahatiyai nunjatɨ jomaahɨpataatɨhapɨ Koai ahowimatɨ japɨhɨ numwaataise,” undatɨ Porɨho isɨhiya Atenjɨhandaahapɨhiyai kaundataase.
32 Kaundihɨ kiyaamɨ usa Jisaasiho napotatɨ japɨhɨ jomaahɨpataatɨhapɨ nepasɨtɨhandapɨ atisawaawɨ sisɨpɨhɨtawaayopo. Aihɨ amɨ usa Porɨhoai saundawaatopo. “Sandapɨ ipotɨ jɨhaatɨ kanyatisamɨhɨ japɨhɨ atitaano,” undɨwɨ Porɨhoai kaundawaatopo. 33 Undauhɨ Porɨho atisamapɨ kiyai namasi notaise. 34 Naihɨ isɨhiya usa naasiyaahɨhɨ Porɨhomɨ pɨwɨha kaundisɨhaapɨ akaahaaso tɨwɨ Porɨhomɨhihoaaŋɨ nuwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. Aiwɨ siyaamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Daiyonisiyaasihore. Iyataatɨ so utaaso isɨhiya awaisawɨhiya sisɨho Ariyopakaasihandaasɨnɨ ahoyanohiyɨhiyaamɨhore. Aihɨ amɨ apopaatɨ waatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Damarisihaatunɨ amɨ isɨhiya usaimaawunɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo.