27
Porɨho Romɨhandaahapɨ Sipɨhandotɨ Notaise
Aihɨ isɨhiya napwɨtohiyɨhiya aunahɨpatɨ Romɨhandaahapɨ sipɨhandotɨ nutaatɨwɨha asisɨhaapɨ awaisawɨhiya katawaatopo. Aihɨ asisɨha kehɨ Porɨhoaisunɨ isɨhiya napwɨtohiyɨhiya usaisunɨ numwaapɨ utaaho wo tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨho iwinjaatɨ bitoaitandɨ komɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨwisawaayopo. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ Juriyaasore. Iyataatɨ so Juriyaasiso tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya awaisɨho Sisaahomɨhiyaare tohiyɨhiyaamɨ usaisɨ wɨnjaatɨ bindataahore. Aihɨ sipɨhandɨ wɨndɨ aunahɨpatɨ Atɨramitiyaamɨhandaahapɨhandɨ yapɨpatɨ Esiyaahandamɨ aunahɨpɨhaiwaaraahapɨ nutandɨhandɨ kapɨhɨ ahondaise. Iyataatɨ sipɨhandɨ sandɨ mbɨpa nasataatɨ mbɨpa kapaaraahɨ netɨ isɨsi nutandɨ apotɨhɨrɨ autaahɨ ipatetɨ wɨramapɨhande. Aihɨ kandotɨ nɨnɨ Rukɨhonɨnɨhimaawɨ nahatiyaanɨnɨ yamwaahaayo. Aihɨ sipɨhandɨ kandɨ nanyamaasi notaise. Aihɨ amɨ Arisɨtakaasiho yapɨpatɨ Masetoniyaahandamɨ aunahɨpatɨ Tesaronaikaahandaahapɨhoaisaatɨ maasɨ nohaayo. Nowaatɨ bowihɨ aunahɨpatɨ Saitonɨhanda noaipɨhaayo. Noaipawaatɨ kapɨhɨ sipɨhandɨ ahotihɨ bindɨhaawɨ Juriyaasiho Porɨhoai gaahatɨ kawisatɨ kinyɨ naisɨhiya wapa nenoaahɨtisamɨhapaapɨ nahɨmɨtaatɨwɨ daimbɨ usonɨme undataase. Aihɨ nyahɨ Saitonɨhanda namasi sipɨhandɨ kandotɨ nohaayo. Niyonɨhɨ mbɨpa waatɨ nasataatɨ netɨ sipɨhandi ikɨpɨndihɨ namatɨ sipɨhandɨ nanyamaasi yapɨpatɨ Saipɨraasihandamɨ dawaapɨpɨhɨ mbɨpa owehihoaaŋɨ notaise. Aihɨ sipɨhandɨ siyatɨ nanyamaasi naihɨ nowaatɨ yapɨhaurɨ Sirisiyaahandamunɨ Pambiriyaahandamunɨ detɨ durɨhɨrɨ awairɨhɨrɨ nimandirɨhɨraatɨhɨ nohaayo. Nowaatɨ yapɨpatɨ Risiyaahandamɨ aunahɨpatɨ Mairaahanda noaipɨhaayo. Noaipawaatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨho nyangi nanyamaasi naisɨho satɨ aunahɨpita sipɨhandɨ wɨndɨ aunahɨpatɨ Arekɨsandɨriyaahandaahapɨhandɨ ahotihɨ ko mmonataise. Iyataatɨ sandɨ sipɨndɨ Romɨhandaahapɨ nutandɨ ahotihɨ mmonataise. Mmonatosatɨ nyangi nanyamaasi sipɨhandɨ kandotɨ yamwaataise. Aihɨ sipɨhandɨ kandotɨ yamwaawaatɨ nohaayo. Niyonɨhɨ mbɨpa netɨ sipɨhandi mɨtaahiwatɨ ikɨpɨndihɨ sipɨhandɨ namatɨ bɨpi nanyamaasi naihɨ bɨpi nohoaasonɨhɨ asisɨha taahɨwaiwa sananyotaise. Sananyihɨ nowaatɨ aunahɨpa Naitaasihandamɨ detɨ noaipɨhaayo. Aihɨ sura nyamɨ nutɨhaahihoaaŋapɨ mbɨpa aungwohandɨ nasataatɨ nanyisapuwataise. Nanyisapusɨhɨ namatɨ sipɨhandɨ nanyamaasi wɨra notaise. Notɨ yapɨpatɨ wɨtɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetipatɨ katamɨ ambɨpatɨ Kɨritɨhandɨsɨ kandamɨ dawaapɨpɨhɨ mbɨpa owehihoaaŋɨ nanyamaasi notaise. Nanyamaasi naihɨ Sarɨmonɨhandɨ nusatipawaatɨ nohaayo. Iyaatɨ yapɨpatɨ katɨ Kɨritɨhandamɨ detɨ kinɨ nohaayo. Iyataatɨ nyahɨ ketɨ nutɨhaahandapɨ naaŋihɨ bɨpi nunjaatɨ wapɨhɨ noaipɨhaayo. Iyataatɨ kapɨhɨ noaipahohɨpɨpɨhapɨ ambɨpatɨ satɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhapɨhe: Sipɨhandɨ Ahotɨtandɨhapɨhɨ Gaahapɨhe tɨwɨ ambɨhɨtohɨpɨpɨhɨ noaipɨhaayo. Iyataatɨ sapɨhɨ aunahɨpatɨ Resiyaahandamɨ dete. Aihɨ kapɨhɨ bimonɨhɨ asisɨha pɨhɨtatɨ sananyotaise. Aihɨ amɨ Judaahiyaamɨ asisɨha wa Autaahaatɨho kiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandɨhandapɨ gwɨnyaitaatɨwɨ nandapa namaanɨhohɨha aimɨ sanotaise. Iyataatɨ sura mbɨpa aungwohandɨ noaipaitandɨhuraasɨ mbɨpa aungwohandɨ noaipataatɨ durɨhɨrɨ waatɨ tiwayaataise. Aihɨ Porɨho kiyaisɨ saundataase. 10 “Isɨmiyaate, nɨnɨ saindɨ gwɨnyaataayo nyahɨ wanɨ nohaawaahɨ otɨhapɨhɨ naaŋɨhandɨ naito. Iyaatɨ ikɨpɨpa durɨhɨraatɨhɨ nawatitaise. Iyataatɨ ikɨpɨpaahɨhɨ wɨndɨ owemetɨtaise. Nyahɨ isɨhiyaanangimaawɨ ahoyaatɨ naaŋɨhandɨ naito,” undataase. 11 Undihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨho Porɨho pɨwɨha kaundisɨha wɨndɨ atɨhomaawise. Atɨhomaawisatɨ sipɨhandɨ isɨwisɨhomɨhaunɨ sipɨhandamɨ satɨhomɨhaunɨ atɨwisataise. 12 Iyataatɨ nyahɨ nowaatɨ bimohɨpɨpɨhɨ durɨhɨrɨ tiwayaahonɨhura biyatɨ sipɨhandɨ ahotɨtandɨhapɨhɨmetatɨ maipɨtihɨ namapɨ kapɨhɨ namasi nutaatɨwɨ isɨhiya sipɨhandotɨ bimohiyɨhiya nahatiya katawaatopo. Sandɨ kiyaamɨ katotɨmandɨ mbɨpa owetanɨhapɨhɨ nuwɨ Pinikɨsɨhanda bimitaatɨwɨ katawaatopo. Iyataatɨ Pinikɨsihandɨ sandɨ sipɨhandɨ notɨ ahotimbɨpɨhapɨ ambɨpate. Iyataatɨ Pinikɨsɨhandɨ sandɨ yapɨpatɨ Kɨritɨhanda ahendaise. Iyatɨ sapɨhɨ mbɨpaapɨ sipɨhandɨ noaatatɨ ahotɨtandɨ gaahapɨhe.
Mbɨpa Aungwohandɨ Nasataatɨ Durɨhɨrɨ Waatɨ Tiwayaataise
13 Aihɨ itɨpɨho gotɨ itɨpiyataatɨ durɨhɨrɨ wɨndɨ waatɨ tɨmipiyaasɨhɨ kiya satawaatopo. “Aimɨ gaasɨ nyamɨ katohɨpɨpɨhapɨ nutɨhaawo,” tawaatopo. Aiwɨ kiya nga nutotɨwɨ kapɨhɨ namasi niyauhɨ yapɨpatɨ Kɨritɨhandamɨhinɨ durɨhɨraatɨhɨ nohaayo. 14 Nowaatɨ otɨhɨtihɨ ketɨ itɨpɨho wo ipɨho noaipasihihoaaŋapɨhore tɨwɨ ambɨhɨtohɨho aungwohandɨ nasataise. Iyataatɨ so itɨpɨho yapɨpatɨ Kɨritɨhandaihoaaŋapɨ nasataise. 15 Aihɨ nyahɨ itɨpɨho napihihoaaŋɨ kihoaaŋɨ nutotaatiyonɨhɨ mbɨpa waatɨ nasataatɨ nyaipɨndihɨ namawaatɨ mbɨpa naihihoaaŋɨ kihoaaŋɨ nanyamaasi naihɨ nohaayo. 16 Aihɨ nowaatɨ yapɨpatɨ wɨtɨ maipɨhonjɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetisɨ konjamɨ daawaapɨpɨhɨ mbɨpaapɨ noaataatɨ nohaayo. Iyataatɨ sonjɨ yaponjamɨ ambɨpatɨ Kotaahande. Aihɨ kapɨhɨ yapɨpatɨ katamɨhinɨ nohaawɨ kopuho wo sipɨhandamɨ otasaahaasɨnɨ wɨraposauhɨ sipɨhandɨ notaatɨ aisi naisɨho nesɨpawaatɨ naitɨhaahandapɨ naaŋataise.* So kopuso sipɨhandɨ maipɨtatɨ nawatisonɨhura isɨhiya koaasɨnɨ yamwaapɨ nehɨhaatɨ mangɨrainɨhɨ notɨtaatɨwɨhore. 17 Aihɨ kiya bɨpi kaimbɨwɨ aipɨ nepɨ sipɨhandaasɨnɨ ahiyawaayopo. Ahiyawosawɨ wɨrɨhɨrɨ wɨrɨ nepɨ kɨraahɨ sipɨhandɨ anɨtiwɨ otɨhapɨhɨ wɨsasawaayopo. Sandɨ wɨsasotɨmandɨ mbɨpaaraahɨ durɨhɨrɨ waatɨ tiwayaataatɨ kwɨtɨwatɨ tɨwatatɨtaihɨ kandapɨ wɨsasawaayopo. Aihɨ kiya saiwɨ gwɨnyapenawaayopo sipɨhandɨ naupwasi yapɨpatɨ Apɨrikaahandamɨhinɨ niyataatɨ aripatisi numwɨhatatɨ ahotanɨhɨ durɨhɨrɨ netɨ kwɨtɨwonɨhɨ sipɨhandɨ maipɨtɨtaiso tɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ yayawaayopo. Yayawaawɨ apotɨhɨrɨ autaahɨ mbɨpa nasataatɨ sipɨhandi nesisɨ nutandɨ wɨrahohɨrɨhɨrɨ nesɨpapɨ yatɨhɨ ahiyawaayopo. Aihɨ mbɨpaaraahɨ netɨ nyaipɨndatɨ nanyamaasi naihɨ nohaayo. 18 Aihɨ mbɨpaaraahɨ durɨhɨrɨ waatɨ tiwayaataatɨ sipɨhandi netɨ kwɨtɨwatɨ kɨsɨhɨsisataise. Aihɨ bowihɨ sipɨhandamɨ otɨpɨpatɨhiya ikɨpɨpa sipɨhandotɨ ahotimbɨpa wapa nepɨ durɨhɨraatɨhɨ yotawaayopo. 19 Yotɨwawɨ amɨ bowihɨ jɨhara sipɨhandamɨ apotɨhɨrɨ mbɨpaapɨhɨrunɨ ipatɨ apotɨhɨrɨ mbɨpaapɨ wɨrahohɨpatunɨ wɨrɨhɨrunɨ wapa ahotihɨ wihoaaŋɨhapa kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhanda nepɨ durɨhɨraatɨhɨ yotawaayopo. 20 Aihɨ itɨpɨho wɨndɨ namaamɨhaatɨ kandɨnɨhɨ itɨpiyataatɨ netɨ kɨsɨhɨsɨnyisataise. Siyatɨ kɨsɨhɨsɨnyisatoaatihɨ asisɨha taahɨwaiwa sananyotaise. Aihɨ asisɨha saiwetɨ tɨwipatɨ napapɨhihɨ ipɨhounɨ kaumbwaatunɨ apɨpaahɨ maipɨhonjisangi wɨndɨ minjaho. Aihɨ nyahɨ waatɨ siyaatɨ gwɨnyaahaayo. Nyahɨ wapɨhɨ nowaatɨ wɨndɨ biyaatɨ namoaipaito kɨmbɨhɨ durɨhɨraatɨhɨ kiyaanɨnɨhɨ owetɨto taatɨ waatɨ aungwohandɨ gwɨnyaahaayo. 21 Iyataatɨ asisɨha taahɨwaiwetɨ kiya nandapa wɨndɨ namaanɨwɨ bindawaayopo. Aihɨ Porɨho kiyaamɨ ndɨhetɨ dotɨ otɨhapɨhɨ bitondaatɨ kiyai saundataase. “Isɨmiyaate, nisɨ pɨwɨha jɨhɨ kasatohɨha atiwɨ yapɨpatɨ Kɨritɨhanda bindawaawɨsɨ kahapaamapɨpa wɨndɨ nepɨ durɨhɨraatɨhɨ tɨmaamaitauhe. Iyataatɨ Amɨ nyahɨ isɨhiyaanɨnɨsangi naaŋɨhandɨ kɨmiyaatɨ wɨndɨ namaitaanɨhe.
22 Isɨ wanɨ samɨ maarɨho wɨndɨ owemaasetane satataato. Iyataatɨ nyamɨ usa naaŋɨhandɨ nepɨ owemetɨtaapo. Owetise. Nehɨ sipɨhandisaahɨhɨ durɨhɨrɨ netɨ nawatisonɨhɨ owetɨtaise. 23 Iyataatɨ nɨnɨ kasatohɨtɨmandɨ sandɨ Autaahaatɨho akɨtɨhopɨ gaapundɨtɨ japepihɨrohɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamahapataatɨhɨ bimisɨho wanɨ apatɨhɨ nisɨ detɨ nasatɨ bitondaise. 24 Nasatɨ bitondaatɨ nɨngi sandataase, ‘Porɨhoŋe, nɨnɨ durɨhɨraatɨhɨ owetɨto tɨpɨ yaimbɨ waatɨ gɨmunyaape. Autaahaatɨho katihɨ nopainɨ numbwɨ Sisaahoaapɨhɨ noaipaitaise. Isɨ kɨnyɨ Sisaahoenda naisamɨhɨ Autaahaatɨhomɨ maaritindɨhandaahɨ gi ginjaatɨ bimonɨhɨ isɨhiya kɨmiya kinyapɨ andɨtitɨtaapo. Aiwɨ wɨndɨ naaŋɨhandɨ nepɨ namaapwɨtaapo. Owetise,’ ndatɨ kandataase. 25 Satatɨ kandataasɨ sahɨ isɨmiyaate, wɨndɨ waatɨ yamaiwɨse. Iyataatɨ Autaahaatɨho kandimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ noaipaitaise ndɨ gwɨnyaataayo. 26 Iyataahandɨ kandɨ nyahɨ nowaatɨ yapɨpatɨ wɨtɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨ ahetipatamɨ aripataatɨhɨ sipɨhandɨ notɨ numwɨhatɨtaise. Numwɨhatataatɨ sipɨhandɨ maipɨtɨtaise,” undatɨ Porɨho isɨhiya kiyai kaundataase. 27 Aihɨ Saararehɨrɨ yatɨmwɨ sananyihɨhura mbɨpa mbwaatɨ durɨhɨrɨ tiwayaataatɨ nanyamaasi notaise. Nanyamaasi naihɨ nowaatɨ durɨhɨrɨ kɨramɨ ambɨpatɨ Metitereniyanɨhandaatɨhɨ nohaayo. Nohaawɨ apatɨhɨ apwɨtetetɨ ipɨho otɨhasɨnɨtisura sipɨhandotɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya saiwɨ gwɨnyapenawaayopo. “Nyahɨ aimɨ yapɨpatɨ wɨtamɨ detɨ nasahaayono,” tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 28 Aiwɨ kiya saiwɨ gwɨnyaawaawɨ namapɨ wɨrɨhɨrɨ wɨrɨ nawɨha wɨrandahɨrɨ durɨhɨrɨ namɨhandaatɨwɨ mɨhaapɨ durɨhɨraatɨhɨ nusoaasauhɨ mɨhaapɨ notaise. Naihɨ mmonawa durɨhɨramɨ mɨhaapɨ toŋɨtindɨhandamɨ mitaahandɨ 40 kiyatɨtihɨ mmonawaawɨ mandɨhɨ aripatainɨ sangiso tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. Aiwɨ nuwɨ wonjɨ otɨhɨtihɨ wɨrɨhɨrɨ kɨrɨ durɨhɨraatɨhɨ jɨhaatɨ nusoaasawaayopo. 29 Mmonawaawɨ kiya saiwɨ gwɨnyapenawaayopo wiwa sipɨhandɨ nawɨha ahetanɨhapɨhɨ notaatɨ nawɨhaara kwɨtunatɨ kaitaiso tɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ yayawaayopo. Yayawaawɨ namapɨ wiwa nawɨhaamatiya naaŋatɨ nangɨsandɨhaiwa wɨrɨhɨrɨ senɨhandamɨ otasaahaasɨnɨ wɨrandɨhaiwa maurɨtihɨ maurɨtihɨ siyɨhaiwa sipɨhandamɨ otasaahaasɨnapɨ durɨhɨraatɨhɨ nusoaasawaayopo. Sandɨ naaŋɨhaiwa durɨhɨraatɨhɨ nusoaasohɨtɨmandɨ sipɨhandɨ namotɨ kapɨhɨ ahotɨtandɨ kiyawaayopo. Aiwɨ kiya saiwɨ kaiwosawɨ bindawaawɨ ketɨ bowatɨ ipɨho noaipane tɨwɨ katawaatopo. 30 Aihɨ kiya sipɨhandotɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya sipɨhandɨ kapɨhɨmapɨ nutaatɨwɨ kopuho jɨhɨ nepɨ sipɨhandotɨ ahiyohɨho nepɨ durɨhɨraatɨhɨmawaayopo. Durɨhɨraatɨhɨmawaawɨ sipɨhandamɨ mandɨhaasɨnapɨ senɨhaiwa sipɨhandɨ namutandɨ durɨhɨraatɨhɨ nusoaasɨhaayo tɨwɨ jaiwaiwɨ isɨwemanawaayopo. 31 Aihɨ Porɨho kiyaisɨ usonatosatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨhoaisunɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaisunɨ saundataase. “Isɨhiya kɨmiya nutaatɨwiyohiyɨmiya naisaihaahɨ sahɨ wɨndɨ asɨyɨhiyaatɨmetɨtaapo napwɨtaapo,” undataase. 32 Undatɨ kiyai kaundihɨ kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya kopuhomɨ wɨrɨhɨrɨ naihɨra otipamawaayopo. Otipamɨhauhɨ mɨhaapɨ durɨhɨraatɨhɨ kopuho tɨmahiyataise. 33 Aihɨ amɨ bowɨtandɨ detɨtihɨ isɨhiya nandapa nandaatɨwɨ Porɨho pɨwɨha satatɨ kaundataase. “Saararehɨrɨ yatɨmwetɨ nandapa baiwɨ wɨndɨ namaanɨwɨ nasawaayopo. 34 Isɨ wanɨ nɨnɨ kasatataatonɨ nandapa wapa nanɨwɨse. Nanawaawɨ baiwɨ andɨtitɨtaatɨwo. Iyataatɨ sahɨ naaŋɨhandɨ nepɨ wɨndɨ owemetɨtaapo. Owetise. Isɨ sahɨ sandapɨ pɨhɨtɨwɨ waatɨ gɨmunyaapɨ bɨpi nandapa nanɨwɨse,” undatɨ Porɨho kiyai kaundataase. 35 Kiyai sata kaundatosatɨ Porɨho nandapa bɨretɨhandɨ netaise. Netɨ isɨwatataatɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ Autaahaatɨhoai nandapaapɨ, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undatɨ gaapundataise. Gaapundatosatɨ bɨretɨhandɨ kandɨ naumbotɨ nanataise. 36 Nainjɨhɨ isɨhiya nahatiya Porɨhoai iwinjawaayopo. Iwinjawaawɨ kiya baiwɨ maarɨho witɨwɨ kiyaisangi amɨ nandapa wapa nanawaayopo. 37 Iyataatɨ nyahɨ sipɨhandɨ sandotɨ niyohiyɨhiyaanɨnɨ tɨtaahiyɨhiyaanɨnɨ 276 kiyaahiyaanɨne. 38 Isɨ isɨhiya kiya nahatiya nandapa nga nanawaayopo. Nga nanɨwosawɨ sipɨhandɨ usaayataatɨ autaahɨ durɨhɨramɨhaatɨ nutotɨwɨ witɨhandɨ aripɨhomatiyahandisɨ kandɨ nepɨ durɨhɨraatɨhɨ yotawaayopo.
Sipɨhandɨ Maipɨndaise
39 Aihɨ aimɨ bowihɨ sipɨhandotɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya yapɨpatɨ wɨtɨ ahetihɨ jawaayopo. Jawaahandɨ kandɨ yapɨpatɨ maahɨwɨtetɨwɨ wɨndɨ baiwɨ gɨmunyaahopo. Aihɨ nehɨ gotɨrɨhɨrotɨ aripatɨ gaahandɨ ahetihɨ jawaayopo. Jawaawɨ sipɨhandɨ kapɨhɨ nesi niyaatɨ nga ahaito tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 40 Saiwɨ gwɨnyaawaawɨ namapɨ wɨrɨhaiwa nawɨhamatiya naaŋɨhaiwa wɨrandɨhaiwa sipɨhandɨ wɨndɨ namutandɨ durɨhɨraatɨhɨ jɨhɨ tɨmahohɨwaiwaamɨ wɨrɨhaiwa kiya nepɨ namainjamawaayopo. Namainjamɨhauhɨ kaiwa mɨhatɨhɨ durɨhɨraatɨhɨ notɨwataise. Aiwɨ amɨ sipɨhandamɨ saihɨrɨ jɨhura nepɨ wɨsasohɨrɨhɨrɨ sipɨhandɨ kɨraahɨ nepɨ aripataihoaaŋemaitaatɨwɨ nesɨpawaayopo. Aiwɨ amɨ apotɨhɨrɨ mbɨpaapɨhɨrɨ sipɨhandamɨ mandɨhaasɨnɨ ahotirɨhɨrɨ nepɨ autaahɨ wɨrawaayopo. Wɨrɨhauhɨ mbɨpa nasataatɨ sipɨhandi nesi yapɨpatɨ ahetihihoaaŋɨ aripataatɨhapɨ notaise. 41 Notaatɨ aripatɨ wɨtɨ durɨhɨraatɨhɨ yamatɨhɨ tiwanyapanatɨ ahetihɨhata sipɨhandɨ niyatɨ kandamɨ mandɨhaara anɨtisatɨ namɨhatataise. Aihɨ durɨhɨrɨ waatɨ tiwayaataatɨ sipɨhandamɨ ahosɨhaasɨnɨ waatɨ netɨ kwɨtɨwataise. Kwɨtasɨhura sipɨhandɨ tɨwatatataise. 42 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya satɨwɨ gwɨnyapenawaayopo “Napwɨtohiyɨhiya durɨhɨraatɨhɨ naahimanɨmɨ nuwɨ mangɨrainɨ noaipapɨ yamaanɨhɨmaita tiwɨtɨhaawo,” tɨwɨ gwɨnyapenawaayopo. 43 Aihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨho sa pɨwɨha atisataatɨ Porɨhoai maawɨ tiwɨtaawo tatɨ gwɨnyaataatɨ Porɨhoai andɨtɨwiwɨtandɨ kiyaisɨ saiwɨ kamaiwɨse undataase. Undatosatɨ isɨhiya durɨhɨraatɨhɨ nga naahimanɨhohiyɨhiyai tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ awaisɨho saundataase. “Sahɨ baiwɨ naahimanɨhohiyɨhiyaatɨ durɨhɨraatɨhɨ naupwaatɨwɨ naahimanɨmɨ mɨhinɨ mangɨrainɨ aripataatɨhɨ noaipaitaatɨwɨ nuwɨse,” undataase. 44 Undatosatɨ isɨhiya durɨhɨraatɨhɨ wɨndɨ naahimaamanɨwɨhiyai saundataase. “Sahɨ nahatiyaatɨ sipɨhandamɨ tɨwatatimbɨpa ipatɨ kapa nepɨse. Nepɨ kapa anɨtiwɨ isɨpɨ durɨhɨraatɨhɨ naahimanɨmɨ mɨhinɨ mangɨrainɨ aripataatɨhɨ noaipaitaatɨwɨ nuwɨse,” undataase. Aihɨ nyahɨ komɨ pɨwɨha atisaatɨ katɨ kiyahaayo. Kiyaatɨ naahimanɨmɨ nowaatɨ mɨhinɨ mangɨrainɨ aripataatɨhɨ nahatiyaanɨnɨ nga notahaayo.

*27:16: So kopuso sipɨhandɨ maipɨtatɨ nawatisonɨhura isɨhiya koaasɨnɨ yamwaapɨ nehɨhaatɨ mangɨrainɨhɨ notɨtaatɨwɨhore.