25
Porɨho Komɨ Pɨwɨha Utaaho Wo Romɨhiyaamɨ Mɨtɨho Sisaaho Atɨwitandɨ Nutandɨ Pesɨtaasihoai Kaundataase
Aihɨ Pesɨtaasiho Perikɨsɨhomɨ aunahɨpatɨ netɨ otɨpɨpatɨ kiya Sisariyaahanda bimihɨ asisɨha mairɨ manya sanausotaise. Sanawihɨ Jerusaremɨhandaahapɨ niyataise. Niyatɨ Pesɨtaasiho noaipasɨhɨ pɨrisihiyaamɨ mɨtɨhiya pɨrisihiyaunɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya gwɨnyaahiyaunɨ nutasi nuwɨ Pesɨtaasihoai Porɨhopɨ wɨnɨhapɨpa netɨ nopɨsasatɨ siya siya kiyahore undɨwɨ Pesɨtaasihoai kaundawaatopo. Aiwɨ kiya Pesɨtaasihoai andɨtitɨwɨ saundawaatopo. “Kɨnyɨ nyangi gaahatɨ kanyimbɨ Porɨho Jerusaremɨhandaahapɨ napɨta nepɨ natɨpusoaase,” undawaatopo. Sandɨ kaundohɨtɨmandɨ Porɨhoai natausaasonɨhɨ niyonɨhɨ kiya otɨhapɨhɨ timambɨwɨ Porɨho sohoai tiwɨtotɨwɨ jaiwaiwɨ kaundawaatopo. Kaundauhɨ Pesɨtaasiho komɨha pɨwɨha saundataase, “Porɨho Sisariyaahanda napwɨtatɨ bindataise. Bimisɨ nɨnɨ masɨhonjɨ kɨmbɨhɨ bimambɨtɨ japɨhɨ Sisariyaahandaahapɨ nuto. Aisɨ sahɨ awaisawɨhiyaatamɨ usaatɨ nɨngisawaatɨ maasɨ Sisariyaahandaahapɨ nutawaato. Nowaatɨ ko Porɨho wiwa maipɨhaiwa kiyonaaraahɨ siya siya kaihe tɨwɨ katisaihɨ nɨnɨ atitaano,” undataase. Aihɨ Pesɨtaasiho Jerusaremɨhanda bimihɨ asisɨha 8 kiyatisangi amɨ 10 kiyatisangi sanawihɨ japɨhɨ Sisariyaahandaahapɨ notaise. Naihɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya maasɨ koaisawɨ nowaayopo. Nuwɨ nanopawɨ bowihɨ Pesɨtaasiho niyatɨ aŋɨhandɨ pɨwɨha pɨwaatɨwɨ tɨtɨhemahohɨtɨhandaatɨhɨ bindataise. Bindataatɨ Porɨhoai tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya numwaasi kapɨhɨ napɨtaatɨwɨ kaundataase. Aihɨ Porɨho kapɨhɨ aimɨ napihɨ isɨhiya maasɨ Pesɨtaasihoaisawɨ niyohiyɨhiya Porɨhoai otɨhaatemapɨ nesɨwesɨpɨ bitotawaawɨ Porɨhopɨ siyatɨ maipɨhaiwa pɨhɨtatɨ kiyahore tɨwɨ katawaatopo. Iyawaawɨ kiyaamɨ pɨwɨha Pesɨtaasihoai kaundohɨha siyahaape undɨwɨ Pesɨtaasihoai baiwɨ kamundopo. Aihɨ Porɨhomɨha wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Nɨnɨ Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Mosesihoai numwimbɨpaunɨ aŋɨ awaindɨhandunɨ netɨ namopɨsasɨtɨhonɨne. Aindɨ amɨ nɨnɨ Romɨhiyaamɨ awaisawɨhiya gamanɨhiyai maipɨhaiwa apɨpaahɨ wɨndɨ kamaawindɨhonɨne,” undatɨ Porɨho Pesɨtaasihoai kaundataase. Aihɨ Pesɨtaasiho siyatɨ gwɨnyapenataise nyamɨ pɨwɨha atɨnyisatɨ kiyataiso tɨwɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya maarɨnitɨtotatɨ Porɨhoai sata nunjenataise. “Kinyapɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya siyahore, siyahore tɨwɨ kahɨtohɨhaapɨ pɨwɨha Jerusaremɨhanda japɨhɨ nɨnɨ atitaanɨ Jerusaremɨhandaahapɨ naitaino?” undatɨ nunjenataise. 10 Aihɨ Porɨhomɨha wihoaaŋɨha Pesɨtaasihoai saundataase. “Romɨhiya awaisawɨhiya pɨwɨha pɨwaatɨwɨ tɨtɨhemahohɨtɨhandɨ aŋɨhandɨ kɨmande. Isɨ nisɨ pɨwɨha atitaatɨwɨhapɨhɨ kɨmbɨhe. Iyataatɨ nɨnɨ isɨhiya Judaahiyaisɨ maipɨhaiwa wiwa kamaawindɨhonɨne hɨtonɨhɨ kɨnyɨ aimɨ atimbɨ gwɨnyaapɨhoŋe. 11 Iyataatɨ nɨnɨ Romɨhiyaatamɨ wɨnɨhapipa netɨ nopɨsasɨtɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kaisanɨhɨ nisonawaawɨ sohoai tiwɨtaano tawaawaahɨ gaasɨ kaiwɨ nɨwɨtaatɨwe. O kɨmiyaamɨ pɨwɨha kandohɨma akɨtɨhaametatɨ jaiwɨtahanaahɨ isɨhiya usa nɨngi nanɨmaapɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyaamɨhetɨnɨmaitaatɨwɨ owetise. Iyataatɨ nisɨ pɨwɨha Romɨhiyaamɨ awaisɨho mɨtɨho Sisaaho atisatɨ tɨtɨhemaitandɨ aunahɨpatɨ Romɨhandaahapɨ nutaano,” undatɨ Porɨho Pesɨtaasihoai kaundataase. 12 Undihɨ isɨhiya usa Pesɨtaasihomɨ yatɨhɨ bindawaawɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ Pesɨtaasiho koaisawɨ pɨwɨha atiwɨ maasɨ tɨtɨhemahohiyɨhiyaisatɨ Porɨho Romɨhandaahapɨ nutandɨhandapɨ maasɨ kiyaisatɨ pɨwandaase. Pɨwaata kiyatosatɨ Porɨhoai Pesɨtaasiho saundataase. “Kɨnyɨ awaisɨho Sisaahopɨ nisɨ pɨwɨha atɨnisatɨ tɨtɨhenɨmaita Romɨhanda nutaano tapaanɨ gaasɨ kɨnyɨ awaisɨho Sisaahoaapɨhɨ nutaapo,” undatɨ Pesɨtaasiho Porɨhoai kaundataase.
Pesɨtaasiho Akɨripaahoai Porɨhopɨ Kaundataase
13 Aihɨ asisɨha wiwa pɨhɨtahaiwa aimɨ sanaihɨhura awaisɨho wo Akɨripaahounɨ komɨ sanaamaatɨ Benaisihaatunɨ Pesɨtaasihoai usondaatɨmɨ Sisariyaahanda nomaise. 14 Numwɨ Pesɨtaasihoaisamɨ Sisariyaahanda bimihɨ asisɨha pɨhɨtatɨ utaarɨhandɨ sanausotaise. Aihɨ sura bindawaawɨ Pesɨtaasiho awaisɨho Akɨripaahoai Porɨhopɨ saundataase. “Utaaho woai Perikɨsɨho nuwamusoaasatɨ daahɨ ipɨhatisatɨ netɨ napusɨhɨ napwɨtatɨ yaiho bindataise. 15 Aihɨ nɨnɨ jɨhura Jerusaremɨhanda naindɨ bimonɨhɨ pɨrisihiya mɨtɨhiyaunɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya gwɨnyaahiyaunɨ Porɨhopɨ wɨnɨhapɨpa nopɨsasatɨ siyahore siyahore,” tɨwɨ kandawaatopo. Aiwɨ kiya nɨngi sandawaatopo. “Kɨnyɨ utaamo kɨmoai kɨnyɨ maipɨhaiwa kiyapainɨ nyahɨ tɨhusaihɨ napwɨtaapo undɨpɨ kaunde,” ndɨwɨ kandawaatopo. 16 Aihɨ nɨnɨ kiyai wihoaaŋɨha saundɨtɨ kaundataayo. “Nyahɨ Romɨhiyaanɨnɨ utaaho wopɨ siyahoe siyahoe tisaihɨ ketɨ kuraanɨhɨ naaŋɨhandɨ numwɨtɨhaawɨ siyahandɨ wɨndɨ ahɨmotise. Owetise. Utaaho maipɨhandɨ kaise tohɨhounɨ isɨhiya kopɨ siyahoe siyahoe tɨwɨ katohiyɨhiyaunɨ ahoyanɨwɨ bitotawaawɨ maipɨhandɨ kaise tohɨho tipɨtapaapɨ atitaatɨwɨhiyaamɨ ndɨhetɨ bitondaatɨ siyate tatɨ katɨtandɨ siyatɨ ahondaise,” undɨtɨ kaundataato. 17 Aihɨ isɨhiya kiya Porɨhopɨ siyahoe siyahoe tɨwɨ katohiyɨhiya nɨngisawɨ maasɨ kɨmbɨhapɨ nasawaayopo. Aihɨ nɨnɨ otɨhɨ wɨndɨ minjatɨtɨ bowihɨ ketɨ kuraanɨhɨ aŋɨhandɨ pɨwɨha pɨwaatɨwɨ tɨtɨhemaitaatɨwɨhandaatɨhɨ bindataatɨ Porɨhoai tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya numwaasi napɨtaatɨwɨ gandaato. Gaatonɨhɨ kiya Porɨhoai numwaasi nasawaayopo. 18 Aihɨ isɨhiya ko siyahore, siyahore tɨwɨ katohiyɨhiyaunɨ maasɨ nisɨ ndɨhetɨ dopɨ bitotawaawɨ Porɨhopɨ siya siya maipɨhandɨ awaindɨhandɨ kaihe tɨwɨ katɨtaawo ndɨ atinjasonɨhɨ pɨwɨha naaŋɨhaapɨ wɨndɨ kamaatopo. Owetise. 19 Nehɨ Autaahaatɨhopɨ kiyaamɨ gɨwunyaahohɨtɨhandapunɨ utaaho wo Jisaasiho aimɨ napwisɨ kopɨ Porɨho japɨhɨ nepatɨ asohoematatɨ bindataise tatɨ katihɨ kandapunɨ Porɨhoai itɨhundawaayopo. 20 Aihɨ nɨnɨ pɨwɨha ka atindɨ tipɨtapaitandɨhandapɨ naaŋihɨ namatɨ Porɨhoai saundataato. “Kɨnyɨ Jerusaremɨhandaahapɨ naitaino? Naisamɨhɨ kɨnyɨ pɨwɨha kapɨhɨ Jerusaremɨhanda atindɨ tipɨtapaitaano,” undataato. 21 Undonɨhɨ Porɨho sandataase, “Nɨnɨ pɨwɨha mɨtɨho Sisaaho atɨnisatɨ tɨtɨhemaitandɨ Romɨhandaahapɨ nutandɨ kɨmbɨhɨ bimisanɨhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya ninjaawɨ bimɨto,” ndataase. Ndihɨ nɨnɨ saundataato. “Gaasɨ sɨhɨ nɨnɨ nandɨhɨsoaasisanɨhɨ Romɨhanda Sisaahoaapɨhɨ naisamɨhuraapɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya ginjaawɨ kɨmbɨhɨ bimɨto undɨtɨ kaundonɨhosɨ yaiho bindataise,” undatɨ Pesɨtaasiho Akɨripaahoai kaundataase. 22 Kaundihɨ Akɨripaaho Pesɨtaasihoai saundataase. “Kiyonaahɨ nisangi komɨ pɨwɨha katonɨhɨ atitandɨto,” undataase. Undihɨ Pesɨtaasiho Akɨripaahoai saundataase. “Gaasɨ bousonɨhɨ kɨnyɨ komɨ pɨwɨha atɨwitaapo,” undataase.
Porɨhoai Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiya Numwaasi Naiwɨ Akɨripaayɨ Benaisiyaamɨ Ndɨhetɨ Ahɨwisawaayopo
23 Aihɨ bowihɨ Akɨripaayɨ Benaisiya nasamaise. Napihɨ isɨhiya usa utɨhɨrɨ apotɨhɨrɨ naasɨketɨhapa gaahapa niwɨ niyopɨ naahɨpɨwɨ apwɨtɨhɨrɨ gaahɨrɨ ipopɨ kasanyuri numwaasi nasawaayopo. Aihɨ kasanyurisawɨ maasɨ isɨhiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ satɨ aunahɨpa Sisariyaahandaahapɨ awaisawɨhiya usaunɨ aŋɨhandɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ pɨwaatɨtaatɨwɨhandaatɨhɨ nandaawaayopo. Aihɨ Pesɨtaasiho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai kaundihɨ kiya Porɨhoai numwaasi napɨwɨ nandaawaayopo. 24 Numwaasi nandaahauhɨ Porɨho aŋɨtɨtɨhɨ bimihɨ Pesɨtaasiho isɨhiyai saundataase. “Kɨnyɨ awaisɨhoŋɨ Akɨripaahoŋunɨ isɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ kɨmbɨhɨ bimohiyɨmiyaate. Kɨmo utaamoai usowɨse. Isɨhiya Judaahiya Jerusaremɨhandaahapɨhiyaunɨ kɨmbɨhapɨhiyaunɨ utaamo kɨmopɨ maipɨhaiwa siya siya kaise tɨwɨ katohɨhore. Aiwɨ kiya nahatiya waapɨhɨtɨwɨ, ‘Utaaho so asohoematatɨ bɨmimone. Sohoai tipe,’ tɨwɨ katohɨhore. 25 Aihɨ nɨnɨ ko maipɨhandɨ wɨndɨ kiyonɨhɨ mmonataataahɨ komɨ maipɨhandɨ kaindɨhandapɨ napwɨtondɨ pɨwɨha atindɨ tipɨtapaatɨ mmonataatɨ apɨpaahɨ owetise. Aihɨ Porɨho kɨmo sawaho nɨngi sandataase. ‘Nisɨ pɨwɨha mɨtɨho Sisaaho atisatɨ tipɨtapaatɨ mmondandɨ Romɨhandaahapɨ nutaano,’ ndataase. Aihɨ nɨnɨ saundataato, ‘gaasɨ mɨtɨho ko Sisaahoaapɨhɨ nandɨhɨsoaasisanɨhɨ nutaapo,’ undataato. 26 Iyataahandɨ kandɨ nɨnɨ Sisaahoai pɨwɨha sisɨyɨha ahotahotihɨ kɨmoai kinyapɨ nandusoaasataayo undɨtɨ nyamɨ awaisɨho Sisaahopɨ utaahoaisatɨ ahoya nusoaasɨtondɨ pɨwɨha baindɨ atindɨ mmonɨhonɨhɨ owetise. Aihɨ kɨnyɨ Akɨripaahoŋɨ awaisɨhoŋɨtihiyataatɨ kinyɨ ndɨhetunɨ amɨ sahɨ isɨhiyaatɨ kɨmiyaatamɨ ndɨhetunɨ numwaasi Porɨhoai nasataayo. Aisɨ ko katonɨhɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ biyaatɨ atitɨhaawo. Atisɨhaawɨ Sisaahoai Porɨhopɨ pɨwɨha siyɨhaape undɨtɨ jɨpatɨpaitandɨha atindɨ nɨnɨ naitaano. 27 Pɨwɨha atindɨ naitaano tohɨtɨmandɨ apaapɨmaato. Utaaho napwɨtɨtandɨhoai nandusoaasataatɨ pɨwɨha wa sisɨyɨhaape undɨtɨ jɨpatɨpaindɨ koaisatɨ ahoya namusoaasataataahɨ sandɨ tɨtɨhɨmaahe ndɨ gwɨnyaataatɨ kandaato,” undatɨ Pesɨtaasiho isɨhiya sandɨ aŋɨhandaatɨhɨ ahoyanohiyɨhiyaisunɨ Akɨripaahoaisunɨ kaundataase.