3
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nikodimaasihoaisatɨ Pɨwaatinjɨtɨhandapɨhaare
Utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Nikodimaasiho bindataise. Iyataatɨ so utaaso Judaahiyaamɨ awaisɨhore. Iyataatɨ amɨ ko Parisihore. Isɨ ko waara apatɨhɨ Jisaasihoaapɨhɨ notɨ noaipataise. Noaipatɨ Jisaasihoai saundataase. “Katɨpunjingɨhonye, Autaahaatɨho gi natasoaasihɨ kɨnyɨ isɨhiyai katɨpunjɨtaapɨhoŋimatɨpɨ nasapaise. Aihɨ nyahɨ sandapɨ aimɨ gwɨnyaahaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨho utaaho woaisɨ watɨpɨhandɨ nunyatɨ koaisɨ andɨtɨmaawihonaahɨ wanɨ kɨnyɨ watɨpɨmaiwa kaingɨwɨmaiwaamatiyahaiwa ko wɨndɨ kamaitaise” undataase.
Saundatɨ kaundihɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha koai saundataase. “Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ gi sandɨ kahɨtataato, utaaho wo akɨtɨnɨhɨ japɨhɨ nepemaitatɨ wanɨhoemaamatataataahɨ Autaahaatɨho koai wɨndɨ winjaatɨ bɨmimɨtaise,” undataase.
Saundatɨ kaundihɨ Nikodimaasiho komɨha jɨhaatɨ Jisaasihoai saundataase. “Utaaho aimɨ gwɨnyanatɨ awaisɨhotaho napitiyatɨ japɨhɨ noaipatɨ sangɨho wanɨhoematɨtaise? Iyataatɨ utaaho aimɨ gwɨnyana awaisɨhotaho ko japɨhɨ sanaatamɨ gwɨsɨhaatɨhɨ notɨ kɨpwɨnɨhonɨhɨ sanaatɨ japɨhɨ koai wɨndɨ namotɨmaawitaise. Owetɨtaise,” undataase.
Aihɨ Jisaasiho komɨha koai saundataase. “Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ sandɨ gi kahɨtataato. Utaaho wo waapohoraahunɨ amɨ Itɨpɨhoraahunɨ noaipatɨ asoho wanɨhoemaamatataataahɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai winjaatɨ bimindɨtɨhɨ ko wɨndɨ monatɨ katɨhɨ namandaitaise hɨtɨtɨ nɨnɨ gi kahɨtataato. Iyataatɨ tɨtɨhɨ isɨhiyai isɨhiya namuwaisaihɨ amɨ kiya tɨtɨhɨ saniya sapiya namwiyohiyɨhiya siya noaipapɨ tɨtɨhɨ isɨhiyaamɨ ambɨpatɨ maapɨ yapɨpatambɨhatɨ newaayopo. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho netɨ namoyaatɨ amɨ nusepemaisawɨhiya siya tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ manyinya isɨhiyaimatawaayopo. Isɨ nɨnɨ gi sandɨ kahɨtataato, Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoraahɨ sangi namotisisonɨhɨ noaipapɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaatimatɨwɨ komɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨse hɨtɨtɨ kahɨtohɨtɨmandapɨ yaimbɨmapɨ pɨhɨtɨpɨ wɨndɨ gɨmunyapenɨme. Iyataatɨ mbɨpa kapaamɨ maaritirɨhɨretɨ japepihɨratɨ wɨrawɨra kihɨkihoaaŋɨ mbwaapɨ notaise. Iyataatɨ itɨpɨho mbɨpaamɨ uhapa atisapaahandɨ kandɨ mbɨpa sapa maahɨwihoaaŋapɨ nasahapa maahɨtɨtɨpiyatɨ notaise tɨpɨ kɨnyɨ wɨndɨ monɨpɨhoŋe. O amɨ isɨhiya nahatiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoraahɨ namotaisawɨhiya sɨkɨretɨ saiwɨhiya noaipaitaapo,” undataase.
Aihɨ Nikodimaasiho komɨha wihoaaŋɨha Jisaasihoai sata nunjenataise. “Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhoraahɨ namotiyonɨhɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaimatɨwɨ komɨhɨretɨ japepihɨrɨtaapo tingɨtɨmandɨ nɨnapitiyatɨ noaipaitaihɨhandapɨse?” undatɨ nunjenataise. 10 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Kɨnyɨ Isɨraherɨhiyai katɨpunjingɨhoŋɨ awaisɨhoŋɨsɨ nisɨ pɨwɨha kɨma gi kahɨtohɨmaapɨ gi wɨndɨ gɨmaahunyaatatɨ wɨndɨ namaahesɨpainjɨhɨnno? 11 Nɨnɨ gi akɨtɨnɨhɨ kahɨtataato. Nyahɨ mmonaatɨ newaatɨ atisohɨwaiwaapɨ pɨwɨha ausaawaatɨ sangi kasatonɨhandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ atɨhomiwɨ nyamɨ pɨwɨha kasatohɨha sahɨ nepɨ dawaataatemapɨhiyaate. 12 Iyataatɨ sapɨ kiyai biyatɨ nga gɨwunyaatatɨ nusesɨpatɨtondɨ kahapaamapɨpa maapɨ yapɨpataapɨhɨ ahetatɨ noaipasɨpɨpaapɨ nepemaitɨ nɨnɨ sangi kasatonɨhandɨ kandɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaahopo. Owetise. O amɨ yamɨhapataatɨhapɨhaiwa Autaahaatɨho kaiwaiwaapɨ kasatisanaahɨ sahɨ nga wɨndɨ monɨwɨ gɨmunyaitaapo. 13 Iyataatɨ isɨhiya usa mambɨhiya yamɨhapataatɨhapɨ naiwɨ Autaahaatɨho kaiwaiwa wɨndɨ mmonɨwɨ nesi japɨhɨ namaasopo. Nehɨ nɨnɨ Isɨhiya Nahatiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨnɨ jɨhura yamɨhapataatɨhɨ bimambɨtɨ nasohɨhonɨnɨ naasonɨnɨhɨ Autaahaatɨho kaiwaiwa mmonɨtɨ gwɨnyaatɨhonɨne. 14 Iyataatɨ jɨhura yapɨpatɨ isɨhiya iwɨwɨrɨho owehata Mosesiho akwɨranɨhomɨ sɨwipatɨ kiyatɨ autaahɨ ipatetɨ nimaataise isɨhiya akwɨranɨhomɨ sɨwipatɨ mmonawaawɨ kiyaamɨ timbɨpa owetanɨhɨ kiya wɨndɨ namaapopɨ asɨyɨhiya bimɨtaatɨwo. Isɨ amɨ Isɨhiya Nahatiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Awaisɨhonɨhisangi naasɨkatɨ kaiwɨ isɨhiya nanɨmaapɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nanimaapɨ nɨwɨtaapo. 15 Nanimaasaihɨ nɨnɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nimaatohɨtɨhandapɨ isɨhiya gɨnunyapenawaawɨ nyangi ko japɨhɨ nanyamaitandɨ napotaise tɨwɨ nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiya wɨndɨ namaapopɨ kiyaanɨhɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaapo.
16 “Iyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiya yapɨpatambɨhiya nahatiyai maarɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ nunyataise. Siyatɨ maarɨho aungwohandɨ nunyataatɨ nɨnɨ komɨ Mwaahonɨnɨ nehɨ naasonɨhi kiyaapɨhɨ natanoaasataise. Natanoaasindɨmandɨ apaapɨmaahe amɨ utaaho itapa wo waatɨ nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiya wɨndɨ namaapopɨ kiya asɨyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ kiyaanɨhɨ bimɨtaatɨwe. 17 Iyataatɨ Autaahaatɨho nɨnɨ komɨ Mwaahonɨhi natanoaasihɨ kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ nasohɨtɨmandɨ isɨhiyai netɨ pɨwɨha kiyaamɨhetɨ yawutaatɨ sahɨ maipɨhaiwaisawɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha naitaapo undɨtandɨmaahe. Owetise. Isɨhiyai nɨnɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ numwaitandɨ nɨngi Autaahaatɨho natanoaasihɨ nasataayo. 18 Isɨ isɨhiya usa nisapɨ nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa nenyamatɨ japɨhɨ nanyamaitandɨhoe tɨwɨ gɨnunyaasaihaahɨ Autaahaatɨho kiyaapɨ satatɨ ‘Kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha awaisɨha wɨndɨ namaitaapo,’ tatɨ katɨtaise. O amɨ isɨhiya usa nisapɨ wɨndɨ gɨmaanunyaasaihɨhiyai kiyaamɨhetɨ pɨwɨha awaisɨha netɨ yawutaatɨ saundɨtɨ, ‘Sahɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha nepise,’ undɨtɨ kiyaamɨhetɨ yawutaito tatɨ Autaahaatɨho aimɨ katise. Pɨwɨha netɨ kiyaamɨhetɨ yawutaito tatɨ Autaahaatɨho katindɨmandɨ apaapɨmaase isɨhiya nisapɨ satɨwɨ, ‘Ko Autaahaatɨhomɨ Mwaaho naasohɨhɨ nyamɨ maipɨhaiwa nenyamatɨ japɨhɨ nanyamaitandɨhoe,’ tɨwɨ nisapɨ gɨmaanunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho pɨwɨha awaisɨha netɨ kiyaamɨhetɨ yawutaitandɨhandapɨto. 19 Iyataatɨ isɨhiya nisapɨ gɨmaanunyaahohiyɨhiyai Autaahaatɨho saundatɨ, ‘Sahɨ maipɨhaiwaisawɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha awaisɨha nepise,’ undɨtandɨhandamɨ tanyaaha siyate. Nɨnɨ nausainjɨhonɨnisɨ nisɨ kiyohɨwaiwa nausaatatɨ sisɨhaamatiyatɨ isɨhiyai nɨwusaatataise. Aihɨ isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhaiwaisawɨhiyaasɨ nisɨ kiyohɨwaiwaapɨ maarɨho naninyawɨ gɨmaanunyaapɨ daahɨ kiyaanɨhɨ maipɨhaiwaisaahɨhɨ maarɨho nunyawɨ kiyohɨtɨhandaahɨ Autaahaatɨho kiyaamɨhetɨ pɨwɨha netɨ yawutaatɨ sahɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha awaisɨha nepise undɨtaise. 20 Iyataatɨ isɨhiya maipɨhaiwai maarɨho nunyawɨ kiyohiyɨhiya sisɨhaamatiyatɨ nausaatahaiwa nɨnɨ kiyohɨwaiwaapɨ poundonɨhɨ kiya kaiwai ahosumwapɨ ipɨhatiwɨmaitaapo. Iyataatɨ isɨhiya maipɨhaiwaisawɨhiya amɨ saiwɨ gwɨnyaitaapo sisɨhaamatiya nausaatindɨhandetɨ nyahɨ naisaihɨ nyamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa auta noaipaitaiso tɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ sisɨhaamatiya nausaatindɨhandetapɨ kiya wɨndɨ namaapɨtaapo. 21 Iyataatɨ isɨhiya akɨtɨnɨhɨ tɨtɨhɨ gaahaiwa kiyohiyɨhiya siya sisɨhaamatiya nausaatindɨhandetapɨ nanɨhaiwɨ napɨtaapo. Iyonɨhɨ isɨhiya kiyaamɨ kiyohɨwaiwa usonawaawɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ kiyawaayopo tɨwɨ gwɨnyaitaapo,” tatɨ Jisaasiho Nikodimaasihoai pɨwɨha saiwa kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Katindɨhandapɨhaare
22 Aihɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanunɨ Jerusaremɨhanda bimainjaatɨ kapɨhɨ namasisɨ Judiyaahandamɨ yapɨpatɨ wihoaaŋɨhataahapɨ nohaayo. Nowaatɨ kapɨhɨ bindɨhaawɨ isɨhiyai waapohora baawusɨhaayo. 23 Aihɨ Jonɨhoaisangi sura aunahɨpa Ainonɨhanda Sarimɨhandamɨ detɨ isɨhiyai baawusataise. Iyataatɨ sapɨhɨ waapɨhaatɨ asaketɨhapɨhisɨ amɨ kapɨhɨ waapoho asaketimbɨpɨhɨ isɨhiya namandariwɨ koenda nasauhɨ kiyai kapɨhɨ baawusataise. 24 Iyataatɨ Jonɨho isɨhiyai baawusisura sura sangɨ napwɨtatɨ nehɨ bindataahuraare.
25 Aihɨ sura utaaho wotihɨ Jonɨhomɨ otɨpɨpatɨhiyaatihɨ satɨwɨ itɨhɨnnawaatopo. “Jonɨho isɨhiyai baawusindɨhandɨ yatɨhɨtihɨ amɨ Jisaasiho isɨhiyai baawusindɨhandɨ autaahɨ apɨpaahɨ awaindɨhande,” tɨwɨ itɨhɨnnawaatopo. 26 Itɨhɨnnawaawɨ namapɨ Jonɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya nuwɨ Jonɨhoai saundawaatopo. “Katɨpunjingɨhonye, jɨhura utaaho wo waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaatainɨ gisatɨ maasɨ bimihɨ kɨnyɨ kopɨ sɨsiyahoe tɨpɨ kanyatingɨho wanɨ taatɨ isɨhiyai baawusataise. Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya koaapɨhɨ niyohɨtɨmandɨ tɨtɨhɨmaahe,” undawaatopo. 27 Saundauhɨ Jonɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyai wihoaaŋɨha sata kaundataase. “Isɨhiyaarɨ kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ watɨpɨhandaahɨ saiwɨhaiwa wɨndɨ kamaitaapo. Owetɨtaise. Autaahaatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho watɨpɨhandɨ nunyatɨ gɨwunyaahonaahɨ saiwɨhaiwa kaitaapo. Iyataatɨ Autaahaatɨho Jisaasihoai watɨpɨhandɨ nunyatɨ kaundihɨ isɨhiya koaapɨhɨ nga tɨtɨhɨ nowaayowɨ sahɨ kopɨ napaapɨ itɨhɨtopo? 28 Iyataatɨ jɨhura pɨwɨha sandɨ sangi kasatonɨhɨ sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhonɨnɨmaahe. Owetise. Ko ipotɨ napɨtaihɨ Autaahaatɨho nɨngi jɨhɨ natanoaasihɨ pɨwɨha kati jɨhɨ napɨtɨhonɨne satɨtɨ sangi aimɨ kasatonɨhɨ sahɨ aimɨ gwɨnyaapɨhiyaate. 29 Isɨ pɨwɨha wa namɨhandɨ sandɨ kasatɨtaano, utaaho wo apopaati netɨ wɨrataataahɨ saatɨ apopaatɨ tɨtɨhɨ komɨhaatimatɨtande. Iyataatɨ apopaati netɨ wanɨ wɨrasɨho pɨwɨha gaaha katonɨhɨ komɨ naisoho kahapaamapɨpa netɨ turɨmasɨho kapɨhɨ detɨ bitondaatɨ atisata apɨpaahɨ aungwohandɨ asakiyatɨ maaritataise. Iyataatɨ pɨwɨha namɨhandɨ katohɨmaamɨ tanyaaha siyate. Isɨhiya taahiyɨhiya pɨhɨtɨwɨ Jisaasihoenda niyohiyɨhiya siya noaipapɨ tɨtɨhɨ Jisaasihomɨhiyaimatɨtaatɨwɨ nowaayopo. Aihɨ nɨnɨ komɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨhatɨ netɨ jɨhɨ turɨmanɨhohɨhonɨnɨ sandɨ mmonataatɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ maaritataayo. 30 Isɨ ko nanɨtipɨhaatɨ noaipatɨ utaaho apɨpaahɨ awaisɨhotɨtaise. Iyonɨhɨ nɨnɨ noaipatɨ komɨ yatɨhɨ otɨtɨhɨ bimɨto,” undatɨ Jonɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.
31 “Iyataatɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhapɨ napisɨho so isɨhiya nahatiyai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨhore. O amɨ isɨhiya kɨmaapɨ yapɨpatambɨ noaipahohiyɨhiya siya yapɨpatambɨhaiwaapaahɨhɨ mmonɨwɨ nusesɨpatatɨ gɨwunyaatahiyaare. Isɨ kiya tɨtɨhɨ kɨmaapɨ yatɨhɨ yapɨpatambɨhaiwaapaahɨhɨ yapɨpatambɨhiya mmonɨwɨ katohɨrɨhɨretɨ pɨwɨha ausaapɨ katɨtaapo. O amɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhapɨ napisɨho so isɨhiya nahatiyai nusatipɨha apɨpaahɨ autaahɨ awaisɨhore. 32 Siyatɨ apɨpaahɨ awaisɨhosɨ ko aimɨ mmonatɨ gwɨnyaasɨwaiwaapɨ pɨwɨha ausaatɨ isɨhiyai kaundɨtaise. Pɨwɨha ausaatɨ kaundonɨhandɨ kandɨ isɨhiya komɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaawitaapo. Isɨhiya pɨhɨtɨwɨhiyaamɨ otɨhatɨhapɨ nehɨ naasohɨ naasaamɨhɨ nga komɨ pɨwɨha atisawaayopo. 33-34 Iyataatɨ utaaho Autaahaatɨho natausaasihɨ napisɨho soai Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho pɨhɨtatɨ waatɨ tisaitatɨ tirandɨwaho numwihɨhosɨ ko Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nga ausaitaise. Isɨ isɨhiya komɨ pɨwɨha katisɨha atiwɨ nepɨ isɨwatawaawɨ japepihɨrohiyɨhiya Jisaasihopɨ satɨwɨ, ‘Ko pɨwɨha akɨtɨha kandaase,’ tɨwɨ gɨwunyaawaawaahɨ amɨ kɨmɨkaiwɨ Autaahaatɨhopɨsangi, ‘Pɨwɨha akɨtɨha katahoe,’ tɨwɨ mɨkaiwɨ gɨwunyaitaapo. 35 Iyataatɨ Sapɨho komɨ Mwaahoai maarɨho aungwohandɨ nunyataatɨ namatɨ nahatewa watɨpɨhaiwa komɨ ikwɨraatɨhɨmataise. Aihɨ nahataapa ko jatataise. 36 Isɨ utaaho Autaahaatɨhomɨ Mwaahopɨ gɨwunyaataataahɨ so asɨtimatɨtandɨhandɨ aimɨ netaise. O amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ Mwaahomɨ pɨwɨha atɨhomisatɨ ahosumwatataahɨ so komɨ astɨtimatɨtandɨhandɨ wɨndɨ namaitaise. Owetɨtaise. Autaahaatɨho pɨwɨha netɨ komɨhetɨ yawutaitandɨhapɨhɨ aimɨ netɨ sawaho tɨmanɨnatɨ bindataise. Iyatɨ Autaahaatɨho isɨhiya maipɨhiyaapɨ apowindɨhandaatɨhɨ kandɨ ko naitandɨhapɨhɨ aimɨ bindataise,” undatɨ Jonɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyai kaundataase.