2
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Watɨpɨhanda Jisaasiho Watɨpɨhandɨ Wuwanɨnɨhɨ Jɨhapɨhandɨ Kaindɨhandapɨhaare
Aihɨ asisɨha aimɨ yatairɨ sanaihɨ kasɨnɨhetɨ Jisaasihounɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanunɨ yapɨpatɨ Pɨropinjɨhandɨ Garirihanda noaipahaayo. Aihɨ asisɨha setɨ yapɨpatɨ Pɨropinjɨhandɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ Kenaahanda utaaho wo apopaatɨ netɨ wɨraitandɨ nandapa netɨ tɨmanataise. Aihɨ Jisaasihomɨ sanaatɨ kura niyatɨ kapɨhɨ bindataise. Aihɨ utaaho netɨ apopaati wɨraitandura Jisaasihounɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnunɨ utaaho apopaatɨ netɨ wɨrahonɨhɨ iwinjaitɨhaawɨ gaatauhɨ niyahaayo. Aihɨ waapoho wainɨhandɨ isɨhiyai nunyawɨ owetihɨ Jisaasihomɨ sanaatɨ Jisaasihoai saundataase. “Waapoho wainɨhandɨ kandɨnɨhɨ nunyauhɨ wɨndɨ ahɨmotatɨ kandɨnɨhɨ owendaise,” undataase. Saundihɨ Jisaasiho sanaati saundataase, “Apopaanye, nɨngi saime saime dɨtaapɨ kɨnyɨhandɨmaahe. Nisɨhande. Apɨho Autaahaatɨho kandonɨhɨ nɨnɨ noaipatɨ Awaisɨhonɨnimatɨtandɨhura sange,” undataase. Aihɨ Jisaasihomɨ sanaatɨ isɨhiya otɨpɨpatɨhiya kapɨhapɨhiyai saundataase. “Nisɨ maasɨhɨho Jisaasiho sangi wapaapɨ saiwɨ sapa kaiwɨse satonaaraahɨ sahɨ atiwɨ kaiwɨse,” undataase.
Aihɨ kapɨhɨ onaahaiwa nawɨhaara kaiwɨhaiwa ikwɨwihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ naasohɨtɨhaiwa ahondaise. Iyataatɨ saiwa onaiwa Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpetɨ japepihɨrɨwɨ ikwauhɨrunɨ kahapaamapɨpaunɨ bausanɨwɨ bausɨtaatɨwɨhaiwe. Iyataatɨ saiwa onaiwa waapoho waatɨ pɨhɨtatɨ windɨtandɨhaiwa apɨpaahɨ aungwohaiwaare. Aihɨ saiwa onaiwopɨ waapoho nipɨ nepɨ tisaipɨ nuhaitaatɨwɨ otɨpɨpatɨhiya kapɨhapɨhiyai Jisaasiho kaundataase. Kaundihɨ kiya waapoho nipɨ nepɨ nuhaahauhɨ kaiwa onaahaiwa nahatewa tisaitataise. Aihɨ Jisaasiho otɨpɨpatɨhiya waapoho nipɨ nepɨ nuhaahohiyɨhiyai saundataase. “Nɨnɨ kasatonɨhɨ waapoho nipɨ nepɨ nuhaahauhɨ tisaitisɨmomɨ nuhaapɨ wanɨ isɨsi naiwɨ utaaho nandapa tɨhauhɨ jaatɨ bimisɨhoai nunyawɨse,” undataase. Aihɨ kiya komɨ pɨwɨha atiwɨ nuhaapɨ isɨsi naiwɨ awaisɨho koai nunyawaayopo. Nunyauhɨ ko nandapa tɨhohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨho waapoho so noaipatɨ tɨtɨhɨ wainɨhandimatisɨho netɨ nanatɨ mmonataise. Iyataatɨ ko waapoho wainɨhandɨ sandapɨ maahapɨhapɨ nesi napɨwɨhoe tatɨ wɨndɨ gɨmunyaase. O amɨ otɨpɨpatɨhiya Jisaasiho kaundihɨ waapoho nipɨ nepɨ nuhaahohiyɨhiyaahɨ sandapɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Aihɨ nandapa tɨhohɨtɨhandɨ jaatɨ bimisɨho netɨ nanatɨ mmonata waapoho wainɨhandɨ apɨpaahɨ gaahandɨtihɨ namatɨ apopaatɨ netɨ wɨraitandɨhoai gaatatɨ numwaataise. 10 Gaatatɨ numwaatɨ saundataase. “Usɨpɨpaapɨhura wainɨhandɨ waapoho gaaho biyatɨ jɨpaisɨho jɨhɨ isɨhiyai nunyauhɨ kiya waatɨ nanɨhauhɨ ipotɨ waapoho wainɨhandɨ gotɨ wonjɨ jɨpiyahandɨ nunyawaayopo isɨhiya nanawaawɨ waapoho kɨmo jɨpiyahoe jɨmaayahoe maatɨwɨ kiyaamɨ amɨtɨha aimɨ naharimainjɨhandisɨ nehɨ nanɨhaiwɨ nandaatɨwo. Siyatisɨ kɨnyɨ kɨretɨ saimbɨ kamaimbɨ gaaho waapoho ipɨhatimbosapapɨ wanɨ kɨmura kɨnyɨ gaahatɨ kaimbɨ otɨpɨpatɨhiyai nunyapusoaasapaise,” undataase.
11 Iyataatɨ sandɨ watɨpɨhandɨ Jisaasiho kaihɨ noaipasɨtɨmandɨ yapɨpatɨ Pɨropinjɨhandɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Kenaahanda wuwanɨnɨhɨ watɨpɨhandɨ jɨhapɨhandɨ namasatɨ kiyataise. Iyataatɨ sandɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ kiyatɨ satatɨ, “Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨne,” tatɨ kiyai nunjataise. Siyatɨ kaihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ sandɨ komɨ wandɨha watɨpɨhandɨ mmonɨhaawɨ, “Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Akohore,” taatɨ kopɨ nyahɨ gɨwunyaahaayo. 12 Utaaho apopaati netɨ wɨrasɨhɨ nandapa tɨhohɨtɨhandɨ aimɨ owetihɨ Jisaasihounɨ komɨ sanaatunɨ komɨ saingoyaunɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanunɨ kapɨhɨ namasi aunahɨpa Kapaniyaamɨhandaahapɨ nohaayo. Nowaatɨ asisɨha wanya bindɨhaayo.
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taawɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Kahapaamapɨpa Nunyawɨ Nehauhɨ Jisaasiho Saiwɨ Kamaiwɨse Undatɨ Tahamanausoaasindɨhandapɨhaare
(Matiyuho 21:12-13; Maakɨho 11:15-17; Rukɨho 19:45-46)
13 Bimainjaatɨ Judaahiyaanamɨ kimbapɨho Pasopaahandɨ asisɨha awaisɨha noaipaitandɨhura aimɨ detɨtihɨ Jisaasihounɨ nyahɨ komɨ otɨtpɨpatɨhiyaanɨnunɨ kapɨhɨ namasi Jerusaremɨhandaahapɨ niyahaayo. Iyataatɨ asisɨha sa jɨhura Isɨraherɨhiyaamɨ aŋaaŋamɨ maasomwaaŋɨ jɨtɨpatɨ jandihɨ mmonataatɨ Autaahaatɨho namatɨ Isɨraherɨhiyaamɨ manyinyai tɨmaawatɨ Isipɨhiyaamɨ manyinya jɨhɨ bwandɨpɨhiyai tiwɨtandɨ notaatɨ nehɨ nusatipatɨ naindɨhandapɨ gwɨnyaapɨ namɨhanɨwɨ mmonɨhohɨhaare. 14 Aihɨ Jisaasihounɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanunɨ maasɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhapɨ niyahaayo. Niyaatɨ Jisaasiho mmonata mɨhatɨhɨ isɨhiya bindawa taawɨ sipɨsipɨho kauho amɨ koho nunyawɨ nawɨho nehohiyɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya usa nawɨho Judaahiyaamɨ (Aŋɨ Awaindɨhandamɨ) nawɨhoetemapɨ nunyawɨ nehohiyɨhiyaisunɨ usonataise. 15 Usonatosatɨ wɨrɨhɨrɨ taahɨwaiwa netɨ tɨmaamahɨwatɨ pɨpɨtɨpiyatɨ isɨwatata kɨraahɨ isɨhiya nahatiyaisunɨ amɨ kohasɨpɨ sipɨsipɨhandisunɨ amɨ kauho sapai tahamanatɨ mɨhaapɨ nehɨhaatɨmataise. Iyatɨ isɨhiya nawɨho Judaahiyaamɨ nunyawɨ nehohiyɨhiyaamɨ ganɨho netɨ nepuhotɨ kiyaamɨ nawɨho netɨ kɨpwɨratɨ mɨhopɨ mɨhinɨ yondaise. 16 Iyatɨ isɨhiya koho nunyawɨ nehohiyɨhiyai saundataase. “Sahɨ koho kɨmo nesi nehɨhaatɨ nuwɨse. Nisɨ Apɨhomɨ aŋaaŋɨ kahapaamapɨpa nunyawɨ naitaatɨwɨhaaŋamataiwɨ sahɨ kamaiwɨse,” undataase. 17 Iyataatɨ pɨwɨha wa jɨhura satɨwɨ jɨpatɨpaiwɨ ahiyawaayopo:
“Nɨnɨ kinyɨ aŋaaŋɨ nopɨsasinjaaŋaaŋɨ netɨ japɨhɨ itatamanɨtɨ baindɨ tɨtɨhemaitandɨhandapɨ maarɨho nanɨtɨmasɨtɨhandɨ isɨhiya nɨngi yaasɨhandɨ naninyawaayopo,” tatɨ ahotisɨhaapɨ amɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ gwɨnyapenahaayo. 18 Aihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya sandɨ Jisaasiho kaindɨhandɨ mmonawaawɨ koai waapɨhundɨwɨ saundawaatopo. “Kinyapɨ ko isɨhiyai aŋɨ awaindɨhandaahapɨ tahamanatɨ nehɨhaatemaitandɨho Autaahaatɨho ahɨwihɨ kiyataisɨ awaisɨhoe taatɨ gwɨnyaitaanɨ sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ wɨtɨ wanɨ kɨmɨkura kɨnyɨ kaimono?” undawaatopo. 19 Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaagɨha kiyai saundataase. “Kɨmandɨ aŋɨ awaindɨmandɨ sahɨ nepɨ nopɨsasisaihaahɨ nɨnɨ netɨ asisɨha mairɨ metɨ japɨhɨ aŋɨmatɨto,” undataase. 20 Aihɨ Judaahiyaamɨ awaisawɨhiya Jisaasihoai saundawaatopo. “Nyamɨ asoya kɨmandɨ aŋɨ awaindɨmandɨ aŋɨmatawaasauhɨ kɨnaungwɨha pɨhɨtatɨ 46 kiyatɨ sanausohaaŋɨsɨ kɨnyɨ ketɨ asisɨha mairɨ metɨ nga aŋɨmatɨtaano tapanno?” undawaatopo.
21 Jisaasiho sandɨ aŋɨ awaindɨmandapɨ kaundindɨmandɨ tɨtɨhɨ aŋɨ awaindɨhandapɨ kaundataamaase. Owetise. Komɨ ambɨpatapɨ nepemaahɨwatɨ kaundataase.
22 Aihɨ ipotɨhura Jisaasiho napwihɨ asisɨha mairɨ ma sanaihɨ Autaahaatɨho japɨhɨ ahowimatɨ numwaasɨhɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ ko pɨwɨha katisɨhaapɨ akɨte taatɨ gwɨnyaawa mmonɨhaayo. Iyaatɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ Jisaasihopɨ saitaise saitaise tɨwɨ jɨhura jɨpatɨpaiwɨ ahiyohɨwaiwaunɨ Jisaasiho sawaho pɨwɨha sa katihɨ atisohɨhaunɨ tɨtɨhɨ akɨtɨhandɨ noaipasɨhɨ nyahɨ mmonahaawɨ tɨtɨhɨ akɨte taatɨ gwɨnyaahaayo.
Isɨhiya Nahatiya Kiyaamɨ Maarɨhoaatɨhɨ Gwɨnyaahohɨwaiwa Jisaasiho Mmonahore
23 Aihɨ asisɨha Judaahiyaanamɨ awaisɨha jɨhura Autaahaatɨho Isipɨhiyaamɨ manyinyai tiwɨtandɨ notaatɨ Isɨraherɨhiyai nehɨ Nusatipa Naindɨhandapɨ namɨhanɨwɨ mmonɨhohɨhetɨ Jisaasiho Jerusaremɨhanda bindataise. Bindataatɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kaihɨ isɨhiya mmonawaayopo. Mmonawaawɨ Jisaasiho watɨpɨhandɨ kaindɨhandapɨ kopɨ gɨwunyaawaayopo. 24 Aihɨ kiyai Jisaasiho usonataatɨ nisapɨ akɨtɨnɨhɨ gɨnunyaawaamaayopo tatɨ usonataise. Sandɨ apaapɨmaahe amɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ aimɨ usonataate. Iyataatɨ sandapɨ ko kiyai nehɨ wɨndɨ maawinjase kiya koai nepɨ awaisɨhoemaitaatɨwo. 25 Iyataatɨ isɨhiya usa Jisaasihoai isɨhiyaapɨ siya saiwɨ saiwɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaapɨhiye undɨwɨ kaundɨtaatɨwɨhiya owetise. Nehɨ sawaho isɨhiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ aimɨ ketɨ mmonahore.