18
Porɨho Aunahɨpatɨ Korindɨhanda Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaataise
Aihɨ Porɨho ipotɨhura aunahɨpa Atenjɨhanda namasi aunahɨpa Korindɨhandaahapɨ notaise. Notɨ Korindɨhanda noaipatɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Akwiraahoai usonataise. Akwiraaho so Judaahiyaamɨhore. Iyataatɨ so utaasomɨ aunahɨpatɨ Pondaasihande. Akwiraahounɨ apwaataatɨ Pɨrisiraahaatunɨ yapɨpatɨ Itarihandamɨ aunahɨpatɨ Romɨhanda bimambɨmɨhasanyure. Bimambɨmɨhasanyurisɨ awaisɨho Kɨrotiyaasiho Judaahiya nahatiya Romɨhandɨ namasi nutaatɨwɨ katihɨ kandapɨ kasanyurɨ Korindɨhandaahapɨ nammɨhasanyure. Aihɨ kasanyuri Porɨho usondandɨ notaise. Iyataatɨ Akwiraayɨ Pɨrisiraaya maasapɨhomɨ atɨtatɨ* Sandɨ usa maasapɨho akoho nyahɨ Aŋaatɨhiyaanamɨ maasapɨhomɨ atɨtatapɨmaatopo. Owe. Kauho amɨ osiho amɨ sipɨsipɨhandɨ siyahapaamɨ atɨtatapɨtopo. aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtaatɨwɨhatɨ gwɨnɨmɨ isɨhiyai nunyamɨ nawɨho nepɨhasanyure. Aihɨ Porɨhoaisangi sɨkiyatɨ maasapɨhomɨ atɨtatɨ gwɨnahosɨ kasanyuri notɨ nɨwipaatɨ maasɨ bindataise. Bindataatɨ kasanyurisatɨ maasɨ maasapɨhomɨ atɨtatɨ gwɨnataise. Aihɨ Porɨho kapɨhɨ kasanyurisatɨ bindataatɨ Judaahiyaamɨ asisɨha Sapaatɨhandɨ nahatewetɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhɨ niyataise. Niyatɨ Judaahiyaisunɨ Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaisunɨ Porɨhomɨ pɨwɨha akaahaare tɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ biyatɨ andɨtitatɨ waatɨ kaundataase. Aihɨ Sairaasiyɨ Timoteya yapɨpatɨ Masetoniyaahanda namasi aimɨ napihɨ Porɨho namatɨ asisɨ nahatewetɨ pɨwɨha Jisaasiho katatɨ kaiwaiwaapɨha ausaataise. Iyatɨ Porɨho pɨwɨha ausaataatɨ saundataase. “Nyangi Japɨhɨ nanyamaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho Jisaasihore,” undatɨ waatɨ andɨtitatɨ kaundataase. Saundatɨ kaundihɨ kiya Porɨhomɨ pɨwɨha nemapɨ koai sisɨpɨhundawaayopo. Sisɨpɨhundauhɨ kiya kiyohɨtɨhandapɨ Porɨho namɨhanatɨ siyatɨ kiyataise komɨ apotɨhɨrɨ niyosɨrɨhɨretɨ ikwaatɨpɨho ahotimbɨpa tɨwɨhaamatosatɨ saundataase, “Sahɨ sisɨha namaayotatɨ kaanɨhɨ tɨhisɨhaapɨhɨ nuwɨ naaŋɨhandɨ newaawaahɨ sandɨ nisɨhandaahɨmaahe. Sawanaatamɨhandaahe. Isɨ nɨnɨ pɨwɨha kɨmbɨhɨ amusaatɨ namatɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyai pɨwɨha ausaatɨ kaundɨtandɨ nutaano,” undataase. Undamapɨ Porɨho Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandi namasi notaise. Notɨ utaaho wo Judaahiyaamatɨpɨmetaho Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katatɨ gaapundahoaapɨhɨ notaise. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ Titiyaasɨ Jasɨtaasihore. Iyatɨ komɨ aŋaaŋɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandamɨ detɨ ahendaise. Aihɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandɨ sandamɨ mɨtɨho awaisiho Kɨrisɨpaasihore. Aihɨ kusasɨ Kɨrisɨpaasisusasɨ Porɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaawaayopo. Aihɨ amɨ isɨhiya usa tɨtaahiyɨhiya Korindɨhandaahapɨhiyaisangi Porɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwiwɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaapɨ waapoho newaayopo. 9-10 Aihɨ asisɨha waara apatɨhɨ Porɨho sɨwipatɨ wɨtɨ awaisɨho kaundihɨ siyahatɨ mmonataise. “Nɨnɨ gi baindɨ ginjaatɨ bindataayonɨ kɨnyɨ isɨhiyaapɨ yamaimbɨ andɨtitɨpɨ nisɨ pɨwɨha namaamɨhaapɨ koŋɨnɨhɨ anusaape. Iyataatɨ isɨhiya kɨmatɨ aunahɨpɨmataahapɨhiya nisapɨ gɨnunyaapɨ nisɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiya tɨtaahiyɨhiya bindawaayopo. Bindawaayowɨ amɨ usa dopɨ gi wɨndɨ tɨmaahɨwɨtaapo,” undatɨ Awaisɨho Porɨhoai kaundihɨ mmonataise. 11 Aihɨ Porɨho kapɨhɨ Korindɨhanda bimihɨ kɨnaungwɨha naasaahɨtihɨ waatɨho ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wɨramɨ naasohɨ sanausotaise. Sanawihɨ bindataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai kataunjataise. 12 Aihɨ ipotɨhura utaaho komɨ ambɨpatɨ Gariyoho noaipatɨ yapɨpatɨ Akaiyaahanda jaatɨ bindataise. Aihɨ suraanɨhɨ Judaahiya nahatiya dosisɨ naiwɨ Porɨhoai isɨwawaayopo. Isɨpɨ pɨwɨha pɨwaatɨwɨ tɨtɨhemahohɨpɨpɨhapɨ numwaasi niyawaayopo. 13 Naiwɨ awaisɨho Gariyohoai saundawaatopo, “Kɨmo utaamo isɨhiyai Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ yaitaatɨwɨ nyamɨ wɨnɨhapɨpetɨ wɨndɨ biyatɨ tɨtɨhɨmetɨhandɨ kataunjataise,” undawaatopo. 14 Undɨwɨ kaundauhɨ Porɨhomɨha wihoaaŋɨha kaundɨtotataihɨ Gariyoho kiya Judaahiyai saundataase. “Judaahiyaate, kɨmo utaamo gamanɨhiyaanamɨ wɨnɨhapɨpa netɨ nopɨsasatɨ amɨ maipɨhandɨ awaindɨhandɨ wɨndɨ ko kiyonɨhɨ sahɨ napɨwɨ katisaihaahɨ nɨnɨ samɨ pɨwɨha nga atɨsito. 15 O sahɨ napɨwɨ pɨwɨhaapunɨ ambɨpatɨ wiwaapunɨ wɨnɨhapɨpa sawanaatamapaunɨ nɨngi kandisaihaahɨ nɨnɨ wɨndɨ atɨhomaasito. Nehɨ sawanaatɨ tɨtɨhemapɨse. Nɨnɨ pɨwɨha siyahaiwa mmonɨtɨ tipɨtapaitandɨ pondise,” undataase. 16 Undatosatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai kaundihɨ kiya nepɨ isɨhiya pɨwɨhaapɨ ahoyanohiyɨhiyai natɨwusaasawaayopo. 17 Aihɨ isɨhiya pɨwɨhaapɨ ahoyanohiyɨhiya utaaho wo aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandamɨ awaisɨho komɨ ambɨpatɨ Sosɨtenesihoai isɨwatawaayopo. Isɨwatawa aŋɨhandɨ ahoyanɨwɨ pɨwaatohɨtɨhandamɨ masapɨpɨhɨ tiwawaayopo. Tiwauhɨ kandapɨ awaisɨho Gariyoho nehɨ nanɨhiyatɨ iwinjataise.
Porɨho Yapɨpatɨ Siriyaahandamɨ Aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahapɨ Japɨhɨ Notaise
18 Aihɨ Porɨho Korindɨhanda asisɨha taahɨwaiwaara ketinjatɨ notaatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai ipɨhɨrete undataase. Undamapɨ Porɨho aunahɨpatɨ Sengɨriyaahandɨ detɨtihɨ kataahapɨ notaise. Notɨ Sengɨriyaahanda bindataatɨ komɨ misisɨha tisatɨnataise. Porɨho misisɨha tisatinjɨtɨmandɨ jɨhura Porɨho Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ pɨwɨha wa katatɨ wɨsasa ahiyatatɨhaasɨ kaapɨ misisɨha tisatɨnataise. Tisatɨnamapɨ Akwiraayɨ Pɨrisiraayaisatɨ maasɨ sipɨhandɨ nesi yapɨpatɨ Siriyaahandaahapɨ niyataise. 19 Aihɨ kiya naiwɨ aunahɨpatɨ Epesaasihanda noaipawaayopo. Noaipapɨ sipɨhandotapɨ tɨmahiyawɨ Porɨho kapɨhɨ kasanyuri ahɨwisamapɨ sawahohɨhɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhapɨ niyataise. Niyatɨ Judaahiyai Porɨho pɨwɨha kaundihɨ maasɨ pɨwaatawaayopo. 20 Aihɨ Judaahiya usa Porɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atisohiyɨhiya Porɨhoai saundawaatopo. “Kɨnyɨ nyangisapɨ wonjɨ bimambɨpɨ naitaapo,” undawaatopo. Aihɨ Porɨho kiyaamɨha wɨndɨ atɨhomaawise. 21 Atɨhomaawisatɨ kiyai Porɨho saundataase, “Autaahaatɨhomɨhandisɨ ko katonaahɨ japɨhɨ napɨtɨ jainjaito,” undataase. Undatosatɨ saundataase, “Ipɨhɨrete,” undamapɨ Porɨho sawahohɨhɨ Epesaasihanda namasi sipɨhandotɨ yamwaatɨ niyataise. 22 Niyatɨ Sisariyaahanda noaipataise. Noaipatɨ sipɨhandotapɨ tɨmahiyatɨ Jerusaremɨhandaahapɨ niyataise. Niyatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai usonatɨ ipɨhɨrete undataase. Undatɨ kapɨhɨ nanotaise. Nanotatɨ bowihɨ nepasi daahɨ Andiyokɨhandaahapɨ notaise.
Porɨho Mairɨ Maara Daayatɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaataase
23 Notɨ Andiyokɨhanda nehɨ masɨhonjɨ bimainjatɨ japɨhɨ Andiyokɨhanda namasi notɨ yapɨhaurɨ Garesiyaahandamunɨ Pɨrisiyaahandamunɨ aunahɨpɨhaiwaara daayataise. Daayatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai pɨwɨha kaundatɨ andɨtɨwiwatɨ daayataise. 24 Aihɨ suraanɨhɨ utaaho wo Judaahiyaamɨho komɨ ambɨpatɨ Aporosiho nasatɨ Epesaasihanda bindataise. Iyataatɨ komɨ aunahɨpatɨ Arekɨsandɨriyaahande. Iyatɨ Aporosiho so maahomwaaŋɨ naahomaaŋihɨ biyatɨ itatamanatɨ pɨwaatahore. Iyatɨ so utaaso Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhandaatɨhɨ ahotisɨha biyatɨ mmonatɨ gwɨnyaahore. 25 Aihɨ isɨhiya koai jɨhura Awaisɨhomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaitaatɨwɨhandapɨ kaundauhɨ aimɨ gwɨnyaahore. Iyataatɨ so Aporosiso Jisaasiho kaiwaiwaapɨ maaritatɨ tɨtɨhɨ ausaatɨ kaundahore. Iyatɨ ko Jonɨho isɨhiyai nehɨ waapohora baawusindɨhandapɨ gwɨnyaahore. 26 Aihɨ Aporosiho Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhɨ yamaayatɨ bitonda pɨwɨha ausaataise. Aihɨ Akwiraayɨ Pɨrisiraaya koaisɨ atɨwimɨ usonamaise. Usonɨmɨ kasanyuramɨ aŋɨpɨpɨhɨ numwaasi maasɨ nomaise. Aimɨ kasanyurɨ ko Aporosihoai Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ baimɨ daihɨra nusesɨpapɨ ausaapɨ kaundamaase. 27 Aihɨ Aporosiho aunahɨpatɨ Epesaasihanda namasi yapɨpatɨ Akaiyaahandaahapɨ nutandaihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Epesaasihanda bimohiyɨhiya Aporosiho Akaiyaahanda niyonɨhɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya maaritɨwɨ ketɨ pɨwaundɨwɨ numwaitaatɨwɨ utɨpɨhandɨ jɨpatɨpaiwɨ nusoaasawaayopo. Aihɨ Aporosiho notɨ yapɨpatɨ Akaiyaahanda noaipataise. Noaipatɨ Autaahaatɨho gaahatɨ kawɨsatɨ amɨ sawahopɨ gɨwunyaitaatɨwɨhandunɨ numwihɨ kopɨ nga gɨwunyaahohiyɨhiyai Aporosiho pɨwɨha kaundatɨ biyatɨ aungwohandɨ andɨtɨwiwataise. 28 Siyatɨ andɨtɨwiwataatɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ Judaahiya sawanaamɨ pɨwɨha mɨmaipaiwɨ gwɨnyaapɨ kaundohɨhaapɨ mɨmaipɨtɨwɨ katowo undatɨ kiyaamɨha ipɨhatisamataise. Ipɨhatisamataatɨ satatɨ kaundataase, “Nyangi Japɨhɨ Nanyamaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho so Jisaasihore,” undatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhandaatɨhɨ aimɨ ahotɨhandisɨ ausaatɨ kaundataatɨ kiyaamɨ pɨwɨhai ipɨhatisamataise.

*18:3: Sandɨ usa maasapɨho akoho nyahɨ Aŋaatɨhiyaanamɨ maasapɨhomɨ atɨtatapɨmaatopo. Owe. Kauho amɨ osiho amɨ sipɨsipɨhandɨ siyahapaamɨ atɨtatapɨtopo.