26
Porɨho Akɨripaahoai Komɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Kaundataase
Undatɨ Pesɨtaasiho kaunda namɨhaasɨhɨ Akɨripaaho Porɨhoai saundataase. “Kinyɨ pɨwɨha atitaanɨ wanɨ katɨme,” undataase. Undihɨ Porɨho dotɨ bitondaatɨ kiyai saundataase. “Nisɨ pɨwɨha wanɨ namasatɨ ausa kasatɨtaanɨ atinjatɨwɨse,” undataase. Undatosatɨ pɨwɨha namasatɨ sata kaundataase. “Awaisɨhoŋɨ Akɨripaahoŋe, nɨnɨ awaindɨhandɨ maaritataayo, Judaahiya nisapɨ siyahore, siyahore tɨwɨ jaiwɨndohɨtɨhandapɨ kinyɨ ndɨhetɨ kahɨtɨtando. Iyataatɨ nyahɨ Judaahiyaanamɨ nahatewa kiyohɨwaiwaapunɨ nyahɨ wapaapɨ maarɨho kɨho kɨho gwɨnyaawaatɨ kiyohɨwaiwaapunɨ kɨnyɨ aimɨ mmonɨpɨ gwɨnyaapɨhoŋe. Saimbɨ mmonɨpɨ gwɨnyaapɨhoŋɨtihɨ pɨwɨha nɨnɨ kahɨtɨtandɨ apɨpaahɨ maaritataayo. Isɨ nisɨ pɨwɨha kahɨtisanɨhɨ kɨnyɨ bɨpi napaisaatɨ atɨnitaape.
“Aindɨ nɨnɨ sangɨhonɨnɨhura nisɨhiyaisatɨ nisɨ yapɨpata bimambɨtɨ Jerusaremɨhanda napɨtɨ bindataayo. Saindɨ metɨhonɨnɨhuraapimaawɨ daindɨ bɨmaamɨ napɨtɨ wanɨ kɨmurandaise. Aihɨ Judaahiya nahatiya sandapɨ aimɨ baiwɨ nisonɨwɨ gwɨnyaapɨhiye. Iyataatɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ usa Parisihiyo tɨwɨ ambɨhɨtohiyɨhiyaamɨhonɨne. Iyataatɨ Parisihiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨ kiyohɨtɨhandɨ siyate, Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa sawanaamɨhapaunɨ nepɨ tɨmaamaipɨ ahoyawɨ japepihɨrawaawɨ apɨpaahɨ naaŋɨhande. Iyatɨ naaŋɨhandisɨ isɨhiya Judaahiya usaamɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwaisɨ ipɨhatisamahande. Iyataatɨ nɨnɨ kiyaamɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨ kiyonɨhɨ Judaahiya nisonɨwɨhonɨnisɨ kandapɨ katɨtaatɨwaahɨ ausaapɨ sawana katɨto. Iyataatɨ jɨhura nyamɨ asoyai Autaahaatɨho saundataase, ‘Isɨhiya napohiyɨhiyai nɨnɨ ahowimasanɨhɨ japɨhɨ nepaitaapo,’ undatɨ kaundataase. Kaundatɨ wɨsasatɨ ahaisɨhaapɨ akɨtɨhandɨ akɨtɨnɨhɨ noaipaitaiso ndɨ waatɨ gwɨnyaataayo. Saindɨ gwɨnyaahonɨhɨ kandapɨ pɨwɨha nanesɨhɨ wanɨ kɨmbɨhɨ pɨwɨha tɨtɨhemapɨ tipɨtapaahohɨpɨpɨhɨ bitondaayo. Iyataatɨ nyamɨ asoya 12 kaiwɨhiyaamɨ saisatoya wanɨ bimohiyɨmiya kɨmiyaisangi Autaahaatɨho isɨhiya napohiyɨhiyai ahowimatɨ japɨhɨ numwaito tatɨ katindɨhandapɨ akɨtɨhandɨ noaipaitaiso tɨwɨ andɨtitɨwɨ watɨpɨtɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨhɨretɨ nahatewetɨ japepihɨrɨwɨ gaapundɨwɨ bindawaayopo. Saiwɨ kiya gwɨnyaapɨ bimauhɨ amɨ nisangi naasɨkatɨ kaindɨ gwɨnyaatɨ bindataatɨ Jisaasihopɨ Autaahaatɨho ahowimatɨ japɨhɨ numwaase undɨtɨ isɨhiyai kaundonɨhɨ kandapɨ kɨnyɨ maipɨhandɨ katapaase ndɨwɨ pɨwɨha nehɨhandɨ awaisɨhoŋe kandawaatopo. Iyataatɨ sahɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyaate, Autaahaatɨho isɨhiya napohiyɨhiyai japɨhɨ ahowimatɨ numwaitandɨhandapɨ gwɨnyaitɨhaawɨ naaŋataamaise. Owetise. Iyataatɨ nisangi jɨhura naasɨkatɨ kaindɨ isɨhiya usa Jisaasiho Nasaretɨhandaahapɨhomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ gwɨnyaapɨ bimohiyɨhiyai netɨ nopɨsasɨtaano ndɨ gwɨnyaataayo. 10 Saindɨ gwɨnyaataatɨ Jerusaremɨhanda kiyohɨtɨhandapɨ kahɨtɨtaano. Pɨrisihiyaamɨ awaisawɨhiya mɨtɨhiya pɨrisihiyaamɨ pɨwɨha kandauhɨ nesi nɨnɨ kapɨhɨ Jerusaremɨhanda daindɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨ komɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyai isɨtɨ numwaasi nundɨ napuwataayo. Iyataatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha katauhaahɨ nɨngi maasɨ gaasɨ tipɨse undɨtɨhonɨne. 11 Aindɨ nɨnɨ pɨhɨndɨhaiwaara aŋɨ gwɨharaahaiwa isɨhiya ahoyanohɨwaiwa nahatewaapɨhɨ daindɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai ambɨpatɨ yaawɨhandɨ nunyataayo. Sandɨ nɨnɨ kiyohɨtɨmandɨ isɨhiya kiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahauhɨ kiya kopɨ wɨndɨ gɨmaawunyaitondɨ kiyaapɨ aponyihɨ naaŋɨhandɨ nunyataayo. Iyataatɨ kiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandapɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ aponyataise. Aponyihɨ aunahɨpatɨ wiwaaraahimaawɨ daindɨ kiyai naaŋɨhandɨ nunyataayo.
Porɨho Nepemaitatɨ Jisaasihopɨ Gɨwunyaasɨtɨhandapɨ Awaisɨho Akɨripaahoai Kaundataase
12 “Aihɨ pɨrisihiyaamɨ awaisawɨhiya mɨtɨhiya pɨrisihiyaamɨ pɨwɨha kandauhɨ asisɨha waara isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai naaŋɨhandɨ numwɨtondɨ aunahɨpatɨ Damasɨkaasihandaahapɨ notaayo. 13 Aihɨ awaisɨhoŋe ipɨho otɨhasɨnɨtihɨ daihɨra otɨhapɨhɨ nɨnɨ taatɨ niyonɨhɨ nausainjɨtɨhandɨ awaindɨhandɨ wɨndɨ ipɨhoai apɨpaahɨ nusatipɨhaahandɨ yamɨhapataatɨhapɨ napihɨ mmonataayo. Aihɨ kandɨ nausainjɨtɨhandɨ nɨngisunɨ isɨhiya maasɨ nɨngisawɨ niyohiyɨhiyaisunɨ yanyutaataise. 14 Yanyutaasɨhɨ nahatiyaanɨnɨ sandɨ nausainjɨtɨndɨ awaindɨndapɨ nyahɨ yayaatɨ yapɨpatetɨ tɨmahiyahaayo. Tɨmahiyaatɨ nahatiyaanɨnɨ ahotɨhaawɨ Judaahiyaanamɨ pɨwɨha Ipɨruhaara pɨwɨha wa sataha noaipasɨhɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨhɨ atisataayo: ‘Sorɨhoŋe, Sorɨhoŋe, kɨnyɨ napaapɨ nɨngi taapepɨ nanopɨsasise? Kɨnyɨ nisɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ kamaimbɨ gi wɨretɨ saimbɨ kiyapaapɨ kɨwahoŋɨ nepɨ nopɨsasɨnapaise,’ ndataase. 15 Aihɨ nisɨha pɨwɨha wihoaaŋɨha saundataato, ‘Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ diyaamahoŋise?’ undataato. Undonɨhɨ komɨha wihoaaŋɨha nɨngi sandataase, ‘Kɨnyɨ taapepɨ nanopɨsasingɨhonɨnɨ Jisaasihonɨnɨto. 16 Kɨnyɨ nisɨ otɨpɨpatɨ nipɨ bindapaapɨ wanɨ kɨmandɨ mmonɨhingɨtɨmandapunɨ amɨ wiwa ipotɨhura nangɨsɨtaanɨ kaiwaapunɨ ausaapɨ isɨhiyai kaundɨtaape. Aihɨ nɨnɨ sandapɨ kahɨtɨtɨ ahɨngitandɨ nasonɨhɨ wanɨ nisonapaise. Isɨ kɨnyɨ nepapɨ tɨtɨhɨ bitose. 17 Aisɨ nɨnɨ isɨhiya kinyɨhiya Judaahiyaapunɨ isɨhiya usa samɨ dawaapɨpɨhapɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaapunɨ nandɨhɨsoaasisanɨhɨ nutaape. Naisamɨhɨ kiya naaŋɨhaiwa nahɨmisaihaahɨ nɨnɨ gisɨ andɨtɨhitɨ ginjaatɨ bitoaito. 18 Ginjaatɨ nɨnɨ bitosanɨhɨ kɨnyɨ kiyaapɨhɨ numbwɨ kiyaamɨ ndɨha nepɨ nusorɨhaitaape. Nusorɨhaasamɨhɨ kiya gaahandɨ mmonawaawɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ namasi nepemaitɨwɨ nausainjɨtɨhandetapɨ napɨtaatɨwe. Aiwɨ kiya Bwaasɨrɨhɨramɨ watɨpɨhandaatɨhɨ namasi Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ gaahandetapɨ napɨtaatɨwɨ kaitaape. Saimbɨ kaisamɨhɨ kiya nisapɨ gɨnunyaasaihɨ nɨnɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nemwaitande. Nemwasanɨhɨ kiya noaipapɨ isɨhiya usa nisapɨ baiwɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaisawɨ tɨmaamaitɨwɨ maasɨ bindawaawɨ Autaahaatɨhomɨ gaahaiwa naitaatɨwe,’ ndatɨ Jisaasiho kandataase” undatɨ Porɨho Akɨripaahoai kaundataase.
Porɨho Akɨripaahoai Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Daindɨhandapɨ Kaundataase
19 Akɨripaahoai sata kaundatosatɨ jɨhaatɨ amɨ saundataase “Awaisɨhoŋɨ Akɨripaahoŋe, Awaisɨho Jisaasiho satatɨ kandihɨ atindɨ mmonɨhohɨtɨhandɨ wɨndɨ namaamaho. Owetise. 20 Wɨndɨ namaamatɨ aunahɨpatɨ Damasɨkaasihanda wuwanɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaataayo. Aindɨ kasɨnɨ isɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai ausaatɨ pɨwɨha kaundataayo. Aindɨ yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ aunahɨpɨhaiwa nahatewaara isɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ kaundataayo. Aindɨ amɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaapɨhɨ kaanɨhɨ nundɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundataayo. Aindɨ nɨnɨ pɨwɨha ausaataatɨ isɨhiyai saundɨtɨ kaundataayo: Sahɨ samɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namamapɨ Autaahaatɨhoenda napɨwɨ nepemaitɨwɨse. Aiwɨ samɨ nepemaitohɨtɨhandɨ kandetɨ tɨtɨhɨ japepihɨrɨwɨ gaahandɨ kaiwɨ bimaawɨse undɨtɨ isɨhiyai kaundataayo. 21 Saindɨ pɨwɨha Autaahaatɨhomɨ ausaatɨ kaundonɨhɨ kandapɨ Judaahiya nɨngi nɨwɨtotɨwɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ niwawaayopo. 22 Iyataatɨ Autaahaatɨho nɨngi andɨtɨniwatɨ ninjaatɨ bimihɨ nɨnɨ bimaamɨ napɨtɨ wanɨ asisɨma kɨmehɨ kɨmurandaise. Aihɨ wanɨ nɨnɨ kɨmbɨhɨ bitondaatɨ Jisaasiho katatɨ kaiwaiwaapɨ sahɨ nahatiyaatɨ awaisawɨhiyaatangisunɨ nehiyaatangisunɨ ausaatɨ kasatataato. Iyataatɨ nisɨ pɨwɨha sa kasatohɨma nɨngi gwɨnyapenɨtɨ pɨwɨha wa nehɨha kasatataamaato. Owetise. Jɨhura Mosesihounɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyaunɨ siyatɨ ipotɨhura noaipaitaise tɨwɨ katohɨha naasɨka nɨnɨ kasatataato. 23 Iyataatɨ Mosesihounɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaunɨ satawaatopo. Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho yaawɨhandɨ netɨ napwɨtaise. Napotatɨ isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaatɨwɨhandapɨ ko jɨhɨ kiyaunjatɨ nepaitaise. Siyatɨ nepataatɨ isɨhiya Judaahiyaisunɨ Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaisunɨ saundataise, ‘Nɨnɨ sangisɨ kaindɨsasɨtɨ jɨhɨ nepataayo. Nepataayonɨ sahɨ nisapɨ gɨnunyaawaawaahɨ nɨnɨ sangi japɨhɨ asɨhatindɨhandaatɨhapɨ nasamaasanɨhɨ nausainjɨtɨhandɨ naitaapo,’ tatɨ ausaatɨ pɨwɨha kaundɨtaise tɨwɨ katohɨhaare. Iyataatɨ kiyaamɨ pɨwɨha satɨwɨ katohɨhaapɨ aimɨ noaipase satɨtɨ kasatataato,” undatɨ Porɨho Akɨripaahoai kaundataase.
Porɨho Akɨripaahoai Jisaasihopɨ Gɨwunyaitandɨ Kaundataase
24 Satatɨ Porɨho taatɨ kaundihɨ awaisɨho Pesɨtaasiho waatɨ kaahaatatɨ Porɨhoai saundataase. “Porɨhonye, kɨnyɨ apɨpaahɨ naharɨtapaase. Kɨnyɨ pɨhɨtɨpɨ gwɨnyaitaapɨhaiwa nehɨnɨhɨ kɨnyɨ gwɨnyaahingɨtɨhandɨ awaindɨhandɨ kandaahɨ netɨ nahopɨsasihɨ kɨnyɨ naharɨtapaase,” undataase. 25 Undihɨ Porɨhomɨha wihoaaŋɨha Pesɨtaasihoai saundataase. “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ naharɨndaamaato. Owetise. Nɨnɨ tɨtɨhɨ gwɨnyaataatɨ akɨtɨnɨhɨ kahɨtataato. 26 Iyataatɨ saiwaapɨ awaisɨho Akɨripaaho aimɨ mmonatɨ gwɨnyaahotihɨ yamaindɨ nɨnɨ ausaatɨ kaundataato. Iyataatɨ saiwa noaasatɨ noaipahaiwaamaahe. Owetise. Auta isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ noaipasɨhɨ aimɨ mmonatɨ gwɨnyaahotihɨ nɨnɨ gwɨnyaataatɨ kandaato,” undataase. 27 Undatosatɨ awaisɨho Akɨripaahoai Porɨho saundataase. “Awaisɨhoŋe, kinyapɨ nɨnɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha katohɨhaapɨ aimɨ gwɨnyaapɨhoŋɨtihɨ gisonataayo,” undaase. 28 Undihɨ Akɨripaaho Porɨhoai saundataase. “Wanɨ kɨmura nɨngi pɨwɨha masɨmonjɨ kandingonyɨmonjapɨ nepemaitɨtɨ ketɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaitaanɨhɨno,” undatɨ Akɨripaaho Porɨhoai kaundataase. 29 Kaundihɨ Porɨhomɨha Akɨripaahoai saundataase. “Masɨhonjɨ atimbosapɨ nepemaitapaapaahɨ gaare. O utaarɨhandɨ atimbɨpɨhura nepemaitapaapaahɨ gaare. Isɨ kɨnyunɨ isɨhiya nahatiya wanɨ bimohiyɨmiyaunɨ nisataiwɨ nepemaitɨwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaitaatɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨto. Iyataahandɨ kandɨ nisataiwɨ naaŋɨhaiwa pɨhɨtɨwɨ nepɨ napwɨtɨtaatɨwɨhandapɨ pondise,” undatɨ Porɨho kaundataase. 30 Undatɨ Porɨho kaundihɨ awaisɨho Akɨripaahounɨ gamanɨho Pesɨtaasihounɨ Benaisihaatunɨ isɨhiya kapɨhɨ maasɨ bimohiyɨhiyaunɨ dowaayopo. 31 Dosisɨ ipaahaapɨ nowaayopo. Aiwɨ usa aimɨ niyauhɨ Pesɨtaasihounɨ Akɨripaahounɨ Benaisihaatunɨ sawanaahɨ yandɨhɨ bitotawaawɨ sanawaatopo. “Utaamo kɨmoai tiwaatunɨ amɨ napuwaatisangi kaitɨhatɨ katɨ maipɨhandɨ wɨndɨ kamaise,” nnawaatopo. 32 Sanɨwosawɨ Akɨripaaho Pesɨtaasihoai saundataase. “Kɨmo utaamo Sisaahopɨ nisɨ pɨwɨha atisatɨ tɨtɨhenɨmaita nutaano tatɨ kamaatonaahɨ nuwausoaasɨtɨhatɨ katɨ aimɨ Sisaahoaapɨhɨ nutaano tatɨ kandaase,” undatɨ kaundataase.