14
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Apɨhoenda Naitaatɨwɨ Nɨnɨ Daihonɨne Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Jisaasiho isɨhiya koai nɨwipinjohiyɨhiyai saundataase. “Samɨ maarɨho yayapwitatɨ dotɨ wɨndɨ bɨmaasitone. Sahɨ samɨ maarɨho amɨ ndɨha Autaahaatɨhomɨhetɨ ahiyawɨ kopɨ gɨwunyaapɨse. Aiwɨ amɨ samɨ maarɨhounɨ ndɨhaunɨ nisɨhetɨ ahiyawɨ nausawɨ nisapɨ gɨnunyapɨse. Nisɨ Apɨhomɨ aŋaaŋɨ kɨhɨrotohandɨ (rumɨhandɨ) sapɨhɨrɨ kɨhɨrotohɨrɨ yɨyandɨhɨ netɨ tisamanɨtandɨ niyataayono. Amɨ wɨndɨ sametanaahɨ nɨnɨ sangi kɨmandɨ kasatohɨtɨmandɨ wɨndɨ kamaasatɨtaanɨhe. Amɨ nɨnɨ naindɨ wapɨhɨ sahɨ nɨngisawɨ bimɨtaatɨwɨhapɨhɨ netɨ tɨmanataataahɨ nɨnɨ japɨhɨ napɨtɨ sangi nasamaito nɨngisawɨ maasɨ bimɨtaatɨwo. Saisanɨhɨ amɨ nɨnɨ bimohɨpɨpɨhɨ kapɨhɨ sangisangi nɨngisawɨ maasɨ bimɨtaatɨwo. Nɨnɨ taatɨ naitandiyohɨpɨmbɨhapɨ daihɨra sahɨ aimɨ mmonɨwɨhiyaate,” undataase.
Kiyai Jisaasiho saundihɨ amɨ Tomaasiho koai saundataase. “Awaisɨhonye, kɨnyɨ taapɨ naitaapaingɨpɨmbɨhapɨ nyahɨ wɨndɨ moho. Owe. Isɨ nyahɨ napitiyaatɨ mmona gwɨnyaito kɨnyɨ naitaapaingɨpɨpɨhapɨ daihɨraapo?” undatɨ nunjenataise. Aihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ isɨhiya nisɨ Apɨhoenda naitaatɨwɨ daihonɨne. Isɨ isɨhiya nisɨ Apɨhoenda daihɨra wɨraapɨ namaitaapo. Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ kiyai numwaasi naisanaahɨ kiya nga naiwɨ nisɨ Apɨhoai usondaapo. Amɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ daihonɨnisɨ nɨnɨ pɨwɨha akaaha isɨhiyai netɨ nunjisanɨhɨ kiya Autaahaatɨhopɨ nga mmonɨwɨ gɨwunyaatɨtaise. Kiya mmonɨwɨ gɨwunyaatonɨhɨ kiyai Autaahaatɨho kiya asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ numwɨtaise. Amɨ sahɨ nisapɨ mmonɨwɨ gisunyaatataataahɨ amɨ nisɨ Apɨhopisangi sahɨ mmonɨwɨ gisunyaatɨtaise. Wanɨ kɨmuraapɨ namasatɨ kopɨ gisunyaatihɨ amɨ sahɨ koai aimɨ usonawaayopo,” undataase.
Saundihɨ Piripɨho Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ nisɨ Apɨho kɨmore tɨpɨ nyangi nepɨ koai nanyise nyamɨ ndɨha nanyorɨhaatonɨhɨ nyahɨ koai usondaano. Usonɨhaawɨ nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ maaritaatɨ amɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ ngaatɨtando,” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha Piripɨhoai saundataase. “Piripɨhoŋe, nɨnɨ sangisatɨ utaarɨhandɨ bimaamɨ nasataayonɨ kɨnyɨ nisapɨ wɨndɨ monɨpɨ sangɨ nangesapainjo? Utaaho wo nisapɨ mmonatɨ koai nusesɨpatataataahɨ amɨ Apɨhopisangi ko aimɨ mmonatɨ aimɨ koai nusesɨpatahoe. Isɨ kɨnyɨ napindapɨ nɨngi sandɨpɨ kinyɨ Gapɨhoai nepɨ nyangi nanyise ndɨpɨ nanɨsehise? 10 Kɨnyɨ nisapunɨ nisɨ Apɨhopunɨ wɨndɨ monɨpɨ gɨmaanyunyaahɨno? Nisɨ Apɨhounɨ nɨnunɨ yaindaaŋɨ tɨmaamaitɨha nehɨ utaaho naasomatiyahindaaŋe. Iyataatɨ nɨnɨ sangi pɨwɨha kasatohɨwiwa nehɨ nɨnɨ nɨwahonisɨ pɨwɨhaamaahe. Owe. Nisɨ Apɨho nɨngisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨha bindataatɨ komɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ sangi ko pɨwaasatataase. 11 Isɨ sahɨ pɨwɨha nɨnɨ sangi sandɨ kasatotɨhaapɨ gwɨnyaapɨse. Nisɨ Apɨhoaisɨha yaindaaŋɨ nehɨ utaaho naasomatiyahindaaŋe satohaapo. O amɨ sahɨ wɨndɨ saiwɨ gɨmunyaitaatɨwaahɨ nɨnɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kiyohɨwaiwa sahɨ mmonawaawɨ apɨhoaisaha yaindaanyapɨ satɨwɨ kindarɨ nehɨ utaaho naasomataimɨhindare tɨwɨ gwɨnyaapɨse. 12 Iyataatɨ nɨnɨ sangi apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ kasatataato. Utaaho itapaatɨ wowaatɨ nisapɨ watɨpɨtatɨ mɨtɨho nusoaasatɨ andɨtatɨ napama gɨnunyaasɨho gɨnunyaasaamaatɨ nɨnɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kiyohɨpatamatiyahatɨ kokaatɨ kaitaise. Iyataatɨ amɨ kokaatɨ nɨnɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kiyohɨwaiwai nusatipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaiwaiwa isɨhiyaamɨ maarɨho dotɨ bitohaiwa kaitaise amɨ nɨnɨ nisɨ Apɨhoaisatɨ apɨpaahonɨnɨ bimɨtandɨ niyataayono. 13 Amɨ sahɨ nisɨhiyaatɨ nisɨ Apɨhoai nisɨ ambɨpataahɨ sahɨ wapaapɨ nunjesaihaahɨ nɨnɨ atindɨ samɨ nasenohɨpɨpa kapa kasindɨ nasamɨto. Saindɨ nasanyataatɨ isɨhiyai netɨ nisɨ Apɨhopɨ ko apɨpaahɨ gaaho nehɨ koai wipetahoe undɨtɨ nunjɨto. 14 Iyataatɨ sahɨ wapaapɨ nɨngi nanɨsesaihɨhapa kapa nahataapa sangi atisindɨ netɨ kasindɨ amɨ nasamɨto,” undatɨ kaundataase.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Itɨpɨho Gaahoai Netɨ Nandusaasɨtotindɨhatapɨhaare
15 Saundatosatɨ Jisaasiho koai nɨwipinjohiyɨhiyai wa pɨwɨha saunda kaundataase. “Sahɨ nɨngi samɨ maarɨho naninyawaawaahɨ nɨnɨ pɨwɨha kasatɨtɨ sapa kaiwɨse. Satohɨpɨpa kapa sahɨ nɨngi atɨniwɨ kaitaapo. 16 Sahɨ nɨngi atɨniwɨ kaisaihɨ amɨ nɨnɨ nisɨ Apɨhoai nunjendo wo nasamɨtandɨ. Ko Koai sangi nasanyonɨhɨ nasatɨ samɨhinɨ bindataatɨ sangi jatatamanatɨ netɨ andɨtisaiwɨtandɨho. 17 Iyataatɨ so Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaahopɨto. Isɨ ko nasatɨ samɨhinɨ konɨhɨ nasisoaarɨ bitondaatɨ sangi jatatamanatɨ andɨtisaiwatɨ amɨ ko Autaahaatɨhometirɨhɨretapɨ isɨhiyai netɨ nunjatɨ gɨwunyaitaise. Iyataatɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhiya ko Itɨpoai wɨndɨ namumwaitaapo. Amɨ kiya koai wɨndɨ mausopɨ amɨ kopɨ kiyai wɨndɨ gɨmaawunyaatahiyaare. O amɨ sahɨhɨ Koai usonɨwɨhiyaate amɨ ko wanɨ sangisatɨ maasɨ bindataise. Amɨ ipotɨhura ko nasatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimɨtaise.
18 “Nɨnɨ sangi manyinya maasaimaariyaamataindɨ wɨndɨ kiyaatangisɨnɨhɨ namaasamaamaito. Owe. Nɨnɨ sangisenda jahɨra napɨto. 19 Wɨndɨ otɨhɨmetanɨhɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya nɨnɨ wonɨnɨmetisanɨhɨ wɨndɨ maanondaapo. Amɨ sahɨhɨ nɨngi nisondaapo. Amɨ nɨnɨ asohonɨnɨ konɨnɨ bindataayono. Aiwɨ amɨ sangisangi asɨtimatɨwɨ kiyaatɨnɨhɨ bimɨtaapo. 20 Nɨnɨ japɨhɨ sangisaapɨhɨ napisanɨhura sahɨ mmonɨwɨ gwɨnyaitaapo. Nisɨ Apɨhounɨ amɨ nɨnunɨ yaindaaŋɨ tɨmaamaitɨha nehɨ utaaho naasomatiyahindaaŋe. Amɨ sahɨ nɨngisawɨ maasɨ tɨmaamaitauhɨ amɨ nɨnɨ sangisatɨ maasɨ tɨmaamaitonɨhɨ sahunɨ nɨnunɨ utaaho naasomatiyahiyaanɨne. 21 Nɨnɨ wɨnɨhapɨpa sangi nasanyohɨpɨpa wo netɨ biyatɨ japepihɨratɨ kapa katimbɨpa kaiso so nɨngi komɨ maarɨho naninyataise. Wo nɨngi komɨ maarɨho nanɨmisoai nisɨ Apɨho maarɨho numwɨtaise. Nunyonɨhɨ amɨ nɨngisangi koai maarɨho nunyatɨ amɨ nɨwahonɨnɨ koaapɨhɨ napɨto,” ndaase.
22 Jisaasiho kiyai saundihɨ Judaasiho wo (Judaasiho aunahɨpa Kariyotɨhandaapɨho Jisaasihoai tiworisaamɨ ikwɨraatemasɨhopɨmaato. Jisaasihoai nɨwipinjohiyɨhiyaamɨ wopɨto) Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Awaisɨhoŋe, napindapɨ kɨnyɨ nehɨ nyahɨ gi nangipinjohiyɨhiyaanangisaahɨhɨ kɨwahoŋɨ saindɨ otiwa kaumbwaahonɨne tɨpɨ nepɨ nanyisɨtaapɨse? Amɨ isɨhiya nahatiyai kɨnyɨ napindapɨ nepɨ namunjɨtaapɨse?” undatɨ nunjenataise.
23 Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha koai saundataase. “Utaaho wo nɨngi maarɨho naninyataataahɨ nɨnɨ sangi pɨwɨha watɨpɨndɨ sapa saiwɨ kaiwɨse ndɨ kasatɨtɨ amɨ kandisasohɨpɨpa kapa ko japepihɨratɨ kaitaise. Wo saisoai nisɨ Apɨho maarɨho numwɨtaise. Nunyonɨhɨ nisɨ Apɨhounɨ amɨ nɨnunɨ koenda nasaha amɨ koaisɨha kindaaŋɨnɨhɨ bimɨto. 24 Utaaho wo nɨngi komɨ maarɨho namaanɨmiso so amɨ nisɨ pɨwɨha ko wɨndɨ miwatatɨ minjapepihɨrahore. Nɨnɨ sangi pɨwɨha kasatohɨwiwa nehɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ gwɨnyaatɨ kasatataamaayo. Owetise. Apɨho nɨngi netɨ natanoaasihɨ nasohɨho nanɨmihɨha sangi kasatonɨhɨ amɨ sahɨ atisawaayopo.
25 “Saiwa nɨnɨ sangisatɨ wanɨ maasɨ bimohurɨmura aimɨ kasatonɨhɨ amɨ sahɨ aimɨ atisawaayopo. 26 Samɨhinɨ nasatɨ bitonda sangi netɨ Jatatamanatɨ Andɨtisaiwɨtandɨho Itɨpɨho Gaahoai ko nisapɨ nisɨ aunahɨpa naitandɨ Apɨho natausaasonɨhɨ sangisenda napɨtaise. Isɨ ko samɨhatɨhɨ nasataahura nɨnɨ sangi kasatɨtɨ kandisasohɨpɨpa nahataapa ko netɨ kasata katasisatɨ amɨ netɨ gisunyaahonɨhɨ amɨ sahɨ nɨnɨ kasatɨtɨ kandisasohɨpɨpa nahataapa nga nepɨ gisunyaatonɨhɨ gwɨnyaitaapo.
27 “Nɨnɨ nisɨ maarɨho napaisaatɨtatɨ yatɨhɨnitindɨhandɨ sangi nasanyataayo. Nɨnɨ nɨwahonisɨ maarɨho tautauta ngaatatɨ notɨ nasayatɨ dotɨ bɨmitotɨ yatɨhɨ nɨpatisainjɨtɨhandɨ sangi nasanyataayo. Iyataatɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya kiyaamɨ naisɨhiyai maarɨho ambɨpatɨ napaisaatɨtatɨ yatɨhɨwitindɨhandɨ nunyawɨ namɨnɨhohɨpatamataindɨ nasanyataamaayo. Isɨ samɨ maarɨho wɨndɨ jandotɨ bito notɨ nasamaasisatɨ amɨ sahɨ wɨndɨ waapaapɨ yasatɨ yamaiwɨse. 28 Nɨnɨ sangi pɨwɨha sandɨ kasatohɨha sahɨ aimɨ atiwɨ nehopo. Nɨnɨ sangi nasamasi naindatɨ amɨ japɨhɨ sangisenda nɨnɨ napɨto satohɨhaaro. Amɨ sahɨ nɨngi akɨtɨ maarɨho naninyamawaawisɨ nɨnɨ nisɨ Apɨhoenda taatɨ naitandiyohɨtɨmandapɨ ko nga (nyapimaawɨ) niyataiso tɨwɨ sahɨ maaritɨtauhe. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Amɨ Apɨho nɨngi natanoaasihɨ napɨtɨhonɨnisɨ ko nɨngi nanɨtipɨhaatɨ apɨpaahɨ jɨhɨ autaahɨ awaisɨhore. 29 Wapa aimɨ noaipaitandaihɨ amɨ kapa sangɨ noaipasɨhɨ sapa siyatɨ noaipaitaise satɨtɨ kasatataato. Amɨ kapa noaipahonɨhura sahɨ mmonɨwɨ e akɨte tɨwɨ gwɨnyaapɨ amɨ nisapɨ gɨnunyaitaatɨwo.
30 “Nɨnɨ sangisatɨ pɨwɨha wonjɨ otɨhɨ utaarɨ pɨhɨndɨ pɨwaamaatɨto. Maapɨ yapɨmbataapɨhɨ jatisɨho aimɨ yaho taatɨ nasataiso. Ko nɨngi wɨndɨ namaanɨtipɨhaatɨ amɨ wɨndɨ watɨpɨhometisɨ ko nɨngi wapa kanisatɨ netɨ niwatɨtandɨhapa owetise. 31 Ko nɨngi anɨtisa niwatɨtandɨhandɨ owendaahandɨ kandɨ amɨ isɨhiya maapɨ yapɨmbatambɨhiya nɨnɨ nisɨ Apɨhoai maarɨho nunyataatɨ amɨ ko kaime dimbɨpa atɨwindɨ kapa nahataapa kiyohɨtɨhandɨ mmondaatɨwɨ kɨmbɨhɨ namasi nutɨhaawɨ sahɨ dopise,” undatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiya koai nɨwipinjohiyɨhiyai kaundataase.